SME
Streda, 22. január, 2020 | Meniny má Zora

Výpočet zdravotného a sociálneho poistenia SZČO na Slovensku 2015

Výpočet zdravotného a sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) na Slovensku pre rok 2015.

EUR Čiastkový základ dane z Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013.
EUR Verejné zdravotné poistenie za rozhodujúce obdobie rok 2013.
EUR Sociálne poistenie za rozhodujúce obdobie rok 2013.
mesiace Počet mesiacov výkonu podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v roku 2013.
  SZČO so alebo bez zdravotného postihnutia (ZP)
   

Mesačné zdravotné poistenie:
Vymeriavací základ: 2 018,85 EUR
Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie: 2 018,85 EUR
Mesačné zdravotné poistenie (14%): 282,63 EUR
Mesačné sociálne poistenie:
Vymeriavací základ: 1 875,00 EUR
Vymeriavací základ pre nemocenské poistenie: 1 875,00 EUR
Nemocenské poistenie (4,4%): 82,50 EUR
Vymeriavací základ pre starobné, invalidné poistenie a rezervný fond: 1 875,00 EUR
Starobné poistenie (18%): 337,50 EUR
Invalidné poistenie (6%): 112,50 EUR
Rezervný fond solidarity (4,75%): 89,06 EUR
Mesačné sociálne poistenie spolu: 621,56 EUR
Mesačné zdravotné a sociálne poistenie spolu:
Mesačné poistenie spolu: 904,19 EUR
 

Kalkulačka na vašu stránku Kalkulačka na vašu stránku:


Diskusia ku kalkulačke:

Príklad:

Jozef mal v roku 2013 čiastkový základ dane 27 000,00 EUR. Odviedol na verejné zdravotné poistenie 3 000,00 EUR a sociálne poistenie 6 000,00 EUR. Pracoval celý rok. Potrebuje spočítať odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

 • Preddavky na zdravotné poistenie: 262,50 EUR
 • Preddavky na sociálne poistenie: 621,56 EUR
 • Preddavky celkom: 904,19 EUR
 • [ Namodelovať príklad ]

Zdravotné poistenie pre SZČO na Slovensku v roku 2015:

 • Vymeriavací základ SZČO sa vypočíta ako podiel základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý v rozhodujúcom období (2013), ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,486.
 • Minimálny vymeriavací základ na platenie poistného pre SZČO je najmenej 50 % z jednej dvanástiny všeobecného vymeriavaceho základu z pred dvoch rokov (rok 2013) to jest 412,00 EUR. Ak je SZČO zároveň aj zamestnancom, minimálny preddavok nie je určený.
 • Maximálny vymeriavací základ na platenie zdravotného poistného je v sume 4 120,00 EUR (päťnásobok priemernej mzdy).
 • Zdravotné poisťovne:

Sociálne poistenie pre SZČO na Slovensku v roku 2015:

 • Sumy sociálneho poistného sa zaokrúhľujú na 1 eurocent nadol.
 • Minimálny vymeriavací základ na platenie poistného pre SZČO je najmenej 44,2 % z jednej dvanástiny všeobecného vymeriavaceho základu z pred dvoch rokov (rok 2013) to jest 412,00 EUR.
 • Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na starobné, invalidné, nemocenské a rezervný fond solidarity je vymeriavací základ v úhrne mesačne najviac v sume 4 120,00 EUR (päťnásobok priemernej mzdy).
 • Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO je podiel pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2013, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity a poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1.6.
 • Účty Sociálnej poisťovne
Výpočty sú orientačné. Ak sa vám podarí nájsť v nejakom výpočte chybu,
prosím, upozornite nás na ňu. Ak niektorému výpočtu nerozumiete, napíšte nám.
Výpočty a kalkulačky pripravuje Andrej Probst. Na iDNES.cz nájdete českú verziu týchto kalkulačiek.
Eurokalkulačka
30.1260 Sk = 1 € Suma:
Kalkulačky a výpočty pre Slovensko