Kód pre vloženie kalkulačky na Vašu stránku:

Výpočet zdravotného a sociálneho poistenia SZČO na Slovensku 2011

 
EUR
EUR
mesiace
 
  SZČO
Mesačné zdravotné poistenie:
Vymeriavací základ: 817,75 EUR
Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie: 817,75 EUR
Mesačné zdravotné poistenie (14%): 114,48 EUR
Mesačné sociálne poistenie:
Vymeriavací základ: 708,33 EUR
Vymeriavací základ pre nemocenské poistenie: 708,33 EUR
Nemocenské poistenie (4,4%): 31,16 EUR
Vymeriavací základ pre starobné, invalidné poistenie a rezervný fond: 708,33 EUR
Starobné poistenie (18%): 127,49 EUR
Invalidné poistenie (6%): 42,49 EUR
Rezervný fond solidarity (4,75%): 33,64 EUR
Mesačné sociálne poistenie spolu: 234,78 EUR
Mesačné zdravotné a sociálne poistenie spolu:
Mesačné poistenie spolu: 349,26 EUR