Kód pre vloženie kalkulačky na Vašu stránku:

Výpočet ekonomického nájomného

Základné údaje o nehnuteľnosti:
EUR
m2
Želaná výnosnosť:
%
Priemerné ročné náklady:
EUR
EUR
EUR
EUR
%
 
Celkové ročné náklady: 889,66 EUR
Čisté ročné nájomné: 3 733,30 EUR
Hrubý ročný výnos z nájomného: 4 622,96 EUR
Ekonomické nájomné
Ročné ekonomické nájomné:
4 761,64
EUR
Mesačné ekonomické nájomné:
396,80
EUR
Mesačné ekonomické nájomné na m2:
6,61
EUR/m2