Výpočet dane z príjmu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO): za rok 2012. Daň počítame v roku 2013.

EUR Suma všetkých zdaniteľných príjmov za rok 2012.
EUR Suma všetkých výdavkov za rok 2012.
  Uplatňujem paušálne výdavky 40% z príjmov alebo priznám reálne výdavky?
EUR Suma všetkých odvodov na zdravotné poistenie za rok 2012.
EUR Suma všetkých odvodov na sociálne poistenie za rok 2012.
Paušálne výdavky 40%: 5 040,00 EUR  
Základ dane: 12 676,00 EUR  
Nezdaniteľná časť: 3 644,74 EUR  
Daň z príjmu:
1 715,94
EUR
 
 

Kalkulačka na vašu stránku Kalkulačka na vašu stránku:


Diskusia ku kalkulačke:

Daň z príjmu SZČO:

  • Daňové priznanie z príjmu SZČO sa priznáva a platí do 31.3.2013.
  • Základ dane počítame ako príjmy - výdavky - zdravotné a sociálne odvody.
  • Zo základu dane odpočítame nezdaniteľnú časť.
  • Daň je 19 % z očisteného základu dane o nezdaniteľnú časť.
  • Paušálne výdavky môžu byť maximálne 420,00 EUR za mesiac.

Príklad:

Jozef v roku 2012 na živnosti zarobil 25 000,00 EUR. Na zdravotné poistenie v roku 2012 odviedol 3 492,00 EUR a na sociálne poistenie 3 792,00 EUR.

  • Jozef zaplatí v roku 2013 daň z príjmu za rok 2012 vo výške 1 715,94 EUR.

[ Namodelovať príklad ]

Výpočty sú orientačné. Ak sa vám podarí nájsť v nejakom výpočte chybu,
prosím, upozornite nás na ňu. Ak niektorému výpočtu nerozumiete, napíšte nám.
Výpočty a kalkulačky pripravuje Andrej Probst. Na iDNES.cz nájdete českú verziu týchto kalkulačiek.
Eurokalkulačka
30.1260 Sk = 1 € Suma:
Kalkulačky a výpočty pre Slovensko