SME
Štvrtok, 27. február, 2020 | Meniny má Alexander

Výpočet výplaty vianočného príspevku za rok 2017

Výpočet výplaty vianočného príspevku za rok 2017 je určený na základe súhrnu dôchodkov, na ktoré má dôchodca nárok za mesiac december 2017.

EUR Súhrn dôchodkov za mesiac december 2017.
Vianočný príspevok: 87,26 EUR  
Jednorázové zvýšenie: 12,74 EUR  
Suma spolu:
100,00
EUR
Vianočný príspevok sa vyplatí spolu s decembrovým dôchodkom.
 

Kalkulačka na vašu stránku Kalkulačka na vašu stránku:


Diskusia ku kalkulačke:

VYTVORIŤ DISKUSIU KU KALKULAČKE

Vianočný príspevok za rok 2017:

  • Vianočný príspevok vypláca Sociálna poisťovna dôchodcovi, ktorý má nárok na dôchodok v decembri 2017 a má bydlisko na území Slovenskej republiky.
  • Suma vianočného príspevku je 87,26 EUR, ak súhrn dôchodkov za december 2017 neprevyšuje viac ako 199,96 EUR.
  • Vianočný príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
  • Suma vianočného príspevku je od 87,26 EUR do 24,68 EUR, ak súhrn dôchodkov za december 2017 je v rozmedzí od 199,96 EUR do 547,20 EUR. Počíta sa nasledovne: 87,26 – 0,18 x (suma dôchodkov – 199,96)
  • Ak decembrový dôchodok nepresiahne 398,96 EUR, dostane penzista jednorázové navýšenie dôchodku o dodatočných 12,74 EUR. Maximálne si môže dôchodca na vianoce prilepšíť o 100,00 EUR.
  • Vianočný príspevok sa vypláca automaticky, nie je potrebná žiadna žiadosť. Vypláca sa na pošte v deň výplatného termínu dôchodku za december 2017, poprípade sa poukáže na účet dôchodcu.

Príklad:

Jozefov otec bude mať v decembri 2017 dôchodok vo výške 200,00 EUR. Dostane vianočný príspevok vo výške 87,26 EUR plus jednorázové zvýšenie o 12,74 EUR. Dohromady je to 100,00 EUR.

[ Namodelovať príklad ]

Výpočty sú orientačné. Ak sa vám podarí nájsť v nejakom výpočte chybu,
prosím, upozornite nás na ňu. Ak niektorému výpočtu nerozumiete, napíšte nám.
Výpočty a kalkulačky pripravuje Andrej Probst. Na iDNES.cz nájdete českú verziu týchto kalkulačiek.
Eurokalkulačka
30.1260 Sk = 1 € Suma:
Kalkulačky a výpočty pre Slovensko