SME
Streda, 22. január, 2020 | Meniny má Zora

Výpočet predajnej ceny nehnuteľnosti na základe výnosov

Výpočet predajnej ceny nehnuteľnosti na základe výnosov pomôže určiť predajnú cenu nehnuteľnosti na základe pravidelných ročných výnosov, ktoré prináša jej prenájom. Typicky pôjde o predaj bytu, domu, garáže, ...

Ročné výnosy:
EUR Pravidelné celkové ročné nájomné z budov/bytov
EUR Pravidelné celkové ročné nájomné z garáže
EUR Pravidelné celkové ročné nájomné z pozemku
Ročné výnosy celkom: 6 200,00 EUR  
Podklady pre výpočet nákladov:
EUR Cena, za ktorú by bola nehnuteľnosť nadobudnuteľná dnes.
% Akú časť z reprodukčnej ceny dáte na údržbu
EUR Reprodukčná cena znížená o opotrebenie.
rok Počet rokov vyjadrujúca životnosť nehnuteľnosti
%  
Náklady ročne:
EUR Ročná daň z nehnuteľnosti
EUR Ročné poistné nehnuteľnosti
EUR Ročná správa nehnuteľnosti
Údržba a opravy: 600,00 EUR Ročná údržba a opravy vypočítaná z reprodukčnej ceny
Amortizácia: 1 706,64 EUR Ročná amortizácia. Čiastka, ktorú je potrebné ročne ukladať na účet, aby po dožití nehnuteľnosti boli na účte peniaze na obstaranie podobnej nehnuteľnosti v tej istej cene.
Ročné náklady celkom: 2 774,64 EUR  
Čistý ročný príjem:
Ročné výnosy celkom: 6 200,00 EUR  
Ročné náklady celkom: 2 774,64 EUR  
Čistý ročný výnos: 3 425,36 EUR Čisté ročné nájomné
Výnosová hodnota:
Výnosová hodnota:
85 633,96
EUR
Predajná cena nehnuteľnosti určená na základe výnosov
 

Kalkulačka na vašu stránku Kalkulačka na vašu stránku:


Diskusia ku kalkulačke:

Metóda výnosového oceňovania s trvalým výnosom je hodnotenie budúcich ziskov a ich porovnanie s možnosťou uloženia peňazí do peňažného ústavu na úrok, pričom čisté výnosy sú trvalé a konštantné. Výsledná cena tak určuje sumu peňazí, ktorá, pokiaľ bude uložená v peňažnom ústave, zabezpečí ročnú (večnú) rentu vo výške spomenutých čistých výnosov.

Príklad:

Jozef prenajíma dom s dvomi bytmi, s dvomi garážami a veľkou záhradou. Mesačné nájomné za byt je 416,67 EUR. Mesačné nájomné za garáž je 66,67 EUR. Mesačné nájomné za záhradu je 33,33 EUR.

Jozef platí ročne daň z nehnuteľnosti vo výške 261,00 EUR, poistné vo výške 67,00 EUR, za správu nehnuteľnosti 140,00 EUR. Reprodukčnú nadobúdaciu cenu odhadol na 80 000,00 EUR a na údržbu dáva 0,75 % z reprodukčnej ceny. Hodnotu nehnuteľnosti pre amortizáciu odhadol na 66 700,00 EUR, amortizovať bude 24 rokov pri úrokovej miere 4 %.

  • Celkové pravidelné ročné výnosy sú 6 200,00 EUR.
  • Celkové pravidelné ročné náklady sú 2 774,64 EUR.
  • Úroková miera na dlhodobé aktíva je 4 %.
  • Čisté ročné nájomné je 3 425,36 EUR.
  • Výsledná cena za celú nehnuteľnosť určená výnosovou metódou bude 85 633,96 EUR.

Poznámka k určovaniu predajnej ceny:

Výnosová metóda nie je jediná, ktorá môže Jožovi pomôcť určiť predajnú cenu za pozemok. Metóda mu povie, koľko peňazí by mal vložiť do peňažného ústavu pri danej úrokovej miere, aby dostával ročnú rentu vo výške jeho čistých mesačných výnosov 516,67 EUR.

Predajnú cenu je možné ďalej určiť na základe nákladovej metódy (koľko by dnes stálo vybudovanie nehnuteľnosti), alebo na základe porovnávacej metódy, kedy sledujeme ceny podobných nehnuteľností v podobnej lokalite, ...

Výpočty sú orientačné. Ak sa vám podarí nájsť v nejakom výpočte chybu,
prosím, upozornite nás na ňu. Ak niektorému výpočtu nerozumiete, napíšte nám.
Výpočty a kalkulačky pripravuje Andrej Probst. Na iDNES.cz nájdete českú verziu týchto kalkulačiek.
Výpočet predajnej ceny nehnuteľnosti na základe výnosov
Eurokalkulačka
30.1260 Sk = 1 € Suma:
Kalkulačky a výpočty pre Slovensko