SME
Nedeľa, 13. október, 2019 | Meniny má Koloman

Kalkulátor čistej mzdy vypočíta výšku čistej mzdy z Vašej hrubej mzdy a zobrazí rozdelenie mzdy na samotnú mzdu, odvody a dane.

EUR Minimálna mzda je 295,50 EUR
  Počet vyživovaných nezaopatrených detí
  Uplatňujem/Neuplatňujem nezdaniteľnú časť základu dane.
   
EUR Zníženie základu dane o doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie, životné poistenie, ... Maximálne 33,20 EUR na mesiac.

  Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie:
Zdravotné poistenie spolu (4% / 10%): 40,00 EUR 100,00 EUR
Sociálne poistenie:
Nemocenské poistenie (1,4%/1,4%): 14,00 EUR 14,00 EUR
Starobné poistenie (4%/14%): 40,00 EUR 140,00 EUR
Invalidné poistenie (3%/3%): 30,00 EUR 30,00 EUR
Poistenie v nezamestnanosti (1% / 1%): 10,00 EUR 10,00 EUR
Garančný fond (0%/0,25%): 0,00 EUR 2,50 EUR
Rezervný fond (0%/4,75%): 0,00 EUR 47,50 EUR
Úrazové poistenie (0%/0,8%): 0,00 EUR 8,00 EUR
Sociálne poistenie spolu (9,4%/25,2%): 94,00 EUR 252,00 EUR
Odvody spolu:
Odvody spolu (13,4%/35,2%): 134,00 EUR 352,00 EUR
Daň z príjmu:
Mesačný základ dane: 866,00 EUR    
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane (NZČD): 335,47 EUR    
Mesačný základ dane pred danením: 530,53 EUR    
Daň z príjmu (19%): 100,80 EUR    
Bonus:
Daňový bonus na dieťa: 0,00 EUR    
Čistá mesačná mzda:
Čistá mesačná mzda:
765,20
EUR
   
Mzdové náklady zamestnávateľa na zamestnanca:
Mzdové náklady zamestnávateľa na zamestnanca:     1 352,00 EUR

Diskusia ku kalkulačke:

Príklad:

Jozef zamestnáva Ignáca vo svojej firme. Ignác má s Jozefom dohodnutú hrubú mzdu 1 000,00 EUR. Ignác sa rozhodol, že bude pre Jozefa pracovať ako živnostník, keďže chce optimalizovať svoje daňové priznanie. Jozef potrebuje určiť výšku mesačnej výplaty Ignácovi, ktorý bude ďalej vykonávať tú istú pracovnú činnosť. Akú mesačnú platbu má Jozef Ignácovi ponúknuť, aby Jozefove náklady na zamestnanca zostali nezmenené?

 • Ignácova hrubá mzda je 1 000,00 EUR.
 • Jozef do výpočtu nebude počítať žiadne zníženie dane.
 • Jozef navrhne Ignácovi mesačnú odmenu vo výške 1 352,00 EUR a Ignác bude pracovať na živnosť a optimalizovať náklady v daňovom priznaní sám.

[ Namodelovať príklad ]

Mzda na Slovensku:

 • Výška minimálnej mzdy:
  • od 01.01.2019 - 520,00 EUR
  • od 01.01.2018 - 480,00 EUR
  • od 01.01.2017 - 435,00 EUR
  • od 01.01.2016 - 405,00 EUR
  • od 01.01.2015 - 380,00 EUR
  • od 01.01.2014 - 352,00 EUR
  • od 01.01.2013 - 337,70 EUR
  • od 01.01.2012 - 327,20 EUR
  • od 01.01.2011 - 317,00 EUR
  • od 01.01.2010 - 307,70 EUR
  • od 01.01.2009 - 295,50 EUR
  • od 01.10.2007 - 8 100,00 SKK
 • Životné minimum
  • od 7/2018 do 06/2019 - 205,07 EUR
  • od 7/2017 do 06/2018 - 199,48 EUR
  • od 7/2016 do 06/2017 - 198,09 EUR
  • od 7/2015 do 06/2016 - 198,09 EUR
  • od 7/2014 do 06/2015 - 198,09 EUR
  • od 7/2013 do 06/2014 - 198,09 EUR
  • od 7/2012 do 06/2013 - 194,58 EUR
  • od 7/2011 do 06/2012 - 189,83 EUR
  • od 7/2010 do 06/2011 - 185,38 EUR
  • od 7/2009 do 06/2010 - 185,19 EUR
  • od 7/2008 do 06/2009 - 178,92 EUR
  • od 7/2007 do 06/2008 - 170,28 EUR
 • Výška priemernej mzdy:
  • od 7/2018 do 06/2019 - 954,00 EUR
  • od 7/2017 do 06/2018 - 912,00 EUR
  • od 7/2016 do 06/2017 - 883,00 EUR
  • od 7/2015 do 06/2016 - 858,00 EUR
  • od 7/2014 do 06/2015 - 824,00 EUR
  • od 7/2013 do 06/2014 - 805,00 EUR
  • od 7/2012 do 06/2013 - 786,00 EUR
  • od 7/2011 do 06/2012 - 769,00 EUR
  • od 7/2010 do 06/2011 - 744,50 EUR
  • od 7/2009 do 06/2010 - 723,03 EUR
  • od 7/2008 do 06/2009 - 668,72 EUR
 • Daňový bonus na dieťa:
  • do 30.06.2009 - 19,32 EUR
  • od 01.07.2009 - 20,00 EUR
 • Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy od dane oslobodené a nezdaniteľné časti základu dane.
 • Podľa zbierky zákonov 60/2009, ktorá mení a dopĺňa zákon o dani z príjmu, bolo schválené prechodné ustanovenie, podľa ktorého od 1.3.2009 sa výpočet nezdaniteľnej časti základu dane za roky 2009 a 2010 mení nasledovne. Ak je základ dane nižší alebo rovný ako 86 násobok životného minima, nezdaniteľná časť bude 22,5 násobok životného minima. Ak je základ vyšší ako 86 násobok životného minima, nezdaniteľná časť bude rovná rozdielu 44 násobku životného minima a jednej štvrtiny základu dane. Nezdaniteľná časť je minimálne nulová.
 • Povinnosti zamestnanca voči Sociálnej poisťovni. Určenie podielov sociálneho poistenia na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
 • Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni. Určenie podielov sociálneho poistenia za zamestnanca na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity.
 • Maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2008 na platenie poistného na dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity je vymeriavací základ v úhrne mesačne najviac v sume 2 892,20 EUR (štvornásobok priemernej mzdy).
 • Maximálny vymeriavací základ platný od 1. júla 2007 na platenie poistného na nemocenské poistenie a na garančné poistenie je v sume 1 084,54 EUR (jeden a pol násobok priemernej mzdy).
 • Sumy sociálneho poistného sa zaokrúhľujú na 10 eurocentov nadol.
 • Maximálny vymeriavací základ na platenie zdravotného poistného je v sume 2 169,09 EUR (trojnásobok priemernej mzdy).

Vaše otázky, naše odpovede:

 • Otázka: [10. říjen 2008] Chcela by som sa spýtať, keď počítam čistú mzdu pre potvrdenie na pracovno právné účely, zníži sa čistá mzda o doplnkové dôch. poistenie (DDP)? Resp., mám počítať HM poistné-daň+ náhrady príjmu za DNP rovná sa ČM, a až z toho odpočítať DDP?

  Odpoveď: DDP odpočítate zo základu dane. Zo základu dane určíte daň z príjmu a rozdielom dostanete čistú mzdu. Z nej už nič neodpočítavate.
  Základ dane = Hrubá mzda - Odvody - Odpočítateľná položka na daňovníka - DDP
  Daň z príjmu = Základ dane * 19%
  Čistá mzda = Základ dane - Daň z príjmu
Výpočty sú orientačné. Ak sa vám podarí nájsť v nejakom výpočte chybu,
prosím, upozornite nás na ňu. Ak niektorému výpočtu nerozumiete, napíšte nám.
Výpočty a kalkulačky pripravuje Andrej Probst. Na iDNES.cz nájdete českú verziu týchto kalkulačiek.
Eurokalkulačka
30.1260 Sk = 1 € Suma:
Kalkulačky a výpočty pre Slovensko