SME
Nedeľa, 15. december, 2019 | Meniny má Ivica

Kalkulátor čistej mzdy vypočíta výšku čistej mzdy z Vašej hrubej mzdy a zobrazí rozdelenie mzdy na samotnú mzdu, odvody a dane.

SKK Minimálna mzda je 8 100,00 SKK
SKK Zníženie základu dane o doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie, životné poistenie, ... Maximálne 1 000,00 SKK na mesiac.
  Uplatňujem/Neuplatňujem nezdaniteľnú časť základu dane.

  Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie:
Zdravotné poistenie spolu (4% / 10%): 720,00 SKK 1 800,00 SKK
Sociálne poistenie:
Nemocenské poistenie (1,4%/1,4%): 252,00 SKK 252,00 SKK
Starobné poistenie (4%/14%): 720,00 SKK 2 520,00 SKK
Invalidné poistenie (3%/3%): 540,00 SKK 540,00 SKK
Poistenie v nezamestnanosti (1% / 1%): 180,00 SKK 180,00 SKK
Garančný fond (0%/0,3%): 0,00 SKK 45,00 SKK
Rezervný fond (0%/4,8%): 0,00 SKK 855,00 SKK
Úrazové poistenie (0%/0,8%): 0,00 SKK 144,00 SKK
Sociálne poistenie spolu (9,4%/25,2%): 1 692,00 SKK 4 536,00 SKK
Odvody spolu:
Odvody spolu (13,4%/35,2%): 2 412,00 SKK 6 336,00 SKK
Daň z príjmu:
Mesačný základ dane: 15 588,00 SKK    
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane (NZČD): 8 208,00 SKK    
Mesačný základ dane pred danením: 7 380,00 SKK    
Daň z príjmu (19%): 1 402,00 SKK    
Čistá mesačná mzda:
Čistá mesačná mzda:
14 186,00
SKK
   
Mzdové náklady zamestnávateľa na zamestnanca:
Mzdové náklady zamestnávateľa na zamestnanca:     24 336,00 SKK

Príklad:

Jozef zamestnáva Ignáca vo svojej firme. Ignác má s Jozefom dohodnutú hrubú mzdu 18 000,00 SKK. Ignác sa rozhodol, že bude pre Jozefa pracovať ako živnostník, keďže chce optimalizovať svoje daňové priznanie. Jozef potrebuje určiť výšku mesačnej výplaty Ignácovi, ktorý bude ďalej vykonávať tú istú pracovnú činnosť. Akú mesačnú platbu má Jozef Ignácovi ponúknuť, aby Jozefove náklady na zamestnanca zostali nezmenené?

 • Ignácova hrubá mzda je 18 000,00 SKK.
 • Jozef do výpočtu nebude počítať žiadne zníženie dane.
 • Jozef navrhne Ignácovi mesačnú výplatu vo výške 24 336,00 SKK.

[ Namodelovať príklad ]

Mzda na Slovensku:

 • Výška minimálnej mzdy od 1.10.2007 je 8 100,00 SKK.
 • Životné minimum od 1.7.2007 je 5 130,00 SKK.
 • Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy od dane oslobodené a nezdaniteľné časti základu dane.
 • Povinnosti zamestnanca voči Sociálnej poisťovni. Určenie podielov sociálneho poistenia na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
 • Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni. Určenie podielov sociálneho poistenia za zamestnanca na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity.
 • Maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2008 na platenie poistného na dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity je vymeriavací základ v úhrne mesačne najviac v sume 75 044,00 SKK (štvornásobok priemernej mzdy).
 • Maximálny vymeriavací základ platný od 1. júla 2007 na platenie poistného na nemocenské poistenie a na garančné poistenie je v sume 28 142,00 SKK (jeden a pol násobok priemernej mzdy).
 • Maximálny vymeriavací základ na platenie zdravotného poistného je v sume 56 283,00 SKK (trojnásobok priemernej mzdy).

Porovnanie nominálnej mzdy 10 000,00 na Slovensku a v Čechách:

Položka mzdySlovenská republikaČeská republika
Hrubá mzda:10 000,00 SKK10 000,00 CZK
Zdravotné poistenie:400,00 SKK450,00 CZK
Sociálne poistenie:940,00 SKK800,00 CZK
Daň z príjmu:85,00 SKK0,00 CZK
Čistá mzda:8 575,00 SKK8 750,00 CZK
Celkové mzdové náklady:13 520,00 SKK13 500,00 CZK

Porovnanie nominálnej mzdy 50 000,00 na Slovensku a v Čechách:

Položka mzdySlovenská republikaČeská republika
Hrubá mzda:50 000,00 SKK50 000,00 CZK
Zdravotné poistenie:2 000,00 SKK2 250,00 CZK
Sociálne poistenie:4 394,00 SKK4 000,00 CZK
Daň z príjmu:8 285,00 SKK8 055,00 CZK
Čistá mzda:35 321,00 SKK35 695,00 CZK
Celkové mzdové náklady:67 240,00 SKK67 500,00 CZK

Porovnanie nominálnej mzdy 100 000,00 na Slovensku a v Čechách:

Položka mzdySlovenská republikaČeská republika
Hrubá mzda:100 000,00 SKK100 000,00 CZK
Zdravotné poistenie:2 252,00 SKK3 377,00 CZK
Sociálne poistenie:6 399,00 SKK6 005,00 CZK
Daň z príjmu:17 356,00 SKK18 941,00 CZK
Čistá mzda:73 993,00 SKK73 747,00 CZK
Celkové mzdové náklady:123 770,00 SKK126 267,00 CZK

Vaše otázky, naše odpovede:

 • Otázka: [10. říjen 2008] Chcela by som sa spýtať, keď počítam čistú mzdu pre potvrdenie na pracovno právné účely, zníži sa čistá mzda o doplnkové dôch. poistenie (DDP)? Resp., mám počítať HM poistné-daň+ náhrady príjmu za DNP rovná sa ČM, a až z toho odpočítať DDP?

  Odpoveď: DDP odpočítate zo základu dane. Zo základu dane určíte daň z príjmu a rozdielom dostanete čistú mzdu. Z nej už nič neodpočítavate.
  Základ dane = Hrubá mzda - Odvody - Odpočítateľná položka na daňovníka - DDP
  Daň z príjmu = Základ dane * 19%
  Čistá mzda = Základ dane - Daň z príjmu
Výpočty sú orientačné. Ak sa vám podarí nájsť v nejakom výpočte chybu,
prosím, upozornite nás na ňu. Ak niektorému výpočtu nerozumiete, napíšte nám.
Výpočty a kalkulačky pripravuje Andrej Probst. Na iDNES.cz nájdete českú verziu týchto kalkulačiek.
Eurokalkulačka
30.1260 Sk = 1 € Suma:
Kalkulačky a výpočty pre Slovensko