SME
Sobota, 25. január, 2020 | Meniny má Gejza

Výpočet dôchodku v SR určí orientačnú výšku dôchodku.

Počet rokov dôchodkového poistenia
Rok splnenia podmienok na riadny odchod do starobného dôchodku

Rok Maximálny
vymeriavací
základ
Všeobecný
vymeriavací
základ
Osobný
vymeriavací
základ
Náhradná
doba
v dňoch
Osobný
mzdový
bod
2014 48 300 EUR 9 888 EUR  EUR 0,0000
2013 47 160 EUR 9 888 EUR  EUR 0,0000
2012 36 912 EUR 9 660 EUR  EUR 0,0000
2011 35 736 EUR 9 432 EUR  EUR 0,0000
2010 35 221 EUR 9 228 EUR  EUR 0,0000
2009 33 402 EUR 8 934 EUR  EUR 0,0000
2008 933 768 SKK 261 384 SKK  SKK 0,0000
2007 648 630 SKK 241 752 SKK  SKK 0,0000
2006 595 782 SKK 225 132 SKK  SKK 0,0000
2005 543 420 SKK 207 288 SKK  SKK 0,0000
2004 501 768 SKK 189 900 SKK  SKK 0,0000
2003 384 000 SKK 172 380 SKK  SKK 0,0000
2002 384 000 SKK 162 132 SKK  SKK 0,0000
2001 384 000 SKK 148 380 SKK  SKK 0,0000
2000 384 000 SKK 137 160 SKK  SKK 0,0000
1999 288 000 SKK 128 736 SKK  SKK 0,0000
1998 288 000 SKK 120 036 SKK  SKK 0,0000
1997 259 200 SKK 110 712 SKK  SKK 0,0000
1996 253 200 SKK 97 848 SKK  SKK 0,0000
1995 235 200 SKK 86 340 SKK  SKK 0,0000
1994 882 000 SKK 75 528 SKK  SKK 0,0000
1993 814 500 SKK 64 548 SKK  SKK 0,0000
1992 neurčený 54 516 SKK  SKK 0,0000
1991 neurčený 45 240 SKK  SKK 0,0000
1990 neurčený 39 336 SKK  SKK 0,0000
1989 neurčený 37 704 SKK  SKK 0,0000
1988 neurčený 36 240 SKK  SKK 0,0000
1987 neurčený 35 292 SKK  SKK 0,0000
1986 neurčený 34 656 SKK  SKK 0,0000
1985 neurčený 34 116 SKK  SKK 0,0000
1984 neurčený 33 480 SKK  SKK 0,0000

Neupravený priemerný mzdový bod: 0,0000  
Priemerný mzdový bod (PMB): 0,1900  
Aktuálna dôchodková hodnota (ADH): 10,6865  
Dôchodok: 30,50 EUR
 

Diskusia ku kalkulačke:

Dôchodok v SR:

 • Všeobecný vymeriavací základ (VVZ) je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za ten-ktorý kalendárny rok, ktorú zistil Štatistický úrad Slovenskej republiky.
 • Osobný vymeriavací základ (OVZ) je úhrn vymeriavacích základov poistenca za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie považuje za zaplatené.
 • Maximálny vymeriavací základ (MVZ) je horná hranica vymeriavacieho základu, ktorý je možno použiť z osobného vymeriavacieho základu.
 • Náhradná doba je doba, počas ktorej poistenec z osobitných dôvodov nevykonával žiadnu pracovnú činnosť a ktorá sa považujú za obdobie dôchodkového poistenia.
 • Osobný mzdový bod (OMB) sa rovná podielu osobného vymeriavacieho základu (nepresahujúceho maximálny vymeriavací základ) a všeobecného vymeriavacieho základu. OMB nesmie presiahnuť hodnotu 3.
  OMB = OVZ / VVZ
 • Neupravený priemerný mzdový bod je podiel súčtu osobných mzdových bodov (OMB) vypočítaných za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia a počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia.
 • Priemerný mzdový bod (PMB) vznikne upravením neupraveného priemerného mzdového bodu na základe týchto pravidiel:
  • Z hodnoty neupraveného priemerného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava v roku
   • 2013 - 80 %
   • 2014 - 76 %
   • 2015 - 72 %
   • 2016 - 68 %
   • 2017 - 64 %
   • 2018 a nasledujúcich rokoch - 60 %
  • Ak je neupravený priemerný mzdový bod nižší ako 1,0, tak sa k neupravenému priemernému mzdovému bodu pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a neupraveným priemerným mzdovým bodom v roku
   • 2013 - 17 %
   • 2014 - 18 %
   • 2015 - 19 %
   • 2016 - 20 %
   • 2017 - 21 %
   • 2018 a nasledujúcich rokoch - 22 %
 • Dôchodková hodnota vyjadruje peňažnú hodnotu jedného osobného mzdového bodu. Pre každý rok určuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aktuálnu dôchodkovú hodnotu (ADH).
  RokADH
  20098,9955
  20109,2246
  20119,5756
  20129,8182
  201310,0098
  201410,2524
  201510,6865
 • Dôchodok (v roku splnenia podmienok na riadny odchod do dôchodku) = PMB * Obdobie dôchodkového poistenia * ADH
Výpočty sú orientačné. Ak sa vám podarí nájsť v nejakom výpočte chybu,
prosím, upozornite nás na ňu. Ak niektorému výpočtu nerozumiete, napíšte nám.
Výpočty a kalkulačky pripravuje Andrej Probst. Na iDNES.cz nájdete českú verziu týchto kalkulačiek.
Eurokalkulačka
30.1260 Sk = 1 € Suma:
Kalkulačky a výpočty pre Slovensko