SME
Sobota, 25. január, 2020 | Meniny má Gejza

Výpočet ekonomického nájomného určí výšku nájomného pre nehnuteľnosť, ktorá pokryje náklady spojené s prevádzkou nehnuteľnsti a zároveň prinesie želaný výnos z prenájmu.

Základné údaje o nehnuteľnosti:
CZK Aktuálna cena nehnuteľnosti, ktorú idete prenajímať.
m2 Rozlohu uveďte v metroch štvorcových.
Želaná výnosnosť:
% Želaná miera výnosnosti z prenájmu nehnuteľnosti.
Priemerné ročné náklady:
CZK Ročné výdavky na opravy a údržbu nehnuteľnosti. Zvyčajne sa pohybuje okolo 1,5 %.
CZK Ročné poistné nehnuteľnosti. Zvyčajne sa pohybuje okolo 0,2 %.
CZK Ročná daň z nehnuteľnosti
CZK Ročné výdavky na správu nehnuteľnosti
% Miera opotrebenia. Koľko % z ceny nehnuteľnosti sa ročne uloží na obstaranie novej nehnuteľnosti na konci životnosti súčasnej nehnuteľnosti. Zvyčajne sa pohybuje okolo 1 %.
  Riziko, že sa nepodarí úplne prenajať nehnuteľnosť. Zvyčajne sa pohybuje okolo 1,03. Ak je riziko nulové, miera rizika je rovná 1.
Celkové ročné náklady: 26 700,00 CZK Priemerné ročné náklady na nehnuteľnosť
Čisté ročné nájomné: 112 000,00 CZK Čisté nájomné pokrýva želanú výnosnosť investície
Hrubý ročný výnos z nájomného: 138 700,00 CZK Výnos pokrýva náklady aj čistý zisk
Ekonomické nájomné
Ročné ekonomické nájomné:
142 861,00
CZK
Nájomné oštrené o rizikovú prémiu.
Mesačné ekonomické nájomné:
11 905,08
CZK
 
Mesačné ekonomické nájomné na m2:
198,42
CZK/m2
 
 

Kalkulačka na vašu stránku Kalkulačka na vašu stránku:


Diskusia ku kalkulačke:

Ekonomické nájomné:

Ekonomické nájomné je také nájomné, ktoré pokryje vlastníkovi náklady spojené s prevádzkou nehnuteľnosti (náklady plynúce z vlastníctva a z prenájmu nehnuteľnosti) a prinesie vlastníkovi želaný výnos z kapitálu, ktorý bol vložený do obstarania nehnuteľnosti.

Ekonomické nájomné sa môže líšiť od trhového nájomného. Nie je v ňom napríklad zahrnutá atraktívnosť lokality nehnuteľnosti. Porovnaním ekonomického a trhového nájomného zistíte, či sa oplatí investovať do kúpy nehnuteľnosti na prenájom. Pokiaľ je trhové nájomné nižšie ako ekonomické, tak je investícia nevýhodná. Ak je trhové nájomné vyššie, investícia je výhodná.

 • Celkové ročné náklady sa skladajú zo súčtu nákladov na
  • údržbu a opravy
  • poistenie nehnuteľnosti
  • daň z nehnuteľnosti
  • správu nehnuteľnosti
  • amortizácie nehnuteľnosti (cena nehnuteľnosti * percento/miera amortizácie)
  Celkové ročné náklady pokrývajú všetky ročné náklady spojené s prevádzkou nehnuteľnosti.
 • Čisté ročné nájomné je suma, ktorú chceme zarobiť prenájmom nehnuteľnosti. Vypočíta sa ako cena nehnuteľnosti * miera kapitalizácie. Môžeme to porovnať so zhodnotením, ktoré by sme získali pri zhodnocovaní sumy za nehnuteľnosť v banke na účte.
 • Hrubý ročný výnos z nájomného je suma celkových ročných nákladov a čistého ročného nájomného.
 • Ročné ekonomické nájomné je hrubý ročný výnos z nájomného upravený o riziko, že nehnuteľnosť nebude časť roku prenajatá. Vypočíta sa ako hrubý ročný výnos * riziková prémia. Pokiaľ nehrozí žiadne riziko a nehnuteľnosť bude za plnú cenu prenajatá celý rok, tak je riziková prémia rovná 1.
 • Mesačné ekonomické nájomné je jedna dvanástina z ročného ekonomického nájomného.
 • Mesačné ekonomické nájomné na m2 je vyjadrenie mesačného ekonomického nájomného na jeden meter štvorcový.

Príklad:

Pepa kúpil byt na prenájom o rozlohe 60 m2 za 2 000 000,00 CZK. Potrebuje určiť výšku nájomného, ak chce dosiahnuť mieru výnosnosti 5,6 %. S bytom má tieto ročné náklady: 4 000,00 CZK na opravu a údržbu, 1 500,00 CZK na poistenie, 200,00 CZK na daň, 1 000,00 CZK na správu. Na amortizáciu dáva ročne 1 % z ceny nehnuteľnosti. Byt je v dobrej lokalite. Pepa sa neobáva neobsadenosti, preto riziková prémia bude rovná 1.

Mesačné ekonomické nájomné vyšlo Pepovi 11 905,08 CZK. To je pre Pepu dobrá správa, lebo na trhu sa podobné byty prenajímajú za 12 000,00 CZK. Investícia sa Pepovi vyplatila.

[ Namodelovať príklad ]

Výpočty sú orientačné. Ak sa vám podarí nájsť v nejakom výpočte chybu,
prosím, upozornite nás na ňu. Ak niektorému výpočtu nerozumiete, napíšte nám.
Výpočty a kalkulačky pripravuje Andrej Probst. Na iDNES.cz nájdete českú verziu týchto kalkulačiek.
Výpočet ekonomického nájomného z nehnuteľnosti
Eurokalkulačka
30.1260 Sk = 1 € Suma:
Kalkulačky a výpočty pre Českú republiku