SME
Sobota, 25. január, 2020 | Meniny má Gejza

Výpočet leasingovej splátky pomôže určiť splátku, ktorú je potrebné splácať každý mesiac pri zjednanom finančnom leasingu, kde poznám obstarávaciu cenu, akontáciu, dobu splácania leasingu, zostatkovú cenu a koeficient navýšenia.

CZK Cena predmetu leasingu
% Výška zálohy na nájomné za predmet leasingu vyjadrená v percentách z obstarávacej ceny
Výška akontácie: 100 000,00 CZK  
mesiacov Počet mesiacov, koľko trvá leasing
CZK Odpredávacia hodnotu predmetu leasingu
  Pomer leasingovej ceny k obstarávacej cene. Pozor, rôzne leasingové firmy chápu koeficient navýšenia rôznym spôsobom.
Leasingová splátka:
9 416,67
CZK
 
Leasingová cena: 439 000,00 CZK Súčet leasingových splátok plus akontácia plus zostatková cena.
 

Kalkulačka na vašu stránku Kalkulačka na vašu stránku:


Diskusia ku kalkulačke:

Finančný leasing:

Finančný leasing je najčastejšia forma leasingu. To lease v angličtine znamená prenajímať. Prenajímateľ poskytuje predmet leasingu do užívania nájomcu, pričom predmet zostáva po celú dobu leasingu majetkom prenajímateľa. Až na konci leasingu prechádza vlastníctvo na nájomcu za zostatkovú cenu.

Nájomca na začiatku uzavretia leasingovej zmluvy zaplatí prenajímateľovi akontáciu (zálohu), ktorá sa vyjadruje percentom z obstarávacej ceny predmetu leasingu. Ďalej bude nájomca v pravidelných splátkach splácať nájom za predmet leasingu. Výška nájmu sa počíta z koeficientu navýšenia, ktorý vyjadruje akú časť z obstarávacej ceny zaplatí nájomca prenajímateľovi.

V našich končinách sa leasing najviac využíva pri kúpe automobilov. Často krát sa môžme stretnúť s nulovým navýšením (koeficient navšenia je rovný 1).

Príklad:

Pepa ide kupovať auto za 400 000,00 CZK. Rozhodol sa kúpu financovať cez finančný leasing. Akontácia je 25 %, doba splácania je 36 mesiacov a koeficient navýšenia je 1,1. Po splatení leasingu bude mať Pepa možnosť odkúpiť auto za zostatkovú cenu 1 000,00 CZK. Aká bude mesačná leasingová splátka?

  • Leasingová splátka bude 9 416,67 CZK.
  • Leasingová cena za auto bude 439 000,00 CZK.

[ Namodelovať príklad ]

Výpočty sú orientačné. Ak sa vám podarí nájsť v nejakom výpočte chybu,
prosím, upozornite nás na ňu. Ak niektorému výpočtu nerozumiete, napíšte nám.
Výpočty a kalkulačky pripravuje Andrej Probst. Na iDNES.cz nájdete českú verziu týchto kalkulačiek.
Výpočet leasingovej splátky
Eurokalkulačka
30.1260 Sk = 1 € Suma:
Kalkulačky a výpočty pre Českú republiku