SME
Štvrtok, 2. apríl, 2020 | Meniny má Zita

Kalkulátor čistej mzdy v ČR vypočíta výšku čistej mzdy z Vašej hrubej mzdy a zobrazí rozdelenie mzdy na samotnú mzdu, odvody a dane.

CZK Minimálna mzda je 8 500,00 CZK
  Zľava na poplatníka
  Zľava pre invalidných dôchodcov
  Zľava pre zdravotne a telesne postihnutých
  Zľava na pripravujúceho sa na povolanie. Vek do 26 rokov. Pri prezenčnej forme doktorantského štúdia na VŠ do 28 rokov.
   
   

  Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie:
Zdravotné poistenie (4,5% / 9%): 810,00 CZK 1 620,00 CZK
Sociálne poistenie:
Nemocenské poistenie (0%/2,3%): 0,00 CZK 414,00 CZK
Dôchodkové poistenie (6,5%/21,5%): 1 170,00 CZK 3 870,00 CZK
Štátna politika zamestnanosti (0%/1,2%): 0,00 CZK 216,00 CZK
Sociálne poistenie spolu (6,5%/25%): 1 170,00 CZK 4 500,00 CZK
Odvody spolu:
Odvody (11%/34%): 1 980,00 CZK 6 120,00 CZK
Zľavy na dani:
Zľava na poplatníka: 2 070,00 CZK    
Celková zľava na dani: 2 070,00 CZK    
Daň z príjmu:
Dielčí mesačný základ dane: 24 200,00 CZK    
Záloha na daň: 3 630,00 CZK    
Solidárny príspevok: 0,00 CZK    
Záloha na daň po uplatnení zliav a zvýhodnení: 1 560,00 CZK    
Čistá mesačná mzda:
Čistá mesačná mzda:
14 460,00
CZK
   
Mzdové náklady zamestnávateľa na zamestnanca:
Mzdové náklady zamestnávateľa na zamestnanca:     24 120,00 CZK
 

Rozdelenie hrubej mesačnej mzdy:

Rozdelenie hrubej mesačnej mzdy
 • Zdravotné poistenie 810,00
 • Sociálne poistenie 1 170,00
 • Daň z príjmu 1 560,00
 • Čistá mzda 14 460,00
 

Rozdelenie superhrubej mesačnej mzdy:

Rozdelenie superhrubej mesačnej mzdy
 • Zdravotné poistenie 2 430,00
 • Sociálne poistenie 5 670,00
 • Daň z príjmu 1 560,00
 • Čistá mzda 14 460,00
 

Mzdový prehľad:

Mzdový prehľad
 • Čistá mzda 14 460,00
 • Hrubá mzda 18 000,00
 • Superhrubá mzda 24 120,00
 

Čistá mzda v roku 2013:

 • Sadzba dane z príjmu fyzických osôb je vo výške 15 % a v prípade zamestnancov sa i naďalej počíta zo superhrubej mzdy.
 • Solidárne zvýšenie dana z príjmu fyzických osôb vo výške 7 % z tzv. nadlimitného príjmu (48násobok priemernej mzdy).
 • Minimálna mzda pre rok 2013 do 31. 7. 2013 je stanovená na 8 000,00 CZK. Od 1. 8. 2013 je to 8 500,00 CZK.
 • Priemerná mzda pre rok 2013 je stanovená na 25 884,00 CZK.
 • Zľava na poplatníka dane pre rok 2013 je stanovená na 2 070,00 CZK.
 • Maximálny ročný vymeriavací základ pre poistné na sociálne poistenie je čiastka vo výške 48 násobku priemernej mzdy 1 242 432,00 CZK.
 • Zrušený strop u poistného na verejné zdravotné poistenie.

Príklad:

Honza zamestnáva Pepu vo svojej firme. Pepa má s Honzom dohodnutú hrubú mzdu 18 000,00 CZK. Pepa sa rozhodol, že bude pre Honzu pracovať ako živnostník, keďže chce optimalizovať svoje daňové priznanie. Honza potrebuje určiť výšku mesačnej výplaty Pepovi, ktorý bude ďalej vykonávať tú istú pracovnú činnosť. Akú mesačnú platbu má Honza Pepovi ponúknuť, aby Honzove náklady na zamestnanca zostali nezmenené?

 • Pepova hrubá mzda je 18 000,00 CZK.
 • Pepova čistá mzda bude 14 460,00 CZK.
 • Honza navrhne Pepovi mesačnú výplatu vo výške 24 120,00 CZK.

[ Namodelovať príklad ]

Výpočty sú orientačné. Ak sa vám podarí nájsť v nejakom výpočte chybu,
prosím, upozornite nás na ňu. Ak niektorému výpočtu nerozumiete, napíšte nám.
Výpočty a kalkulačky pripravuje Andrej Probst. Na iDNES.cz nájdete českú verziu týchto kalkulačiek.
Eurokalkulačka
30.1260 Sk = 1 € Suma:
Kalkulačky a výpočty pre Českú republiku