AKTUALIZOVANÉ

Zavedením poplatkov za Smart televízory sa zvýši ich cena, tvrdí IT asociácia

Ak rezort kultúry ako predkladateľ nového autorského zákona potvrdí, že Smart TV bez HDD nebudú predmetom spoplatnenia, potom televízory vybavené iba USB nezdražejú.

Ilustračné foto.(Zdroj: SME - Ján Krošlák)

BRATISLAVA. Zavedenie 3-% poplatku za Smart televízory, ktorý by sa mal vyberať na základe nedávno schváleného autorského zákona od roku 2016, zdraží cenu elektroniky predávanej na Slovensku a vyvolá nákupnú turistiku Slovákov.

Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave to konštatoval prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Mário Lelovský. ITAS oficiálnym listom v deň schválenia zákona požiadala Ministerstvo kultúry (MK) SR o jednoznačné stanovisko, či sa poplatky budú vzťahovať aj na Smart televízory s USB portom, za ktoré sa doteraz neplatili.

"Trojpercentné navýšenie ceny u Smart TV ako hlavného segmentu v spotrebnej elektronike bude jednoznačne dôvodom pre trhové správanie sa spotrebiteľa a tým pádom odliv predaja do zahraničia. Znamenať to bude pokles výberu DPH a tým aj zníženie príjmov do štátneho rozpočtu," argumentuje Lelovský.

Spravodlivá platba

Percentuálna sadzba z ceny televízora nie je podľa neho správnym riešením, pretože ich cena sa pohybuje v rozpätí od 200 až do 10.000 eur a prípadná rozmnoženina alebo kópia je rovnaká čo do kvality aj veľkosti.

"Pri televízoroch za 2000 eur predstavuje poplatok 60 eur, pričom tento poplatok sa vyberá za recykláciu celého osobného automobilu," prirovnal. V takom prípade je podľa neho diskutabilné hovoriť o "primeranosti náhrady" pre autorov rozširovaných diel.

"Náhrada odmeny by mala byť na rozumnej úrovni," zdôraznil Lelovský.

Spravodlivá platba by bola podľa neho tá, ktorú zaplatí užívateľ. "Teda ak by ten, kto funkciu využíva, zaslal SOZA poplatok, povedzme jedno euro, čím by si práva kúpil," navrhol prezident ITAS.

Autorský zákon

Nepovažuje za spravodlivé ani paušálne zaťaženie poplatkami, keďže funkciu využíva len okolo 1 % majiteľov televízorov, ktorí chcú na nových prístrojoch vyskúšať všetky ich funkcie.

Ak rezort kultúry ako predkladateľ nového autorského zákona potvrdí, že Smart TV bez HDD nebudú predmetom spoplatnenia, potom televízory vybavené iba USB nezdražejú.

V opačnom prípade ITAS ako zástupca predajcov, výrobcov a distribútorov spotrebnej elektroniky bude požadovať úpravu textu, ktorou by sa vylúčili tieto prístroje zo zákona. Ak sa poplatok zavedie, bude požadovať, aby spotrebitelia boli o sadzbách, ktoré cenu navýšia, pred kúpou informovaní, avizoval Lelovský.

Ministerstvo reaguje

Ministerstvo kultúry odmieta strašenie IT asociácie Slovenska. "Nový autorský zákon nemení doterajšiu zákonom stanovenú sadzbu za tento druh zariadení vo výške 3 %. Znamená to, že ani nedáva žiaden legitímny dôvod na zvyšovanie ich ceny," reagoval hovorca MK SR Jozef Bednár.

Pripomenul, že návrh autorského zákona prešiel dlhým pripomienkovaním zo strany všetkých relevantných subjektov, vrátane ITAS, mobilných operátorov, ďalších vyše 30 zástupcov iných subjektov aj širokej verejnosti.

"S jeho výslednou podobou súhlasila aj Hospodárska a sociálna rada vlády, keď po rokovaniach došlo k dosiahnutiu dohody na všetkých sadzbách medzi ministerstvom, Republikovou úniou zamestnávateľov, KOZ a ZMOS-om," doplnil Bednár. Ak by ministerstvo kultúry na konci legislatívneho procesu tieto sadzby znížilo, nešlo by podľa neho o spoločenskú zhodu na novej právnej úprave, ale o uplatnenie tlaku jednej či viacerých súkromných firiem združených v profesijnej asociácii.

Dôjde kvôli novému autorskému zákonu k zdražovaniu elektroniky?

Reakcia Slovenského ochranného zväzu autorského

BRATISLAVA. Pod zámienkou ochrany spotrebiteľa prebieha v ostatných dňoch manipulatívna, verejnosť traumatizujúca kampaň IT asociácie Slovenska - ITAS, ktorá v snahe chrániť vlastné zisky straší verejnosť poplatkami za elektroniku.

Čo sú tzv. náhrady odmien a ako z nich občania SR profitujú?

Náhrada odmeny je medzinárodne etablovaná kompenzačná forma odmeny pre umelcov, vyplývajúca z európskeho práva, premietnutého na území Slovenskej republiky v podobe autorského zákona. Ide o zákonne stanovený odvod, ktorý uhrádza výrobca alebo dovozca nosičov a prístrojov schopných rozmnožovať predmety autorskoprávnej ochrany.

Vďaka tomuto systému môžu občania pre svoju osobnú potrebu vyhotovovať rozmnoženiny chráneného diela z legálneho zdroja bez toho, aby museli od kohokoľvek získavať súhlas. V praxi ide o hudbu, filmy, fotografie, výtvarné diela, knihy, časopisy, komiksy, články a iné diela - produkty kreatívnej tvorby.

Tieto diela niekto vytvoril, majú teda svojich vlastníkov – nositeľov práv, ktorým patrí náhrada odmeny za každodenné použitie svojho vlastníctva miliónmi ľudí tak ako si akýkoľvek iný pracujúci človek zaslúži odmenu za výsledky svojej práce. Nástup digitálnej technológie umožnil multiplikované kopírovanie produktov duševného vlastníctva bez straty kvality, autorské diela sa vďaka rozmachu tejto technológie dostali oproti dovtedy fungujúcim režimom vysporiadania autorských diel do absolútne nevýhodnej a neudržateľnej pozície.

Aj z týchto dôvodov bol v štátoch EÚ vytvorený medzinárodne dlhodobo platný a akceptovaný kompenzačný mechanizmus pre autorov, hudobníkov, spisovateľov, režisérov, scenáristov, výtvarníkov a mnohých ďalších tvorcov – tzv. náhrada odmeny. Tento mechanizmus platí de facto v celej EÚ a je zakotvený v autorských zákonoch Nemecka, Holandska, Francúzska, Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Litvy a pod.

V problematike náhrad odmien prebehlo za posledné roky na území EÚ mnoho sporov práve medzi dovozcami a dotknutými subjektmi, ktorí sa bránili uhradiť náhrady odmien zo svojich multimiliónových ziskov. Európsky súdny dvor však opakovane a jednoznačne rozhodol, že mechanizmus a princíp náhrady odmeny hradenej dovozcami a výrobcami je správny, spravodlivý a trvale udržateľný.

V čom tkvie problém?

Združenie ITAS a jeho predstavitelia strašia cez médiá verejnosť, že v dôsledku prijatého nového autorského zákona sa na ťarchu spotrebiteľov bude zdražovať elektronika.

Aktuálne platný autorský zákon č. 618/2003 Z.z. už od roku 2003 jednoznačne stanovuje, že výrobca alebo dovozca nosičov a prístrojov schopných rozmnožovať je povinný hradiť náhradu odmeny za akýkoľvek prístroj alebo zariadenie schopné rozmnožovať zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam vo výške 3% z dovoznej alebo výrobnej ceny pri uvedení takéhoto tovaru na trh. Tento odvod nezískava SOZA ako je často prezentované, ale všetky organizácie kolektívnej správy, ako zákonní reprezentanti nositeľov práv, spoločne – SLOVGRAM, LITA, SOZA, OZIS, SAPA, AGICOA.

Iróniou manipulatívnej kampane ITAS je, že nový autorský zákon stanovuje to isté, čo aktuálne platný autorský zákon s tým zásadným rozdielom, že za vybrané komodity (mobilný telefón, tablet, videokameru, fotoaparát) je výrobca alebo dovozca týchto nosičov a prístrojov povinný hradiť násobne nižšiu náhradu odmeny ako stanovuje autorský zákon, ktorý je v platnosti.

Predstavitelia ITAS porušujú dohody

Proces tvorby nového autorského zákona prebiehal viac ako dva roky na pôde Ministerstva kultúry SR. Na tomto procese sa oficiálne pravidelne zúčastňovali desiatky subjektov, ako aj reprezentanti ITAS, prezident ITAS Mário Lelovský, tajomník ITAS Gustáv Budinský, právny zástupca ITAS Jiří Budinský. Výsledkom dlhotrvajúcich rokovaní bola písomne zachytená dohoda medzi predstaviteľmi ITASu ako aj kolektívnymi správcami (SOZA, LITA, SLOVGRAM, OZIS), ktorá sa premietla do parlamentom schváleného znenia autorského zákona vrátane časti o náhrady odmeny.

Inými slovami - tí istí ľudia, ktorí na ministerstve kultúry akceptovali závery rokovaní dnes účelovo šíria poplašné správy o zdražovaní elektroniky a vytvárajú na verejnosti dojem ohrozenia novým autorským zákonom, s ktorého znením sami súhlasili.

Je dôležité pripomenúť, že organizácie kolektívnej správy ako zástupcovia nositeľov práv zásadne ustúpili od svojich pôvodných požiadaviek práve v mene dosiahnutia konsenzu pri výške náhrady odmien pri kľúčových zariadeniach, ktorými sa kopíruje pre osobnú potrebu rádovo najviac (mobilné telefóny, tablety a pod.).

Zástupcovia ITAS sa na pôde Ministerstva kultúry jasne a pred všetkými členmi pracovnej skupiny zaviazali, že budú vyrokovanú dohodu akceptovať a po jej uzatvorení sa zdržia aktivít, ktoré by viedli k tlaku na ďalšie znižovanie sadzieb.

Predstavitelia ITAS však dohody, uzavreté na najvyššej úrovni za účasti zástupcov štátnej správy Slovenskej republiky porušili a podviedli tak kolektívnych správcov, autorov, vydavateľov, spisovateľov, hudobníkov, režisérov a interpretov a ďalších tvorcov.

Samotné Ministerstvo kultúry SR potvrdzuje vyššie uvedené vydaným stanoviskom k danej veci: „Návrh autorského zákona prešiel dlhým pripomienkovaním zo strany všetkých relevantných subjektov, vrátane IT asociácie Slovenska, mobilných operátorov, ďalších vyše 30 zástupcov iných subjektov a tiež širokej verejnosti. S jeho výslednou podobou súhlasila aj Hospodárska a sociálna rada vlády, keď po rokovaniach došlo k dosiahnutiu dohody na všetkých sadzbách medzi ministerstvom, Republikovou úniou zamestnávateľov, KOZ a ZMOS-om," Poslanci Národnej rady SR navyše podporili takto celospoločensky dohodnuté znenie nového autorského zákona 105 hlasmi, žiaden hlas nebol proti, čo signalizuje nevídanú zhodu naprieč celým politickým spektrom.

Reč faktov

Otázka teda nestojí, či zdražie spotrebná elektronika (pričom sa zaťaženie zákonom oproti minulosti nezvyšuje), ale z akých dôvodov boli porušené dohody, na ktorých sa v rámci rokovaní o znení nového autorského zákona predstavitelia ITAS a organizácií kolektívnej správy uzniesli.

Predstavitelia ITAS radi porovnávajú Slovenskú republiku s ostatnými krajinami pri sadzbe za SMART TV. Čo však neuvádzajú, sú fakty z dostupných oficiálnych európskych zdrojov (de Thuiskopie, Svetová organizácia na ochranu duševného vlastníctva WIPO), v ktorých je čierne na bielom uvedené, že v Slovenskej republike sa za neobmedzené právo každého občana SR rozmnožovať chránené diela hradí náhrada odmeny vo výške 8 centov na občana ročne, zatiaľ čo v Českej republike 32 centov (400% SR priemeru), v Grécku 15 centov, v Lotyšsku 16 centov, v Chorvátsku 27 centov, v Litve 1,2 eura, v Maďarsku 1,79 eura. A ako sú na tom rozvinuté štáty EÚ? V Holandsku sa vyberá náhrada odmeny v priemere vo výške 1,84 eura na obyvateľa, v Belgicku 2,19, v Nemecku 2,5, vo Francúzsku 3,15 eura na obyvateľa.

Prenášanie medzinárodných štandardov do prostredia Slovenskej republiky nesúvisí s cenami elektroniky na Slovensku tak ako to manipulatívne prezentuje ITAS. Stačí sa pozrieť na ceny mobilných telefónov a tabletov, ktorú sú u nás často krát vyššie ako v zahraničí aj napriek neporovnateľne nižším sadzbám a výberom v oblasti náhrad odmien. Problémom je, že na základe uplatňovania týchto medzinárodných noriem v Slovenskej republike sú výrobcovia a dovozcovia prístrojov, schopných rozmnožovať autorskoprávne chránené diela povinní uhrádzať zákonne stanovený odvod, ktorý siaha na ich obrovské zisky.

Nie starosti o spotrebiteľa, ale snaha vyhnúť sa náhradám odmien je pravým motívom manipulatívnej a fakty prekrucujúcej kampane ITAS proti prijatému autorskému zákonu, ktorého sa predstavitelia ITAS pri tvorbe zákona zaviazali rešpektovať a dnes ho neeticky a nekorektne napádajú.

SOZA

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
 1. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 2. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 3. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 6. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 7. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 8. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 9. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
 10. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 16 538
 2. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 5 944
 3. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 487
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 825
 5. Kam do tepla v januári? 2 485
 6. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 416
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 363
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 162
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 302
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život 1 041

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Šatan a Ramsay spravili to, na čo ich predchodcovia nemali guráž

Na olympiádu nepôjdu známe mená a ani jeden hráč Slovana. Je to správne?

Neprehliadnite tiež

SaS chce náklady na exekučné konania preniesť z dlžníkov na veriteľov

Veritelia nedostatočne zohľadňujú solventnosť svojich klientov.

Internetové bankovníctvo najviac využívajú severské krajiny, Slováci sú priemerní

Občania SR obsadili v rámci využívania online bankovníctva z 28 krajín EÚ 16. priečku.

Kažimír ponúkol Laosu spoluprácu pri rozpočte a výbere daní

Laos sa zaujímal najmä o oblasti zdravotníctva, potravinárstva, informačných technológií a hydroenergetiky.

Svet najviac ohrozuje päť environmentálnych rizík

Svetové ekonomické fórum varuje aj pred zhoršujúcim sa geopolitickým prostredím.

Richter berie zvyšovanie príplatkov aj ako nástroj proti nelegálnej práci

Ministerstvo práce si vplyvy zvyšovania príplatkov prepočítalo.