Pacienti veľmi za hranice nechodia, cestu sťažili povolenia

Ak by ste chceli ísť na vyšetrenie do cudziny, takmer na stotridsať výkonov treba mať súhlas poisťovne.

Pacienti chodia za hranice najmä na operácie očí.(Zdroj: SME - Tomáš Benedikovič)

BRATISLAVA. Už dva mesiace sa môžu naši pacienti nechať hospitalizovať v zahraničí s tým, že poisťovne preplatia ich náklady. Ale len v prípade, že by ich preplatili aj u nás a len do výšky, ktorú platia u nás. Vo väčšine krajín by tak pacienti zaplatili viac, ako by im poisťovňa vrátila.

Záujem cestovať za zdravotnou starostlivosťou za hranice nie je veľký. O preplatenie nákladov požiadala poisťovňu asi stovka pacientov. Poisťovne tak zatiaľ zaplatili ani nie 20-tisíc eur.

Najčastejšie chcú ísť do Česka, Poľska či Rakúska, do tamojších nemocníc sa vyberú najmä za pôrodmi a liečbou ochorení očí.

Zaplatili tisíce eur

„Od 1. októbra evidujeme päť žiadostí o liečbu v zahraničí,“ vraví poisťovňa Union.

Ide o ľudí z Bratislavy, Detvy, Banskej Bystrice a Drahoviec, za ktorých najmenšia poisťovňa zaplatila desaťtisíc eur.

Najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa dostala 56 žiadostí o preplatenie nákladov. Vyčíslila zatiaľ 18 z nich, zaplatí za ne takmer 5-tisíc eur.

Dôvera neeviduje žiadnu žiadosť o schválenie hospitalizácie v zahraničí.

Musela však zamietnuť pár žiadostí o preplatenie starostlivosti v zahraničí. Dostala ich totiž od pacientov, ktorí išli do cudziny bez toho, aby si vopred vyžiadali súhlas.

130 výkonov treba schváliť

Voľný pohyb pacientov presadil Brusel.

Členským štátom Únie však dal možnosť aj istej regulácie. Mohli povedať, že na niektoré hospitalizácie treba požiadať o schválenie.

Ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo takmer 130 výkonov, ktoré musí pred cestou za hranice schváliť poisťovňa.

Ide napríklad o asistovanú reprodukciu, rekonštrukciu pery, operáciu pri onkologických chorobách či transplantáciu pľúc.

Ministerstvo tvrdí, že zaviedlo obmedzenia z obavy o finančnú rovnováhu nášho zdravotníctva. Ak totiž pacienta vyšetria v zahraničnej nemocnici, peniaze idú za hranice a naše nemocnice dostanú menej.

„Európsky súdny dvor akceptuje, že za istých okolností, napríklad hromadných požiadaviek na starostlivosť v iných členských štátoch, by mohlo dôjsť k ohrozeniu finančnej rovnováhy systému, a tým by mohla byť všeobecná úroveň zabezpečenia verejného zdravia ohrozená,“ povedala hovorkyňa ministerstva Zuzana Čižmáriková.

Obmedzenia štátu však nesmú byť podľa Andreja Králika zo zastúpenia Európskej komisie u nás prostriedkom na svojvoľnú diskrimináciu, ani neodôvodnenou prekážkou voľného pohybu pacientov.

Poisťovne tak musia schváliť žiadosť vždy, ak ju slovenské zdravotnícke zariadenia nevedia poskytnúť v primeranej lehote.

Voľný pohyb by mal priniesť zvýšenie efektívnosti služieb a úžitok pre pacientov, hovorí analytik INEKO Dušan Zachar.

Aj napriek obmedzeniam majú pacienti viac možností ako do októbra, dodáva analytik HPI Tomáš Szalay.

Z Čiech nemôžu

Aj keď Slováci môžu cestovať na zákroky do Česka či do Poľska, Česi a Poliaci na ne za hranice cestovať nemôžu.

V Česku nemá potrebné zákony kto schváliť, lebo im chýba vláda. V Poľsku by mali zákony začať platiť tento mesiac.

Už dnes však české či naše nemocnice lákajú Poliakov na vyšetrenia. V Poľsku napríklad kolujú e­maily, kde očná klinika v Českom Tešíne pozýva ľudí na bezplatné očné testy.

Kde treba súhlas

Medicínske odbory Zdravotné výkony
I. Gynekológia a pôrodníctvo I.1 Zdravotný výkon asistovanej reprodukcie, jeden cyklus pred odberom oocytov
I.2 Zdravotný výkon asistovanej reprodukcie, jeden cyklus s odberom oocytov k in vitro fertilizácii, bez prenosu embryí,
I.3 Zdravotný výkon asistovanej reprodukcie, jeden komplexný cyklus s prenosom embryí
I.4 Vykonanie interupcie zo zdravotných dôvodov
I.5 Odber krvi z hlavičky plodu transabdominálnou kordocentézou
I.6 Fetoskópia s odberom tkaniva plodu
I.7 Transfúzia intrauterinná fetálna
I.8 Infúzia intrauterinná fetálna
I.9 Intrauterinná laserová liečba plodu
I.10 Výmena plodovej vody
I.11 Vysokofrekvenčná ablácia nádorových buniek a/alebo ciev placenty
I.12 Zavedenie shuntu u plodu intrauterinne
I.13 Vnútromaternicová liečba plodu
I.14 Liečebná amniocentéza
I.15 Segmentálna resekcia polycystických pľúc ploduI.16 Operácia plodu postihnutého vývojovou chybou intrauterinná
I.17 Roboticky asistovaná operácia v gynekológii a pôrodníctve
II. Otorinolaryngológia II.1 Fotodynamická liečba nádorov v oblasti hlavy a krku
II.2 Rekonštrukcia chýbajúcej alebo malformovanej ušnice
II.3 Vnútroušná (kochleárna) implantácia
II.4 Implantácia aktívneho stredoušného implantátu
II.5 Rekonštrukcia pery
II.6 Operácia tumorov v otorinolaryngológii
II.7 Rekonštrukčná operácia pre vrodené rázštepové chyby v otorinolaryngológii
II.8 Aurikuloplastika zo zdravotných dôvodov
III. Oftalmológia III.1 Operácia pri onkologických chorobách
III.2 Transplantácia rohovky
III.3 Transplantácia endotelu rohovky
III.4 Keratoprotetika
III.5 Rádioterapia očnej gule rádionuklidovými implantátmi
III.6 Transsklerálna brachyterapia
III.7 Individuálne zhotovenie sklenej očnej protézy
III.8 Aplikácia individuálne zhotovených tvrdých kontaktných šošoviek
III.9 Plastická operácia na mihalniciach (ektropium, entropium, blefarochalázia) zo zdravotných dôvodov
III.10 Korekcia ptózy hornej mihalnice zo zdravotných dôvodov
III.11 Korekcia ťažkých poúrazových stavov oka, pri ktorých chýba dúhovka, s použitím umelej silikónovej dúhovky
III.12 Korekcia vrodenej anirídii s použitím umelej silikónovej dúhovky
IV. Chirurgia IV.1 Roboticky asistovaná operácia v chirurgii
V. Neurochirurgia V.1 Operácia pri chorobách centrálneho nervového systému
V.2 Operácia pri chorobách periférneho nervového systému
V.3 Operácia mozgu pri epilepsii
V.4 Stereotaktická implantácia rádioaktívneho izotopu
V.5 Stereotaktická implantácia hlbokých mozgových elektród a generátora elektrických impulzov
V.6 Implantácia kmeňová
V.7 Implantácia neurostimulačného zariadenia pri kortikálnej mozgovej stimulácii
V.8 Kranioplastika s použitím implantátov a kostných štepov
V.9 Implantácia miechovej stimulačnej elektródy
V.10 Implantácia neurostimulačného zariadenia pre stimuláciu zadných povrazcov miechy
V.11 Implantácia liekovej pumpy na intratekálnu aplikáciu liečiva do miechového kanála
V.12 Implantácia expanderu pred plastikou rozsiahleho defektu
V.13 Resekcia adenómu hypofýzy s intraoperačnou magnetickou rezonanciou
V.14 Implantácia elektronického stimulátora nervus vagus pri liečbe epilepsie
V.15 Implantácia neurostimulačných zariadení pri dysfunkciidolných močových ciest
VI. Hrudná chirurgia VI.1 Fotodynamická liečba tumorov v tracheobronchiálnom strome
VI.2 Transplantácia pľúc
VII. Kardiochirurgia
a cievna chirurgia
VII.1 Operácia na srdcových chlopniach
VII.2 Operácia pri defektoch srdcových priehradiek
VII.3 Operácia na veľkých cievach
VII.4 Transkatétrová implantácia chlopne
VII.5 Bypassová operácia
VII.6 Implantácia krátkodobej mechanickej podpory ľavej komory
VII.7 Implantácia krátkodobej mechanickej podpory pravej komory
VII.8 Implantácia krátkodobej mechanickej biventrikulárnej podpory srdca
VII.9 Implantácia trvalej mechanickej komorovej podpory srdca
VII.10 Implantácia krátkodobej komorovej podpory srdca
VII.11 Implantácia dlhodobej komorovej podpory srdca
VII.12 Zavedenie a použitie extrakorporálneho ventricular assist device (VAD)
VII.13 Explantácia komorovej mechanickej podpory srdca
VII.14 Zavedenie a použitie intrakorporálneho ventricular assist device (VAD)
VII.15 Iný kardiochirurgický výkon bez použitia mimotelového obehu krvi
VII.16 Iný kardiochirurgický výkon s použitím mimotelového obehu krvi
VII.17 Videoasistovaná srdcová operácia s použitím mimotelového obehu
VII.18 Transjugulárna porto-systémová spojka (TIPS) a sklerotizácia varixov
VII.19 Intervenčné výkony spojené s použitím embolizačného systému Pipeline
VII.20 Katétrová ablácia
VII.21 Rekanalizácia koronárnej artérie laserom
VII.22 Roboticky asistovaná operácia v kardiochirurgii a cievnej chirurgii
VII.23 Transplantácia srdca
VIII. Stomatochirurgia VIII.1 Rekonštrukčná operácia pravej ankylózy mandibuly osteokartilaginóznym autológnym transplantátom alebo endoprotézouVIII.2 Náhrada mandibulárneho kĺbu endoprotézou
VIII.3 Zhotovenie a upevnenie epitézy na vhojený fixatér
VIII.4 Operácia spojená s náhradou čeľustného kĺbu a lícneho oblúka
IX. Ortopédia a úrazová chirurgia IX.1 Totálna resekcia kosti s náhradou
IX.2 Implantácia totálnej endoprotézy bedrového kĺbu
IX.3 Implantácia totálnej endoprotézy kolenného kĺbu
IX.4 Implantácia totálnej endoprotézy lakťa
IX.5 Implantácia totálnej endoprotézy členka
IX.6 Liečba spojená s použitím autológnych krvných faktorov
IX.7 Artroskopický výkon v bedrovom kĺbe
X. Plastická chirurgia X.1 Korekcia asymetrie prsníka vložením implantátuX.2 Rekonštrukcia prsníka pomocou implantovaného expandera
X.3 Redukčná mamoplastika
X.4 Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s transplantáciou alebo transpozíciou
X.5 Transplantácia kožeX.6 Implantácia alebo odstránenie kožného expandera
X.7 Liečba chronických defektov aplikáciou biotechnologicky vyrobenej kože
X.8 Korekcia hypertrofickej alebo keloidnej jazvy dermabráziou, excíziou alebo iným spôsobom
X.9 Operácia venter pendulum zo zdravotných dôvodov
XI. Plastická chirurgia, gynekológia, urológia XI.1 Operácia na zmenu pohlavia zo ženy na mužaXI.2 Operácia na zmenu pohlavia z muža na ženu
XI.3 Operácia gynekomastie zo zdravotných dôvodov vrátane liposukcie
XI.4 Sterilizácia ženy zo zdravotných dôvodov
XI.5 Sterilizácia muža zo zdravotných dôvodov
XII. Hematológia XII.1 Transplantácia kostnej drene
XII.2 Liečebná cytaferéza
XIII. Psychiatria XIII.1 Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia
XIV. Neurológia XIV.1 Magnetická stimulácia mozgu, miechových koreňov a nervu
XIV.2 Detekcia úniku likvoru označeného rádiofarmakom
XIV.3 Stereotaktická biopsia
XIV.4 Komplexná liečba ťažkej epilepsie
XIV.5 Multimodálna komplexná liečba Morbus Parkinson
XV. Tráviaci systém XV.1 Eliminačné metódy liečby zlyhania pečene
XV.2 Resekcia časti heparu a hepatektómia pre transplantáciu
XV.3 Transplantácia pečeneXV.4 Transplantácia pankreasu: injekcia z pankreatického tkaniva (transplantácia pankreatických ostrovčekov)
XV.5 Transplantácia pankreasu: transplantácia celého orgánu
XV.6 Transplantácia pankreasu a obličkyXV.7 Transplantácia pečene a obličky
XVI. Klinická onkológia XVI.1 Ožarovanie lineárnym urýchľovačom alebo lineárnym urýchľovačom s mnoholistovým kolimátorom (MLC)
XVI.2 Komformálna rádioterapia modulovanou intenzitou zväzkov (IMRT)
XVI.3 Protónová liečba
XVII. Urológia XVII.1 Transplantácia obličky: alogénny živý darca alebo alogénny kadaverózny darca, alebo syngénny darca, alebo autotransplantácia, alebo autotransplantácia po extrakorporálnej resekcii alebo an bloc transplantácii, alebo retransplantácia
XVII.2 Adjustovateľná liečba kontinencie - implantácia, revízia, výmena alebo explantácia umelého zvierača
XVII.3 Roboticky asistovaná operácia v urológii
XVIII. Medicína drogových záležitosti XVIII.1 Motivačná liečba závislosti (kvalifikovaná odvykacia liečba)
XIX. Nukleárna medicína XIX.1 Diagnostika a liečba v cyklotrónovom zariadení
XIX.2 Vyšetrenia pozitrónovou emisnou tomografiou
XIX.3 Rádiochirurgická liečba gama nožom
XIX.4 Rádiochirurgická liečba prostredníctvom CyberKnife
XIX.5 Liečebné podanie 131
IXIX.6 Rádionuklidová liečba lutéciom - 177 značkovaným oktreotidom (DOTATOC)
XX. Spoločné a vyšetrovacie zložky XX.1 Genetické vyšetrenia
XX.2 Metabolické vyšetrenia

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 2. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 3. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 7. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 8. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 9. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 1. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
 2. Cíťte sa v priestore príjemne
 3. Ktorý odšťavovač má najvyššiu výťažnosť?
 4. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 5. Ako si vybrať wc a umývadlo?
 6. Poslanec M. Borguľa bojuje proti netransparentnému tendru
 7. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
 8. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 9. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 10. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 1. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 5 732
 2. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 904
 3. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 499
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 487
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 074
 6. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 2 588
 7. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 2 584
 8. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 011
 9. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 103
 10. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 948

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kto je údajný takáčovec Kudlička. Prvá fotka mafiánov pri víne s politikom

Súd na kauciu prepustil z väzby Ľubomíra Kudličku, považovaného za šéfa gangu takáčovcov. Bol na prvej fotke spájajúcej mafiu a politika.

KOMENTÁRE

Fico, Výboh, Topolánek. A päť rokov pre Dalíka

Topolánek nakoniec Dalíka na svoj pád nepotreboval. Jeho minulosť sa im teraz vracia.

Neprehliadnite tiež

Bratislava môže dostať novú linku, v Maďarsku vznikli nové aerolinky

Aerolínie založil honorárny konzul Maďarska na Srí Lanke, pôvodne chcel lietať dlhé trasy do Číny či Thajska.

Deutsche Bank zvažuje presun 300 miliárd eur z Londýna do Nemecka

Sťahovanie sa dotkne niekoľko stoviek pracovných miest a zhruba 20-tisíc klientskych účtov.

BMW bude aj napriek brexitu vyrábať elektromobil Mini v Británii

Nový elektromobil Mini bude trojdverový a s jeho výrobou začnú v roku 2019.

Nový šéf regulačného úradu: Úrad chcem trochu otvoriť verejnosti

Jahnátek povedal, že tvorba cien by nemala byť Pandorina skrinka, z ktorej niečo vylezie.