Sociálna poisťovňa chce, aby jej exšéf Lopatka vrátil 10-tisíc eur

Podľa hovorcu Sociálnej poisťovne Petra Višvádera ide o sumu súvisiacu s nehospodárnym využívaním služobného auta určeného pre generálneho riaditeľa poisťovne.

Ľuboš Lopatka.(Zdroj: SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

BRATISLAVA. Sociálna poisťovňa (SP) žiada svojho bývalého šéfa Ľuboša Lopatku, aby jej vrátil 10 tisíc eur. Agentúru SITA o tom informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.

Podľa neho ide o sumu súvisiacu s nehospodárnym využívaním služobného auta určeného pre generálneho riaditeľa poisťovne. Odhalila to dozorná skupina z rezortu financií, ktorá kontrolovala hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov v SP za roky 2011 až 2012.

"Bývalý generálny riaditeľ odmietol zaplatiť túto sumu. V tejto veci nám bolo oznámené, že bolo podané aj trestné oznámenie, ktoré podal pre nás neznámy človek s tým, že Sociálna poisťovňa sa pripojila k tomuto trestnému oznámeniu," povedal.

Kontrola našla mrhanie

Štátny dozor podľa Višvádera odhalil nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami v Sociálnej poisťovni za šéfovania Lopatku v celkovej sume takmer 69 tisíc eur. Išlo o využívanie služieb zabezpečovaných dodávateľským spôsobom bez preukázania nevyhnutnosti a prínosov pre poisťovňu, a to externých právnych služieb v hodnote 20,3 tis. eur.

Ďalších takmer 10,7 tisíca eur podľa kontroly vynaložila poisťovňa na analýzu nákladovosti a benefitov využitia operatívneho lízingu vozového parku, pričom sa tento lízing nerealizoval. Na zabezpečenie výberového konania a personálneho poradenstva externou formou pri obsadzovaní pracovných pozícií patriacich do kompetencie generálneho riaditeľa, riaditeľov sekcií, či šéfov pobočiek, poisťovňa podľa výsledkov kontroly nehospodárne vynaložila 15,5 tisíca eur.

Kritizujú školenia

Ďalšie prostriedky išli podľa kontrolných zistení nehospodárne na školenia vrcholového manažmentu a komunikačného odboru, poradenské služby na verejné obstarávanie, či členské príspevky v združeniach nesúvisiacich s predmetom činnosti poisťovne.

"Na základe vykonanej kontroly hlavný kontrolór, ktorého poslaním v Sociálnej poisťovni je kontrola vynakladania finančných prostriedkov zo správneho fondu, odchádza z tohto postu," povedal Višváder.

Ide o Valenta Mokrého, ktorý túto funkciu začal vykonávať od 1. marca 2008. Vo februári 2008 ho na pozíciu hlavného kontrolóra SP na štvorročné funkčné obdobie zvolila dozorná rada poisťovne pod vedením vtedajšej ministerky Viery Tomanovej.

Na túto funkciu vtedy dozorná rada evidovala šesť uchádzačov. Vo februári 2012 dozorná rada poisťovne pod vedením vtedajšieho ministra Jozefa Mihála potvrdila Valenta Mokrého vo funkcii hlavného kontrolóra poisťovne na ďalšie štyri roky.

Mokrý pred nástupom do funkcie hlavného kontrolóra pôsobil na krajskom školskom úrade v Košiciach ako vedúci správy vnútornej prevádzky. Predtým jeden mesiac pracoval na správe finančnej kontroly v Košiciach a v rokoch 2005 a 2006 bol nezamestnaný.

Reakcia bývalého riaditeľa Sociálnej poisťovne

Doplnené 23.11.2013

Reakcia na článok nie je ľahká, lebo o situácii viem len toľko ako bežný čitateľ. Tvrdenie, že som odmietol zaplatiť 10 tis. Eur za používanie služobného motorového vozidla sa nezakladá na pravde. V SP som mal prideleného vodiča, ktorý ma vozil v pracovných dňoch. V čase pracovného pokoja a voľna som používal vozidlo bez vodiča, platil som podľa zákona daň za funkčný požitok a tiež PHM. Mimochodom, rovnako i teraz mám vodiča, nie však kvôli komfortu, ale možnosti pracovať i počas jazdy, nebolo tomu inak ani v SP. Nič viac k tomu dodať neviem, asi i preto, že používanie vozidla Passat som pri ročnom rozpočte inštitúcie cca 7 mld. Eur považoval za úplne banálnu vec a mikromanažment nebola nikdy moja silná stránka.

V článku je spomínané využívanie externých právnych služieb v hodnote 20,3 tis. Eur. Skutočnosť je taká, že som naozaj najal externú právnu kanceláriu na dva prípady a urobil by som to znova, nie však z dôvodu nedôvery k právnikom SP, ale preto, že by neboli ustáli tlaky, ktoré oba prípady sprevádzali:

pohľadávka SP vo výške 456 tis. Eur voči Európskej komisii (EK) a v rovnako veľkej výške penále, t.j. celkom 912 tis. Eur. Išlo o defraudáciu finančných prostriedkov určených pre SP, vec riešil OLAF (Európsky úrad v boji proti podvodom) a nakoniec celý prípad skončil na našom Špeciálnom súde. Čo je podstatné, SP dostala na účet z EK mnoho rokov nevymáhaných 912 tis. Eur, inkasu ktorých veril už len málokto. Je celkom logická otázka prečo predchádzajúce vedenia SP nezaplatené a de facto ukradnuté peniaze z EK nevymáhali, keď o tom dokázateľne vedeli?

Druhý prípad: pred mojím príchodom do SP boli predchádzajúcim vedením predané pohľadávky SP (čísla si už pamätám len približne) v nominálnej hodnote cca 2,4 mld. Skk, (80 mil. Eur) trom firmám, dve z nich mali „náhodou“ rovnakého konateľa a tiež sídlo spoločnosti. Kúpna cena bola cca 62 mil. Skk (cca 2 mil. Eur). Po zmene vlády a mojom príchode do SP prišiel konateľ dvoch firiem s rovnakou adresou a žiadal o vrátenie, či zľavu cca 0, 5 mil. Eur z nimi zaplatenej kúpnej sumy, čo bolo mnou prirodzene odmietnuté. Nasledovala séria žalôb SP o zaplatenie vykonštruovanej sumy, ale už nie vo výške 0,5 mil. Eur, ale až cca 1,5 mil. Eur. Na tento prípad som tiež najal už spomínanú externú právnu kanceláriu a urobil by som to znova. Je logická otázka prečo predchádzajúce vedenie SP predávalo pohľadávky a naviac vyššie uvedeným spôsobom?

Ďalej článok spomína údajne neoprávnene vynaložené prostriedky vo výške 10,7 tis. Eur na analýzu nákladovosti a benefitov využitia operatívneho leasingu vozového parku, pričom tento leasing sa nerealizoval. Toto je vec, ktorá ma i napriek vážnosti obvinení naozaj pobavila. Skutočnosť je taká, že sme sa snažili znížiť neprimerane vysoké náklady prevádzky prestárleho vozového parku SP, bez ďalšej potreby investícií do vozidiel. Zvažovali sme dve formy riešenia: finančný a operatívny leasing, pričom obe možnosti znamenali okrem zníženia prevádzkových nákladov i zníženie počtu často nepojazdných vozidiel. Celú vec sme ešte pred akoukoľvek realizáciou odkomunikovali novinárom na tlačovej besede, informovali sme Transparency International a tiež Alianciu Fair-play. Pozvali sme ich zúčastniť sa na elektronickej aukcii, čo odmietli. Nakoniec sme, až na druhý raz, vysúťažili službu prostredníctvom vozidiel Renault a dostali sme súhlas Dozornej rady (DR) SP na zazmluvnenie formou operatívneho leasingu. Pretože sme si chceli byť istí, a mať dôkaz, o správnosti rozhodnutia, požiadali sme jednu z veľkých audítorských firiem o verifikáciu našich predpokladov, ktorá ich nakoniec nielen potvrdila, ale jej vyčíslenie úspor bolo ešte výhodnejšie oproti naším pôvodným predpokladom. Keďže bolo tesne pred voľbami, tak som na poslednej DR informoval členov DR, že i keď máme ich súhlas, nebudem zmluvu na operatívny leasing podpisovať a ponechám realizáciu až po voľbách. Komičnosť celej situácie je vo fakte, že zastavenie realizácie osobnej prepravy formou operatívneho leasingu ide už na vrub súčasného vedenia, prípadne súčasnej DR, ktorá pravdepodobne uprednostnila politické hľadisko pred ekonomickým, nakoľko teraz SP, a nielen ona, ale i veľká časť štátnej a verejnej správy, pokrytecky platí vysoké náklady za staré vozidlá, aby neprovokovali občanov i napriek tomu, že takýto stav je nielen drahší pre štát, ale i menej bezpečný pre osádky vozidiel.

Ďalšia výhrada sa týka obsadzovania osôb do pozícií v SP prostredníctvom personálnej agentúry na čo malo byť údajne vynaložených 15,5 tis. Eur. Popravde na toto konštatovanie som obzvlášť hrdý, lebo je dôkazom, že manažment SP ako jeden z mála, ak nie jediný na Slovensku v štátnej a verejnej správe, sa neriadil straníckym princípom, či rodinkárstvom, ale prijímal do seniorských pozícií , ale i do pozícií stredného manažmentu, neznámych ľudí z trhu! Je jasné, že ak by sa toto kritérium zvolilo ako podmienka pre udržanie sa v pozíciách pre súčasný manažment SP, mnohí by museli odísť a to nielen z funkcií, ale i z inštitúcie ako takej. Mimochodom vrele Slovensku odporúčam dôsledné odpolitizovanie, vhodným nástrojom je využitie personálnych firiem, bez zásahu politikov, či úradníkov. Určite sa nejedná o plytvanie, lebo ako je všeobecne známe, nič nie je tak drahé ako neschopný zamestnanec.

Nie na všetky zmienky v článku viem zareagovať, lebo neviem, čo sa tým myslelo. Zaujala ma však poznámka týkajúca sa „členských príspevkov nesúvisiacich s predmetom podnikania činnosti SP“. Ak sa nemýlim poplatky za členské príspevky v rôznych organizáciách sme znížili, nie je to však pri celkových úsporách správneho fondu položka hodná osobitného zreteľa. Je pravdou, že sme sa stali členom Hospodárskeho klubu NEF a ak si dobre pamätám i HN klubu. Na uvedených zasadnutiach som sa aktívne zúčastňoval o čom sú i dôkazy v podobe nahrávok z vystúpení a tiež článkov. Pokiaľ však viem, SP zostala členom aspoň jedného z týchto klubov i v súčasnosti, takže asi až tak zlé rozhodnutie to nebolo. Je na škodu, že súčasné vedenie sa SP takýchto stretnutí nezúčastňuje, lebo inštitúcia sa nemá uzatvárať do seba, nehovoriac o tom, že je to skvelá možnosť ako získať spätnú väzbu od platcov poistného, t.j. z trhu od zákazníkov.

Záverom konštatujem, že uvedený článok vnímam ako výsledok 1,5 ročnej sústredenej snahy jednotlivcov SP o moju diskreditáciu podľa zásady: „Keď nevieme výsledky prekonať aspoň ich spochybníme“. SP sa pod mojím vedením nikdy neangažovala v snahe o diskreditáciu či kriminalizáciu kohokoľvek, ale snažili sme sa veci meniť a robiť správne veci, čoho dôkazom boli i dosiahnuté ročné úspory Správneho fondu vo výške 20 mil. Eur, zlepšenie celkového hospodárenia SP, jej aspoň čiastočné odbyrokratizovanie a tiež náznak zmeny a rešpektu verejnosti k prebiehajúcim reštrukturalizačným snahám. Pri všetkej úcte k úradníkom štátneho dozoru je až komické, ak ľudia na referentských pozíciách kontrolujú rozhodnutia senior manažmentu, ktorým nezriedka vôbec nerozumejú a tak sa poľahky stanú nástrojom svojvôle, či revanšizmu zlomyseľných a neschopných jednotlivcov.

Ľuboš Lopatka

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 2. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 3. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 4. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 5. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 7. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 9. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 10. Inteligencia vo všetkom
 1. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
 2. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 3. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 4. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 5. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 6. Poslanci dnes dali jasne najavo, že plot na námestí nechcú
 7. HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016
 8. 3 šťavnaté spôsoby, ako povzbudiť výkon mozgu
 9. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 10. Budúcnosť EÚ a inteligentných miest
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 9 614
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 850
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 6 930
 4. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 235
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 5 412
 6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 4 971
 7. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 4 114
 8. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 3 960
 9. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 2 725
 10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 2 623

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Polícia obvinila kotlebovca, opozícia jej postup kritizuje

Poslanca ĽSNS Stanislava Mizíka, ktorý kádroval vyznamenaných, polícia odviedla počas rokovania parlamentného výboru.

Sľuby sa iba sľubujú? Čo všetko politici naozaj splnili

Spúšťame Sľuby.sme.sk. Skontrolujeme (ne)splnené záväzky politikov a úradov.

DOMOV

Areál bývalej nemocnice na Patrónke získal Eset

Softvérová firma dala za pozemok vyše 26 miliónov eur.

EKONOMIKA

Nezmyselné zákazy aj bezbrehé rozdávanie. Príklady, kedy Smer pochybil

Prijatých bolo veľa nezmyselných zákonov.

Neprehliadnite tiež

Alza, Strabag či Poštová banka priznali, prečo do inzerátov nepíšu platy

Ako by ste sa cítili, ak by váš sused vedel, koľko zarábate? Aj takto argumentujú firmy, prečo do inzerátov nedávajú platy.

Médiá: Deutsche Telekom zvažuje predaj divízie T-Mobile v Poľsku

Nemecký podnik zároveň poskytol vedeniu divízie T-Mobile Poľska niekoľko mesiacov na zlepšenie hospodárskych výsledkov.

Sporiteľňa zdražila hypotéky. Zvráti jej pokus trend lacných úverov?

Nejde síce o výrazné zdvihnutie úrokových sadzieb. Podľa analytika však bude zaujímavé sledovať reakciu konkurenčných bánk.

Štvorprúdovky nahraďte lepšími cestami prvej triedy, odkazujú odborníci

Na Slovensku je v prevádzke 718 km diaľnic a rýchlostných ciest, 155,6 km sa stavia.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop