Sociálna poisťovňa chce, aby jej exšéf Lopatka vrátil 10-tisíc eur

Podľa hovorcu Sociálnej poisťovne Petra Višvádera ide o sumu súvisiacu s nehospodárnym využívaním služobného auta určeného pre generálneho riaditeľa poisťovne.

Ľuboš Lopatka.(Zdroj: SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

BRATISLAVA. Sociálna poisťovňa (SP) žiada svojho bývalého šéfa Ľuboša Lopatku, aby jej vrátil 10 tisíc eur. Agentúru SITA o tom informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.

Podľa neho ide o sumu súvisiacu s nehospodárnym využívaním služobného auta určeného pre generálneho riaditeľa poisťovne. Odhalila to dozorná skupina z rezortu financií, ktorá kontrolovala hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov v SP za roky 2011 až 2012.

"Bývalý generálny riaditeľ odmietol zaplatiť túto sumu. V tejto veci nám bolo oznámené, že bolo podané aj trestné oznámenie, ktoré podal pre nás neznámy človek s tým, že Sociálna poisťovňa sa pripojila k tomuto trestnému oznámeniu," povedal.

Kontrola našla mrhanie

Štátny dozor podľa Višvádera odhalil nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami v Sociálnej poisťovni za šéfovania Lopatku v celkovej sume takmer 69 tisíc eur. Išlo o využívanie služieb zabezpečovaných dodávateľským spôsobom bez preukázania nevyhnutnosti a prínosov pre poisťovňu, a to externých právnych služieb v hodnote 20,3 tis. eur.

Ďalších takmer 10,7 tisíca eur podľa kontroly vynaložila poisťovňa na analýzu nákladovosti a benefitov využitia operatívneho lízingu vozového parku, pričom sa tento lízing nerealizoval. Na zabezpečenie výberového konania a personálneho poradenstva externou formou pri obsadzovaní pracovných pozícií patriacich do kompetencie generálneho riaditeľa, riaditeľov sekcií, či šéfov pobočiek, poisťovňa podľa výsledkov kontroly nehospodárne vynaložila 15,5 tisíca eur.

Kritizujú školenia

Ďalšie prostriedky išli podľa kontrolných zistení nehospodárne na školenia vrcholového manažmentu a komunikačného odboru, poradenské služby na verejné obstarávanie, či členské príspevky v združeniach nesúvisiacich s predmetom činnosti poisťovne.

"Na základe vykonanej kontroly hlavný kontrolór, ktorého poslaním v Sociálnej poisťovni je kontrola vynakladania finančných prostriedkov zo správneho fondu, odchádza z tohto postu," povedal Višváder.

Ide o Valenta Mokrého, ktorý túto funkciu začal vykonávať od 1. marca 2008. Vo februári 2008 ho na pozíciu hlavného kontrolóra SP na štvorročné funkčné obdobie zvolila dozorná rada poisťovne pod vedením vtedajšej ministerky Viery Tomanovej.

Na túto funkciu vtedy dozorná rada evidovala šesť uchádzačov. Vo februári 2012 dozorná rada poisťovne pod vedením vtedajšieho ministra Jozefa Mihála potvrdila Valenta Mokrého vo funkcii hlavného kontrolóra poisťovne na ďalšie štyri roky.

Mokrý pred nástupom do funkcie hlavného kontrolóra pôsobil na krajskom školskom úrade v Košiciach ako vedúci správy vnútornej prevádzky. Predtým jeden mesiac pracoval na správe finančnej kontroly v Košiciach a v rokoch 2005 a 2006 bol nezamestnaný.

Reakcia bývalého riaditeľa Sociálnej poisťovne

Doplnené 23.11.2013

Reakcia na článok nie je ľahká, lebo o situácii viem len toľko ako bežný čitateľ. Tvrdenie, že som odmietol zaplatiť 10 tis. Eur za používanie služobného motorového vozidla sa nezakladá na pravde. V SP som mal prideleného vodiča, ktorý ma vozil v pracovných dňoch. V čase pracovného pokoja a voľna som používal vozidlo bez vodiča, platil som podľa zákona daň za funkčný požitok a tiež PHM. Mimochodom, rovnako i teraz mám vodiča, nie však kvôli komfortu, ale možnosti pracovať i počas jazdy, nebolo tomu inak ani v SP. Nič viac k tomu dodať neviem, asi i preto, že používanie vozidla Passat som pri ročnom rozpočte inštitúcie cca 7 mld. Eur považoval za úplne banálnu vec a mikromanažment nebola nikdy moja silná stránka.

V článku je spomínané využívanie externých právnych služieb v hodnote 20,3 tis. Eur. Skutočnosť je taká, že som naozaj najal externú právnu kanceláriu na dva prípady a urobil by som to znova, nie však z dôvodu nedôvery k právnikom SP, ale preto, že by neboli ustáli tlaky, ktoré oba prípady sprevádzali:

pohľadávka SP vo výške 456 tis. Eur voči Európskej komisii (EK) a v rovnako veľkej výške penále, t.j. celkom 912 tis. Eur. Išlo o defraudáciu finančných prostriedkov určených pre SP, vec riešil OLAF (Európsky úrad v boji proti podvodom) a nakoniec celý prípad skončil na našom Špeciálnom súde. Čo je podstatné, SP dostala na účet z EK mnoho rokov nevymáhaných 912 tis. Eur, inkasu ktorých veril už len málokto. Je celkom logická otázka prečo predchádzajúce vedenia SP nezaplatené a de facto ukradnuté peniaze z EK nevymáhali, keď o tom dokázateľne vedeli?

Druhý prípad: pred mojím príchodom do SP boli predchádzajúcim vedením predané pohľadávky SP (čísla si už pamätám len približne) v nominálnej hodnote cca 2,4 mld. Skk, (80 mil. Eur) trom firmám, dve z nich mali „náhodou“ rovnakého konateľa a tiež sídlo spoločnosti. Kúpna cena bola cca 62 mil. Skk (cca 2 mil. Eur). Po zmene vlády a mojom príchode do SP prišiel konateľ dvoch firiem s rovnakou adresou a žiadal o vrátenie, či zľavu cca 0, 5 mil. Eur z nimi zaplatenej kúpnej sumy, čo bolo mnou prirodzene odmietnuté. Nasledovala séria žalôb SP o zaplatenie vykonštruovanej sumy, ale už nie vo výške 0,5 mil. Eur, ale až cca 1,5 mil. Eur. Na tento prípad som tiež najal už spomínanú externú právnu kanceláriu a urobil by som to znova. Je logická otázka prečo predchádzajúce vedenie SP predávalo pohľadávky a naviac vyššie uvedeným spôsobom?

Ďalej článok spomína údajne neoprávnene vynaložené prostriedky vo výške 10,7 tis. Eur na analýzu nákladovosti a benefitov využitia operatívneho leasingu vozového parku, pričom tento leasing sa nerealizoval. Toto je vec, ktorá ma i napriek vážnosti obvinení naozaj pobavila. Skutočnosť je taká, že sme sa snažili znížiť neprimerane vysoké náklady prevádzky prestárleho vozového parku SP, bez ďalšej potreby investícií do vozidiel. Zvažovali sme dve formy riešenia: finančný a operatívny leasing, pričom obe možnosti znamenali okrem zníženia prevádzkových nákladov i zníženie počtu často nepojazdných vozidiel. Celú vec sme ešte pred akoukoľvek realizáciou odkomunikovali novinárom na tlačovej besede, informovali sme Transparency International a tiež Alianciu Fair-play. Pozvali sme ich zúčastniť sa na elektronickej aukcii, čo odmietli. Nakoniec sme, až na druhý raz, vysúťažili službu prostredníctvom vozidiel Renault a dostali sme súhlas Dozornej rady (DR) SP na zazmluvnenie formou operatívneho leasingu. Pretože sme si chceli byť istí, a mať dôkaz, o správnosti rozhodnutia, požiadali sme jednu z veľkých audítorských firiem o verifikáciu našich predpokladov, ktorá ich nakoniec nielen potvrdila, ale jej vyčíslenie úspor bolo ešte výhodnejšie oproti naším pôvodným predpokladom. Keďže bolo tesne pred voľbami, tak som na poslednej DR informoval členov DR, že i keď máme ich súhlas, nebudem zmluvu na operatívny leasing podpisovať a ponechám realizáciu až po voľbách. Komičnosť celej situácie je vo fakte, že zastavenie realizácie osobnej prepravy formou operatívneho leasingu ide už na vrub súčasného vedenia, prípadne súčasnej DR, ktorá pravdepodobne uprednostnila politické hľadisko pred ekonomickým, nakoľko teraz SP, a nielen ona, ale i veľká časť štátnej a verejnej správy, pokrytecky platí vysoké náklady za staré vozidlá, aby neprovokovali občanov i napriek tomu, že takýto stav je nielen drahší pre štát, ale i menej bezpečný pre osádky vozidiel.

Ďalšia výhrada sa týka obsadzovania osôb do pozícií v SP prostredníctvom personálnej agentúry na čo malo byť údajne vynaložených 15,5 tis. Eur. Popravde na toto konštatovanie som obzvlášť hrdý, lebo je dôkazom, že manažment SP ako jeden z mála, ak nie jediný na Slovensku v štátnej a verejnej správe, sa neriadil straníckym princípom, či rodinkárstvom, ale prijímal do seniorských pozícií , ale i do pozícií stredného manažmentu, neznámych ľudí z trhu! Je jasné, že ak by sa toto kritérium zvolilo ako podmienka pre udržanie sa v pozíciách pre súčasný manažment SP, mnohí by museli odísť a to nielen z funkcií, ale i z inštitúcie ako takej. Mimochodom vrele Slovensku odporúčam dôsledné odpolitizovanie, vhodným nástrojom je využitie personálnych firiem, bez zásahu politikov, či úradníkov. Určite sa nejedná o plytvanie, lebo ako je všeobecne známe, nič nie je tak drahé ako neschopný zamestnanec.

Nie na všetky zmienky v článku viem zareagovať, lebo neviem, čo sa tým myslelo. Zaujala ma však poznámka týkajúca sa „členských príspevkov nesúvisiacich s predmetom podnikania činnosti SP“. Ak sa nemýlim poplatky za členské príspevky v rôznych organizáciách sme znížili, nie je to však pri celkových úsporách správneho fondu položka hodná osobitného zreteľa. Je pravdou, že sme sa stali členom Hospodárskeho klubu NEF a ak si dobre pamätám i HN klubu. Na uvedených zasadnutiach som sa aktívne zúčastňoval o čom sú i dôkazy v podobe nahrávok z vystúpení a tiež článkov. Pokiaľ však viem, SP zostala členom aspoň jedného z týchto klubov i v súčasnosti, takže asi až tak zlé rozhodnutie to nebolo. Je na škodu, že súčasné vedenie sa SP takýchto stretnutí nezúčastňuje, lebo inštitúcia sa nemá uzatvárať do seba, nehovoriac o tom, že je to skvelá možnosť ako získať spätnú väzbu od platcov poistného, t.j. z trhu od zákazníkov.

Záverom konštatujem, že uvedený článok vnímam ako výsledok 1,5 ročnej sústredenej snahy jednotlivcov SP o moju diskreditáciu podľa zásady: „Keď nevieme výsledky prekonať aspoň ich spochybníme“. SP sa pod mojím vedením nikdy neangažovala v snahe o diskreditáciu či kriminalizáciu kohokoľvek, ale snažili sme sa veci meniť a robiť správne veci, čoho dôkazom boli i dosiahnuté ročné úspory Správneho fondu vo výške 20 mil. Eur, zlepšenie celkového hospodárenia SP, jej aspoň čiastočné odbyrokratizovanie a tiež náznak zmeny a rešpektu verejnosti k prebiehajúcim reštrukturalizačným snahám. Pri všetkej úcte k úradníkom štátneho dozoru je až komické, ak ľudia na referentských pozíciách kontrolujú rozhodnutia senior manažmentu, ktorým nezriedka vôbec nerozumejú a tak sa poľahky stanú nástrojom svojvôle, či revanšizmu zlomyseľných a neschopných jednotlivcov.

Ľuboš Lopatka

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 3. Ako sa zbaviť chladnej podlahy
 4. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 5. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 6. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 7. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 8. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások
 9. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť
 10. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 1. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 2. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 3. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 4. Nová michalovská nemocnica otvorí brány: toto musíte vidieť!
 5. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 6. Mladí vodiči preferujú čoraz silnejšie autá
 7. Ako sa zbaviť chladnej podlahy
 8. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások
 9. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť
 10. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 1. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky 9 840
 2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 8 922
 3. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 3 736
 4. Moskva alebo Petrohrad? 3 723
 5. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 3 125
 6. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 2 559
 7. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu 2 325
 8. Ako sa zbaviť chladnej podlahy 2 173
 9. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 1 968
 10. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť 1 655

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Haagsky tribunál trestal najmä Srbov, po Mladičovi končí

Miloševič počas procesu zomrel, srbského extrémistu zase oslobodili. Teraz sedí v parlamente.

SVET

Najskôr cukríky, potom zabíjanie. Balkánskeho mäsiara odsúdili

Niektorí Mladiča považujú za vojnového hrdinu.

KOMENTÁRE

Bezdôsledkový Smer nám zahral komédiu

Smer je len napodobenina s niekoľkými vonkajšími znakmi politickej strany.

KOŠICE KORZÁR

Bratov Paškovcov odsúdili za bitku v centre Košíc

Dvaja dostali podmienku, jeden peňažný trest.

Neprehliadnite tiež

Komisia potvrdila, že návrh rozpočtu je v súlade s európskymi pravidlami

Európska komisia analyzovala plány rozpočtu na rok 2018 všetkých členov eurozóny s výnimkou Grécka.

Francúzsky Amazon vymyslel udavačskú hru, aby prevychoval šéfov

Zamestnanec, ktorému sa podarí nazbierať najviac bodov, vyhrá dron.

Analytici ukázali mapu diaľnic. Pozrite si, v akom stave je naozaj výstavba

Štát chce diaľnicu D1 do Košíc dokončiť v roku 2026. Problém s dokončením je na úseku medzi Turanmi a Hubovou.

Firmy, ktoré dodali vodičov do 112 zadržaných kamiónov: Nie sme schránkové spoločnosti

Najmenej 112 slovenských nákladných vozidiel bolo začiatkom týždňa zadržaných v Belgicku počas koordinovanej akcie federálnych úradov.

Facebook otvorí v Nigérii technologický inkubátor

Afrika priťahuje technologické firmy rýchlym rastom populácie a poklesom nákladov na dáta.