Mladých invalidov zvýhodňujú

Od januára už na maximálny invalidný dôchodok z mladosti nebude stačiť pár eur.

Mladí invalidní dôchodcovia si môžu dôchodok vylepšiť. Zákon invalidným dôchodcom nebráni ani pracovať.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - FOTOLIA)

Mladí invalidi môžu získať veľké dôchodky, ak sa vyznajú v zákonoch. Ministerstvo práce to chce čiastočne skorigovať.

Mladí ľudia, ktorým priznajú invalidný dôchodok od januára budúceho roku, už nebudú môcť len za pár eur získať maximálny, aj viac ako tisíceurový mesačný invalidný dôchodok.

Kým priemerná suma invalidného dôchodku pri invalidite vyššej ako 70 percent je 342 eur, mladý invalid dnes môže dostať aj 1142 eur.

Pritom stačí, keď zaplatí ani nie 40 eur ako dobrovoľné dôchodkové poistenie.

„Na základe poistného zaplateného z maximálneho vymeriavacieho základu, čo i len za jeden deň poistenia, vznikne nárok na neprimerane vysoký invalidný dôchodok v porovnaní so sumou invalidného dôchodku poistenca, ktorý pracoval a bol dôchodkovo poistený niekoľko rokov,“ vysvetľuje hovorca ministerstva práce Michal Stuška.

Stačí jeden deň

Celý tento postup invalidov je však legálny.

Ľudia, ktorí ochoreli ešte kým boli nezaopatrenými, nemusia byť vôbec dôchodkovo poistení. Majú nárok na takzvaný invalidný dôchodok z mladosti.

Zvyšok textu nájdete v piatkových novinách.

Okamžite si ho môžete prečítať vďaka službe Piano.

Vypočítava sa im z priemerného mzdového bodu. Majú ho teda v priemernej výške.

sm-0913-016f-poistovnatb.rw_r7761-120x90.jpg

Poistiť sa však môžu, zákon im to nezakazuje. Pričom už deväť rokov platí, že invalidom mladším ako 20 rokov stačí, ak sú dôchodkovo poistení menej ako jeden rok.

Ten, kto dostal dobrú radu alebo sa vyzná v zákone o sociálnom poistení, vedel, že mu stačí poistiť sa na jeden deň. Pre tento rok platí, že maximálny vymeriavací základ na dôchodkové a invalidné poistenie je 943,20 eura na mesiac. Pri 31-­dňovom mesiaci stačí zaplatiť 30,50 eura.

Takto dosiahnu, že majú nárok na maximálny invalidný dôchodok. Pritom stačí, ak si poistenie zaplatia dodatočne, po tom, ako im invaliditu z mladosti uznajú.

Všetkým, ktorí takýmto spôsobom získajú do konca roka maximálne dôchodky, ich peniaze ostanú. „Poistencom, ktorým bol už invalidný dôchodok priznaný, alebo im vznikne nárok na invalidný dôchodok do konca decembra, sa suma invalidného dôchodku po nadobudnutí účinnosti novej právnej úpravy nebude prepočítavať,“ vysvetľuje Jana Hrabková z tlačového oddelenia Sociálnej poisťovne.

Stále sa to oplatí

Kto požiada Sociálnu poisťovňu o invalidný dôchodok z mladosti od januára, nebude môcť získať maximálny mesačný invalidný dôchodok za taký lacný peniaz.

„Navrhovanou právnou úpravou sa nedôvodnený stav čiastočne koriguje. Minimálne obdobie dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok poistenca vo veku do 20 rokov získané len dodatočným zaplatením poistného alebo len dobrovoľným dôchodkovým poistením sa stanovuje minimálne na jeden rok,“ vysvetľuje Stuška.

Podľa súčasne platných vymeriavacích základov (nie je zatiaľ jasné, aké budú platné pre budúci rok) by tak musel zaplatiť viac ako 11–tisíc eur, aby mal nárok na maximálny dôchodok.

Aj toto sa mu však v konečnom dôsledku oplatí. Ak by aj dostal maximálny dôchodok človek s invaliditou nad 70 percent vo výške 1142 eur, jeho investícia by sa mu vrátila za desať mesiacov. A potom by išlo už len o čistý každomesačný zisk viac ako tisíc eur.

Diskriminácia starších invalidov voči mladým, ktorú ministerstvo práce plánovalo novelou odstrániť, tak nebude vymazaná.

Teoreticky, ak by si aj mladý invalid zobral na zaplatenie ročných odvodov na dôchodkové poistenie pôžičku vo výške 11 400 eur, za päť rokov splácania by síce zaplatil banke na úrokoch navyše aspoň 3500 eur, mesačne by mu banka ukrojila zo skoro 1150­eurového invalidného dôchodku približne 250 eur. Stále by mal v čistom 900 eur.

ILUSTRAČNÉ FOTO SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ

Mladým invalidom doplatia dôchodok aj tri roky spätne

Ak ste v detstve či v mladosti ochoreli, skúste požiadať o invaliditu z mladosti. Môžete tak spraviť, aj keď ste už dlhšie dospelí.

O invalidný dôchodok z mladosti môžete požiadať kedykoľvek, teda nielen od dosiahnutia plnoletosti, či v čase, keď prestávate byť nezaopatreným dieťaťom.

Michal oslepol na jedno oko ešte ako 12­-ročný chlapec.

O možnosti požiadať o invalidný dôchodok z mladosti sa dozvedel len pred pár rokmi, a to už bude mať 35 rokov. Sociálna poisťovňa mu priznala invaliditu na úrovni 45 percent, teda má nárok na čiastočný invalidný dôchodok.

Sociálna poisťovňa pritom invalidom z mladosti, ktorí požiadajú o priznanie dôchodku neskôr ako v 18–tich rokoch, doplatí invalidný dôchodok spätne až do troch rokov.

Invalidi z mladosti, ktorí budú o invalidný dôchodok žiadať až na budúci rok, a budú chcieť priplatiť dobrovoľne dôchodkové poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu, budú musieť nájsť viac ako 11-­tisíc eur. Môžu však získať maximálny invalidný dôchodok viac ako 1100 eur mesačne. To v prípade, ak majú mieru poklesu schopnosti pracovať nad 70 percent.

Ak majú nižšiu, bude sa im dôchodok počítať podľa percenta, ktoré im určí posudkový lekár.

V prípade, že požiadajú o invalidný dôchodok s oneskorením, ako napríklad Marek, Sociálna poisťovňa im môže doplatiť až za tri roky. A to viac ako 41­tisíc eur.

(rag)

Posudkový lekár je viac

Neuznanie invalidity môžete napadnúť na súde. Môžete tiež požiadať poisťovňu o vysvetlenie, prečo rozhodla ako rozhodla.

sm-0913-017f-lekargk.rw_r8678-120x90.jpgCítite sa zle. Nevládzete popri svojej chorobe pracovať.

Ani to nemusí presvedčiť posudkového lekára Sociálnej poisťovne, aby vás uznal invalidným. Prípadne, aby vám priznal schopnosť poklesu zárobkovej činnosti nad 70 percent – teda ľudovo plnú invaliditu.

Veľa chorôb nezaváži

Čo treba k žiadosti
Invalidný dôchodok
 • treba podať písomnú žiadosť o priznanie dôchodku a jeho výplatu v pobočke poisťovne,
 • musíte predložiť občiansky preukaz alebo pas,
 • tlačivo Prehliadka Zisťovacia – kontrolná, ktoré vyplní ošetrujúci lekár,
 • doklad o ukončení vzdelania, doklad o zamestnaniach, vojenskú knižku, rodný list detí,
 • potvrdenie o evidencii na úrade práce do 31. 12. 2000,
 • potvrdenie o poberaní podpory od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2003.

Na priznanie invalidity a následne invalidného dôchodku vám nemusí pomôcť ani to, že trpíte viacerými diagnózami.

„Ak má poistenec viac zdravotných problémov a diagnóz, posudkový lekár určí rozhodujúce zdravotné postihnutie, ktoré je príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu,“ píše Sociálna poisťovňa vo svojej brožúrke. Ostatné choroby môžu zvýšiť mieru invalidity najviac o desať percent.

Mnohí žiadatelia o invalidný dôchodok sa sťažujú, že názor ich ošetrujúceho lekára a posudkového lekára Sociálnej poisťovne sa odlišuje. „Ošetrujúci lekár nevypracováva posudok o invalidite, toto je výlučne v kompetencii posudkového lekára,“ vysvetľuje Jana Hrabková zo Sociálnej poisťovne.

Odvolajte sa

Ak posudkový lekár dospeje k záveru, že nie ste dostatočne invalidný ani len na poberanie čiastočného invalidného dôchodku, prípadne nesúhlasíte s tým, na koľko ste podľa neho invalidný, môžete sa odvolať proti rozhodnutiu do 30 dní od doručenia rozhodnutia.

Odvolanie musíte podať buď na ústredie Sociálne poisťovne v Bratislave, alebo na krajský súd podľa miesta trvalého bydliska.

„O opravnom prostriedku rozhoduje súd,“ dodáva Hrabková.

Ešte predtým môžete ústredie Sociálnej poisťovne požiadať, aby vám vysvetlila, na základe čoho rozhodla o neuznaní invalidity, prípadne o uznaní len čiastočnej invalidity.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - GABO KUCHTA)

Môžete zarobiť aj veľa eur

Invalidný dôchodok nemusí byť váš jediný zdroj obživy. Zákon nezakazuje pracovať popri poberaní invalidného dôchodku.

Aj ľudia, ktorí poberajú plný invalidný dôchodok, môžu pracovať. Nezakazuje im to žiaden zákon. Nie sú ani obmedzení výškou zárobku.

„Aktuálna právna úprava nevylučuje popri poberaní invalidného dôchodku vykonávanie zárobkovej činnosti, pokiaľ to zdravotný stav dovoľuje a zamestnávateľ vytvorí na výkon práce vyhovujúce pracovné podmienky,“ vysvetľuje Jana Hrabková zo Sociálnej poisťovne.

Nič na tom neplánuje zmeniť vláda ani v predloženej novele zákona o sociálnom poistení. „Znamená to, že na nárok na výplatu invalidného dôchodku aj naďalej nebude mať vplyv skutočnosť, či jeho poberateľ pracuje, prípadne výška jeho príjmu,“ dodáva Hrabková.

(rag)

Musíte byť poistený

Ani v prípade, že máte málo rokov poistenia, nemusíte zúfať.

Za prvý polrok tohto roku zamietla Sociálna poisťovňa až 451 žiadostí o invalidný dôchodok z dôvodu, že žiadateľ nemal odpracovaných dostatočný počet rokov.

Ako dlho treba byť poistený
Počet rokov poistenia závisí od vášho veku
 • menej ako rok – do 20 rokov,
 • rok – od 20 do 24 rokov,
 • dva roky – od 24 do 28 rokov,
 • päť rokov – od 28 do 34 rokov,
 • osem rokov – od 34 do 40 r.,
 • desať rokov – od 40 do 45 r.,
 • aspoň 15 rokov – od 45 rokov
Zdroj: zákon o sociálnom poistení

„Podľa zákona o sociálnom poistení nemá poistenec, ktorý sa stal invalidným a nezískal potrebné obdobie dôchodkového poistenia, nárok na žiadnu dávku zo Sociálnej poisťovne, respektíve kompenzáciu z dôvodu, že je invalidný, ale nebol mu priznaný invalidný dôchodok,“ vysvetľuje Jana Hrabková z tlačového odboru Sociálnej poisťovne.

Neznamená to však, že na invalidný dôchodok môže úplne zabudnúť. Môže si totiž podľa Hrabkovej doplatiť dôchodkové poistenie za potrebné obdobie. Často chýba invalidným dôchodcom pár mesiacov na splnenie podmienky. Stačí, ak si za tých pár mesiacov dodatočne zaplatia. A to napríklad za čas, keď boli evidovaní na úrade práce ako nezamestnaní. „Alebo sa môžu dobrovoľne dôchodkovo poistiť,“ dodáva Hrabková.

Pričom ak sa niekto stane invalidným v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, prípadne v období, keď je nezaopatreným dieťaťom či doktorandom v dennej forme štúdia a nedovŕšil ešte 26 rokov, nemusí splniť podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia.

(rag)

Akých invalidov máme

Pod plnú invaliditu sa najčastejšie u Slovákov podpisujú nádory.

Od začiatku roka do konca augusta požiadalo Sociálnu poisťovňu o invalidný dôchodok 18 638 ľudí. Zamietla 3878 žiadostí.

„Najčastejší dôvod zamietnutia bolo nesplnenie podmienky vzniku invalidity,“ konštatuje Jana Hrabková z poisťovne. Poisťovňa vypláca 231 489 invalidných dôchodkov.

Invaliditu ponechávajú

Pritom v prvom polroku tohto roka spravila poisťovňa 25 505 kontrolných lekárskych prehliadok. „Z toho u 90,1 percenta poberateľov invalidných dôchodkov sme potvrdili invaliditu s nezmenenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

U 6,8 percenta poberateľov sme zmenili na vyššiu skupinu z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu, u 2,4 percenta na nižšiu z dôvodu zlepšenia zdravotného stavu a u 0,7 percenta poberateľoch invalidných dôchodkov sme invaliditu oduznali z dôvodu výrazného zlepšenia zdravotného stavu,“ hovorí Hrabková.

Trpia svaly aj psychika

Invaliditu s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 percent uznali posudkoví lekári najčastejšie pre choroby svalovej, kostrovej sústavy a spojivového tkaniva.

Na druhom mieste Slováci s čiastočnou invaliditou trpia duševnými poruchami a poruchami správania. Nasledujú choroby obehovej sústavy, choroby žliaz s vnútorným vylučovaním a na piatom mieste boli choroby nervového systému.

Najčastejším dôvodom uznania invalidity nad 70 percent sú nádory, nasledované chorobami obehovej sústavy a ako tretie duševné poruchy a poruchy správania.

(rag)

Zmenu adresy či pobyt v zahraničí treba nahlásiť

Oznámiť Sociálnej poisťovni zmeny treba pre vlasný prospech, nie je preto, aby vás mohli špehovať.

V posledných mesiacoch sa diskutuje o miere byrokracie a sledovania ľudí štátnymi orgánmi. Spustila to snaha ministerstva vnútra sprísniť povinnosť občanov hlásiť pobyt v cudzine dlhší ako 90 dní.

V každom prípade, ak sa sťahujete, prípadne cestujete na dlhší čas do zahraničia, nemali by ste zabudnúť oznámiť to aspoň Sociálnej poisťovni.

Preskúmanie stavu

„Poberateľom invalidného dôchodku, ktorí sa nezdržiavajú v mieste bydliska a neoznámili Sociálnej poisťovni korešpondenčnú adresu, na ktorej si preberajú písomnosti, sa môže stať, že im Sociálna poisťovňa zastaví výplatu invalidného dôchodku,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa invalidných dôchodcov.

Dôvodom je, že poisťovňa môže chcieť preskúmať váš zdravotný stav, aby posúdila, či máte stále nárok na invalidný dôchodok, prípadne či vám ho nemá meniť.

„Invalidita je podmienená nepriaznivým zdravotným stavom. Ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudkový lekár nariadi kontrolnú lekársku prehliadku,“ vysvetľuje dôvody poisťovňa.

Zastavenie výplaty

Termín kontrolnej lekárskej prehliadky oznámi poberateľovi dôchodku na pojednávaní. Pred blížiacim sa termínom pojednávania zašle posudkový lekár poberateľovi dôchodku predvolanie na kontrolnú lekársku prehliadku.

Ak sa poberateľ invalidného dôchodku bezdôvodne opakovane nedostaví v určený deň a hodinu na pojednávanie o posúdení invalidity, pobočka Sociálnej poisťovne túto skutočnosť zdokumentuje a predloží ústrediu Sociálnej poisťovne na rozhodnutie o zastavení výplaty invalidného dôchodku.

Výplatu invalidného dôchodku možno uvoľniť až po absolvovaní kontrolnej lekárskej prehliadky, dodáva poisťovňa.

(rag)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 9 393
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 6 555
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 150
 4. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 4 042
 5. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 426
 6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 272
 7. Kam do tepla v januári? 2 287
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 996
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 893
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 153

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Verejný nepriateľ Soros. Ako Orbán decimuje kritikov a ničí mimovládky

Maďarský premiér si spravil agendu z útokov na migrantov, médiá aj zahraničné organizácie. Vzoprieť sa mu vie málokto.

KOMENTÁRE

Maďari sa už inak ako smiechom brániť nevedia

Antiorbánovský front sa ocitol v situácii, keď vysvetľovanie stratilo význam.

KOMENTÁRE

Milujeme Slovensko

Vieme, že na to máme vo všetkých možných disciplínach.

Neprehliadnite tiež

Ani advokáti sa nezhodnú, či je poplatok za sobáš diskriminačný

Ak je s cirkevným sobášom viac práce, poplatok je opodstatnený, treba to však preskúmať.

Syn daroval Zmajkovičovej dom, v majetkovom priznaní chýba

Jaroslav Zmajkovič získal priestranú nehnuteľnosť v roku 2008, keď jeho mama bola už šesť rokov poslankyňou.

Francúzska automobilka PSA Group sa s odborármi dohodla na zrušení 1 300 miest

Päť zo šiestich odborových organizácií, ktoré pôsobia v automobilke, s dohodou súhlasilo.

Žiga po schôdzke ministrov V4: Podporíme zmluvu o voľnom obchode s Austráliou

Slovensko je jedným z najväčších producentov automobilov na svete a Austrália je tiež trh, kam zo Slovenska odchádzajú automobily.

Bitcoin tento rok pokorí hranicu 25-tisíc dolárov, tvrdí analytik Lee

Podľa Leeho predpovede by sa kurz bitcoinu mohol do roku 2022 vyšplhať až na 125-tisíc dolárov.