Nezamestnaní smú od mája na dohodách zarobiť o dve eurá viac

Ak pracujete na dohodu, porozmýšľajte, či sa vám načas neoplatí odhlásiť sa z úradu práce. Nároky na príspevky vzniknuté do 1. mája zostávajú v platnosti.

Nezamestnaní si často privyrábajú ako pomocné sily v obchode.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - SITA)

Z evidencie na úrade práce vás nemôžu vyhnať pre zárobkovú činnosť s malou mzdou.

Od mája môžete ako evidovaný nezamestnaný zarobiť za mesiac na dohodu o čosi viac.

Bude totiž účinná novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá umožní nezamestnaným zarábať mesačne 75 percent zo životného minima. To znamená 145,935 eura v hrubom a nie ako dosiaľ 65 percent zo životného minima zvýšené o odvody, teda 143,40 eura.

Stále však platí, že od januára tohto roka musia aj dohodári platiť plné odvody, ak majú pravidelný príjem.

Nižšie odvody sú pri nepravidelnom príjme o nemocenské a poistenie v nezamestnanosti.

V čistom dostanú nezamestnaní pracujúci na dohodu menej ako 130 eur.

Môžete pracovať

Ak sa vám ako nezamestnanému snažili úradníci z úradu práce nahovoriť, že od mája už nemôžete pracovať na dohodu, nie je to pravda.

Čo to znamená
 • Pravidelný príjem má ten dohodár, ktorý aspoň dva mesiace za sebou dostáva mzdu od toho istého zamestnávateľa.
 • Nepravidelný príjem má ten, kto má dohodu uzatvorenú len na jeden mesiac. Prípadne aj dohodár, ktorý nie je pravidelne platený. To znamená, že môže mať uzatvorenú dohodu aj na celý rok, ale zamestnávateľ mu vypláca mzdu napríklad každý druhý mesiac.

Ministerstvo práce síce mienilo evidovaným nezamestnaným prácu na dohodu zakázať, pod tlakom však svoj názor zmenilo.

Hovorca rezortu Michal Stuška to vysvetľuje snahou „nepostihnúť plošným riešením v čase nižšej ponuky práce aj tých, ktorí túto možnosť využívajú na základe objektívnej situácie a v zákonnom rozsahu“.

A to aj napriek tomu, že si kompetentní stále myslia, že sa práca popri evidencii zneužíva. Napríklad tak, že okrem oficiálne priznanej mzdy alebo odmeny dostávajú nezamestnaní finančné prostriedky iným spôsobom, napríklad formou cestovných príkazov.

Tento problém mienia naďalej riešiť, ale „skôr z iného konca a individuálne“, dodáva Stuška.

Skôr sa to neoplatí

Faktom však je, že je iba málo dôvodov, prečo by nezamestnaní, ktorí si dokážu privyrábať na dohodu, mali ostať evidovaní na úrade práce.

Ak ste si našli „brigádu“ a máte možnosť zarobiť si viac ako 145,935 eura, nechajte sa pokojne vyčiarknuť z evidencie.

Ako evidovaný nezamestnaný totiž nemôžete s mesačným príjmom prekročiť túto hranicu, oproti vlaňajšku však už evidencia nemá žiadne výhody.

Z dohody si totiž od januára platíte zdravotné odvody. To bolo ešte do decembra hlavným motívom, prečo popri práci na dohodu ostať v evidencii.

Okrem toho, aj keby ste si našli brigádu len na mesiac, po jej ukončení sa bez problémov môžete znovu zahlásiť do evidencie nezamestnaných. A to v prípade, že sa predtým necháte vyradiť z dôvodu začatia zárobkovej činnosti.

Výhodou pre vás aj pre zamestnávateľa je aj to, že v čase, keď vás môže potrebovať na pracovisku, si nebudete musieť plniť povinnosti na úrade práce. Ako je napríklad povinnosť hlásiť sa či zháňať pečiatky, že si aktívne hľadáte prácu.

Motívov, prečo ostať v evidencii úradu práce, je len pár.

Ak napríklad uvažujete o tom, že si založíte živnosť, musíte byť aspoň tri mesiace nepretržite evidovaní na úrade práce, aby ste mali nárok na príspevok na začatie podnikania.

Ako nezamestnaní máte tiež nárok na to, aby vám úrad práce zabezpečil rekvalifikačné kurzy.

Ak prekročíte limit, vyradia vás

Pozrite si prehľad základných podmienok, ktoré musíte dodržať, ak pracujete na dohodu popri evidencii na úrade práce.

1. Na dohodu o pracovnej činnosti môžete pracovať najviac desať hodín týždenne u jedného zamestnávateľa.

2. Na dohodu o vykonaní práce môžete odpracovať maximálne 350 hodín za rok u jedného zamestnávateľa.

Prvé dva body platia aj pre dohodárov, ktorí nie sú evidovaní na úrade práce.

3. Počet dohôd pre jedného človeka nie je limitovaný. To znamená, že jeden človek môže robiť u viacerých zamestnávateľov. Odrobené časy sa u rôznych zamestnávateľov nesčítavajú.

Dohoda musí byť písomná, inak je neplatná.

money-120x90.jpg4. Podľa Zákonníka práce má už aj dohodár nezávisle od toho, či je evidovaný, nárok na minimálnu mzdu. Hodinová je na úrovni 1,941 eura.

Dohodári majú po novom ospravedlnené, keď pôjdu na vyšetrenie k lekárovi a vzťahujú sa na nich podmienky pracovného času tak ako na zamestnancov.

5. Treba si správne zvoliť druh dohody. Napríklad na dlhodobé upratovanie spoločných priestorov bytového domu je vhodná dohoda o pracovnej činnosti, nie o vykonaní práce, ako sa zvyčajne uzatvára. Zle zvolená dohoda môže byť neplatná.

6. Evidovaný nezamestnaný si musí dávať pozor, aby hrubý zárobok na dohodu neprekročil ani o cent povolený limit. Ten je od mája 145,94 eura.

Toto je limit na mesiac, nie na jednu dohodu. Ak teda evidovaný nezamestnaný má v danom mesiaci uzatvorených viac dohôd, zárobok pri všetkých nesmie dokopy prekročiť túto sumu.

7. To, že si chcete popri evidencii na úrade práce zarábať, musíte nahlásiť úradu práce najneskôr deň pred začatím vykonávania činnosti. Musíte taktiež preukazovať výšku mzdy alebo odmeny za uplynulý kalendárny mesiac.

8. Ak prekročíte hranicu 145,94 eura (od mája), úrad práce vás vyradí z evidencie. V prípade, ak si splníte všetky oznamovacie povinnosti, nejde o sankčné vyradenie, pri ktorom môžete žiadať o zaradenie do evidencie až po troch mesiacoch.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Tehotným sa neoplatí evidencia

Budúcim matkám pracujúcim na dohodu sa oplatí aspoň ku koncu tehotenstva odísť z úradu práce a pracovať za vyššiu ako limitovanú mzdu.

pregnant-120x90.jpgNezamestnaní pracujúci na dohodu s pravidelným príjmom majú nárok za určitých podmienok na materské dávky.

Na materskú bude mať nezamestnaná budúca mamička nárok len v prípade, že v posledných dvoch rokoch pred nástupom na materskú bude robiť aspoň 270 dní.

Môže ich odrobiť vkuse, ale môže ich mať aj po častiach. Teda napríklad, ak v jednom roku bude robiť päť mesiacov a v druhom štyri mesiace.

Veľmi malá materská


Ak bude pracovať popri evidencii na úrade práce s limitovaným zárobkom, z neho by mala nárok na materskú len vo výške 95 eur.

Pričom napríklad rodičovský príspevok je v súčasnosti na úrovni 199,60 eura.

Ak má matka dvojičky, dostane 249,50 eura. Matka v takomto prípade môže požiadať úrad práce o dorovnávací rodičovský príspevok. Pri jednom dieťati jej úrad práce mesačne doplatí vyše sto eur.

Zvážte, oplatí sa

Tehotnej žene by sme odporúčali nechať sa vyčiarknuť z úradu práce v prípade, ak spĺňa podmienky na materské a pracuje na dohodu, a to aspoň na posledných 91 dní pred nástupom na materskú.

Ak by sa jej podarilo uzatvoriť s novým zamestnávateľom dohodu s vyšším zárobkom, môže získať aj vyššiu materskú. Napríklad pri zárobku nad 1200 eur v hrubom, môže mať nárok na materskú 781 eur.

Odpracovať za túto mzdu musí u nového zamestnávateľa viac ako 90 dní. Inak sa jej materská vypočíta z predošlých nízkych zárobkov.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Dohoda pre nezamestnaného v číslach

 • 145,935 eura v hrubom za mesiac môže zarobiť od mája evidovaný nezamestnaný.
 • Od mája sa totiž zvýši povolená hranica zárobku na 75 % zo životného minima (194,58 eura), do konca apríla je to ešte 65 % zo životného minima, teda 143,40 eura.
 • 126,415 eura v čistom za mesiac dostane evidovaný nezamestnaný, ak bude pracovať na dohodu o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom. Platí totiž rovnako vysoké odvody ako zamestnanec s klasickou pracovnou zmluvou. Dane neplatí, lebo jeho zárobok nepresahuje nezdaniteľnú časť základu dane.
 • Hoci si bude platiť poistenie v nezamestnanosti (zamestnanec plus zamestnávateľ) 2,90 eura za mesiac, nárok na podporu v nezamestnanosti z dohody nebude mať. Nespĺňa totiž podmienku 730 dní poistenia pred zaradením do evidencie uchádzača o zamestnanie.
 • 129,03 eura v čistom za mesiac zarobí evidovaný nezamestnaný, ak bude pracovať na dohodu s nepravidelným príjmom. Neplatí totiž odvody na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
 • 0 eur je za vyradenie a opätovné zaradenie do evidencie nezamestnaných na úrade práce.
 • V júni sa tieto čísla zmenia. Od 1. júla sa totiž každoročne zvyšuje životné minimum a to znamená, že evidovaný nezamestnaný bude môcť zarobiť na dohodu viac.

(rag)

Dátum rozdelí uchádzačov o zamestnanie na dve skupiny

Prechodné ustanovenia od 1. mája ocenia absolventi škôl, živnostníci i zamestnávatelia


Je rozdiel, keď nezamestnaný absolvent školy praxuje za 194 eur mesačne, ako keby dostával iba 65 percent z tejto sumy.

Jeden z mnohých rozdielov robí novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá začne platiť 1. mája.

Rozhoduje 30. apríl

Prechodné ustanovenia obsiahnuté v tomto zákone zachovávajú nároky dosiahnuté pred týmto dátumom.

kroslak1539622-120x90.jpg„Uchádzačovi o zamestnanie, s ktorým príslušný úrad práce uzavrel dohodu o absolventskej praxi pred 1. májom 2013, patrí príspevok vo výške životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Na prax môže nastúpiť aj po 1. máji, ale dohoda musí byť podpísaná do 30. apríla,“ potvrdzuje Veronika Černá z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prechodné ustanovenia sa týkajú všetkých aktuálnych nárokov.

Ich výhody ocenia absolventi škôl, niekdajší nezamestnaní, ktorí získali dotáciu na podnikanie, medzi nimi aj ľudia so zdravotným postihnutím, aj zamestnávatelia.

Nepodpísané dohody o príspevkoch a nové žiadosti budú posudzovať výbory pre otázky zamestnanosti.

Iné schvaľovanie

Vyše deväť rokov stačilo nezamestnanému splniť formálne podmienky nároku na ten-ktorý príspevok a bol jeho. Teraz každý úrad práce potrebuje miestnu komisiu na „riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí o poskytnutie príspevkov, na ktoré nie je právny nárok“.

„Súčasný zákon nám neumožňuje zamerať sa na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Pokiaľ sú príspevky obligatórneho charakteru, môže nastať fakt, že väčšia časť prostriedkov na aktívnu politiku ide na tých neznevýhodnených,“ povedal riaditeľ ústredia práce Marián Valentovič.

Keď výbor vystaví kladný posudok, úrad schváli požadovaný príspevok. Druhou možnosťou bude oznámenie o neschválení vrátane odôvodnenia. Zákon hovorí, že informácie o žiadostiach budú aj na internete.

(Jozef Čavojec, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - JÁN KROŠLÁK)

Nové nároky po 30. apríli

Príspevok na prax

 • Nárok posudzuje výbor pre otázky zamestnanosti.
 • Je vo výške 65 percent životného minima. Do 30. júna ide o 126,48 eura.
 • Záleží na tom, čo uchádzač o zamestnanie vyštudoval. Prax musí zodpovedať príslušnej skupine učebných alebo študijných odborov.
 • Absolventovi stačí mesiac v evidencii úradu práce.

Príspevok na dochádzku

 • Vypláca sa najviac šesť mesiacov.
 • Na podanie žiadosti je iba mesiac od nástupu do zamestnania.
 • Nezíska ho samostatne zárobkovo činná osoba. Patrí iba zamestnancovi.
 • Neakceptuje sa doprava autom. Príspevok slúži iba na úhradu výdavkov na cestu hromadnou dopravou.
 • Úrad práce nerefunduje cestovné v rámci jednej obce.
 • Opätovný nárok na príspevok môže vzniknúť až dva roky od ukončenia predchádzajúcej výplaty.

Príspevok na živnosť

 • Nárok posudzuje výbor pre otázky zamestnanosti.
 • Vyžadujú sa tri roky podnikania.
 • Vypláca sa na dva razy.
 • V okrese s nadpriemernou mierou nezamestnanosti má výšku 4228,96 eura.
 • V okresoch pod celoštátnym priemerom to je 3171,72 eura a v Bratislavskom kraji 2643,10 eura.
 • Príjemca má povinnosť predkladať ročné správy o podnikaní.
 • Opätovný nárok môže vzniknúť až osem rokov od začiatku predchádzajúcej dotovanej živnosti.
 • Kto už podnikal a potom sa prihlásil na úrade práce, môže získať príspevok až po 12 mesiacoch v evidencii.

(joč)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 7 247
 2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 6 450
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 774
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 552
 5. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 075
 6. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 037
 7. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 1 914
 8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 609
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 152
 10. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 729

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

OĽaNO nie je iba Matovič, hovorí jeho líder. Uvažuje, že sa stiahne z politiky

Líder OĽaNO Igor Matovič pre SME hovorí, že sa mu stalo niečo závažné.

KOMENTÁRE

(Ne)obyčajný človek Igor Matovič

Lídra Obyčajných ľudí šikanuje koalícia, no sám zo seba robí ľahký terč.

ŠPORT

Liga dostala nový formát, podľa kouča Trnavy bude vyhovovať Slovanu

Prečo sa oplatí sledovať Fortuna ligu?

TECH

S partnerom nezdieľate iba posteľ, máte rovnaké baktérie

Mikroflóra z vnútra stehien odhalí vaše pohlavie.

Neprehliadnite tiež

Wizz Air: Väčší kufor grátis nebude skôr, lebo treba vyškoliť personál (rozhovor)

Za väčšiu príručnú batožinu si zákazníci leteckej spoločnosti Wizz Air už nebudú musieť platiť, novinku zavedú aerolínie až od konca októbra.

Získať hypotéku je čoraz ťažšie. Čo sa zmenilo?

Banky sa musia pri schvaľovaní hypotéky viac zameriavať a skúmať finančnú situáciu klientov.

Volkswagen, BMW, Audi sú podozrivé z kartelu, zrejme sa dohadovali na cene

Nemecký týždenník Der Spiegel informoval o vzájomnej dohode niekoľkých automobiliek. Mali sa dohadovať na cene aj prístupe.

V Česku sťahujú kečup kvôli nižšiemu obsahu rajčín

Z nevyhovujúcej šarže výrobku bolo na trhu viac ako 14-tisíc kusov.