Chcete sa liečiť v zahraničí? Pozrite si, aké vás čakajú zmeny

Cezhraničná zdravotnícka starostlivosť by sa mala tento rok rozšíriť. Slováci sa budú môcť v zahraničí liečiť aj u súkromných ambulantných lekárov.

Liečbu v zámorí zdravotné poisťovne schvália a preplatia iba výnimočne, vtedy, ak sa liečba nedá vykonať v krajinách Únie.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - FOTOLIA)

Plánované pôrody v zahraničí zdravotné poisťovne nepreplácajú, netýka sa to však „neúmyselných“ pôrodov v cudzine.

Ninka sa narodila s vrodenou nedostatočnou funkciou pečene. Zachránila ju transplantácia v Nemecku, ktorú podstúpila ako polročná. Bez nej by dievčatko neprežilo. „Náklady sa v tomto prípade vyšplhali na 450-tisíc eur,“ hovorí Judita Smatanová z Union zdravotnej poisťovne.

Tento rok by zdravotné poisťovne mali umožniť liečbu v zahraničí širšiemu okruhu osôb. Zmenu zavádza návrh novely zákona o zdravotnom poistení, ktorý sa prispôsobuje európskej smernici.

Liečba s pravidlami

Plánovaná liečba v zahraničí má pevné pravidlá, vo všetkých zdravotných poisťovniach sú zhruba rovnaké.

Ceny operácií
 • Poisťovne preplácajú liečbu zvyčajne v štátoch Únie, ale môžu preplatiť operáciu aj v zámorí.
 • Napríklad liečba gama nožom stojí asi 2600 eur.
 • Transplantácie pľúc v AKH Viedeň asi 84 000 eur.
Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa

„V zahraničí sa podľa platných kritérií poskytuje iba taká zdravotná starostlivosť, na ktorú nemáme poskytovateľov na Slovensku. Ak ju nie je možné u nás diagnostikovať a liečiť vo zvyčajnom termíne alebo sa vyčerpali všetky možnosti liečenia,“ povedala Smatanová.

Nejde len o operácie, ale aj o ambulantnú starostlivosť.

Medzi najčastejšie operácie, ktoré sa robia za hranicami, patria neurochirurgické, teda epileptochirurgické, stereotaktické, či operácie gama nožom. Pomerne veľkou skupinou sú očné operácie, za ktorými pacienti chodia do Brna.

Ortopedické operácie, ktoré si vyžadujú špeciálne protézy, sa vykonávajú v Rakúsku vo Viedni, urologické zase v Česku - v Prahe a Brne. Okrem operačných výkonov sú pomerne časté aj rôzne genetické vyšetrenia.

Príplatky za nadštandard

Ak operáciu, o ktorú pacient žiada, zdravotné poisťovne vopred schvália, zaplatia ju. „Uhradíme ju podľa taríf štátu, v ktorom sa vykoná, čiže v takej výške, v akej ju hradia domáce poisťovne svojim pacientom,“ povedala Monika Šimunová z Dôvery.

Príplatky za nadštandard a rôzne regulačné poplatky si musia pacienti už v každej poisťovni platiť sami.

Špecialista je drahý

Ak by ste chceli, aby vás liečil ambulantne lekár v zahraničí, nič vám v tom nebráni.

Nepotrebujete na to predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne, no musíte počítať s tým, že za ambulantné ošetrenie v zahraničí vám preplatí oveľa nižšiu sumu, ako to reálne bude stáť vás.

„Zdravotné poisťovne totiž môžu refundovať sumu iba vo výške zmluvných cien so slovenskými poskytovateľmi,“ vysvetľuje Judita Smatanová.

A po čo chodia Slováci do zahraničia za špecialistom najčastejšie?

„Ide o predpis tvrdých kontaktných šošoviek, ktoré sa na Slovensku nevyrábajú,“ konkretizuje Šimunová. Dodáva, že pacienti tiež často žiadajú o genetické vyšetrenia, ktoré sa nerobia u nás.

„Pri nich nie je potrebné vycestovať, slovenský lekár posiela vzorky najčastejšie do Česka, kde spravia vyšetrenie. Hradíme ho vo výške, v akej ho hradia aj české zdravotné poisťovne,“ povedala Šimunová.

Schválenie žiadostí

Zdravotné poisťovne potvrdili, že žiadosti o zahraničné operácie vybavujú priebežne. Zo zákona na to majú desať dní od doručenia žiadosti.

Revízny lekár z Dôvery povedal, že najskôr vybavujú žiadosti urgentnejšieho charakteru. „Ak sa v žiadosti uvádza, že hospitalizácia je plánovaná na november a poistenec alebo nemocnica ju zaslali dnes, tak sa k nej vyjadrujeme neskôr,“ spresnila Šimunová.

Ináč postupujú, ak ide o vážne ochorenie, ktoré môže mať za následok poškodenie zdravia. Vtedy sa o žiadosti rozhoduje bezodkladne.

Dá sa odvolať

Hospitalizáciu poisťovne neschvália v tom prípade, ak sa dané ochorenie dá liečiť na Slovensku. Ale aj vtedy má poistenec nárok sa do dvadsiatich dní od doručenia rozhodnutia odvolať.

Minulý rok Dôvera a Union ZP schválili 198 žiadostí o zdravotnú starostlivosť poskytnutú v zahraničí, zaplatili za ňu 636­tisíc eur. Vo Všeobecnej to bolo 537 žiadostí. Zaplatila viac ako štyri milióny eur.

V roku 2011 využilo cezhraničnú zdravotnú starostlivosť 801 ľudí a slovenské poisťovne to stálo 3,83 milióna eur.

Táto suma predstavuje 0,11 percenta z celkových výdavkov na poskytnutú starostlivosť, kým priemerne v Únii je to desaťnásobne viac.

Plánovanú operáciu žiada lekár

Ak na Slovensku chýba odborník na niektorú zdravotnú diagnózu, prichádza do úvahy liečba v zahraničí.

 • Môže o operáciu žiadať pacient sám?

zelena-120x90.jpgNie. O schválenie zahraničnej liečby žiada zdravotnú poisťovňu ošetrujúci lekár poistenca. Ten na základe diagnózy a priebehu liečby a po konzultácii s ďalšími odborníkmi stanoví, že dané ochorenie nie je možné liečiť na Slovensku.

Lekár v žiadosti uvedie, aká liečba má byť poistencovi poskytnutá.

 • Podáva žiadosť lekár?

Nie, žiadosť na schválenie do zdravotnej poisťovne podáva pacient.

 • Kto určuje pracovisko?

Pracovisko, kde sa má liečba uskutočniť, neurčuje poisťovňa, ale slovenský ošetrujúci lekár, ktorý liečbu indikoval a vystavil žiadosť, povedala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková.

 • Čo musí žiadosť obsahovať?

Žiadosť musí vždy odsúhlasiť vyššie klinické pracovisko, prílohou musí byť kalkulácia predpokladaných nákladov z pracoviska, kde sa má liečba poskytnúť, a potvrdenie o možnom prijatí poistenca po kladnom rozhodnutí poisťovne.

 • Čo sa robí v sporných prípadoch?

Navrhovaný liečebný postup môže poisťovňa v sporných prípadoch konzultovať s hlavným odborníkom v danom medicínskom odbore.

 • Čo vtedy, ak poisťovňa úhradu neschváli

Hospitalizácia musí byť vopred schválená. „Ak by poistenec vycestoval bez súhlasu poisťovne, nevzniká mu nárok na preplatenie nákladov, znáša ich sám, doplnila Judita Smatanová z Union ZP.

(or, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Liečebný pobyt v zahraničnej nemocnici môže znížiť poistenie

Pre prípad hospitalizácie, úrazov či chorôb je dobré uzatvoriť komerčnú poistku.

O zdraví sa hovorí ako o najväčšej životnej hodnote. Aj preto je vhodné myslieť na to, že v okamihu sa zo zdravého človeka môže stať pacient.

sanitka-120x90.jpgNajčerstvejšou novinkou na trhu je poistenia Best Doctors, ktoré teraz v apríli spustila na náš trh Allianz - Slovenská poisťovňa.

„Toto poistenie v prípade vážnych diagnóz zabezpečí a finančne pokryje zdravotnú starostlivosť v špičkových svetových zdravotníckych zariadeniach,“ povedal Gabriel Tóth, špecialista externej komunikácie poisťovne.

Poistenie zahrnuje dve služby, druhý lekársky názor a vyhľadanie najlepšej starostlivosti, ktorá nájde najvhodnejších lekárov a liečebné centrá a umožní klientovi vybrať si miesto liečby.

Okrem toho zorganizuje všetko potrebné na prijatie, cestu a ubytovanie.

Špecialistka na podporu životného poistenia z AXA poisťovne Ružena Štiglicová povedala, že v rámci životného poistenia ponúkajú napríklad poistenie pre prípad pobytu v nemocnici alebo chirurgického zákroku.

Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životná poisťovňa povedal, že v produktoch životného poistenia majú aj krytie rôznych rizík vrátane poistenia pre prípad hospitalizácie a širokej škály úrazov a chorôb.

Klient teda môže peniaze využiť aj na liečbu v zahraničí, no zabezpečenie takejto liečby je v kompetencii klienta.

(or, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Operácie v cudzine po novom

Čo by sa malo zmeniť od októbra v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Ambulantné vyšetrenia

1. Cestovanie za lekármi

 • Po prijatí novely zákona o zdravotnom poistení ministerstvo zdravotníctva predpokladá, že sa zvýši počet osôb, čo budú využívať cezhraničnú zdravotnú starostlivosť.
 • Budú to predovšetkým tí, ktorí by na poskytnutie zdravotnej starostlivosti na Slovensku museli čakať z kapacitných dôvodov.

2. Aj u súkromníka

 • Po novom budete môcť cielene a svojvoľne so zdravotným problémovom navštíviť v krajinách Európskej únie aj súkromných lekárov, ktorí nie sú spojení s verejným systémom, čo doteraz nebolo možné.

3. Ako to bude s platbou

 • Pacient zaplatí náklady na zdravotnú starostlivosť, lieky alebo zdravotnícke pomôcky v hotovosti priamo zahraničnému poskytovateľovi.
 • Na Slovensku požiada o ich refundáciu svoju zdravotnú poisťovňu.

4. Koľko preplatia

 • ihla-120x90.jpgTreba rátať s tým, že poistencovi zdravotná poisťovňa vyplatí náklady iba v takej výške, ako by zaňho uhradila z verejného zdravotného poistenia na Slovensku.
 • To znamená, že to nebude plná suma.
 • Napríklad ak poistenec zaplatí za vyšetrenie u krčného lekára približne 30 až 40 eur, refundácia nákladov zo zdravotnej poisťovne bude vo výške 7 až 10 eur, teda toľko, koľko by naša zdravotná poisťovňa za toto vyšetrenie zaplatila nášmu lekárovi.
 • Pri refundácii je potrebné do zdravotnej poisťovne predložiť originál dokladu o zaplatení.

5. Termín

 • O preplatenie nákladov bude treba zdravotnú poisťovňu požiadať písomne do troch mesiacov od poskytnutia zdravotnej ambulantnej starostlivosti v zahraničí.

Hospitalizácia

1. Do nemocnice len so súhlasom

 • V prípade operácií, teda plánovanej zdravotnej starostlivosti, bude naďalej platiť potrebný súhlas zdravotnej poisťovne.
 • Musí ísť o ochorenie, ktoré nie je možné liečiť na Slovensku v primeranej lehote pri zohľadnení súčasného zdravotného stavu poistenca a možného vývoja jeho ochorenia, požadovaná liečba sa v Slovenskej republike nevykonáva, boli vyčerpané všetky možnosti liečby doma a od liečby v inom členskom štáte EÚ sa očakáva podstatné zlepšenie zdravotného stavu poistenca alebo zabránenie zhoršenia jeho zdravotného stavu.

2. O ktoré výkony pôjde

 • Ktoré výkony budú patriť pod plánovanú zdravotnú starostlivosť, konkrétne určí vyhláška ministerstva.
 • Bude zverejnená na stránke ministerstva zdravotníctva, zdravotných poisťovní a pacient by mal informácie získať aj od lekárov.

3. Čo preplatia

 • Zdravotné poisťovne uhrádzajú v určených prípadoch zdravotnú starostlivosť poskytnutú v zahraničí v takej výške, ako by stála na Slovensku, respektíve vo výške, v akej je hradená v danej krajine EÚ z verejného zdravotného poistenia.

4. Transplantácie

 • V prípade transplantácií môžu zdravotné poisťovne uhradiť aj náklady sprievodcovi, ktorý pacienta sprevádza. Závisí to od ich rozpočtu.

Čo pribudne

1. Rozsah operácií a zákrokov

 • Zdravotná poisťovňa bude môcť od októbra udeliť súhlas na väčší rozsah zdravotnej starostlivosti ako doteraz. Bude to v jej kompetencii a bude to závisieť od jej rozpočtu.

2. Skoršie zákroky u detí

 • Nový zákon umožní napríklad u detí odstrániť veľkoplošné znamienka na tvári, ktoré sa podľa našich právnych predpisov odstraňujú až v dvanástom roku života dieťaťa, oveľa skôr.
 • V Českej republike budú môcť tento zákrok absolvovať už od dvoch rokov, čím sa zabráni psychickej ujme takto poškodených detí. Zdravotné poisťovne na Slovensku už budú môcť tento zákrok preplácať.

3. Čo zdravotná poisťovňa určite nepreplatí

 • Do verejného zdravotného poistenia nie sú napríklad zahrnuté: kozmetická chirurgia, akupunktúra, telovýchovné lekárstvo okrem preventívnych prehliadok u športovcov do 18. roku veku, psychoanalýza, medicínsky potrat bez zdravotných dôvodov zadefinovaný do určeného časového obdobia, sterilizácia – bez zdravotných dôvodov, umelé oplodnenie – podľa stanovených podmienok, dôkaz vplyvu alkoholu, náklady na tieto výkony poskytnuté v inom členskom štáte zdravotná poisťovňa určite neuhradí.

4. Na čo môžete dostať súhlas poisťovne

 • Napríklad na transplantáciu pľúc, ústavnú zdravotnú starostlivosť pri amputácii prstov metódou, ktorá sa na Slovensku neposkytuje, na zmenu pohlavia a podobne.

5. Ktoré operácie preplácajú

Pri plánovaných hospitalizáciách v zahraničí ide najčastejšie o pacientov, ktorí potrebujú náročné neurochirurgické operácie a nemožno ich vykonať na Slovensku. Týka sa to napríklad operácií a vyšetrení:

 • nádorov mozgu,
 • komplikované transplantácie obličiek,
 • komplikované transplantácie pečene,
 • epileptochirurgické zákroky,
 • ortopedické operácie,
 • špeciálne genetické a metabolické vyšetrenia,
 • liečbu gama nožom,
 • individuálne zhotovené tvrdé kontaktné šošovky.

(or, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 536
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 172
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 899
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 466
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 432
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 135
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 552
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 426
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 355
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 106

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.

PLUS

Angela Merkelová: Krízová manažérka, ktorá ochránila Nemcov

Má dobré nervy a zvláda krízové situácie.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.