S daňovým priznaním už nečakajte

Pošty v utorok zatvoria o siedmej. Väčšina ľudí nemôže využiť možnosť odkladu.

Na daňovom úrade v bratislavskej Petržalke sa už hromadia klienti.(Zdroj: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Finančné riaditeľstvo predĺžilo úradné hodiny na všetkých daňových úradoch. V utorok po Veľkej noci zavrú o siedmej večer.

Už o niekoľko dní uplynie termín na podanie daňového priznania za rok 2012 (2. apríla). Daňové úrady môže v zostávajúcich dňoch navštíviť viac ľudí ako v minulosti.

Novela zákona o dani z príjmov z minulého decembra značne obmedzila možnosť odkladu.

„Od 1. 1. 2013 daňovníci nemôžu oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, okrem daňovníkov, ktorých súčasťou príjmov sú aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí,“ upozorňuje Finančné riaditeľstvo.

Minulý rok si základnú daňovú povinnosť v riadnej lehote splnilo takmer 940–tisíc ľudí. Niektoré úrady v posledných dňoch prebrali až tretinu z celkového počtu očakávaných priznaní.

Daňové úrady predlžujú úradné hodiny

Na poslednú chvíľu
O daňovom priznaní
 • Kto mal iba príjmy zo závislej činnosti, potrebuje formulár typu A.
 • Na príjmy z podnikania, prenájmu či z kapitálového majetku je určený typ B.
 • Minuloročné tlačivo nie je platné.
 • Riadnym termínom na priznanie príjmov za rok 2012 je 2. apríl 2013, čo je utorok po veľkonočných sviatkoch. Daň je splatná v rovnakom čase.
 • Vypočítaná daň na úhradu do 3,32 eura sa neplatí.
 • Kto platí preddavky, do 2. apríla uhradí posledný. Potom záleží na výške daňovej povinnosti za rok 2012.
 • Preddavky budú povinné, len ak ide o daň vyššiu ako 2500 eur.

„Daňové úrady sa náporu klientov v posledných dňoch pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania nevyhnú,“ tvrdí hovorkyňa Finančného riaditeľstva Gabriela Dianová s tým, že sú pripravení ho zvládnuť.

„Daňové priznania preberajú naši pracovníci priebežne.“

Finančné riaditeľstvo predĺžilo úradné hodiny na všetkých daňových úradoch, ich pobočkách a kontaktných miestach. Zajtra a vo štvrtok budú mať záverečnú o šiestej večer a v utorok po Veľkej noci ešte o hodinu neskôr.

Úradník to nevyplní

Daňové priznanie za rok 2012 musí podať každý, kto má zdaniteľné príjmy za celý rok vyššie ako 1822,37 eura.

„Daňovník uvedie všetky svoje zdaniteľné príjmy a všetky predpísané údaje,“ vraví Dianová. Rovnako dôležité je priznanie podpísať a priložiť všetky povinné prílohy.

„Každé doplnenie údaja v daňovom priznaní je povinný vykonať daňový subjekt. Zamestnanci na daňovom úrade podľa platných legislatívnych predpisov nemôžu vykonať priamy písomný zásah do obsahu. Výhradne môžu vizuálne overiť správnosť vyplnenia,“ tvrdí Dianová.

Podrobná kontrola príde na rad neskôr. V prípade pochybností o správnosti priznania vás vyzvú, aby ste sa k nim vyjadrili. Ak to urobíte v lehote určenej vo výzve, priznanie sa považuje za podané a vyhnete sa sankcii.

Použite internet

Daňové priznanie si vyžaduje množstvo údajov. Ich absencia patrí k najčastejším nedostatkom.

„V daňovom priznaní je nesprávne zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva, nie je vypísané DIČ (daňové identifikačné číslo samostatne zárobkovo činnej osoby) na všetkých listoch tlačiva, daňovníci často neuvedú počet príloh na poslednej strane daňového priznania,“ vyratúva Dianová.

Aj pre takéto prípady sa odporúča použiť elektronický formulár. K dispozícii je bezplatná aplikácia Finančného riaditeľstva (eDane) i niektorých komerčných subjektov. Vyplnené tlačivo treba vytlačiť, podpísať a poslať na adresu správcu dane.

Čo treba vedieť

Kto má povinnosť priznať príjmy? Akú nezdaniteľnú časť základu dane si možno uplatniť? Údaje platné pre všetkých daňovníkov sa menia každý rok

Povinnosť priznať príjmy
 • Daňové priznanie za rok 2012 musí podať každý, kto má zdaniteľné príjmy za celý rok vyššie ako 1822,37 eura. Zamestnanca sa to však netýka, ak zamestnávateľa požiadal o zúčtovanie preddavkov.
 • Živnostník podáva priznanie, aj keď má nižšie príjmy, ale vykazuje daňovú stratu.

Paušálne výdavky

 • important-120x90.jpgPríjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti si naposledy možno znížiť o 40 percent bez ohľadu na výšku tejto sumy.
 • Paušálne výdavky za rok 2013 budú mať limit 5040 eur.

Príjmy oslobodené od dane

 • Ide o príjmy z prenájmu a z príležitostných činností vrátane poľnohospodárskej výroby a prenájmu hnuteľných vecí do 500 eur.
 • Okrem nich sú oslobodené aj príjmy z prevodu opcií či cenných papierov obstaraných od 1. januára 2004, a to v rovnakej výške.
 • Do základu dane sa zahrnú len príjmy nad touto hranicou.

Daňový bonus

 • Zamestnanec alebo živnostník má nárok na daňový bonus, ak jeho zdaniteľné príjmy za rok 2012 dosiahli aspoň 1963,20 eura.
 • Novinkou je obmedzenie nároku pri takzvaných aktívnych príjmoch: už sa nerátajú príjmy z prenájmu ani z použitia diela alebo umeleckého výkonu.
 • Celoročný bonus na jedno vyživované dieťa v domácnosti je 249,24 eura.

Zníženie daňového základu

 • Zamestnanec alebo živnostník s aktívnymi príjmami a základom dane do 18 983 eur má nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka vo výške 3644,74 eura.
 • Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) môže dosiahnuť rovnakú sumu, záleží len na jej (jeho) vlastných príjmoch.
 • Neráta sa zamestnanecká prémia, daňový bonus ani prídavok na dieťa a rodičovský príspevok.
 • Naopak, za vlastný príjem sa považuje materské.

Sadzba dane

 • Sadzba dane je 19 percent zo základu dane zníženého o daňovú stratu a o nezdaniteľné časti základu dane.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Pre živnostníkov je jedna strana nová

Údaje o odvodoch vypĺňa každý, kto mal vlani príjmy z podnikania.

Najviac daňových priznaní podávajú živnostníci. Tlačivo typu B, ktoré vypĺňajú, je aj tento rok nové.

Pribudla 12. strana. Živnostník musí vyčísliť odvody do Sociálnej a do zdravotnej poisťovne v minulom roku. Vyzerá to podobne ako kolónky na tretej strane, ale nemusí ísť o tie isté sumy.

„Na 12. strane sa uvádza iba suma odvodov v príslušnom zdaňovacom období, teda nie napríklad nedoplatky za minulé roky,“ povedala daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková.

Do celkovej sumy odvedenej na jeden alebo druhý druh poistenia sa zahŕňa aj platba za december 2011 vykonaná v januári 2012. Naopak, neráta sa žiadna úhrada z roku 2013.

(joč)

Aj pošty otvoria nadlhšie

Dlhšie bude slúžiť vyše sto pôšt. Vo väčšine prípadov sa záverečná posunie o hodinu.

JA0Y9984-120x90.JPGAj Slovenská pošta sa pripravuje na posledný deň riadnej lehoty na podanie daňového priznania. V utorok 2. apríla predĺži stránkové hodiny na 108 pracoviskách.

Vo väčšine prípadov sa záverečná posunie o hodinu.

Najdlhšie v Bratislave

„Pre skúsenosti z predchádzajúcich rokov budú nadštandardne otvorené pošty väčšinou v okresných a krajských mestách,“ informuje hovorkyňa spoločnosti Stanislava Pondelová.

V krajských mestách bude aspoň jedno pracovisko slúžiť do 20.00, v Bratislave a Košiciach ešte dlhšie.

Pošta v centre hlavného mesta bude ľudí vybavovať až do desiatej večer a na Tomášikovej je pošta otvorená až do polnoci. Celý zoznam rozšírených otváracích hodín je na internetovej stránke www.posta.sk.

Nová služba

Pošta začiatkom marca otvorila štyri kontaktné miesta daňových úradov vo svojich pobočkách – vo Veľkom Mederi, Vrábľoch, Novej Bani a Novákoch.

„Zákazníci ich môžu využívať na získanie základných informácií o daniach,“ píše Pondelová. Tieto pracoviská vydávajú daňové tlačivá, preberajú a formálne kontrolujú priznania, prijímajú, evidujú a triedia zásielky.

Zámerom spoločného projektu Slovenskej pošty a Finančného riaditeľstva je priblížiť služby daňového úradu ľuďom. Efektívnosť projektu rozhodne o jeho osude.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - ARCHÍV)

Dôležitý je dátum odoslania

Zásielka musí byť datovaná najneskôr 2. apríla.

Daňové priznanie treba podať do 2. apríla. Poslať ho môžete aj v utorok.

kalendar-120x90.jpg„Ak sa daňovník rozhodne doručiť priznanie poštou a urobí to 2. apríla, priznanie bude podané v riadnej lehote,“ píše Finančné riaditeľstvo. Ďalšou možnosťou je fax alebo e­mail. Tento spôsob si však vyžaduje dodatočné doručenie priznania v papierovej podobe, a to do piatich pracovných dní od odoslania.

Iba držiteľ zaručeného elektronického podpisu alebo takzvanej elektronickej značky môže priznanie doručiť prostredníctvom aplikácie eDane.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Chyby sa opakujú

Ak chýbajú prílohy, daňové priznanie sa nepovažuje za podané.

Prílohy
K daňovému priznaniu
 • kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie školy alebo úradu práce o prídavku na dieťa,
 • doklady o príjmoch zo závislej činnosti,
 • jednoduché účtovníctvo: výkazy,
 • podvojné účtovníctvo: súvaha, výkaz, poznámky.

Daňové priznanie nie je vyplné predpísanou formou písma, daňové identifikačné číslo alebo rodné číslo nie je v záhlaví každej strany, chýba údaj o počte príloh.

„Nie je podané kompletné daňové priznanie so všetkými potrebnými prílohami,“ vyratúva chyby hovorkyňa Finančného riaditeľstva Gabriela Dianová.

Podpis pod priznaním je nevyhnutnosťou. Vyžaduje sa aj vo vyhlásení o poukázaní dvoch percent, v žiadostiach o daňový bonus a o vrátenie preplatku.

(joč)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Hitparáda štiav
 2. 14. ročník AmCham „JOB FAIR“ v Košiciach
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 5. Malé knedličky, veľké dojmy
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 7. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 8. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 9. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 10. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 928
 2. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 227
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 708
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 985
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 785
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 4 035
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 513
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 127
 9. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017 2 407
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 187

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kocáb: Kisku už dlho uznávam, ocenenie ma šokovalo

Pre SME hovorí, že je hrdý slniečkar. Keď pôjdeme tvrdou silou, nemáme šancu.

TECH

Nokii sa podarilo vstať z mŕtvych. Ukázali Nokiu 3310

Majú Android, nízku cenu a dobrý hardvér.

ŠPORT

Sagan ukázal cit pre taktiku a ešte lepšiu formu ako pred rokom

V sobotu bol druhý, v nedeľu už vyhral.

Neprehliadnite tiež

Na letisku v Kráľovej prerušili prevádzku, na plochu vnikol bager

Incident na malom letisku 35 kilometrov od hlavného mesta pravdepodobne súvisí so sporom o pôdu.

Voľné ruky pre ministra Druckera už neplatia

Premiér Fico kritizoval šetriace opatrenia vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

Nakupovať pôdu na Slovensku zrejme budú môcť aj cudzinci

Ministerstvo chce predložiť návrh novely o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop