S daňovým priznaním už nečakajte

Pošty v utorok zatvoria o siedmej. Väčšina ľudí nemôže využiť možnosť odkladu.

Na daňovom úrade v bratislavskej Petržalke sa už hromadia klienti.(Zdroj: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Finančné riaditeľstvo predĺžilo úradné hodiny na všetkých daňových úradoch. V utorok po Veľkej noci zavrú o siedmej večer.

Už o niekoľko dní uplynie termín na podanie daňového priznania za rok 2012 (2. apríla). Daňové úrady môže v zostávajúcich dňoch navštíviť viac ľudí ako v minulosti.

Novela zákona o dani z príjmov z minulého decembra značne obmedzila možnosť odkladu.

„Od 1. 1. 2013 daňovníci nemôžu oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, okrem daňovníkov, ktorých súčasťou príjmov sú aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí,“ upozorňuje Finančné riaditeľstvo.

Minulý rok si základnú daňovú povinnosť v riadnej lehote splnilo takmer 940–tisíc ľudí. Niektoré úrady v posledných dňoch prebrali až tretinu z celkového počtu očakávaných priznaní.

Daňové úrady predlžujú úradné hodiny

Na poslednú chvíľu
O daňovom priznaní
 • Kto mal iba príjmy zo závislej činnosti, potrebuje formulár typu A.
 • Na príjmy z podnikania, prenájmu či z kapitálového majetku je určený typ B.
 • Minuloročné tlačivo nie je platné.
 • Riadnym termínom na priznanie príjmov za rok 2012 je 2. apríl 2013, čo je utorok po veľkonočných sviatkoch. Daň je splatná v rovnakom čase.
 • Vypočítaná daň na úhradu do 3,32 eura sa neplatí.
 • Kto platí preddavky, do 2. apríla uhradí posledný. Potom záleží na výške daňovej povinnosti za rok 2012.
 • Preddavky budú povinné, len ak ide o daň vyššiu ako 2500 eur.

„Daňové úrady sa náporu klientov v posledných dňoch pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania nevyhnú,“ tvrdí hovorkyňa Finančného riaditeľstva Gabriela Dianová s tým, že sú pripravení ho zvládnuť.

„Daňové priznania preberajú naši pracovníci priebežne.“

Finančné riaditeľstvo predĺžilo úradné hodiny na všetkých daňových úradoch, ich pobočkách a kontaktných miestach. Zajtra a vo štvrtok budú mať záverečnú o šiestej večer a v utorok po Veľkej noci ešte o hodinu neskôr.

Úradník to nevyplní

Daňové priznanie za rok 2012 musí podať každý, kto má zdaniteľné príjmy za celý rok vyššie ako 1822,37 eura.

„Daňovník uvedie všetky svoje zdaniteľné príjmy a všetky predpísané údaje,“ vraví Dianová. Rovnako dôležité je priznanie podpísať a priložiť všetky povinné prílohy.

„Každé doplnenie údaja v daňovom priznaní je povinný vykonať daňový subjekt. Zamestnanci na daňovom úrade podľa platných legislatívnych predpisov nemôžu vykonať priamy písomný zásah do obsahu. Výhradne môžu vizuálne overiť správnosť vyplnenia,“ tvrdí Dianová.

Podrobná kontrola príde na rad neskôr. V prípade pochybností o správnosti priznania vás vyzvú, aby ste sa k nim vyjadrili. Ak to urobíte v lehote určenej vo výzve, priznanie sa považuje za podané a vyhnete sa sankcii.

Použite internet

Daňové priznanie si vyžaduje množstvo údajov. Ich absencia patrí k najčastejším nedostatkom.

„V daňovom priznaní je nesprávne zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva, nie je vypísané DIČ (daňové identifikačné číslo samostatne zárobkovo činnej osoby) na všetkých listoch tlačiva, daňovníci často neuvedú počet príloh na poslednej strane daňového priznania,“ vyratúva Dianová.

Aj pre takéto prípady sa odporúča použiť elektronický formulár. K dispozícii je bezplatná aplikácia Finančného riaditeľstva (eDane) i niektorých komerčných subjektov. Vyplnené tlačivo treba vytlačiť, podpísať a poslať na adresu správcu dane.

Čo treba vedieť

Kto má povinnosť priznať príjmy? Akú nezdaniteľnú časť základu dane si možno uplatniť? Údaje platné pre všetkých daňovníkov sa menia každý rok

Povinnosť priznať príjmy
 • Daňové priznanie za rok 2012 musí podať každý, kto má zdaniteľné príjmy za celý rok vyššie ako 1822,37 eura. Zamestnanca sa to však netýka, ak zamestnávateľa požiadal o zúčtovanie preddavkov.
 • Živnostník podáva priznanie, aj keď má nižšie príjmy, ale vykazuje daňovú stratu.

Paušálne výdavky

 • important-120x90.jpgPríjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti si naposledy možno znížiť o 40 percent bez ohľadu na výšku tejto sumy.
 • Paušálne výdavky za rok 2013 budú mať limit 5040 eur.

Príjmy oslobodené od dane

 • Ide o príjmy z prenájmu a z príležitostných činností vrátane poľnohospodárskej výroby a prenájmu hnuteľných vecí do 500 eur.
 • Okrem nich sú oslobodené aj príjmy z prevodu opcií či cenných papierov obstaraných od 1. januára 2004, a to v rovnakej výške.
 • Do základu dane sa zahrnú len príjmy nad touto hranicou.

Daňový bonus

 • Zamestnanec alebo živnostník má nárok na daňový bonus, ak jeho zdaniteľné príjmy za rok 2012 dosiahli aspoň 1963,20 eura.
 • Novinkou je obmedzenie nároku pri takzvaných aktívnych príjmoch: už sa nerátajú príjmy z prenájmu ani z použitia diela alebo umeleckého výkonu.
 • Celoročný bonus na jedno vyživované dieťa v domácnosti je 249,24 eura.

Zníženie daňového základu

 • Zamestnanec alebo živnostník s aktívnymi príjmami a základom dane do 18 983 eur má nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka vo výške 3644,74 eura.
 • Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) môže dosiahnuť rovnakú sumu, záleží len na jej (jeho) vlastných príjmoch.
 • Neráta sa zamestnanecká prémia, daňový bonus ani prídavok na dieťa a rodičovský príspevok.
 • Naopak, za vlastný príjem sa považuje materské.

Sadzba dane

 • Sadzba dane je 19 percent zo základu dane zníženého o daňovú stratu a o nezdaniteľné časti základu dane.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Pre živnostníkov je jedna strana nová

Údaje o odvodoch vypĺňa každý, kto mal vlani príjmy z podnikania.

Najviac daňových priznaní podávajú živnostníci. Tlačivo typu B, ktoré vypĺňajú, je aj tento rok nové.

Pribudla 12. strana. Živnostník musí vyčísliť odvody do Sociálnej a do zdravotnej poisťovne v minulom roku. Vyzerá to podobne ako kolónky na tretej strane, ale nemusí ísť o tie isté sumy.

„Na 12. strane sa uvádza iba suma odvodov v príslušnom zdaňovacom období, teda nie napríklad nedoplatky za minulé roky,“ povedala daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková.

Do celkovej sumy odvedenej na jeden alebo druhý druh poistenia sa zahŕňa aj platba za december 2011 vykonaná v januári 2012. Naopak, neráta sa žiadna úhrada z roku 2013.

(joč)

Aj pošty otvoria nadlhšie

Dlhšie bude slúžiť vyše sto pôšt. Vo väčšine prípadov sa záverečná posunie o hodinu.

JA0Y9984-120x90.JPGAj Slovenská pošta sa pripravuje na posledný deň riadnej lehoty na podanie daňového priznania. V utorok 2. apríla predĺži stránkové hodiny na 108 pracoviskách.

Vo väčšine prípadov sa záverečná posunie o hodinu.

Najdlhšie v Bratislave

„Pre skúsenosti z predchádzajúcich rokov budú nadštandardne otvorené pošty väčšinou v okresných a krajských mestách,“ informuje hovorkyňa spoločnosti Stanislava Pondelová.

V krajských mestách bude aspoň jedno pracovisko slúžiť do 20.00, v Bratislave a Košiciach ešte dlhšie.

Pošta v centre hlavného mesta bude ľudí vybavovať až do desiatej večer a na Tomášikovej je pošta otvorená až do polnoci. Celý zoznam rozšírených otváracích hodín je na internetovej stránke www.posta.sk.

Nová služba

Pošta začiatkom marca otvorila štyri kontaktné miesta daňových úradov vo svojich pobočkách – vo Veľkom Mederi, Vrábľoch, Novej Bani a Novákoch.

„Zákazníci ich môžu využívať na získanie základných informácií o daniach,“ píše Pondelová. Tieto pracoviská vydávajú daňové tlačivá, preberajú a formálne kontrolujú priznania, prijímajú, evidujú a triedia zásielky.

Zámerom spoločného projektu Slovenskej pošty a Finančného riaditeľstva je priblížiť služby daňového úradu ľuďom. Efektívnosť projektu rozhodne o jeho osude.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - ARCHÍV)

Dôležitý je dátum odoslania

Zásielka musí byť datovaná najneskôr 2. apríla.

Daňové priznanie treba podať do 2. apríla. Poslať ho môžete aj v utorok.

kalendar-120x90.jpg„Ak sa daňovník rozhodne doručiť priznanie poštou a urobí to 2. apríla, priznanie bude podané v riadnej lehote,“ píše Finančné riaditeľstvo. Ďalšou možnosťou je fax alebo e­mail. Tento spôsob si však vyžaduje dodatočné doručenie priznania v papierovej podobe, a to do piatich pracovných dní od odoslania.

Iba držiteľ zaručeného elektronického podpisu alebo takzvanej elektronickej značky môže priznanie doručiť prostredníctvom aplikácie eDane.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Chyby sa opakujú

Ak chýbajú prílohy, daňové priznanie sa nepovažuje za podané.

Prílohy
K daňovému priznaniu
 • kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie školy alebo úradu práce o prídavku na dieťa,
 • doklady o príjmoch zo závislej činnosti,
 • jednoduché účtovníctvo: výkazy,
 • podvojné účtovníctvo: súvaha, výkaz, poznámky.

Daňové priznanie nie je vyplné predpísanou formou písma, daňové identifikačné číslo alebo rodné číslo nie je v záhlaví každej strany, chýba údaj o počte príloh.

„Nie je podané kompletné daňové priznanie so všetkými potrebnými prílohami,“ vyratúva chyby hovorkyňa Finančného riaditeľstva Gabriela Dianová.

Podpis pod priznaním je nevyhnutnosťou. Vyžaduje sa aj vo vyhlásení o poukázaní dvoch percent, v žiadostiach o daňový bonus a o vrátenie preplatku.

(joč)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 2. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 4. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 5. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 6. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 7. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 8. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 10. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 15 924
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 928
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 7 694
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 696
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 357
 6. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 6 127
 7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 090
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 4 891
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 872
 10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 3 867

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Ekumenik Trump? To nevie, zato stomiliardový biznis áno (Schutzov týždeň)

Proti „ideám“ Sme rodina je šuvix aj nový „sociálny balík“ Smer-SNS-HíD.

DOMOV

Cirkev o podpore Kotlebu: takto sa kňazi nesmú správať

Biskupi ideológii pozornosť nevenujú.

DOMOV

Politici, ktorým zrušia stranu, nebudú môcť ďalej pôsobiť

V zahraničí zákaz znamenal pre niektorých ľudí politický koniec.

Neprehliadnite tiež

Ako odhaliť šmejdov ešte pred konaním akcie a čo spraviť s výrobkami

Zmluvy, ktoré človek podpíše na nelegálne usporiadanej akcii, neplatia.

Bloomberg: Elektrické auta môžu byť lacnejšie než benzínové

Pokles cien batérií by mohol znamenať, že elektrické autá zlacnejú už v roku 2025.

Plat bez práce môže fungovať v niektorých štátoch, na Slovensku nie

Obhajcovia základného príjmu tvrdia, že pomôže zlepšiť životnú úroveň chudobných a štátu sa vďaka nemu znížia výdavky.

V Bratislave zvažujú postaviť parkovací dom s parkom na streche

Parkovací dom chce postaviť mestská časť, rekreačná zóna má mať 1423 štvorcových metrov.