SME
Pondelok, 10. máj, 2021 | Meniny má ViktóriaKrížovkyKrížovky

Už len do zajtra možete poslať návratku do DSS

Už len do štvrtka máte čas, aby ste poslali návratku do svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Zaujímajte sa o svoje peniaze v druhom pilieri. Inak vám nebudú zarábať.Zaujímajte sa o svoje peniaze v druhom pilieri. Inak vám nebudú zarábať. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ - SITA/AP)

Aby ste v budúcnosti nemuseli plakať nad nízkym dôchodkom, rozhýbte sa už dnes.

Už len do štvrtka máte čas, aby ste poslali návratku do svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ak tak neurobíte, od mája poputujú vaše peniaze do garantovaného dlhopisového fondu.

Zatiaľ návratky poslalo len minimum sporiteľov z negaranovaných fondov. Do dnešného dňa nám poslali návratku viac ako štyri percentá sporiteľov, ktorí si doposiaľ sporili v negarantovanom fonde,“ povedal minulý týždeň Robert Tóth, marketingový manažér Aegon DSS. Podobné číslo vychádzalo aj Allianz Slovenskej DSS.

Zodpovedá to náture slovenských sporiteľov, ktorí sa neveľmi zaujímajú o svoje úspory v druhom pilieri. Aj preto sa ich peniaze nezhodnocujú tak, ako by si predstavovali.

Ak ste za sedem rokov sporenia zarobili po odpočítaní všetkých poplatkov len 36,39 eura, čo je pokojne možné, mali by ste sa riadiť nasledujúcimi pravidlami:

Názov fondu nemusí zodpovedať realite

O II. pilieri
Koľko si strhne DSS
 • odplata za správu dôchodkového fondu je do 0,3 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za kalendárny rok správy,
 • odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu je 1 % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na dôchodkový účet,
 • odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je do 10 % z výnosu.

Ako si sporíme (v eur)

 • Celkovo vo fondoch – 5,334 mld.
 • V akciových – 3,236 mld.
 • V zmiešaných – 1,354 mld.
 • V dlhopisových – 738 mil.
 • V indexových – 16,6 mil.
Pozn.: údaje k 15. marcu 2013

Mnohí sporitelia si myslia, že keď majú svoje peniaze v akciovom fonde, investujú hlavne do akcií. Veľký omyl.

Pozreli sme sa na štruktúru majetku v jednotlivých fondoch podľa toho, čo nakupujú.

Niektoré dôchodkové spoločnosti v akciovom fonde do akcií neinvestujú vôbec, väčšina len minimálne. Ani v jednej dôchodkovej spoločnosti podiel akcií na celkovom majetku v akciovom fonde neprekračuje desať percent.

Pričom v dlhopisovom, akciovom aj zmiešanom fonde vo všetkých šiestich dôchodkových spoločnostiach prevládajú investície do dlhopisov. Nie viac ako tretinu majú v peňažných investíciách ako sú bankové účty či termínované vklady.

Samozrejme, pri dlhopisových fondoch inde ako do dlhopisových a peňažných investícií ani nemôžu ísť. Nedovoľuje im to zákon.

Do akcií investujú vo vysokej miere všetky dôchodkové spoločnosti v indexových fondoch.

Pozerajte sa do budúcnosti

Neriaďte sa tým, ako fondy zarábali vlani či ešte dávnejšie. Skúste sledovať trh a predvídať.

„Mnohí investori si myslia, že najdôležitejšie pre výber fondu je to, ako bol v poslednom čase úspešný. Lenže minulé výnosy nehovoria vôbec nič o výnosoch alebo stratách budúcich,“ píše aj český server, ktorý radí pri investovaní, penize.cz.

Do čoho vložiť svoje peniaze

„Kľúčové je dobre si premyslieť, akú časť úspor zvládnete investovať do rizikových aktív, teda akcií či komodít,“ vysvetľuje portfóliomanažér Allianz Slovenskej DSS Miroslav Kotov.

Ceny akcií dokážu za jeden rok vzrásť o desiatky percent. O desiatky percent vedia aj klesnúť.

„Ak na takúto húsenkovú dráhu nemáte žalúdok, do akcií dajte len časť svojich úspor. Na riziko však úplne nezanevrite,“ dodáva Kotov.

Nespoliehajte sa iba na jeden fond

Len málo sporiteľov si uvedomuje, že od apríla 2012 má možnosť rozdeliť si svoje úspory do dvoch fondov – jedného negarantovaného a jedného garantovaného.

„Je to výborná možnosť, treba ju využiť. Garantovaný fond má pri súčasnom nastavení garancií potenciál prekonávať infláciu. Každoročne to asi nepôjde, ale v dlhodobom horizonte je to veľmi pravdepodobné,“ vysvetľuje Kotov.

tab1_res.jpg

Na čo sa zamerať

Analytika Borisa Tomčiaka z Colosseum, obchodníka s cennými papiermi, sme sa opýtali, aký vývoj predpokladá na svetových trhoch. O čo by sa mali sporitelia v druhom pilieri najviac zaujímať?

V horizonte troch až piatich rokov predpokladáme postupný rast cien akcií.

1260843_protect_your_money-120x90.jpgPríčinou je zlepšenie globálneho ekonomického stavu a rast zisku firiem.

Akcie v súčasnosti nie sú lacné, ale nedá sa ani povedať, že by boli predražené. Veľmi zaujímavé sú najmä americké akcie. USA zažívajú solídny rozmach a miera nezamestnanosti tu rýchlo klesá.

Štátne dlhopisy, ktoré sú alternatívou k držbe akcií, poskytujú veľmi nízke výnosnosti. V horizonte niekoľkých rokov by investícia do nich nemusela prekonať ani infláciu.

Investori v druhom pilieri by mali uvažovať dlhodobo na viac ako desať rokov dopredu. V takomto časovom horizonte je držba akcií určite výhodnejšia ako držba dlhopisov. Zamyslite sa aj nad investovaním časti úspor do zlata.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Čo by mal vedieť sporiteľ v II. pilieri

Každý, kto si šetrí na dôchodok, by mal ovládať niekoľko elementárnych vecí.

 • Aj sporiteľ, ktorý zabudne poslať návratku do konca marca, nemusí ostať v garantovanom fonde. Fondy v rámci jednej spoločnosti môžete meniť koľkokrát chcete. Zmena je bezplatná. Neodporúča sa robiť to pričasto. „Ak sa sporiteľ rozhodne a zvolí si zloženie úspor, mal by ho ponechať bez výrazných zmien aspoň pár rokov,“ hovorí Miroslav Kotov z Allianz Slovenskej DSS.
 • 1238452_more_questions-120x90.jpgKaždý sporiteľ si môže rozložiť svoje úspory naraz do dvoch fondov. Jeden z nich musí byť garantovaný. V garantovanom musia správcovia dopĺňať majetok fondu v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky zo svojho majetku.
 • Negarantované fondy sa podľa Kotova posunú viac do rizika. „Ako veľmi, závisí od stratégie jednotlivých dôchodkových správcovských spoločností,“ dodáva Kotov. Niektoré spoločnosti už zmeny ohlásili.
 • Sporiteľ, ktorý chce prestúpiť do iného dôchodkového fondu, tak môže urobiť na základe žiadosti o zmenu. Deň, od ktorého chce prestúpiť, musí uviesť v žiadosti. Najskorší možný termín prestupu je deň nasledujúci po dni, v ktorom bola žiadosť doručená. Niektoré spoločnosti umožňujú zmeniť fond aj elektronicky.
 • Ak máte pocit, že vám vyššie výnosy neprinesie ani zmena fondu v rámci vašej správcovskej spoločnosti, môžete zmeniť aj dôchodkovú správcovskú spoločnosť.
 • Môžete tak urobiť kedykoľvek za poplatok 16 eur, ktorý zaplatíte pobočke Sociálnej poisťovni za vydanie akceptačného listu. Ten je potrebný priložiť k zmluve s novou dôchodkovou spoločnosťou, do ktorej chcete prestúpiť.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Niektorí plánujú zmeny

Od januára musia spoločnosti povinne viesť dva fondy – dlhopisový garantovaný a akciový negarantovaný.

Správcovské spoločnosti môžu dobrovoľne viesť aj viac garantovaných či negarantovaných fondov.

Niektorí správcovia už ohlásili zmeny, iní sa na ne chystajú až v priebehu roka. „Štruktúra fondov ostáva nezmenená, v prípade zmeny budeme o tom včas informovať,“ konštatuje Jaroslav Pilát, člen predstavenstva DSS Poštovej banky.

Podľa hovorkyne AXA DSS Jany Tarčákovej Janičovej plánujú v priebehu roka zlúčiť akciový a zmiešaný fond. Indexový fond plánujú ponechať. Zmeny plánuje aj Aegon DSS.

„Investičná stratégia a štruktúra fondov bude okrem iného ovplyvnená aj počtom klientov, ktorí zotrvajú v negaranovaných fondoch,“ Róbert Tóth, marketingový manažér Aegon DSS.

Allianz Slovenská DSS mieni zlúčiť akciový, zmiešaný a indexový do akciového negarantovaného fondu s vysokým podielom akcií.

VÚB Generali DSS zatiaľ ponechá štyri dôchodkové fondy. „Ale vzhľadom na nízky počet záujemcov o negarantované dôchodkové fondy – menej ako päť percent – v druhom polroku zmiešaný fond zmeníme na fond 'iného zloženia',“ konštatuje šéf VÚB Generali Viktor Kouřil.

V ING DSS plánujú ponechať doterajšie štyri fondy. V akciovom a zmiešanom fonde chcú viac investovať do akcií.

(rag)

novatab2_res.jpg

Vložená opravená tabuľka 2. 4. 2013

Zmena dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Ak chcete zmeniť dôchodkovú správcovskú spoločnosť, čakajú vás nevyhnutné behačky. Navštíviť budete musieť tri inštitúcie – novú dôchodkovú spoločnosť, Sociálnu poisťovňu aj dôchodkovú spoločnosť, v ktorej máte momentálne úspory. Aký je postup:

1. Rozmyslite si, ktorá dôchodková správcovská spoločnosť vám bude vyhovovať. Napríklad podľa toho, aké fondy ponúka a do čoho tieto fondy investujú.

2. Navštívte pobočku vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a podpíšte s nimi novú zmluvu o dôchodkovom sporení.

3. S podpísanou zmluvou musíte navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska a vyžiadať si od nej akceptačný list. Ak meníte dôchodkovú spoločnosť iba raz do roka, máte akceptačný list zdarma. Ak by ste chceli zmeniť dôchodkovú spoločnosť častejšie, každý ďalší výdaj akceptačného listu je spoplatnený sumou 16 eur.

4. S novou zmluvou a akceptačným listom musíte zájsť do pobočky súčasnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a vyplniť žiadosť o prestup. Všetky tri dokumenty (kópie) treba doručiť súčasnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

5. Následne už nerobíte nič. Nová dôchodková správcovská spoločnosť sa spojí so starou a prevedú sa vaše peniaze na nový účet.

(rag)

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus®
 2. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy
 3. Ako sa dostať do formy? Padel je ako tenis, no ďaleko zábavnejší
 4. S kvalitným poistením sú finančné následky vážnej choroby menšie
 5. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku
 6. Tepelnou izoláciou POLYFORM pohodlne ušetríte náklady
 7. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku
 8. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku
 9. Najkrajší darček? Nielen maminy poteší večer plný dobrej hudby
 10. SME.sk prináša nové Prémiové predplatné
 1. Poistkou dlhej životnosti kúpeľne je hydroizolácia
 2. New financial contribution for meals vs. meal vouchers
 3. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus®
 4. Tepelnou izoláciou POLYFORM pohodlne ušetríte náklady
 5. S kvalitným poistením sú finančné následky vážnej choroby menšie
 6. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku
 7. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku
 8. Blíži sa Deň matiek. Pripravme im raňajky ako pre kráľovnú
 9. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku
 10. Jarná očista organizmu – ako sa do nej pustiť naplno?
 1. Ste finančný guru? Otestujte sa a investujte s mobilom 18 456
 2. Deti sa počas pandémie vrátili dozadu, hovorí pedagogička 16 679
 3. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú? 15 879
 4. Máte 30 a začínate investovať? Týchto 6 vecí potrebujete vedieť 9 940
 5. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku 9 926
 6. SME Elektromobilita: Ako nabíjať? Aký majú dojazd? 8 841
 7. Čo ľuďom chýba počas práce z domu najviac? Káva to nie je 8 202
 8. O pro-agingu so Soňou Müllerovou, Deň matiek a ekošpeciál 7 310
 9. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe 6 339
 10. Zaujímavé príležitosti po kríze. Analytici radia, kam investovať 6 174
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Monika Jankovská.

Vyšetrovateľ už vedie päť konaní.

4. máj
Zľava režisér Ondrej Spišák a herec Marián Labuda počas skúšky pripravovanej inscenácie dramatika Friedricha Dürrenmatta Malér v Divadle Astorka Korzo´90 v Bratislave 6. mája 2021.

Pandémia si vyžiadala 12 019 obetí.

4 h

Je aj druhé možné vysvetlenie, ale to je pre voličov OĽaNO ešte o kus horšie.

Neprehliadnite tiež

Ethereum.

Posilnenie etherea malo pozitívny vplyv aj na ďalšie kryptomeny.

47m
Ilustračná fotografia.

Tvrdia, že komplexným prijatím novely by poslanci schválili protizákonné praktiky obchodníkov.

50m
Ilustračné foto

Euro profituje zo slabých údajov z amerického trhu práce.

2 h
Ekonóm Martin Kahanec

Deficitné financovanie by bolo nezodpovedným hazardom, vraví Martin Kahanec.

10 h