Už len do zajtra možete poslať návratku do DSS

Už len do štvrtka máte čas, aby ste poslali návratku do svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Zaujímajte sa o svoje peniaze v druhom pilieri. Inak vám nebudú zarábať.Zaujímajte sa o svoje peniaze v druhom pilieri. Inak vám nebudú zarábať.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - SITA/AP)

Aby ste v budúcnosti nemuseli plakať nad nízkym dôchodkom, rozhýbte sa už dnes.

Už len do štvrtka máte čas, aby ste poslali návratku do svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ak tak neurobíte, od mája poputujú vaše peniaze do garantovaného dlhopisového fondu.

Zatiaľ návratky poslalo len minimum sporiteľov z negaranovaných fondov. Do dnešného dňa nám poslali návratku viac ako štyri percentá sporiteľov, ktorí si doposiaľ sporili v negarantovanom fonde,“ povedal minulý týždeň Robert Tóth, marketingový manažér Aegon DSS. Podobné číslo vychádzalo aj Allianz Slovenskej DSS.

Zodpovedá to náture slovenských sporiteľov, ktorí sa neveľmi zaujímajú o svoje úspory v druhom pilieri. Aj preto sa ich peniaze nezhodnocujú tak, ako by si predstavovali.

Ak ste za sedem rokov sporenia zarobili po odpočítaní všetkých poplatkov len 36,39 eura, čo je pokojne možné, mali by ste sa riadiť nasledujúcimi pravidlami:

Názov fondu nemusí zodpovedať realite

O II. pilieri
Koľko si strhne DSS
 • odplata za správu dôchodkového fondu je do 0,3 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za kalendárny rok správy,
 • odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu je 1 % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na dôchodkový účet,
 • odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je do 10 % z výnosu.

Ako si sporíme (v eur)

 • Celkovo vo fondoch – 5,334 mld.
 • V akciových – 3,236 mld.
 • V zmiešaných – 1,354 mld.
 • V dlhopisových – 738 mil.
 • V indexových – 16,6 mil.
Pozn.: údaje k 15. marcu 2013

Mnohí sporitelia si myslia, že keď majú svoje peniaze v akciovom fonde, investujú hlavne do akcií. Veľký omyl.

Pozreli sme sa na štruktúru majetku v jednotlivých fondoch podľa toho, čo nakupujú.

Niektoré dôchodkové spoločnosti v akciovom fonde do akcií neinvestujú vôbec, väčšina len minimálne. Ani v jednej dôchodkovej spoločnosti podiel akcií na celkovom majetku v akciovom fonde neprekračuje desať percent.

Pričom v dlhopisovom, akciovom aj zmiešanom fonde vo všetkých šiestich dôchodkových spoločnostiach prevládajú investície do dlhopisov. Nie viac ako tretinu majú v peňažných investíciách ako sú bankové účty či termínované vklady.

Samozrejme, pri dlhopisových fondoch inde ako do dlhopisových a peňažných investícií ani nemôžu ísť. Nedovoľuje im to zákon.

Do akcií investujú vo vysokej miere všetky dôchodkové spoločnosti v indexových fondoch.

Pozerajte sa do budúcnosti

Neriaďte sa tým, ako fondy zarábali vlani či ešte dávnejšie. Skúste sledovať trh a predvídať.

„Mnohí investori si myslia, že najdôležitejšie pre výber fondu je to, ako bol v poslednom čase úspešný. Lenže minulé výnosy nehovoria vôbec nič o výnosoch alebo stratách budúcich,“ píše aj český server, ktorý radí pri investovaní, penize.cz.

Do čoho vložiť svoje peniaze

„Kľúčové je dobre si premyslieť, akú časť úspor zvládnete investovať do rizikových aktív, teda akcií či komodít,“ vysvetľuje portfóliomanažér Allianz Slovenskej DSS Miroslav Kotov.

Ceny akcií dokážu za jeden rok vzrásť o desiatky percent. O desiatky percent vedia aj klesnúť.

„Ak na takúto húsenkovú dráhu nemáte žalúdok, do akcií dajte len časť svojich úspor. Na riziko však úplne nezanevrite,“ dodáva Kotov.

Nespoliehajte sa iba na jeden fond

Len málo sporiteľov si uvedomuje, že od apríla 2012 má možnosť rozdeliť si svoje úspory do dvoch fondov – jedného negarantovaného a jedného garantovaného.

„Je to výborná možnosť, treba ju využiť. Garantovaný fond má pri súčasnom nastavení garancií potenciál prekonávať infláciu. Každoročne to asi nepôjde, ale v dlhodobom horizonte je to veľmi pravdepodobné,“ vysvetľuje Kotov.

tab1_res.jpg

Na čo sa zamerať

Analytika Borisa Tomčiaka z Colosseum, obchodníka s cennými papiermi, sme sa opýtali, aký vývoj predpokladá na svetových trhoch. O čo by sa mali sporitelia v druhom pilieri najviac zaujímať?

V horizonte troch až piatich rokov predpokladáme postupný rast cien akcií.

1260843_protect_your_money-120x90.jpgPríčinou je zlepšenie globálneho ekonomického stavu a rast zisku firiem.

Akcie v súčasnosti nie sú lacné, ale nedá sa ani povedať, že by boli predražené. Veľmi zaujímavé sú najmä americké akcie. USA zažívajú solídny rozmach a miera nezamestnanosti tu rýchlo klesá.

Štátne dlhopisy, ktoré sú alternatívou k držbe akcií, poskytujú veľmi nízke výnosnosti. V horizonte niekoľkých rokov by investícia do nich nemusela prekonať ani infláciu.

Investori v druhom pilieri by mali uvažovať dlhodobo na viac ako desať rokov dopredu. V takomto časovom horizonte je držba akcií určite výhodnejšia ako držba dlhopisov. Zamyslite sa aj nad investovaním časti úspor do zlata.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Čo by mal vedieť sporiteľ v II. pilieri

Každý, kto si šetrí na dôchodok, by mal ovládať niekoľko elementárnych vecí.

 • Aj sporiteľ, ktorý zabudne poslať návratku do konca marca, nemusí ostať v garantovanom fonde. Fondy v rámci jednej spoločnosti môžete meniť koľkokrát chcete. Zmena je bezplatná. Neodporúča sa robiť to pričasto. „Ak sa sporiteľ rozhodne a zvolí si zloženie úspor, mal by ho ponechať bez výrazných zmien aspoň pár rokov,“ hovorí Miroslav Kotov z Allianz Slovenskej DSS.
 • 1238452_more_questions-120x90.jpgKaždý sporiteľ si môže rozložiť svoje úspory naraz do dvoch fondov. Jeden z nich musí byť garantovaný. V garantovanom musia správcovia dopĺňať majetok fondu v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky zo svojho majetku.
 • Negarantované fondy sa podľa Kotova posunú viac do rizika. „Ako veľmi, závisí od stratégie jednotlivých dôchodkových správcovských spoločností,“ dodáva Kotov. Niektoré spoločnosti už zmeny ohlásili.
 • Sporiteľ, ktorý chce prestúpiť do iného dôchodkového fondu, tak môže urobiť na základe žiadosti o zmenu. Deň, od ktorého chce prestúpiť, musí uviesť v žiadosti. Najskorší možný termín prestupu je deň nasledujúci po dni, v ktorom bola žiadosť doručená. Niektoré spoločnosti umožňujú zmeniť fond aj elektronicky.
 • Ak máte pocit, že vám vyššie výnosy neprinesie ani zmena fondu v rámci vašej správcovskej spoločnosti, môžete zmeniť aj dôchodkovú správcovskú spoločnosť.
 • Môžete tak urobiť kedykoľvek za poplatok 16 eur, ktorý zaplatíte pobočke Sociálnej poisťovni za vydanie akceptačného listu. Ten je potrebný priložiť k zmluve s novou dôchodkovou spoločnosťou, do ktorej chcete prestúpiť.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Niektorí plánujú zmeny

Od januára musia spoločnosti povinne viesť dva fondy – dlhopisový garantovaný a akciový negarantovaný.

Správcovské spoločnosti môžu dobrovoľne viesť aj viac garantovaných či negarantovaných fondov.

Niektorí správcovia už ohlásili zmeny, iní sa na ne chystajú až v priebehu roka. „Štruktúra fondov ostáva nezmenená, v prípade zmeny budeme o tom včas informovať,“ konštatuje Jaroslav Pilát, člen predstavenstva DSS Poštovej banky.

Podľa hovorkyne AXA DSS Jany Tarčákovej Janičovej plánujú v priebehu roka zlúčiť akciový a zmiešaný fond. Indexový fond plánujú ponechať. Zmeny plánuje aj Aegon DSS.

„Investičná stratégia a štruktúra fondov bude okrem iného ovplyvnená aj počtom klientov, ktorí zotrvajú v negaranovaných fondoch,“ Róbert Tóth, marketingový manažér Aegon DSS.

Allianz Slovenská DSS mieni zlúčiť akciový, zmiešaný a indexový do akciového negarantovaného fondu s vysokým podielom akcií.

VÚB Generali DSS zatiaľ ponechá štyri dôchodkové fondy. „Ale vzhľadom na nízky počet záujemcov o negarantované dôchodkové fondy – menej ako päť percent – v druhom polroku zmiešaný fond zmeníme na fond 'iného zloženia',“ konštatuje šéf VÚB Generali Viktor Kouřil.

V ING DSS plánujú ponechať doterajšie štyri fondy. V akciovom a zmiešanom fonde chcú viac investovať do akcií.

(rag)

novatab2_res.jpg

Vložená opravená tabuľka 2. 4. 2013

Zmena dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Ak chcete zmeniť dôchodkovú správcovskú spoločnosť, čakajú vás nevyhnutné behačky. Navštíviť budete musieť tri inštitúcie – novú dôchodkovú spoločnosť, Sociálnu poisťovňu aj dôchodkovú spoločnosť, v ktorej máte momentálne úspory. Aký je postup:

1. Rozmyslite si, ktorá dôchodková správcovská spoločnosť vám bude vyhovovať. Napríklad podľa toho, aké fondy ponúka a do čoho tieto fondy investujú.

2. Navštívte pobočku vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a podpíšte s nimi novú zmluvu o dôchodkovom sporení.

3. S podpísanou zmluvou musíte navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska a vyžiadať si od nej akceptačný list. Ak meníte dôchodkovú spoločnosť iba raz do roka, máte akceptačný list zdarma. Ak by ste chceli zmeniť dôchodkovú spoločnosť častejšie, každý ďalší výdaj akceptačného listu je spoplatnený sumou 16 eur.

4. S novou zmluvou a akceptačným listom musíte zájsť do pobočky súčasnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a vyplniť žiadosť o prestup. Všetky tri dokumenty (kópie) treba doručiť súčasnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

5. Následne už nerobíte nič. Nová dôchodková správcovská spoločnosť sa spojí so starou a prevedú sa vaše peniaze na nový účet.

(rag)

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
 2. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 3. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 4. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 5. Investment Advisory Guide for Slovakia
 6. Jazdili sme na novom Volkswagene T-Cross!
 7. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka
 8. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019
 9. Máte pri čítaní „krátke ruky“? Vitajte vo svete štyridsiatnikov
 10. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali
 1. Vaše umenie bude hýbať Tatrami. Zapojte sa do súťaže ZSSK
 2. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
 3. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 4. Recenze youtubera JeezyJ: jak dopadla autokamera Mio MiVue 785 ?
 5. Burza pracovných príležitostí opäť na Stavebnej fakulte STU
 6. Počet ochorení na rakovinu stále stúpa. Nepodceňujte prevenciu
 7. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 8. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 9. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou
 10. Slávnostná inaugurácia rektora a dekanov fakúlt EU v Bratislave
 1. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov 24 249
 2. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov 20 395
 3. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci 16 826
 4. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky 16 595
 5. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 15 912
 6. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka 14 464
 7. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou 6 829
 8. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019 6 347
 9. Prievidzská firma je malý zázrak. Uznáva ju americké letectvo 5 686
 10. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali 5 356

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.

Neprehliadnite tiež

Takmer 60 percent mužov si myslí, že sú lepšími šéfmi ako ženy

Schopnosti žien vo vrcholových pozíciách najviac podceňujú mladí muži vo veku od 25 do 34 rokov.

Ilustračné foto.

Rím sa pridal k novej Hodvábnej ceste napriek odporu spojencov

Taliansko sa stalo prvým členom G7, ktorý sa pripojil k čínskej globálnej iniciatíve novej Hodvábnej cesty.

Taliani sa pridali k Hodvábnej ceste.

Wall Street výrazne oslabila pre obavy z ekonomických vyhliadok

Kľúčový americký index Dow Jones klesol o 1,77 percenta.

Ilustračné foto.

Fúziou Deutsche Bank a Commerzbak zanikne 30-tisíc pracovných miest

Ak sa uskutoční fúzia Deutsche Bank a Commerzbank, v Nemecku dôjde k zrušeniu 500 ich filiálok.

Deutsche Bank.

Čechov stálo minulý rok bývanie skoro 16 percent mesačného príjmu

Výdavky na bývanie dosiahli vlani podľa štatistického úradu priemerne 222,24 eura mesačne na domácnosť.

Ilustračné foto.