Prehľad najdôležitejších správ predchádzajúceho dňa

DOMÁCE UDALOSTI

BANSKÁ BYSTRICA - Slovensku chýba legislatívna podpora netradičných zdrojov energie, ako aj jednoznačnejšia energetická koncepcia. Ako ďalej uviedol na prednáške Paneurópskej únie v Banskej Bystrici Ján Klepáč z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, alternatívne zdroje energie by mali byť pre občanov, firmy a obce nástrojom voči tlaku energetických gigantov.

BRATISLAVA - Slovenská koruna sa prvý deň po parlamentných voľbách začínala obchodovať voči referenčnému euru na silnejších úrovniach, ako zatvárala minulý týždeň, a už po úvodných nákupoch korún posilnila z otváracej úrovne 42,800 / 850 SKK/EUR na 42,650 / 700 SKK/EUR. V ďalšom obchodovaní sa podľa dílera Istrobanky Alexandra Drnaja dostala až k 42,530 / 580 SKK/EUR. "Na tejto úrovni však už prevládali nákupy devíz a subjekty si už začínali vyberať zisky a koruna skorigovala na 42,600 / 650 SKK/EUR," uviedol díler.

BRATISLAVA - Výsledok parlamentných volieb by mal mať na slovenskú ekonomiku pozitívny dopad. V prípade, že vznikne pravicová vláda, ktorá bude zostavená zo Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie, Kresťanskodemokratického hnutia, Strany maďarskej koalície a z Aliancie nového občana, mohli by sa podľa analytikov vykonať reštrikčné opatrenia vo verejných rozpočtoch a ozdraviť tak verejné financie. Aj z pohľadu zahraničných investorov by bola najvítanejšia táto štvorkoalícia, ktorá by mala v 150-člennom parlamente tesnú nadpolovičnú väčšinu 78 hlasov. Zároveň by sa naplnili aj integračné ambície Slovenska do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.

BRATISLAVA - Devízové príjmy z aktívneho zahraničného cestovného ruchu (CR) dosiahli za prvých sedem mesiacov tohto roka podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska objem 15,4 mld. Sk, čo predstavuje medziročný 15,6-percentný nárast. Devízové výdavky vzrástli v uvedenom období až o 52,8 %, keď občania Slovenska minuli 12,5 mld. Sk. Saldo zahraničného CR do júla je tak aktívne vo výške 2,9 mld. Sk, medziročne však pokleslo až o 43,5 %. Informácie uviedla Marta Machurková z odboru rozvoja CR Ministerstva hospodárstva SR.

BRATISLAVA - Aj v prvom polroku 2002 pokračoval na Slovensku trend poklesu počtu hovädzieho dobytka. K 30. júnu bolo v SR celkovo 641,5 tis. kusov hovädzieho dobytka, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2001 znamená 2,2-percentný pokles. Od začiatku roka klesol počet hovädzieho dobytka o 0,5 %. Spôsobilo to najmä zvýšenie predaja pod vplyvom oživenia vývozu, ale aj pokračujúci pokles počtu narodených teliat. Vyplýva to zo Situačnej a výhľadovej správy Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, ktorej autorom je Juraj Žatkovič.

BRATISLAVA - Bežný účet platobnej bilancie skončil podľa predbežných výsledkov za sedem mesiacov s deficitom 46,5 mld. Sk. Na medziročnej báze pritom deficit stúpol o 3,6 mld. Sk. V samotnom júli predstavoval deficit bežného účtu 5,5 mld. Sk. Informovala o tom Národná banka Slovenska.

BRATISLAVA - Úvery podnikom a obyvateľstvu dosiahli v auguste 314,2 mld. Sk a medzimesačne sa zvýšili o 1,9 mld. Sk. Objem úverov vzrástol v podnikateľskej sfére v domácej mene o 1,5 mld. Sk. Výška poskytnutých úverov obyvateľstvu zostala v auguste na nezmenenej úrovni 56,4 mld. Sk. Úvery v cudzej mene vzrástli o 0,4 mld. Sk a dosiahli 41,4 mld. Sk. Od začiatku roka tak vzrástli úvery spolu o 24,1 mld. Sk a oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 34,3 mld. Sk. Vyplýva to z júlového menového prehľadu Národnej banky Slovenska.

BRATISLAVA - Vývoj menových agregátov v auguste neovplyvnilo v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom pôsobenie neštandardných faktorov v podobe prílevu a alokovania privatizačných príjmov. Potvrdil sa preto trend z predchádzajúceho obdobia, ktorý charakterizoval rast objemu úverov podnikom a obyvateľstvu a tiež čistého úveru vlády. To sa spolu so zhoršením pozície Fondu národného majetku z dôvodu použitia privatizačných príjmov čiastočne premietlo do nárastu peňažnej zásoby M2. Informovala o tom Národná banka Slovenska.

BRATISLAVA - Reálna úroková miera z ročných vkladov vzrástla v júli o 0,6 percentuálneho bodu a dosiahla 4,0 %. Pri nezmenenej priemernej úrokovej miere z ročných vkladov sa pod toto zvýšenie podpísal predovšetkým pokles medziročnej inflácie o 0,6 percentuálneho bodu. Pri porovnaní priemernej úrokovej miery z ročných vkladov v júli 2001 splatných v júli 2002, s medziročnou infláciou v júli tohto roku bol reálny výnos ročných vkladov 4,6 %. Informovala o tom Národná banka Slovenska.

BRATISLAVA - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) očakáva, že po príchode nového ministra ho oslovia zástupcovia majoritného akcionára Slovenských telekomunikácií (ST) s ponukou na renegociáciu, teda opätovné prerokovanie záväzkov ST vyplývajúcich z privatizačnej zmluvy. “Predpokladám, že ministerstvo bude požiadané o nejaké ústupky,“ povedal pre agentúru SITA štátny tajomník MDPT Dušan Faktor.

BRATISLAVA - Počas prvého jesenného dňa vládlo na devízovom trhu živé obchodovanie. Ako uviedol díler ČSOB Andrej Zeman, slovenská koruna od rána zhodnotila voči euru o 40 halierov, keď ráno otvárala na 42,950 SKK/EUR (stred). Nízka likvidita na trhu a výsledky parlamentných volieb posunuli kurz slovenskej meny a eura až na 42,540 SKK/EUR. "Na trhu sa v pondelok do obchodovania zapájali tak zahraničné banky ako aj domáci klienti," uviedol Zeman. Koruna v závere rušného dňa voči referenčnému euru ešte skorigovala na 42,650 / 670 SKK/EUR.

PODNIKOVÉ UDALOSTI

BRATISLAVA - Lesy SR, š.p., Banská Bystrica dosiahli v prvom polroku zisk 2,3 mil. Sk pri celkových výnosoch 2,823 mld. Sk a nákladoch 2,82 mld. Sk. Hospodársky výsledok sa tak medziročne zhoršil o 63,5 mil. Sk, oproti plánu podniku to však predstavuje zlepšenie o 98,9 mil. Sk. Ako agentúru SITA informoval ekonóm podniku Ján Mičovský, pre splnenie hospodárskych zámerov podniku v druhom polroku 2002 bude dôležitá situácia na trhu s drevom, osobitne s listnatými sortimentmi. "Rozhodujúci bude najmä vyrovnaný tok platieb za dodané drevo," dodal Mičovský.

BRATISLAVA - Obalový a tlačiarenský podnik Grafobal, a.s. Skalica hospodáril v prvom polroku so ziskom 78,1 mil. Sk. Z prevádzkovej činnosti pritom podnik vykázal zisk 93,4 mil. Sk, z finančných operácií však zaznamenal stratu prevyšujúcu 16 mil. Sk. Tohtoročné hospodárenie predpokladá spoločnosť podľa zverejnených údajov ukončiť s hrubým ziskom vo výške 76,6 mil. Sk.

BRATISLAVA - Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST) na základe rozhodnutia Protimonopolného úradu majú opätovne ponúkať možnosť prenájmu analógových vedení pre ostatné subjekty. Podľa vyjadrenia, ktoré spoločnosť poskytla agentúre SITA však ST využijú možnosť žaloby na Najvyššom súde SR, ktorý by mal definitívne potvrdiť alebo vyvrátiť rozhodnutie PMÚ. ST tvrdia, že poskytovatelia internetu neoprávnene využívali na prenajatých analógových vedeniach digitálne koncové zariadenia. “Preto ST v zmysle všeobecne zaužívanej praxe aj v EÚ zaviedli na analógové okruhy filtre, ktoré znemožňujú využívanie digitálneho pásma týchto okruhov,” uvádzajú predstavitelia ST.

BRATISLAVA - Skláreň Clara, s.r.o. sídliaca v Utekáči v okrese Poltár by mala rozbehnúť výrobu už koncom septembra. Ako pre agentúru SITA uviedol konateľ Milan Pupala, začatie výroby sa oddialilo najmä z dôvodu spresnenia majetkovo-právnych vzťahov, čím noví investori podmieňujú investície vo výške 50 mil. Sk na rozbehnutie výroby. Definitívna podoba zmluvy, podľa ktorej 50-percentným vlastníkom zostane skláreň Clara a druhú polovicu budú vlastniť traja noví spoločníci, by mala byť známa v priebehu niekoľkých dní.

BRATISLAVA - Stavebná spoločnosť Ekostav, a.s., Michalovce dosiahla v prvom polroku zisk 2,8 mil. Sk, kým v rovnakom období minulého roka vykázala stratu 41 tis. Sk. Najväčšiu časť zisku vytvorila firma v prevádzkovej oblasti, kde sa jej zisk medziročne zvýšil zhruba štvornásobne na 3,2 mil. Sk. Ako pre agentúru SITA uviedla vedúca ekonomického oddelenia Terézia Benejová, objem hlavnej stavebnej výroby i dosiahol za prvých šesť mesiacov 108,5 mil. Sk, čo predstavuje vyše 70-percentný nárast.

BRATISLAVA - Za osem mesiacov tohto roku predal Volkswagen na Slovensku 4 147 osobných a malých úžitkových automobilov, čo je o 24 % viac ako v tom istom období minulého roka. V mesiaci august sa ich odbyt vyšplhal na 663 kusov. Do konca augusta sa na slovenskom automobilovom trhu predalo 3 966 osobných vozidiel a 181 malých úžitkových áut. Vozidlá Volkswagen tak boli v SR s 8,8-percentným podielom na trhu tretie najpredávanejšie. Vyplýva to z údajov Združenia automobilového priemyslu SR.

BRATISLAVA - Ministerstvo hospodárstva SR (MH) navrhuje poskytnúť spoločnosti Bloomsbury Pacific Slovakia, a.s. (BPS) Lučenec daňovú úľavu vo výške 83,34 mil. Sk, ktorú by si firma mohla uplatniť pri dani z príjmu už pre rok 2003. Ministerstvo toto riešenie navrhlo ako formu investičného stimulu, o ktorý BPS žiadala v súvislosti s rozšírením výroby realizovaným v tomto roku. Vyplýva to z materiálu, ktorým by sa mala zaoberať vláda SR.

BRATISLAVA - Vo veci koncentrácie českej spoločnosti Vetropack Moravia Glass, a.s. a slovenského Skloobalu, a.s., Nemšová rozhodne Protimonopolný úrad SR (PMÚ) počas 60-dňovej lehoty, ktorá začala plynúť 5. septembra. Vtedy totiž obe strany predložili všetky informácie, ktoré požadoval PMÚ. Švajčiarska skupina Vetropack Holding AG sa stala novým vlastníkom Skloobalu koncom júna. Vďaka tejto akvizícii preberá Vetropack Holding dominantné postavenie na slovenskom trhu obalového

BRATISLAVA - Podľa spoločnosti All Finance Services, a.s. (AFS) vydal Krajský súd v Banskej Bystrici 6. septembra predbežné opatrenie, ktorým zakazuje akciovej spoločnosti Drukos nakladať so svojím obchodným imaním, ktoré sa vzťahuje na časť podniku pod názvom Katalóg Komfort. "Informácia o použití produktu Komfort a jeho vložení do spoločnosti Unikomfort, a.s. je preto nemožná," uvádza sa vo vyhlásení AFS, ktorá zastupuje poškodených klientov BDV družstva v oblasti správy a vymáhania pohľadávok. Rozhodnutie súdu, ktoré malo byť do Drukosu a BDV družstva doručené 17. septembra, totiž neumožňuje túto časť spoločnosti predať alebo vložiť do iného podniku.

ZAHRANIČNÉ UDALOSTI

BUDAPEŠŤ - Dve slovenské dcérske spoločnosti maďarskej poisťovne OTP-Garancia Biztosító začnú svoju prevádzku v prvom štvrťroku 2003. Informovali o tom predstavitelia spoločnosti OTP-Garancia Biztosító. OTP-Garancia získala 11. septembra licenciu od maďarského finančného regulátora PSzAF na založenie spomínaných dvoch spoločností, pričom v priebehu dvoch mesiacov požiada o licenciu slovenské úrady. Slovenská legislatíva, podobne ako maďarská, neumožňuje tej istej spoločnosti zaoberať sa súčasne všeobecným aj životným poistením.

PRAHA - Deficit zahraničného obchodu Českej republiky (ČR) sa v auguste, kedy krajinu zasiahli ničivé záplavy, znížil o niečo výraznejšie ako sa očakávalo. Prudký pokles exportu však signalizuje, že česká ekonomika čelí slabému externému dopytu. Český statistický úřad (ČSÚ) oznámil, že obchodný deficit ČR klesol v auguste na 11,8 mld. CZK z júlovej úrovne 14,8 mld. CZK, zrevidovanej smerom dole. V júli vykázala obchodná bilancia krajiny najhorší výsledok doteraz v tomto roku.

BERLÍN - Nemeckého kancelára Gerharda Schrödera po tesnom víťazstve vo voľbách čaká zložitá úloha zreformovať najväčšiu ekonomiku Európy pri výrazne zníženej majorite. "Očakáva nás zložité obdobie," povedal. Nevylučuje sa, že nová vláda môže byť príliš krehká na to, aby zreformovala tretiu najväčšiu ekonomiku sveta, vyznačujúcu sa vysokými daňami a silnými reguláciami, ktorej hrozí podobná stagnácia ako v Japonsku.

NEW YORK - Sudkyňa Shira A. Scheindlin z južného obvodu New Yorku zamietla žalobu na Siemens Rakúsko v súvislosti s katastrofou v Kaprune spred dvoch rokov. "Nepotvrdili sa dostatočné obchodné spojenia uvedenej spoločnosti s New Yorkom, ktoré by príslušný súd na konanie vo veci oprávňovali," konštatovala sudkyňa. Argumenty, s ktorými chcela žaloba na americkom súde uspieť, hraničili podľa nej s ľahkomyseľnosťou.

MOSKVA - Ruská ropná spoločnosť Yukos Oil Company odkúpila 26,85-percentný podiel v litovskej rafinérii AB Mažeikiu Nafta prostredníctvom svojej stopercentnej dcérskej spoločnosti. Yukos získal uvedený balík akcií a s ním spojené práva od americkej spoločnosti Williams International za 85 mil. USD. Informovala o tom spoločnosť Yukos.

MOSKVA - Finančná stabilita a prebytkový rozpočet pomôžu Rusku bez problémov prekonať kritické obdobie v budúcom roku, kedy dlhové splátky krajiny dosiahnu maximálnu úroveň. Informoval o tom ruský premiér Michail Kasjanov. "Rok 2003 prestal byť pre ruskú vládu príčinou obáv, a to prakticky v prípade akéhokoľvek scenára," povedal Kasjanov. V budúcom roku by malo Rusko zaplatiť v rámci splátok dlhu 17 mld. USD, zatiaľ čo tento rok to bude spolu 14 mld. USD.

OSAKA - Predstavitelia krajín exportujúcich ropu (OPEC) odmietli zvýšiť produkčné kvóty pred decembrovým stretnutím, aj keď cena surovej ropy zostane nad hornou hranicou ich cieľového cenového intervalu, čo je 28 USD za barel. Kvôli 19-mesačnému maximu, ktoré cena ropy v súčasnosti dosiahla, sa pozornosť obrátila na prísľub OPECu, podľa ktorého každé vybočenie z cenového intervalu 22 až 28 USD za barel v trvaní 20 a viac dní po sebe spôsobí zmenu produkcie o 500 tis. barelov ropy denne. Podľa ministrov OPECu 20-dňový spúšťací mechanizmus však nemá opodstatnenie, keďže cena ropy je tlačená smerom nahor skôr hrozbou vojny v Iraku ako nedostatkom dodávok ropy.

ZÁHREB - Chorvátsky energetický koncern INA možno príde o najväčší exportný trh, Bosnu a Hercegovinu. Tamojšia vláda totiž prijala opatrenie, podľa ktorého sa má zakázať predaj pohonných hmôt s vysokým podielom síry. INA by tak prišla o export 70 tis. ton ropných produktov mesačne. V súčasnosti pokrýva chorvátsky koncern 60 % trhu s pohonnými hmotami v Bosne a Hercegovine, ich kvalita však najnovším požiadavkám nezodpovedá.

RÍM - Talianska sezónne upravená miera nezamestnanosti klesla v júli na 9 %, čo je najnižšia úroveň za posledných takmer deväť rokov. V júni miera nezamestnanosti predstavovala 9,1 %. V pondelok o tom informovala národná štatistická agentúra ISTAT. Sezónne neupravená miera nezamestnanosti sa dostala dokonca na 8,7 %. Počet nezamestnaných klesol v júli na upravenom základe o 0,4 % na 2,162 milióna, kým počet zamestnaných vzrástol o 0,1 % na 21,802 milióna.

PARÍŽ - Nissan Motor Co nemá v úmysle získať podiel francúzskej vlády v Renault SA. Generálny riaditeľ japonskej automobilky Carlos Ghosn to uviedol v pondelkovom interview. "Nissan nemá ambíciu stať sa náhradou francúzskej vlády v Renault," povedal Ghosn. Vláda, ktorá vlastní asi 26-percentný podiel vo francúzskej automobilke, plánuje predať štátne aktíva v hodnote asi 40 mld. eur. Tento krok posilní jej finančnú situáciu, čo umožní zníženie daní, ktoré prisľúbila občanom vo volebnej kampani.

PRAHA - Česká centrálna banka (ČNB) oznámila svoj zámer prehĺbiť spoluprácu s vládou v oblasti devízovej politiky s cieľom zabrániť tomu, aby prílev finančnej pomoci zo zahraničia po ničivých augustových záplavách nespôsobil nežiaduce posilňovanie českej koruny. Guvernér ČNB Zdeněk Tůma sa v utorok stretne s českým premiérom Vladimírom Špidlom, aby prediskutovali spôsoby rozšírenia súčasnej dohody, zameranej na neutralizáciu vplyvov devízových prílevov zo štátnych transakcií na kurz českej koruny. Rokovať budú aj o súčasnej ekonomickej situácii, pričom zasadnutia sa zúčastní aj český minister financií Bohuslav Sobotka.

PRAHA - Komerční banka zúžila počet uchádzačov o balík zle vymožiteľných pohľadávok v hodnote 22 mld. CZK na troch záujemcov. Uviedol to v pondelok týždenník Euro. Podľa Eura je v hre konzorcium Deutsche Bank a Gutmann & Cie, druhým uchádzačom je GE Global Financial Restructuring a tretím Schroders Salomon Smith Barney. Balík obsahuje pohľadávky za 8 000 klientov a obsahuje prevažne spotrebiteľské úvery.

LONDÝN - Medzinárodná ratingová agentúra Fitch oznámila, že samotné rozšírenie Európskej únie (EÚ) nepovedie k zvýšeniu úverových ratingov nových členských krajín. Vo svojej správe dodala, že rokovania o rozšírení EÚ o desať krajín môžu zaznamenať mierne predĺženie v porovnaní s pôvodne plánovaným termínom ich uzavretia na konci tohto roku, takže môžu trvať aj počas prvej polovice roku 2003. Ak by nastal posun v uzatvorení rokovaní, rozšírenie EÚ by nenastalo v januári 2004, ako sa plánuje. Vzhľadom na tempo procesu však Fitch očakáva, že akékoľvek omeškanie bude iba dočasné, a že rozšírenie aj tak nastane počas rokov 2004 až 2005.

PEKING - Export Číny môže vzrásť tento rok až o 15 %, k čomu by mu mal dopomôcť rast dopytu po lacnom čínskom tovare v USA a Japonsku. V pondelok o tom informovala čínska tlačová agentúra Xinhua. Septembrový export môže dosiahnuť podľa čínskych colných úradov 30 mld. USD, čo by predstavovalo medziročný nárast o 25 %. V auguste Čína zaznamenala nárast exportu oproti minulému roku o 25 % na 29,4 mld. USD. Za prvých osem mesiacov tak objem vývozu stúpol podľa oficiálnych údajov o 18 %. Vládne prognózy hovoria o raste exportu pre tento rok v rozmedzí 8 až 10 %. Tieto očakávania zohľadňujú neistý výhľad rastu svetovej ekonomiky, najmä USA.

FRANKFURT - Gigant medzi európskymi cestovnými kanceláriami (CK), nemecká spoločnosť Thomas Cook AG, dosiahol nárast zisku pred zdanením a amortizáciou (EBTA) vo fiškálnom treťom štvrťroku o 7,2 % na 180,8 mil. eur. Na rast zisku pozitívne vplývalo zavedenie programu na znižovanie osobných a prevádzkových nákladov, ktorý firme zabezpečil lepšie výsledky napriek poklesu dopytu na trhu cestovného ruchu. Za rovnaké obdobie tržby spoločnosti klesli medziročne o 9 % na 2,8 mld. eur. CK Thomas Cook vlastní nemecká aerolinka Lufthansa a maloobchodný predajca KarstadtQuelle.

SAN FRANCISCO - Americký výrobca oblečenia Levi Strauss & Co oznámil pokles zisku za tretí fiškálny kvartál do 25. augusta o 6,7 % kvôli pomalšiemu rastu tržieb. Spoločnosť očakáva rýchlejší rast príjmov s príchodom sviatočnej sezóny roka, ktorá sa vyznačuje zvýšenými výdavkami spotrebiteľov. Jeden z najväčších svetových výrobcov ošatenia uviedol, že čistý zisk za tretí kvartál do 25. augusta sa medziročne znížil na 14 mil. USD z 15 mil. USD za rovnaké obdobie vlaňajška.

PRAHA - Na augustovom zápornom výsledku zahraničného obchodu ČR sa podľa väčšiny analytikov podpísali povodne. "Povodne postihli jednak priamo výrobné podniky, čo znamenalo priame prerušenie výrobnej činnosti, jednak boli v dôsledku povodní uzavreté hraničné priechody, čo znemožnilo obchodnú výmenu," potvrdzuje Jan Vejmělek z Komerční banky. Avšak podľa analytika Volksbank Vladimíra Pikora sa nedá saldo zahraničného obchodu prisudzovať výlučne povodniam. "Augustový schodok je dokonca nižší ako v minulom roku. Povodňová strata nebola až tak vysoká, aby sa to mohlo dramaticky prejaviť v makroekonomických veličinách," uviedol Pikora.

ŽENEVA - Predstavitelia textilného priemyslu bohatých aj rozvojových krajín sa v nedeľu jednohlasne dohodli, že všetky trhy ich produktov by sa mali otvoriť voľnému obchodu bez tarifných bariér. Na konci dvojdňovej konferencie organizovanej európskou vetvou Euratex tiež vyzvali Svetovú obchodnú organizáciu (WTO), aby dbala na dodržiavanie súčasných pravidiel na ochranu značiek a obchodných mien. Podľa generálneho riaditeľa Euratexu Williama Larkina je kľúčovým problémom v textilnom odvetví tiež falšovanie, ktoré sa v niektorých krajinách deje v masívnom meradle.

FRANKFURT - Americký výrobca spotrebného tovarov Procter & Gamble rokuje s poisťovňou Allianz o kúpe 43,6 % firmy Beiersdorf. Uviedol to v pondelok denník Financial Times. Denník s odvolaním na nemenované zdroje uviedol, že Procter & Gamble už nemeckú poisťovňu oslovil a jeho ponuka bude v najbližších dňoch nasledovať. V piatok mal podiel v Beiersdorfe hodnotu zhruba 3,2 mld. eur, keď akcie firmy uzatvorili v piatok na 86 eur. Trhová kapitalizácia, je podľa údajov Reuters 7,2 mld. eur. Ak chce Procter & Gamble podiel kúpiť, musí podľa nemeckých zákonov učiniť ponuku všetkým akcionárom spoločnosti Beiersdorf, teda aj výrobcovi Tchibo Holding, ktorý vo firme drží zhruba 30 %. Zdroje uviedli, že Tchibo s Allianz o kúpe podielu tiež hovorila. Tchibo má v súčasnosti dostatok hotovosti po tom, ako tento rok predala nemeckú tabakovú firmu Reemtsma spoločnosti Imperial Tobacco.

BRUSEL - Spoločnosť International Business Machines Corp (IBM) získala v pondelok povolenie od Európskej komisie (EK) na akvizíciu konzultačnej divízie najväčšej svetovej účtovníckej firmy PriceWaterhouseCoopers (PWC) za 3,5 mld. USD v hotovosti a akciách. Novovzniknutý konzultant PWC-IBM bude druhým najväčším na svete za vedúcim Accenture, bývalým Andersen Consulting. "Podrobná analýza transakcie ukázala, že trh informačných technológií (IT) nebude akvizíciou ovplyvnený a že spotrebitelia budú naďalej ťažiť z dostatočnej ponuky a inovácií v sektore," uviedla EK vo svojom stanovisku.

MOSKVA - Ruská ropná spoločnosť Yukos vykáže v roku 2003 dvojciferný percentuálny rast produkcie a bude investovať do nových exportných koridorov a do projektov produkcie elektrickej energie. Informoval o tom finančný riaditeľ firmy Bruce Misamore. "Zatiaľ neposkytujeme žiadnu oficiálnu prognózu, avšak môžem prehlásiť, že Yukos bude mať priemernú produkciu ropy v súčasnom roku približne 1,4 mil. barel/deň, pričom do konca roka by sme mali dosiahnuť úroveň 1,6 mil. barel/deň. Dokonca aj keby sa produkcia počas roku 2003 nemenila, čo je nepravdepodobné, stále by v porovnaní s predchádzajúcim rokom vykazovala dvojciferný percentuálny prírastok," dodal.

BUDAPEŠŤ - Maďarská národná banka (NBH) ponechala kľúčové úrokové sadzby nezmenené. Stalo sa tak v pondelok na pravidelnom dvojtýždňovom stretnutí peňažnej rady. Základná sadzba NBH zostala na úrovni 9,5 %.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 6. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
 7. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 8. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 1. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 2. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 3. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 4. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 5. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 6. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 9. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
 10. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 052
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 6 311
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 741
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 373
 5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 718
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 646
 7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 354
 8. Kedy sa refinancovanie oplatí? 974
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 968
 10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach 821

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Návrat Ščurka z basy k hokeju: vražda, klamstvá aj podozrenie z korupcie

Pôvodne mu hrozilo až 20 rokov. Prečo dostal hokejista Ščurko za brutálnu vraždu rozhodcu Mareka Liptaja len mierny trest.

SVET

Silné zemetrasenie v centrálnej časti Mexika má už 149 obetí

Tisíce ľudí utekali ulicami, padali aj budovy.

ŠPORT

Saganov debut na MS: žalúdočné problémy a hnev

Sagana čakajú ôsme majstrovstvá sveta.

EKONOMIKA

Obchvat Bratislavy mešká. Érsek sa chce stretnúť s investorom

Približne 60 kilometrov ciest v okolí hlavného mesta stavia súkromník.

Neprehliadnite tiež

Americká spoločnosť CME chce predať televíziu Markíza

Predáva aj ďalšie televízie, cena by mala prekračovať jednu miliardu dolárov.

Obchvat Bratislavy mešká. Érsek sa chce stretnúť s investorom

Približne 60 kilometrov ciest v okolí hlavného mesta stavia súkromník, meškanie môže byť nakoniec aj rok.

Mladé páry zaskočila správa o zrušení lacných hypoték, VÚB už núka riešenie

Od januára mladí ľudia nedostanú nižšiu splátku, zľavu si budú môcť vybaviť inak.

Protischránkový register má prvú obeť, vypovedali nájom bratislavskej stanice

ŽSR oznámili, že odstupujú od zmluvy s firmou Transprojekt.