Na odškodnenie za výtlky môžete čakať roky

Táto zima bola podľa cestárov extrémne zlá. Vytvoril sa rekordný počet výtlkov

Správcovia ciest sa síce snažia opravovať cesty. Výtlkov je však túto zimu priveľa.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Nie je jedno, kde si poškodíte auto na výtlku. Niekde sa o eurá musíte naťahovať na súde.

Po minuloročnej – miernej zime – vodiči opäť riešia výtlky na cestách. Ak totiž nie sú označené, môžu poriadne zničiť auto.

Nie je pritom jedno, v ktorej časti Slovenska a na akej ceste si auto poškodíte. Každá cesta má iného správcu a nie každý správca cesty má vlastný postup na odškodnenie majiteľov áut.

Samozrejme, musíte mať veľmi dobre zdokumentované, že ste si auto poškodili na výtlku daného správcu.

„Určite je potrebná minimálne fotodokumentácia miesta poškodenia. Ale taká, aby bolo možné podľa nej určiť skutočné miesto, dátum a čas poškodenia. V súčasnosti sa totiž množia pokusy ohlásenia škôd, ktoré nevznikli na cestách,“ tvrdí Boris Valašek, námestník pre správu a prevádzku ciest Správy a údržby ciest Trnavského kraja.

Škody v Bratislave sú na dlhé lakte

Správcovia komunikácií napriek tomu, že priznávajú tento rok veľmi zničené cesty, odškodné len tak nedarujú. A to najmä takí, ktorí odškodnenie, riešia zo svojho rozpočtu a nie cez poistku.

V takom prípade sa môžete k náhrade škody „dobíjať“ aj roky.

V995F0350-120x90.JPGPoistku nemá uzatvorenú napríklad Bratislava.

„O opodstatnenosti podania, ako aj o výške náhrady škody rozhoduje súd a až po ukončení súdneho konania získa navrhovateľ odškodnenie,“ vysvetľuje hovorca hlavného mesta Stano Ščepán.

Na ilustráciu od roku 2009 sa ukončilo sedem súdnych konaní. „V jednom prípade bolo zastavené, v šiestich súdne rozhodnutia zaviazali mesto uhradiť škodu v celkovej sume 3088 eur,“ dodáva Ščepán. Štatistiky teda hovoria, že síce neskoro, ale k peniazom sa od Bratislavy dostanete.

Bratislava má v správe 39 kilomerov mestských komunikácií prvej triedy a 241 kilometrov komunikácií II. triedy a tiež štátne cesty – prejazdné úseky, dohromady 103 kilometrov I., II. a III. triedy.

Pritom na všetkých týchto kilometroch sa podľa odhadu túto zimu vytvorilo okolo 8–tisíc výtlkov. Opravených je zatiaľ len niečo cez 1400.

Za tento rok žiada hlavné mesto o odškodnenie zatiaľ 19 majiteľov vozidiel. Odškodnený nebol zatiaľ žiadny.

Inde sa radšej poisťujú

Na rozdiel od Bratislavy viacerí správcovia sú na riešenie škôd spôsobených výtlkmi lepšie pripravení. „Regionálne cesty Bratislava po doručení potrebných podkladov a priloženej faktúry za opravu motorového vozidla zašlú vypísané tlačivo poisťovni QBE, ktorej je poistencom,“ vraví hovorkyňa Regionálnych ciest Mária Rajtová.

Ak ste si poškodili auto na výtlku na ceste II. alebo III. triedy v Malackom, Seneckom alebo Pezinskom okrese, existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa k odškodneniu dostanete rýchlo.

„V tomto roku boli – po doručení opodstatnených žiadostí a predložení kompletných podkladov – vyplatené všetky žiadosti o náhradu škody v požadovanej, respektíve vydokladovanej výške,“ tvrdí Rajtová.

Poistený za škody spôsobené výtlkmi na svojich cestách je napríklad aj správca ciest II. a III. triedy na území Trnavského samosprávneho kraja.

„Naša organizácia rieši zdokladované poškodenie vozidiel ako škodovú udalosť cez poisťovňu. Uhradíme takú výšku škody, akú uzná poisťovňa po našom odsúhlasení. O prípadný rozdiel pri spoluúčasti treba požiadať našu organizáciu, ktorá tento rozdiel po uznaní uhradí,“ vysvetľuje Valašek.

Pre zväčšenie kliknite

vytlky_na_cestach_sposobuju_nehody_res.jpg

Nie je výtlk ako výtlk

Ak je celá cesta samý výtlk, náhrady škody sa od správcu cesty nedočkáte. Umožňuje mu to slovenská legislatíva.

Cesta prvej triedy medzi Nitrianskymi Sučanmi a Novákmi bola ešte začiatkom roka celá rozbitá (na snímke). Vsm-0308-003f-pred.rw-120x90.jpgDnes je už opravená.

Ak ste si na nej alebo jej podobnej ceste zničili auto, vedzte, že správca cesty vám škodu nemusí uhradiť.

Naučte sa predvídať

Cestný zákon aj súvisiaca vyhláška rozlišujú medzi ojedinelými výtlkmi, výmoľmi a hrboľmi v inak bezchybnom povrchu vozovky a hojnými výtlkmi, ktoré sa bežnou údržbou nedajú odstrániť.

„Nárok na náhradu škody máte len vtedy, ak sa váš výtlk nachádza na inak dobre udržiavanej ceste, nie je už z diaľky viditeľný, žiadne dopravné označenie naň neupozorňuje a pri prispôsobení svojej jazdy stavu cesty ho nemôžete predvídať,“ vysvetľuje slovenskú zákonnú absurditu právnik Vladimír Kordoš z advokátskej kancelárie bnt attorneys-at-law.

Ak je výtlkov na ceste viac, musí to podľa právnika vodič predpokladať a prispôsobiť jazdu stavu vozovky.

Všímajte si značku

Auto
Ktoré časti sa ničia na výtlku
Pri menšom výtlku
 • disky,
 • ráfiky kolies,
 • pneumatiky,
 • tlmiče – zvyčajne sa to zistí až pri skúške v autoservise,
 • stabilizátor,
 • olejová vaňa.

Pri väčšom výtlku

 • náprava vozidla,
 • uvoľnenie uloženia motora.

Kordoš okrem toho upozorňuje vodičov na to, že dôkazy musia priniesť oni.

„Treba preukázať vznik škody, spôsob jej vzniku, porušenie právnej povinnosti zo strany toho, kto škodu spôsobil a, samozrejme, výšku škody,“ upozorňuje právnik.

Jedným z dôležitých dôkazov je, že výtlk nebol riadne označený.

Za taký sa považuje umiestnenie dopravnej značky A5, teda dva kopčeky v trojuholníku 50 metrov od miesta výtlku. „Na presnú lokalizáciu výtlku sa môže použiť aj dopravná značka Z4a alebo Z4b priamo na mieste výtlku.

„Samozrejme, aj tu treba rozoznávať medzi ojedinelými výtlkmi, z ktorých každý si vyžaduje osobitné označenie a hojnými výtlkmi na vozovke, pri ktorých postačuje označenie jednou dopravnou značkou,“ dodáva Vladimír Kordoš.

Jedenkrát a dosť

Aj keď máte zhromaždené všetky dôkazy, môže sa stať, že správca cesty svoju vinu neuzná a škodu vám odmietne uhradiť.

V takom prípade odporúča právnik, aby ste sa obrátili na súd. „Žalujte priamo príslušného správcu cesty,“ konštatuje Kordoš.

Na druhej strane, ak vám správca cesty uhradil vzniknutú škodu a vy ste náhradu vymohli aj od svojej poisťovne cez havarijnú poistku, budete musieť jednu náhradu vrátiť. Inak by išlo o neoprávnené obohatenie sa.

(rag, FOTO PRE SME - PETER ŠEVCE)

Čo musíte urobiť, aby vám preplatili škodu

Bez riadneho zdokumentovania škody priamo na mieste nemáte šancu, aby vám správca komunikácie preplatil opravu auta.

1. Urobte si fotky alebo video

 • peniz-120x90.jpgZ fotiek alebo z videa musí byť jasné, na ktorej ceste auto nabehlo na neoznačený výtlk.
 • Treba zaznamenať okolie nehody, ako je napríklad priľahlý dom aj s jasne viditeľným popisným číslom alebo akýkoľvek orientačný bod, podľa ktorého je možné presne určiť miesto udalosti. Z foto alebo videodokumentácie musia byť jasné aj dátum a čas poškodenia.
 • A samozrejme treba si nafotiť aj samotný výtlk a poškodenie auta. Postačuje aj fotodokumentácia mobilným telefónom.

2. Zabezpečte si svedkov

 • Na zdokumentovanie nehody je dobré, ak máte svedkov nehody. Môžete použiť aj svedecké výpovede spolujazdcov.
 • Ak je to možné, vhodné je požiadať o svedectvo aj nezávislých účastníkov cestnej premávky.

3. Volajte políciu alebo správcu cesty

 • Nie všetci správcovia komunikácie či poisťovňa k havarijnej poistke potrebujú správu od polície o nehode či škodovej udalosti.
 • „Ak vodičovi nevznikne škoda vyššia ako 3990 eur, ide o škodovú udalosť. Vodič nie je povinný zavolať políciu,“ vysvetľuje hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.
 • Niektorí správcovia ciest zdokumentovanie nehody políciou či iným dôveryhodným orgánom však vyslovene vyžadujú. „Bez polície alebo spísaného zápisu medzi poškodeným a správcom poisťovňa škodu neuzná. Nakoľko nie je potom preukázané, že skutočne ku škode došlo v danom mieste a v danom čase,“ vysvetľuje hovorkyňa Žilinskej župy Hana Danová.
 • Privolanie polície, pracovníka správcu komunikácie alebo asistenčnej služby poisťovne je nevyhnutné v prípade, ak si nemáte ako spraviť fotodokumentáciu nehody.
 • Ak ale zavoláte políciu, nezabudnite na to, že ak sa v priebehu zisťovania dokáže vaša chyba – napríklad, že bol výtlk riadne označený a vy ste si značku nevšimli – polícia vás ešte aj pokutuje.

4. Priložte potrebné doklady

 • Nie je vhodné nechať si opraviť auto pred tým, ako správcu komunikácie na udalosť upozorníte. Väčšina správcov je poistených, riešenie udalosti tak prenechajú na svoju poisťovňu, s ktorou budete komunikovať.
 • Sú správcovia, ktorí požadujú priloženie faktúry za opravu, iní nie.
 • Niektorí správcovia môžu požadovať od vás dokonca predloženie dokladu o tom, že oni sú zodpovední za cestu, na ktorej ste si poškodili automobil.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - VLADO ŠIMÍČEK)

Pomôže aj vlastná poistka

Škody na aute, ktoré vám spôsobia výtlky, môžete vykryť aj cez havarijné poistenie.

Ak sa chystáte žiadať náhradu škody z vlastnej havarijnej poistky, je dobré uvedomiť si viacero vecí.


Poisťovňa vám škodu preplatí len v prípade, že máte dohodnutú štandardnú havarijnú poistku, a nie mini kasko. „Mini kasko sú balíky, ktoré majú ľudia teraz v obľube. Je to obmedzené krytie za „výhodnú cenu“.

Ale len na krádež, vandalizmus a nezavinené škody. Z neho by ste plnenie za výtlk nedostali,“ vysvetľuje Peter Világi, produktový manažér Medical & Financial Consulting.

Okrem toho v niektorých produktoch havarijného poistenia sa krytie škôd nevzťahuje na pneumatiky a disky kolies.

„Ak sa však súčasne s poškodením pneumatík či diskov poškodili aj iné časti vozidla ako náprava či tlmič, plnenie z havarijného poistenia nastáva,“ konštatuje Peter Cvik z portálu Netfinancie.

Ničia sa pneumatiky

Ďalšia vec je dohodnutá spoluúčasť. Pri škode na výtlku do 165 eur nedostane klient nič v prípade, ak má dohodnutú päťpercentnú spoluúčasť.

Spoluúčasti sú rôzne v rôznych poisťovniach. Napríklad pri dvojpercentnej je minimálna spoluúčasť 66 eur. Teda poisťovňa vám nepreplatí škodu do tejto sumy. Pri desaťpercentnej je to zase 332 eur.

Pri bežnom aute, ako je napríklad Volkswagen Golf či Kia Ceed, je najčastešia škoda pri poškodení disku a pneumatiky od sto do tristo eur.

Pričom „až v 90 percentách prípadov dochádza k poškodeniu práve disku a pneumatiky. Tento rok je to častejšie poškodenie oboch pneumatík na jednej strane“, konštatuje hovorkyňa ČSOB Poisťovne Zuzana Eliášová.

Čo sa oplatí

Pri nízkych náhradách by si mal motorista zvážiť, či sa mu oplatí žiadať o preplatenie škody z kasko poistenia. „Štandardne príde klient po uplatnení nároku na poistné plnenie aj o jeden bonusový stupeň, čo je 10–percentná zľava z poistného,“ dodáva Világi.

Samozrejme, ak sa poškodí na aute aj iná časť ako pneumatika, škoda je vyššia. Od 300 do 600 eur, podľa údajov ČSOB. Priemerná škoda je tento rok vo výške 922 eur, vlani to bolo o dve stovky menej.

(rag)

Na koho sa obrátiť

Cesty u nás majú rôznych vlastníkov či správcov. Dôležité je vedieť, kto spravuje tú vašu.

Diaľnice a rýchlostné cesty

 • Národná diaľničná spoločnosť

Telefón: 02/583 11 111

E­mail: otazka@ndsas.sk

Cesty I. triedy

 • Slovenská správa ciest

Investičná výstavba a správa ciest - Bratislava

Investičná výstavba a správa ciest - Banská Bystrica

Investičná výstavba a správa ciest - Košice

Investičná výstavba a správa ciest - Žilina

Cesty II. a III. triedy

 • Regionálne správy a údržby ciest Nitra, a. s.

Okres Nitra – 037/651 27 50, 037/036 03

Okres Levice – 036/631 23 70, 036/631 23 73

Okres Komárno – 035/771 00 15

Okres Nové Zámky – 035/642 60 42

Okres Topoľčany – 038/532 53 26

 • Správa a údržba ciest Trnavského kraja

Telefón: 033 / 553 12 87

E­mail: vo@spravaciest.sk

 • Regionálne cesty Bratislava

Telefón: centrálny dispečing 0911 255 741

e­mail: info@rcba.sk

 • Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Závod Horné Považie

riaditel.sucza@vuczilina.sk

041/507 72 29

Závod Kysuce

riaditel.succa@vuczilina.sk041/433 30 32

Závod Orava

riaditel.sucdk@vuczilina.sk

044/552 00 42

Závod Liptov

riaditel.suclm@vuczilina.sk044/552 00 42

Závod Turiec

riaditel.sucmt@vuczilina.sk

043/401 07 10

Generálne riaditeľstvo

riaditel.sczsk@vuczilina.sk041/507 72 12

 • Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

telefón: 032/ 650 93 11

e­mail: info@sctsk.sk

 • Banskobystrická regionálna správa ciest

telefón: 048/41 42 761

e­mail: nemá zverejnený

 • Správa ciest Košického samosprávneho kraja

telefón: 055 / 789 49 31 - 32

e–mail: sekretariat@scksk.sk

 • Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

telefón: 051 / 756 37 00

e­mail:sucpsk@sucpsk.sk

Mestské a obecné komunikácie I., II., III. a IV. triedy

spravujú jednotlivé obce, mestá alebo mestské časti. Napríklad:

 • Mestské komunikácie Mesto Bratislava

front oficce/servis pre občana

e­mail: vytlk@bratislava.sk

 • Správa mestských komunikácií Poprad

052 / 773 15 26

smkpp@smkpp.sk

(rag)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 4. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 5. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 6. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 9. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 10. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 1. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 2. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 5. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 6. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 7. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 8. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 18 659
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 744
 3. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 921
 4. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 2 864
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 244
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 108
 7. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 1 911
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 760
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 317
 10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 286

Téma: Výtlky na cestách


Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Buďte skromní! Káže občanom tadžický prezident

Perzské svadby sú výrazom materiálnej podstaty starých tradícií

BRATISLAVA

Nivy zatvoria. Pozrite si, kde vystúpite v Bratislave z autobusu

Novú stanicu chcú postaviť do troch rokov.

DOMOV

Na smrti trojročného chlapca má podiel nemocnica, zle ho liečila

Úrad zistil, že nitrianska nemocnica v liečbe chlapca pochybila.

Neprehliadnite tiež

Čo si o autokamerách myslí polícia a môže ísť video na Facebook?

Autokamery snímajú aj poznávacie značky a tváre ľudí, s videami preto treba narábať opatrne.

Hľadá sa EY Podnikateľ roka, víťaz pocestuje do Monte Carla

Do súťaže môžu podnikateľov nominovať aj ich zákazníci alebo známi.

Nová dotácia. Časť drevodomu zaplatí po novom štát

Tento rok rozdelí rezort pôdohospodárstva na montované domy z dreva milión eur. Výška podpory bude závisieť od regiónu

Ekonomika má rásť 3,3-percentným tempom, v budúcom roku ešte zrýchli

Vyplýva to z dát, ktoré zverejnil Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií.