Daňové priznanie: Tlačivá sú nové, robia problémy

Pre preddavky a ročné zúčtovanie pribudla v daňovom priznaní nová strana.

Aj tento rok by mali byť daňové úrady v posledných marcových dňoch otvorené dlhšie.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - TASR)

Chyby v daňových priznaniach sa opakujú, najčastejšie chýba podpis.

Ten, kto si podanie daňového priznania nechá na poslednú chvíľu, mal by tento rok počítať s dlhšími radmi na daňových úradoch i poštách.

Oneskorenci, ktorí vlani oznámili daňovému úradu aj v posledný možný deň, že priznanie podajú o tri mesiace neskôr, o túto možnosť prišli. Na úradoch ich tak bude koncom marca viac.

Do 2. apríla

Dane vlani
V číslach
Vlani za rok 2011 podali daňové priznanie:
 • na tlačive A, teda najmä zamestnanci, študenti a dôchodcovia: 423 164
 • na tlačive B, teda živnostníci a zamestnanci s inými príjmami: 573 505
 • právnické osoby: 193 729
 • spolu za 2011: 1,19 milióna
 • odhad na rok 2012: 1,5 milióna
Zdroj: Finančné riaditeľstvo

Vlani podľa údajov Finančného riaditeľstva oznámilo odklad vyše 95-­tisíc ľudí a firiem, z toho vyše 57­tisíc bolo živnostníkov, študentov či zamestnancov. „Tento rok to nie je možné,“ hovorí Miroslava Slemenská z Finančného riaditeľstva. Výnimku majú iba tí, ktorí mali príjmy zo zahraničia.

Všetci ostatní musia podať daňové priznanie do 2. apríla, po Veľkonočnom pondelku. V ten deň daň musia aj zaplatiť.

„Toto rozhodnutie je dosť kruté a nezmyselné. Daňovník do podania daňového priznania platil preddavky, čo je často pre štát výhodnejšie ako úhrada samotnej dane,“ myslí si Dana Tonkovičová zo spoločnosti LUCRA team.

Noviniek je viac

Daňové tlačivá sú každý rok nové. Zmeny v posledných rokoch neboli veľké, teraz je noviniek viac.

„V priznaní typu B pribudla celá strana, na ktorej sa uvádzajú odvody zaplatené na zdravotné a sociálne poistenie v prípade vykonávania SZČO, osobnej asistencie alebo vyplatení podielov na zisku,“ hovorí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska.

Posledné dva riadky na strane 3 a na strane 12 sú podobné, živnostníci rozdiel nevidia.

„My odporúčame klientom na 3. strane vpísať všetky platby (vrátane nedoplatkov) zdravotnej a Sociálnej poisťovni, na 12. strane uviesť len preddavky (bez nedoplatkov z Ročného zúčtovania zdravotného poistenia) uhradené v roku 2012,“ vysvetlila Tonkovičová.

Pri príjmoch živnostníkov zasa zmizol údaj, za koľko mesiacov boli dosiahnuté príjmy z podnikania, čo bolo praktické pri vypočítavaní preddavkov na daň.

Nezabudnite na podpis

Chyby, ktoré ľudia robia v daňových priznaniach, sa stále opakujú. „Veľmi často zabúdajú na povinné prílohy a takisto na podpisy,“ hovorí Lukačovičová. Daňové priznanie bez podpisu sa považuje za nepodané.

Zabúdajú aj zaškrtávať spresnenie, či používali paušálne výdavky, alebo daňovú evidenciu.

dane_res.jpg

Dane zníži dieťa i manželka

S výslednou sumou, ktorú budete platiť na daniach, najviac pohnú nezdaniteľné časti a daňový bonus.

1. Odpočet na každého daňovníka

 • Najvyužívanejším odpočtom je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Je to časť príjmu, ktorá sa nezdaňuje. Pred samotným výpočtom dane si tak zdaňovanú sumu možno znížiť a na daniach zaplatiť menej.
 • Má na ňu nárok každý, ale nie každý v rovnakej výške. Maximum je 3644,74 eura, ak je základ dane rovný alebo nižší ako 18 983 eura.
 • dietaL-120x90.jpgKto vlani zarobil viac, nemôže si odpočítať plnú sumu nezdaniteľného minima, ale menej. Konkrétne rozdiel medzi sumou 8390,486 a jednou štvrtinou základu dane daňovníka. Ide o takzvanú milionársku daň.
 • Nárok na nezdaniteľnú časť majú všetci – zamestnanci, živnostníci, študenti, aj deti, ak podávajú daňové priznanie. Majú naň nárok bez ohľadu na to, koľko mesiacov pracovali, prípadne poberali príjmy.
 • Pri riadnych zamestnancoch platí, že vo väčšine prípadov im firma uplatňuje nezdaniteľnú časť už počas roka, preto to pre nich vo výslednom zúčtovaní či pri podaní priznania nemá žiadny vplyv.
 • Osobitnou skupinou sú dôchodcovia, ktorí poberali dôchodok celý minulý rok a mali vedľajšie príjmy. Tí si môžu odpočítať iba rozdiel medzi výškou dôchodku a nezdaniteľnou sumou. Celú sumu si môžu odpočítať len tí, ktorí začali poberať dôchodok počas roka, ale nie od 1. januára.

2. Odpočet na partnera bez príjmu

 • S výslednou daňou výrazne pohne aj odpočet na manžela či manželku s nízkymi alebo žiadnymi príjmami. Napríklad na materskej či rodičovskej dovolenke, alebo bez zamestnania.
 • Odpočítať si možno rovnakú sumu, teda najviac 3644,74 eura, ak manžel či manželka žijúci s ním v jednej domácnosti nemali žiadny príjem.
 • Ak mali nízky príjem, odpočítava sa rozdiel medzi sumou 3644,74 eura a vlastným príjmom manželky či manžela. Ak boli vlastné príjmy vyššie ako 3644,74 eura, neodpočítava sa nič.
 • Dôležitá je tiež výška príjmov toho, kto si chce nezdaniteľnú časť za partnera bez príjmu odčítať. Ak zarobil priveľa, nebude to možné. Rozhodujúci je základ dane – ak je vyšší ako 33 561,94 eura, odpočet na partnera sa kráti, až na nulu.
 • Za vlastný príjem manželky či manžela sa považuje príjem znížený o zaplatené poistné a príspevky do fondov, platené v roku 2012. Nepočíta sa tu napríklad zamestnanecká prémia, daňový bonus, štipendium či štátne sociálne dávky.

(jpa, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Na daňový bonus treba mať príjem

Daňový bonus neznižuje daňový základ, ale priamo daň.

Spolu najviac 249,24 eura si možno odpočítať za každé dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti. Môže to byť dieťa vlastné, osvojené či prevzaté do náhradnej starostlivosti, aj dieťa druhého z manželov, musí však ísť o nezaopatrené dieťa.

peniz-120x90.jpgNárok na daňový bonus má len jeden z rodičov, môžu sa dohodnúť, že časť roka si uplatní jeden, časť roka druhý rodič. Ak neboli splnené podmienky počas celého roka, daňový bonus si nemožno uplatniť celý. Napríklad ak sa dieťa narodilo v júli, daňový bonus sa uplatní len za pol roka.

Suma sa menila – od januára do júna je to 20,51 eura, od júla 21,03 eura mesačne.

Na to, aby ste si mohli uplatniť daňový bonus, vaše vlaňajšie príjmy museli byť aspoň 1963,20 eura, živnostníci museli mať kladný základ dane.

(jpa, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - VLADO ŠIMÍČEK)

Kedy neplatíte

Z každého príjmu netreba štátu zaplatiť daň.

 • Sociálne dávky

Príjmy, ktoré vypláca štát určitým skupinám ľudí, sa nezdaňujú. Napríklad dôchodky, príspevky v hmotnej núdzi či alimenty. Takisto dávky v nezamestnanosti či rôzne dávky pre rodičov s deťmi.

 • Predaj nehnuteľnosti

Pri zdanení je dôležité, kedy bola nehnuteľnosť kúpená. Ak to bolo pred rokom 2011, stačilo mať v nehnuteľnosti trvalý pobyt dva roky. Ak bola kúpená neskôr, treba nehnuteľnosť vlastniť aspoň päť rokov.

 • Prenájom bytu
Príjem z prenájmu bytu, domu, či garáže je oslobodený do 500 eur. Zdaňuje sa príjem nad túto sumu.
 • Výhry v súťaži

Výhru v lotérii zdaňovať nemusíte, nezapisujete ju ani do priznania. Ostatné výhry sú od zdanenia oslobodené, ak sú nižšie ako 165,97 eura. Vyššie výhry zdaní organizátor. Nepeňažné výhry (napr. dovolenku) si zdaňujete sami.

(jpa)

Čo treba vedieť o daniach

1238452_more_questions-120x90.jpgZákladné sumy, odpočty, prílohy a čísla účtov za minulý rok.

Termín:

2. apríl 2013

 • je posledný deň na podanie daňového priznania za príjmy v roku 2012,
 • daňové priznanie treba nielen podať, ale daň aj zaplatiť,
 • odklad tento rok už nie je možný, výnimka ostala pre tých, ktorí mali príjmy zo zahraničia, tí si môžu podanie daňového priznania posunúť o tri mesiace.

Kto musí:

1822,37 eura

 • je to suma príjmov, od ktorých treba podať daňové priznanie – ak ste zarobili viac, podávate priznanie, ak menej, nemusíte ho podať,
 • ide o zdaniteľné príjmy, teda také, ktoré podliehajú zdaneniu – napríklad zo zamestnania, z dohody, zo živnosti a podobne,
 • nepočítajú sa tu príjmy, ktoré sú od zdanenia oslobodené.

Základné číslo:

3644,74 eura

 • túto sumu si môže z daňového základu odpočítať každý, daň tak bude nižšia,
 • kto mal vlani vysoké príjmy – nad 18 983 eura, bude si môcť odrátať menej,
 • rovnakú sumu si možno odpočítať aj na partnera bez príjmu (ak ste mali vysoké príjmy alebo partner zarobil aspoň niečo), tak si odrátate menej.

Tlačivá:

A alebo B

 • Pri podávaní daňového priznania treba použiť nové tlačivá, aj teraz sú na výber len dva typy.
 • Tlačivo A použije ten, kto mal vlani len príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania, z dohody a pod.) nad 1822,37 eura. Napríklad nepožiadal zamestnávateľa o zúčtovanie daní, lebo bol v tom čase chorý, alebo mal príjem z dohody, o ktorom nechcel, aby vo firme vedeli.
 • Tlačivo B je pre ostatných, najmä živnostníkov, ale aj tých, ktorí popri zamestnaní prenajímali nehnuteľnosť či mali príjmy z kapitálového majetku.

Prílohy:

Kópie

 • k daňovému priznaniu treba priložiť kópie, ktoré preukazujú výšku jeho príjmov (potvrdenie o príjmoch, ročné zúčtovanie a podobne),
 • takisto priložte doklady preukazujúce nárok na daňový bonus (rodný list, potvrdenie o návšteve školy a pod.),
 • ak chcete darovať tri percentá zo svojich daní, priložte potvrdenie o výkone činnosti dobrovoľníka.

Ako platiť:

500208-číslo účtu/8180

 • daň treba zaplatiť do 2. apríla 2013,
 • číslo účtu na úhradu dane z príjmov sa skladá z predčíslia označujúceho daň z príjmov, zo základného čísla účtu (každý má vlastné) a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice,
 • variabilný symbol pre daň z príjmov na základe podaného daňového priznania je 1700992012

(Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR, SME, jpa, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 9. Jarné prázdniny pri mori?
 10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
 1. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 2. Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League na Fakulte informatiky PEVŠ
 3. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
 4. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 5. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 6. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 9. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 10 645
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 7 270
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 6 471
 4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 189
 5. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 6 046
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 837
 7. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 5 057
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 717
 9. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 521
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 924

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Chcete hypotéku? Banky zlacňujú, ale pomýliť sa dá ľahko

Ešte pred začatím jari, kedy sa predáva najviac hypoték, spustili banky akciové úroky.

KOMENTÁRE

Mihál opúšťa Sulíka. Máme na viac?

Predseda SaS je výraznou osobnosťou, ktorá ľudí rozdeľuje.

EKONOMIKA

Křetínský: Desím sa, aby napätie v koalícii neohrozilo Slovensko

Danko sa nás na nič nespýtal, hovorí šéf EPH.

KOMENTÁRE

Čo sa stane, keď krajinu ovládnu svorky pedofilov

Nezvládame chrániť ani deti, nieto sa ešte nachystať na zložitejšie výzvy.

Neprehliadnite tiež

Členské štáty Únie sa dohodli na novej daňovej legislatíve

Členské štáty dnes odobrili legislatívu, ktorá bráni využívaniu takzvaných hybridných daňových nesúladov v tretích štátoch.

NBS varuje pred firmou Questra, ktorá ponúka investičné produkty

Národná banka upozorňuje, že žiadna zo spoločností nemá povolenie, ktoré by ju oprávňovalo podnikať v Slovenskej republike.

V jadrovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach došlo pred 40 rokmi k havárii

Pracovníci montáže palivových článkov nevyčistili dôsledne palivový článok.

Až do vydania nového cenového rozhodnutia platia dvojzložkové ceny vody

Úrad zároveň začína v súvislosti s prijatou vyhláškou na základe vlastného podnetu cenové konania.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop