Účet pre seniorov nie je povinný, dôchodok môže chodiť aj domov

Poberateľ dôchodku má na výber niekoľko spôsobov výplaty dávok. Dôležité je, čo vyhovuje jemu. Sociálna poisťovňa sa prispôsobí.

Od januára minulého roka sa počet seniorov, ktorí si nechávajú posielať penziu na účet zvýšil takmer o 150­-tisíc.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - FOTOLIA)

Doručovanie dôchodku do domácnosti vyhovuje seniorom so zdravotnými ťažkosťami. Účet sa považuje za bezpečnejší. Môžete to však aj skombinovať.

Čoraz viac slovenských seniorov si necháva posielať dôchodok na účet v banke. Od januára minulého roka sa ich počet zvýšil takmer o 150­-tisíc.

Zákon o sociálnom poistení uprednostňuje tento spôsob výplaty, ale na žiadosť dôchodcu sa dávka vypláca v hotovosti – prostredníctvom pošty. „Je výlučne na rozhodnutí klienta, aký spôsob výplaty dôchodkovej dávky si zvolí: čo je z jeho pohľadu a potrieb výhodnejšie,“ tvrdí hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Prvenstvo patrí Poštovej banke. Na rozdiel od ostatných ponúka bezplatný účet a doručovanie dôchodku domov.

Účet aj s poštárom

Dôchodcovia a banky
 • Pred rokom Sociálna poisťovňa posielala dôchodky na 660 800 účtov. Teraz je to vyše 800­-tisíc účtov.
 • Najviac účtov je v Poštovej banke – 332 785. Nasleduje Slovenská sporiteľňa (239 210) a Všeobecná úverová banka (125 466).
 • Sociálna poisťovňa má zmluvu so 17 bankami.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

„Doručovanie dôchodku pre svojich klientov zabezpečuje ako jediná banka na Slovensku, pričom služba je bezplatná,“ hovorí Eva Sagálová, hovorkyňa Poštovej banky.

Bezplatný balík Dôchodok Plus umožňuje jeden výber v pobočke banky alebo na pošte za mesiac a osobné preberanie výpisu z účtu.

„Minimálny zostatok na účte je nula eur, klient si môže vybrať celý dôchodok. Sumu, ktorú doručuje poštár, si dohodne – či už pri zriadení tejto služby alebo následne na ktoromkoľvek obchodnom mieste banky,“ pokračuje Sagálová.

Seniorské balíky banka predstavila koncom predminulého roka. „Vzhľadom na to, že rešpektujú potreby súčasných seniorov, záujem o ne stále rastie.“

Je to len možnosť, nie je to povinné

Sociálna poisťovňa vypláca vyše 1,3 milióna dôchodkov. Väčšina poberateľov uprednostňuje výplatu v hotovosti.

„Našim dôchodcom vychádzame maximálne v ústrety, takže dôchodca nemusí mať založený účet v Poštovej banke a dôchodok sa mu, samozrejme, vypláca v hotovosti na pošte alebo prostredníctvom doručovateľa,“ povedala hovorkyňa Slovenskej pošty Stanislava Pondelová.

Kto už podpísal žiadosť o zriadenie účtu a teraz váha, či urobil dobre, môže požiadať o jeho zrušenie. Poštová banka si za tento úkon vypýta 6,64 eura. Účet musí mať najmenej 12 mesiacov, aby jeho zrušenie nič nestálo.

Výhody, nevýhody

Polícia pomaly každý týždeň informuje o prípade, keď dôverčivý dôchodca prišiel o hotovosť uloženú doma. Krádež úspor na účte je predsa len zložitejšia.

„Peniaze máte bezpečne uložené v banke,“ píše Poštová banka.

Doručovanie dôchodku do domácnosti vyhovuje seniorom so zdravotnými problémami, najmä so zníženou pohyblivosťou. Ďalším rozhodujúcim prvkom je vzdialenosť pošty.

Ovládajú väčšinu trhu. Čo ponúkajú?

Takmer 700­tisíc dôchodcov má účet v jednej z troch bánk. Patria medzi najlacnejšie a majú aj čosi navyše.


Poštová banka

 • Banka prepojená so Slovenskou poštou ponúka dva druhy seniorských balíkov: Dôchodok Plus a Dôchodok Aktiv.
 • Za balík Dôchodok Plus s výpisom z účtu preberaným osobne na pošte sa neplatí. Ak si klient nechá výpis posielať poštou, mesačný poplatok za balík je 0,76 eura. Súčasťou služieb je aj jeden výber z účtu za mesiac.
 • Druhý druh seniorských balíkov umožňuje štandardné bankové operácie. Mesačný poplatok za balík Dôchodok Aktiv s výpisom z účtu preberaným osobne na pošte je 0,96 eura. Drahšou možnosťou je balík s výpisom doručovaným domov – 1,66 eura mesačne.
 • Oba balíky obsahujú bezplatné doručovanie dôchodku domov. Poštár nosí dôchodok tak ako zvyčajne, sumu si môžete dohodnúť.

Slovenská sporiteľňa

 • peniaze-120x90.jpgPoberateľom dôchodku ponúka Sporožíro senior. Poplatok za vedenie účtu je jedno euro mesačne, platobná karta je v cene.
 • Ostatné služby a produkty sú spoplatnené štandardným spôsobom.
 • Podmienkou je žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet v banke adresovaná Sociálnej poisťovni alebo aspoň potvrdenie poisťovne o priznaní dôchodku.

Všeobecná úverová banka

 • Poberateľom dôchodku ponúka zvýhodnený balík Senior konto. Jeho cena je 0,59 eura mesačne, nový klient ho má jeden mesiac zadarmo. K tomu je platobná karta, mesačný výpis, možnosť ísť do mínusu.
 • Na zriadenie účtu je potrebný len preukaz totožnosti. Pobočka banky sprostredkuje žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet pre Sociálnu poisťovňu.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO -SME - VLADO ŠIMÍČEK)

Výplata penzie a jej zmena

Možnosti

 1. v hotovosti,
 2. na účet dôchodcu v banke,
 3. na účet manžela (manželky) v banke,
 4. hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb.

Účet dôchodcu

Záujemca vyplní tlačivo „Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke“. Banka potvrdí jeho totožnosť a správnosť čísla účtu.

Účet manžela

Záujemca vyplní „Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky dôchodcu“.

Manžel podpíše súhlas s výplatou dôchodku na svoj účet. Banka potvrdí totožnosť manželov, správnosť čísla účtu a právo dôchodcu disponovať s peniazmi na účte.

Zmena spôsobu výplaty

 • Záujemca o výplatu dôchodku na bankový účet vyplní tlačivo „Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke“ alebo „Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky dôchodcu“.
 • Záujemca o penziu v hotovosti vyplní časť „Oznámenia zmien rozhodujúcich na poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke“ – žiadosť o ukončenie tohto spôsobu výplaty.
 • Účet treba zrušiť až po prevzatí prvého dôchodku v hotovosti.
 • Tlačivá možno nahradiť iba neformálnou žiadosťou s úradne overeným podpisom. Takúto žiadosť môže spísať aj zamestnanec Sociálnej poisťovne, ktorý overí aj podpis.

Prechod na iný spôsob výplaty

 • Sociálna poisťovňa musí zmeniť spôsob výplaty najneskôr v treťom kalendárnom mesiaci od doručenia žiadosti o zmenu.
 • Napríklad, ak žiadosť bola doručená 10. januára a výplatný termín dôchodku je 20. deň v mesiaci, na nový spôsob výplaty sa nabehne najneskôr 20. apríla.

(joč)

Poisťovňa potrebuje množstvo papiera

Sociálna poisťovňa už poslala všetky rozhodnutia o zvýšení dôchodkov. Mnohí však potrebujú aj potvrdenie za minulý rok.

kuchtasocpoist-120x90.jpgSociálna poisťovňa v januári a začiatkom februára odoslala vyše 1,3 milióna rozhodnutí o aktuálnom zvýšení dôchodkov. Teraz musí vybavovať ľudí, ktorí potrebujú potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok.

Potvrdenie o vyplatených dôchodkoch potrebuje zamestnaný senior, žiadateľ o príspevok na opatrovanie či o opatrovateľskú službu. Poisťovňa odporúča dôchodcom, aby oň požiadali dostatočne skoro.

Zväčša na počkanie, inak niekoľko dní

„Sociálna poisťovňa vo väčšine prípadov vyhotoví potvrdenie na počkanie,“ tvrdí jej hovorca Peter Višváder. Iné je to vtedy, ak dôchodok priznala len v minulom roku alebo zmenila jeho výplatu.

„V takýchto prípadoch trvá vyhotovenie potvrdenia niekoľko dní, čo môže mať za následok, že dôchodca nedoručí potvrdenie inej inštitúcii včas.“

O potvrdenie môžete požiadať osobne, telefonicky, elektronicky alebo písomne. Dôležité je uviesť identifikačné údaje a o čo žiadate.

„Žiadosť nemá žiadnu predpísanú formu. Ak niekto žiada elektronicky, napíše e­mail, ak písomne, napíše list a podpíše sa,“ informuje Višváder.

Osobne žiadosť podáte v pobočke poisťovne, písomne na adrese Sociálna poisťovňa, ústredie, 29. augusta 8, 813 63 Bratislava.

Valorizácia sa mení

Vlani sa všetky dôchodky zo Sociálnej poisťovne zvýšili o 3,30 percenta. Teraz sa penzie rozdelili podľa druhu a dávky jedného druhu sa zvýšili o rovnakú sumu.

Rozdiel je aj medzi sólo dôchodkami a takými, ktoré sa krátia pre súbeh s inou dávkou.

V roku 2014 sa začne meniť váha vstupných údajov. Inflácia bude dôležitejšia ako rast priemernej mzdy.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - GABRIEL KUCHTA)

Na čo je potvrdenie dobré

Príjem v uplynulom roku je nevyhnutným podkladom niekoľkých rozhodnutí.

 • Priznanie dane z príjmov

Starobný, predčasný alebo výsluhový dôchodca si zníži základ dane len vo výške rozdielu medzi nezdaniteľnou časťou základu na daňovníka a úhrnom vyplatených dôchodkov.

 • Kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia

Žiadosť o niektorý z príspevkov na kompenzáciu musí obsahovať aj potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok.

 • Sociálne služby

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby či starostlivosti v zariadení pre senio〜rov obsahuje aj potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok.

 • Pomoc v hmotnej núdzi

Posúdenie hmotnej núdze a nároku na dávky si vyžaduje príjem za mesiac podania žiadosti; pritom sa prihliada na priemerný mesačný príjem za predchádzajúcich 12 mesiacov.

(joč)

Dôchodok vybavíte rýchlejšie

Keď žiadosť nie je kompletná, konanie sa predlžuje.

archivsocpoist-120x90.jpgPriemerná lehota na vybavenie žiadosti o dôchodok je kratšia o viac ako polovicu. Kým v roku 2011 žiadateľ čakal priemerne 55 dní, vlani len 27 dní.

Žiadosť
Doklady
 • Občiansky preukaz,
 • doklad o ukončení vzdelania alebo o dĺžke štúdia,
 • vojenská knižka, rodné listy detí,
 • potvrdenie o evidencii nezamestnaných pred 1. 1. 2001 alebo o podpore od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003.

Sociálna poisťovňa je v zásade povinná rozhodnúť do 60 dní od prijatia žiadosti. Záleží len na tom, či má všetky potrebné doklady.

„Aby nárok na starobný dôchodok mohol byť posúdený čo najrýchlejšie, údaje uvedené v žiadosti je potrebné preukázať hodnovernými dokladmi. Nedoložená žiadosť si vyžaduje dodatočné zisťovanie údajov, čo má spravidla za následok, že o nej nie je možné rozhodnúť včas,“ píše poisťovňa.

Asi najčastejšie chýba doklad o dĺžke zamestnania. Najlepší je evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, ale stačí aj potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu. V mimoriadne zložitých prípadoch poisťovňa môže využiť ďalších 60 dní.

Aj vybavenie dôchodku do zahraničia trvá menej. Kým predvlani poisťovňa potrebovala v priemere 94 dní, v minulom roku to bolo 58 dní.

V roku 2012 poisťovňa dostala 104 337 žiadostí o dôchodok.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - ARCHÍV)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 7. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 8. Inteligencia vo všetkom
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 1. Ako efektívne využiť podlahové kúrenie?
 2. Samsung Galaxy S8: smartfón s výnimočným displejom
 3. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
 4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 5. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 6. Nové investičné projekty v Schladmingu s výhľadom na zjazdovku
 7. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
 8. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 9. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 10. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 9 155
 2. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 8 413
 3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 7 547
 4. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 7 380
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 005
 6. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 5 514
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 4 869
 8. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť 3 089
 9. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 2 690
 10. 5 krokov k vlastnému bývaniu 2 602

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Najmladší pivovar na Slovensku má rozlohu dvojizbového bytu

Najmenší, najdlhšie budovaný a najlacnejší. Rodinný mikropivovar Hudák si môže pripísať hneď niekoľko naj.

KOMENTÁRE

Z celého sveta: Ako sa karikaturisti smiali z Donalda Trumpa

Karikatúry Trumpa z celého sveta.

DOMOV

Z Petrohradu do Pekingu. Podpredsedníčka úradu zo Smeru spoznáva svet za štátne

Vitteková išla na kontrolnú cestu do Číny, hoci nie je inšpektorka.

Neprehliadnite tiež

Dopyt po starších bytoch v okrajových častiach Bratislavy stúpol

Jednotková cena starších bytov v Bratislave sa znížila.

Otcovia dostanú po narodení dieťaťa platené voľno. Koľko bude trvať?

Voľno pre otcov sa snaží presadiť Európska komisia, už o ňom hovorí aj premiér Fico.

Ficovi sa myšlienka trinásteho platu páči, bude o nej diskutovať

Šéf koaličnej SNS a parlamentu Andrej Danko chce firmám nakázať, aby zamestnancom vyplácali plat navyše.

Obchody vo Venezuele sú takmer prázdne, ľudia každý deň bojujú o prežitie

Hlavné mesto Venezuely Caracas zasiahli masové protivládne demonštrácie.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop