Do konca týždňa treba zaplatiť nové odvody

Živnostníkom sa kráti čas na zmenu platobných príkazov do zdravotnej a do Sociálnej poisťovne.

Takmer v každej rodine je nejaký malý podnikateľ, živnostník.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - PROFIMEDIA)

Zdravotné poisťovne posielajú oznámenie o výške preddavku na tento rok. Nové odvody môžu byť podstatne vyššie, a to je len časť problému.

Živnostníci v týchto dňoch dostávajú do rúk oznámenie o výške preddavku do zdravotnej poisťovne na rok 2013. Už zostáva len niekoľko dní na to, aby si zmenili trvalý platobný príkaz alebo nastavili inú formu platby.

„Po prvý raz je potrebné zaplatiť novú výšku preddavku do 8. februára 2013,“ povedala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej Dana Gašparíková.

Lehota na oznámenie uplynula včera. „Tí, ktorí listovú zásielku nedostali, môžu kontaktovať našu pobočku,“ hovorí Gašparíková. Dôvera odporúča rovnaký postup a pre každý prípad odkazuje na svoje elektronické služby.

Nový preddavok môže byť podstatne vyšší ako v minulosti. V januári sa zmenil výpočet sumy, z ktorej sa vymeriava, aj jej najnižšia úroveň. A to je len zopár z mnohých dôsledkov konsolidačného úsilia vlády Smeru.

Neúnosný balík

papieresxc-120x90.jpgSamozamestnávatelia sú ešte na tom celkom dobre. Zvýšenie sadzby dane z príjmov a obmedzenie paušálnych výdavkov sa ich môže dotknúť až v budúcom roku.

Tí, čo niekoho zamestnávajú, však môžu mať vyššiu daň už teraz, a ak majú dohodárov, musia platiť odvody a viesť novú administratívu. Výpočet jednotlivých legislatívnych opatrení presahuje niekoľko riadkov.

„Všetky tieto opatrenia je potrebné vnímať ako komplex zvyšovania nákladov malého podniku,“ hovorí prezident Slovenskej asociácie malých podnikov Vladimír Sirotka.

Opatrnosť pri prijímaní pracovnej sily ovplyvňuje spotrebu a hospodársky rast.

„Je otázne, či sa v týchto podmienkach zamestná vyše 14 percent populácie v aktívnom veku (miera nezamestnanosti – pozn. red.). Tu je potrebné hľadať odpoveď na konštatovanie predstaviteľov vlády, že sa so zástupcami živnostníkov dohodli na obojstranne výhodných podmienkach,“ tvrdí Sirotka.

Likvidácia živnostníkov?

V januári sa zvýšili aj minimálne odvody do Sociálnej poisťovne. Spolu s najnižším zdravotným preddavkom tvoria 185,29 eura mesačne.

„Celkové zvýšenie je teda o 25,05 eura mesačne, a to by naozaj nemalo byť ,likvidačné',“ tvrdí Viola Kromerová zo Slovenského živnostenského zväzu, ktorý sa podieľal na legislatívnych zmenách.

Väčšina samostatne zárobkovo činných osôb za rok odvedie najmenej o 300 eur viac. Zvýšenie daní, odvodov a administratívnej záťaže nikdy nezlepší platobnú disciplínu.

„Dosah je ťažko odhadnuteľný. Možno sa zrušia živnosti, ktoré boli otvorené popri zamestnaní, ale určite aj také živnosti, ktoré neunesú neustále sa zvyšujúci tlak na vyššie odvody, dane a ostatné administratívne povinnosti,“ hovorí Kromerová.

„Na druhej strane môžu pribudnúť živnosti ako náhrada za dohody.“

ILUSTRAČNÉ FOTO - SXC.HU

Ako sa vypočíta preddavok

calculator_2-120x90.jpgVšeobecné zásady a dva príklady výpočtu odvodov živnostníka do zdravotnej poisťovne na rok 2013.

 • Vzorec

pomerná časť základu dane / konštanta * 0,14

 • Základ dane

V minulosti sa používal základ dane z príjmov z podnikania zvýšený o výdavky na zdravotné poistenie. Pri výpočte preddavku na rok 2013 sa čiastkový základ dane sčíta aj s odvodmi do Sociálnej poisťovne.

 • Pomerná časť základu dane

Pripadá na jeden kalendárny mesiac samostatnej zárobkovej činnosti. Kto podnikal celý rok, delí dvanástimi.

 • Konštanta

Vlani mala hodnotu dve celé. V tomto roku je to 1,9 a postupne to bude ešte menej.

 • Zaokrúhľovanie

Preddavok sa zaokrúhľuje na najbližší cent nadol.

Príklad 1

Vstupné údaje za rok 2011

základ dane: 5000 eur

výdavky na zdravotné poistenie: 551,39 eura

výdavky na sociálne poistenie: 1296,67 eura

počet mesiacov podnikania: 12

Výpočet

pomerná časť základu dane = 6848,06 eura / 12

výpočet preddavku: 570,67 eura / 1,9 * 0,14

výsledok: 42,0490 eura

preddavok upravený na minimum: 55,02 eura

Príklad 2

Vstupné údaje za rok 2011

základ dane: 8000 eur

výdavky na zdravotné poistenie: 602,64 eura

výdavky na sociálne poistenie: 1296,67 eura

počet mesiacov podnikania: 12

Výpočet

pomerná časť základu dane = 9899,31 eura / 12

výpočet preddavku: 824,94 eura / 1,9 * 0,14

výsledok: 60,7838 eura

zaokrúhlený preddavok: 60,78 eura

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - SXC.HU)

Ročné zúčtovanie len mätie

Posledné zúčtovanie zdravotného poistenia obsahuje nesprávny údaj.

Väčšina živnostníkov už v auguste dostala výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia aj s výškou preddavku na rok 2013. Poisťovne postupovali podľa zákona, ale parlament práve v tom čase prijal novelu zákona.

Preddavok uvedený vo výsledku zúčtovania nemôže byť správny z dvoch dôvodov.

Prvým je zmena výpočtu vymeriavacieho základu. Základ dane z príjmov sa sčíta nielen s výdavkami na zdravotné, ale aj na sociálne poistenie, a pomerná časť sa vydelí novou konštantou.

Druhým dôvodom je zmena sadzby najnižšieho vymeriavacieho základu. Kým v minulosti šlo o 44,2 percenta priemernej mzdy v predminulom roku, teraz už ide o rovných 50 percent.

Minimálny preddavok samostatne zárobkovo činnej osoby bez zdravotného postihnutia v tomto roku dosahuje 55,02 eura.

(joč)

Sociálka vypýta viac teraz a možno aj v júli

Teraz stačí zmeniť trvalý príkaz. V polovici roka sa zmení aj výpočet vymeriavacieho základu.

socia-120x90.jpgNajnižší vymeriavací základ je od tohto roka 50 percent priemernej mzdy v predminulom roku. Do Sociálnej poisťovne treba najbližšie odviesť o 17,61 eura viac.

Zmeny
Dve fázy
 • Najnižší vymeriavací základ už nie je 44,2 percenta priemernej mzdy v predminulom roku, ale rovných 50 percent.
 • Živnostník, ktorý do 8. januára platil 112,66 eura, musí najmenej do 8. júla odvádzať 130,27 eura.
 • V júli sa posudzuje povinnosť platiť odvody. V tomto roku sa zmení aj výpočet vymeriavacieho základu.
 • Sociálna poisťovňa registruje vyše 220-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb. Minimálne poistné platí takmer 87 percent z nich.

„Minimálne mesačné poistné pre samostatne zárobkovo činnú osobu sa zmenilo na 130,27 eura a je splatné 8. februára 2013,“ informuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Vždy, keď sa odvody menia, pribúda živnostníkov s otázkami. Teraz stačí zmeniť trvalý platobný príkaz, no v polovici roka sa zmení aj výpočet sumy, z ktorej sa poistné vymeriava.

Prísľub vyššej penzie

Základ dane z príjmov sa na rozdiel od minulosti sčíta s odvodmi a pomerná časť tejto sumy sa vydelí nižšou živnostenskou konštantou. Kým vlani mala hodnotu dve celé, teraz 1,9 a postupne klesne na 1,486.

„Živnostníci s minimálnymi odvodmi, ktorí sa dostali do dôchodkového veku, mali často nižší dôchodok ako ľudia, ktorí boli na podpore a nepracovali,“ tvrdí Viola Kromerová zo Slovenského živnostenského zväzu.

Ďalej od povinných odvodov

Pozitívnou zmenou je zvýšenie hranice celoročných príjmov z podnikania, nad ktorou vzniká povinné sociálne poistenie. Zdaniteľný príjem za rok 2012 musí byť vyšší ako 4716 eur.

V júli, keď sa posudzuje povinnosť platiť odvody, sa to bude týkať už aj autorov a umelcov. Dôležité sú aktívne príjmy – na základe zmluvy o vytvorení diela a za umelecký výkon.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV SME)

Špekulovaním pred odvodmi neujdete

Povinné sociálne poistenie vás môže dobehnúť, len čo obnovíte pozastavenú živnosť.

Kedysi sa živnostník mohol vyhnúť odvodom do Sociálnej poisťovne jednoduchým trikom. Stačilo pozastaviť živnosť pred 1. júlom, počkať deň, dva a obnoviť ju.

Už vyše dvoch rokov to nie je možné.

Samostatne zárobkovo činná osoba má povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, ak jej zdaniteľný príjem prekročil 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

„Dátum opätovného začiatku platenia poistného závisí od toho, či pri prerušení živnosti ukončila registráciu na daňovom úrade, alebo nie. Ak áno, povinné sociálne poistenie jej vznikne až odo dňa opätovnej registrácie na daňovom úrade,“ vysvetľuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Kto sa neodregistroval na daňovom úrade, musí odvádzať peniaze v podstate hneď po obnovení živnosti.

(joč)

Päť otázok

 • Dokedy je potrebné uhradiť novú výšku odvodov do Sociálnej poisťovne?

Poistné za január 2013 je splatné 8. februára 2013.

 • Aké sú minimálne odvody samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá poberá starobný dôchodok?

Minimálne poistné pre samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá má priznaný starobný dôchodok, je 106,69 eura. Poberateľ starobného dôchodku neplatí poistné na invalidné poistenie.

 • Aké sú minimálne odvody samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá poberá invalidný dôchodok?

Poberateľ invalidného dôchodku vykonávajúci samostatnú zárobkovú činnosť platí také poistné ako všetky ostatné SZČO. Od 1. januára 2013 ide o 130,27 eura.

 • Aká zmena nastane pri výpočte poistného?

Do 30. júna 2013 sa vymeriavací základ SZČO počíta po starom: čiastkový základ dane / 2 / počet mesiacov podnikania v roku 2011. Od 1. júla 2013 sa použije tento vzorec: čiastkový základ dane neznížený o zdravotné a sociálne poistenie / 1,9 / počet mesiacov podnikania v roku 2012.

 • Kedy Sociálna poisťovňa zverejní kalkulačku na výpočet poistného?

Kalkulačku na informatívny výpočet poistného zverejníme mesiac až dva pred posudzovaním povinnosti platiť poistné, to jest v máji, prípadne v júni 2013.

(Zdroj: Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne)

Ako je to s daňovým priznaním?

Zmeny nastanú aj v súvislosti so zdanením príjmov za rok 2012. Paušálne výdavky sa nemenia.

Výška nezdaniteľných častí

dan-120x90.jpgObe nezdaniteľné časti základu dane – na daňovníka a na manželku – môžu dosiahnuť 3644,74 eura. Tieto sumy vychádzajú zo životného minima, ktoré sa každý rok valorizuje.

Zdanenie autorských príspevkov

Autor príspevkov do novín, rozhlasu alebo televízie má na výber dva spôsoby zdanenia. Ak uprednostní zdanenie zrážkou, už si nemôže príjem znížiť o paušálne výdavky. Druhou možnosťou je daňové priznanie.

Kto ju využije, môže si uplatniť paušálne výdavky aj iné nároky. Na druhej strane mu hrozí povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Podmienky daňového bonusu

Nárok na daňový bonus si môže uplatniť len daňovník s aktívnymi príjmami, teda zo závislej činnosti alebo z podnikania. Už sa nerátajú príjmy z prenájmu ani z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Povinné preddavky

Povinnosť platiť preddavky si bude vyžadovať daň vyššia ako 2500 eur.

Termín daňového priznania

Odklad daňového priznania bude možný iba v prípade príjmov zo zahraničia. Všetci ostatní musia priznanie podať do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda do 31. marca.

V roku 2013 tento deň pripadne na nedeľu a nasledujúci deň bude Veľkonočný pondelok. Termín na priznanie uplynie 2. apríla.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV SME)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 2. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 5. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 6. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 7. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 8. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
 9. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
 10. Stavebná fakulta STU pozýva na Deň otvorených dverí!
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 16 420
 2. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 6 782
 3. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 148
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 330
 5. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 594
 6. Kam do tepla v januári? 2 411
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 346
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 113
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 251
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa 1 101

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Boli sme na Babišovom Čapím hnízde. Nikde nikto, len hotel takmer plný

Žiadny podvod, opakuje český premiér. Podvod naznačujú európski vyšetrovatelia.

ŠPORT

Svitko na Dakare skončil, doplatil na ťažký pád

Slovák bol priebežne na ôsmom mieste.

DOMOV

Exekučná amnestia sa blíži, štát by odpúšťal dlhy

V poisťovni Dôvera chce dlhy odpustiť štyritisíc ľudí.

KOMENTÁRE

Búrka po tichu na Balkáne

Neznámi páchatelia zastrelili umierneného politika v Kosove, Srbi sú až podozrivo rozčúlení.

Neprehliadnite tiež

Vláda podporí politiku súdržnosti, rastu a zamestnanosti v EÚ

Význam politiky súdržnosti sa ukázal v zmiernení dosahov svetovej hospodárskej krízy na slovenskú ekonomiku.

Zvýšenie príplatkov za prácu skomplikuje situáciu zamestnávateľov, tvrdí Iness

Z krátkodobého hľadiska sa to najviac prejaví v sektoroch, ktoré sú náročné na víkendovú prácu.

Skanska plánuje reštrukturalizáciu a hlási prepúšťanie

Švédska spoločnosť odhaduje náklady na reštrukturalizáciu vo výške približne 600 miliónov SEK.

SaS žiada verejnú kontrolu cenovej regulácie pre energetické monopoly

Poslanci SaS Galek a Kiššová predložili NR SR novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach.