Živnostníci čoskoro začnú odvádzať viac (Prehľad na rok 2013)

Tento rok bude náročný. Minimálne odvody idú strmo nahor,vymeriavací základ sa vypočíta nevýhodným spôsobom

Zmeny doľahnú najmä na drobné služby a remeslá.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - PROFIMEDIA)

Pre zmeny v zákonoch začne ubúdať samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré platia minimálne odvody.

Včera živnostníkom uplynul posledný deň na zaplatenie odvodov za december. Trvalé prevodné príkazy môže väčšina z nich zrušiť. Najbližšie budú nútení odviesť viac peňazí.

Práve teraz sa mení výpočet vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie a súčasne sa neobyčajne rýchlo zvyšujú minimálne odvody do Sociálnej aj do zdravotnej poisťovne.

Sociálka môže pýtať viac dva razy za rok

Najnižší vymeriavací základ na oba druhy poistenia sa dosiaľ menil iba na základe vývoja ekonomiky. Od 1. januára je však vyššia aj jeho sadzba – namiesto 44,2 percenta priemernej mzdy v predminulom roku ide o rovných 50 percent. Do Sociálnej poisťovne treba najbližšie odviesť o 17,61 eura viac.

1211956_money-120x90.jpg„Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá doteraz platila 112,66 eura, bude platiť 130,27 eura,“ povedal riaditeľ odboru výberu poistného Peter Illéš. Prvé vyššie poistné treba uhradiť do 8. februára. „Upozorňujeme na potrebu zmeniť trvalý príkaz v banke.“

Ďalšie zvýšenie odvodov do sociálky môže prísť v polovici roka. Suma, z ktorej sa vymeriavajú, sa vypočíta nevýhodným spôsobom.

Základ dane z príjmov sa na rozdiel od minulosti sčíta s odvodmi a pomerná časť tejto sumy sa vydelí nižšou živnostenskou konštantou. Kým vlani mala hodnotu dve celé, teraz 1,9 a postupne klesne na 1,486.

Dohodli sa

Sociálna poisťovňa registruje vyše 220-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb. Minimálne poistné platí takmer 87 percent z nich. Ministerstvo práce odhaduje ich postupný úbytok na 70 percent.

„Živnostník po odchode do dôchodku nebude odkázaný na sociálne dávky,“ tvrdí minister Ján Richter (Smer).

Na novele zákona o sociálnom poistení z 10. augusta sa vláda dohodla so zástupcami živnostníkov.

„Dosiahnuté výsledky považujeme za korektné a predstavujú maximálny možný ústupok vlády, ako aj organizácií zastupujúcich živnostenský stav,“ vyhlásil vlani prezident Slovenského živnostenského zväzu Stanislav Čižmárik.

Ďalej od povinných odvodov

Jedinou pozitívnou zmenou je zvýšenie hranice celoročných príjmov, nad ktorou vzniká povinné sociálne poistenie. Zdanený príjem za rok 2012 musí byť vyšší ako 4716 eur.

V júli, keď sa posudzuje povinnosť platiť odvody, sa to bude týkať už aj autorov a umelcov.

Dôležité sú takzvané aktívne príjmy – na základe zmluvy o vytvorení diela a za umelecký výkon.

ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU

Zdravotná poisťovňa pošle list

Koľko eur treba odvádzať, živnostník sa dozvie vďaka zmene zákona.

Výpočet sumy, z ktorej sa vymeriavajú odvody do zdravotnej poisťovne, sa zmení už v januári. Koľko eur treba odvádzať, každý sa dozvie z nedávnej zmeny legislatívy.

list-120x90.jpgNovela zákona o zdravotnom poistení z 29. novembra hovorí, že poisťovňa je povinná vypočítať samostatne zárobkovo činnej osobe preddavok na rok 2013 a oznámiť jej jeho výšku do 31. januára.

„Je to zvýšenie komfortu poistenca, zníženie jeho administratívnej záťaže,“ povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Čižmáriková.

Základ dane z príjmov sa sčíta nielen s výdavkami na zdravotné, ale aj na sociálne poistenie, a pomerná časť sa vydelí novou konštantou. Poisťovne len pred niekoľkými dňami dostali potrebné údaje, záujemcov o výšku odvodov odkazujú na internet.

„Na našej internetovej stránke nájdu kalkulačku, ktorá im pomôže pri výpočte preddavku,“ informuje hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej Dana Gašparíková.

Jednotlivé sumy vypočítané poisťovňami môžu byť najmenej vo výške minimálnych preddavkov. Najnižší vymeriavací základ od tohto roka predstavuje 50 percent priemernej mzdy v predminulom roku, minimálne odvody živnostníka bez zdravotného postihnutia stúpnu o 7,44 eura.

„Novú výšku preddavku na zdravotné poistenie za január musia SZČO zaplatiť do 8. februára 2013,“ pripomína Gašparíková.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Zvyšujú sa aj maximálne základy

Nemocenské poistenie si môže vyžiadať trikrát vyššie odvody.

V januári sa zvyšujú aj maximálne vymeriavacie základy. Na rozdiel od minulosti sa však menia aj ich sadzby.

Maximum
Zmeny
 • Živnostník s vymeriavacím základom nad 1153,50 eura bude odvádzať viac na nemocenské poistenie.
 • Kto má viac ako 3076 eur, bude platiť viac na ostatné druhy sociálneho poistenia aj na zdravotné poistenie.
 • Maximálny základ bude 3930 eur mesačne.

Do minulého roka boli najvyššie možné základy na jednotlivé druhy sociálneho poistenia obmedzené 1,5-násobkom alebo štvornásobkom priemernej mzdy v predminulom roku. Po novom dosahujú päťnásobok – 3930 eur mesačne.

Najviditeľnejším dôsledkom týchto zmien bude zvýšenie nemocenských odvodov. Vlani sa mohli vymerať najviac z 1153,50 eura.

„Určite to bude znamenať nárast poistného. Je to zvýšenie o viac ako trojnásobok,“ povedala Andrea Zahoranová zo Sociálnej poisťovne.

Povinne poistený živnostník prispieva na nemocenské a dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity.

„Maximálne poistné pre SZČO bude v sume 1302,79 eura. Prvýkrát je splatné 8. februára 2013,“ povedal riaditeľ odboru výberu poistného Peter Illéš.

Najvyšší vymeriavací základ na zdravotné poistenie bol obmedzený trojnásobkom priemernej mzdy. Od januára tohto roka ide o päťnásobok.

Nový maximálny preddavok živnostníka bez zdravotného postihnutia je 550,20 eura.

(joč)

Daň z príjmov po novom

kroslak-120x90.jpgZmenili sa štatistické údaje, ktoré sa používajú v daňovom priznaní, a zákon o dani z príjmov.

1. Výška nezdaniteľných častí

 • Obe nezdaniteľné časti základu dane – na daňovníka a na manželku – môžu dosiahnuť 3644,74 eura. Tieto sumy vychádzajú zo životného minima, ktoré sa každý rok valorizuje.

2. Zdanenie autorských príspevkov

 • Autor príspevkov do novín, rozhlasu alebo televízie má na výber dva spôsoby zdanenia. Ak uprednostní zdanenie zrážkou, už si nemôže príjem znížiť o paušálne výdavky. Druhou možnosťou je daňové priznanie.
 • Kto ju využije, môže si uplatniť paušálne výdavky aj iné nároky. Na druhej strane mu hrozí povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

3. Podmienky daňového bonusu

 • Nárok na daňový bonus si môže uplatniť len daňovník s aktívnymi príjmami, teda zo závislej činnosti alebo z podnikania.
 • Už sa nerátajú príjmy z prenájmu ani z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

4. Povinnosť platiť preddavky

 • Povinnosť platiť preddavky si bude vyžadovať daň vyššia ako 2500 eur.

5. Termín daňového priznania

 • Odklad daňového priznania bude možný iba v prípade príjmov zo zahraničia. Všetci ostatní musia priznanie podať do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda do 31. marca.
 • V roku 2013 tento deň pripadne na nedeľu a nasledujúci deň bude Veľkonočný pondelok. Termín na priznanie uplynie 2. apríla.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - JÁN KROŠLÁK)

Paušálne alebo reálne? Vyberte si

Naposledy si môžete odčítať od príjmov štyridsať percent bez ohľadu na to, o akú sumu ide.

Živnostníci si musia zvážiť, či sa im neoplatí zbierať nákupné bločky. Takzvané paušálne výdavky za rok 2013 môžu dosiahnuť najviac 5040 eur.

„Pri vyčíslení daňovej povinnosti za rok 2012 vychádza daňovník zo zákona o dani z príjmov v znení platnom do konca roku 2012. Znamená to, že v daňovom priznaní za rok 2012 uplatní za zákonom stanovených podmienok percentuálne výdavky bez limitu výšky,“ potvrdzuje hovorkyňa Finančného riaditeľstva Gabriela Dianová.

456727_basket_mail-120x90.jpgPaušál predstavuje najjednoduchší spôsob administratívy. Z príjmov odčítate 40 percent a odvody a máte základ dane.

„Ak sa daňovník rozhodne pre paušál, nepotrebuje dokladovať výdavky. Nemusí si odkladať bločky, nemusí viesť účtovníctvo. Povinne si vedie iba evidenciu o príjmoch, zásobách a pohľadávkach,“ povedala daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková.

Obmedzenie paušálnych výdavkov sa negatívne dotkne každého, komu ročné príjmy presiahli 12 600 eur. Tento spôsob zníženia základu dane môže využívať 140-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb.

„Predpokladáme, že na účtovanie o svojich výdavkoch prejde desať percent dotknutých subjektov,“ napísalo ministerstvo financií.

Kto určite nebude mať na výber, sú prenajímatelia nehnuteľností. Novela zákona o dani z príjmov zo 4. decembra minulého roka zrušila možnosť paušálnych výdavkov pri príjmoch z prenájmu.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Nezabudnite na cestnú daň

Tri z ôsmich žúp zvýšili sadzby na rok 2012. V ďalších dvoch krajoch vzrastú preddavky.

Kto vlani používal auto na podnikanie, musí do 31. januára podať priznanie k dani z motorových vozidiel a tiež túto daň zaplatiť. Daň na rok 2012 je vyššia v troch krajoch.

Prešovská župa zvýšila všetky sadzby pre osobné autá, nitrianska a trenčianska župa len pre autá s objemom motora nad 1200 kubických centimetrov.

„Pri výpočte dane za rok 2012 sa vychádza zo všeobecne záväzného nariadenia vyššieho územného celku platného na rok 2012,“ píše hovorkyňa Finančného riaditeľstva Gabriela Dianová.

Priznanie si vyžaduje aj údaj o predpokladanej výške dane v novom zdaňovacom období. Ak ide o viac ako 660 eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné alebo mesačné preddavky.

„Pri výpočte predpokladanej dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 sa vychádza zo všeobecne záväzného nariadenia platného na rok 2013,“ upozorňuje Dianová.

Sadzby na rok 2013 sú vyššie v Trnavskom a Banskobystrickom kraji.

(joč)

Kalendár pre živnostníkov na rok 2013

544232_calendar_series_4-120x90.jpgPrehľad najdôležitejších termínov pre samostatne zárobkovo činné osoby

31. január

 • Zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť samostatne zárobkovo činnej osobe výšku preddavku na rok 2013.
 • V prípade prírastku nehnuteľnosti alebo iných relevantných zmien treba podať priznanie k dani z nehnuteľností.
 • Uplynie lehota splatnosti dane za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje. Miestne dane vyberajú obce a mestá.
 • Kto používa auto na podnikanie, musí podať priznanie k dani z motorových vozidiel. V tejto lehote musí aj zaplatiť. Cestnú daň vyberajú daňové úrady.

8. február

 • Je to posledný deň splatnosti odvodov za január.
 • Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá k 1. januáru zmenila zdravotnú poisťovňu, musí vykázať výšku preddavku novej poisťovni.

2. apríl

 • Uplynie lehota na priznanie príjmov za rok 2012 a na zaplatenie dane. Daň z príjmov vyberajú daňové úrady.

1. júl

 • V sociálnom poistení začne záležať na príjme za rok 2012. Povinnosť platiť odvody vznikne, ak je príjem vyšší ako 4716 eur.

8. júl

 • Na koho sa začne vzťahovať povinné sociálne poistenie, musí sa prihlásiť v Sociálnej poisťovni.
 • Naopak, kto nemal taký príjem, aby musel pokračovať v povinnom poistení, sa musí odhlásiť zo systému.

8. august

 • Je to posledný deň splatnosti odvodov za júl.

30. september

 • Zdravotná poisťovňa vykoná zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok.

(joč)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 2. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 9. Inteligencia vo všetkom
 10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 1. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 2. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 3. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 4. Poslanci dnes dali jasne najavo, že plot na námestí nechcú
 5. HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016
 6. 3 šťavnaté spôsoby, ako povzbudiť výkon mozgu
 7. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 8. Budúcnosť EÚ a inteligentných miest
 9. Todos predstaví 4 americké premiéry na Autosalóne
 10. Ekonomický a účtovný softvér Humanet oslavuje
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 22 320
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 629
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 6 598
 4. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 427
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 6 173
 6. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 4 757
 7. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 4 431
 8. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 3 754
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 2 932
 10. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 554

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Milan Kňažko: Fico klame, keď tvrdí, že nevedel, kam sa sťahuje

Keď nie ste aktívny v obrane svojich práv, prídete o ne, tvrdí MILAN KŇAŽKO.

DOMOV

Pri kontrole pošty sa Danko môže pozrieť do zahraničia

Preverovanie zásielok robí aj pošta. Obálky však neotvárajú.

KOMENTÁRE

Bez Radičovej, bez Kisku a bez obáv: v čom majú Mihál s Beblavým nevýhodu

Postačia úroveň a normálnosť na úspech v politike? Alebo budú práve naopak, hendikepom?

Neprehliadnite tiež

Európska komisia prijala návrh piliera sociálnych práv

Pilier pozostáva z 20 kľúčových zásad a práv na podporu dobre fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia.

Prečo by sme Uber či Airbnb mali podporovať?

Európsky parlament odhaduje, že v najbližších rokoch by mohla zdieľaná ekonomika zvýšiť potenciál HDP Európy o 500 miliárd eur ročne.

Richter zavádza 90-ročných dôchodcov, penzie všetkým nezvýši

Minister práce sľubuje, že zvýši penzie najstarším dôchodcom. Viac dostane len každý štvrtý.

Trump sa chystá zredukovať dane najviac v histórii

Šéf rezortu financií uviedol, že prezidentov plán bude najrozsiahlejšou daňovou reformou.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop