Ako sa vyhnúť odvodom z dohôd (čo funguje a čo nie)

O platení odvodov z dohôd, či už študentských, ale aj bežných dohodárov panuje stále dosť mýtov, dohadov, poloprávd a nejasností.

Mladý človek má oslobodenú časť príjmu na dohodu len ak je študent a nemá viac ako 26 rokov.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - FOTOLIA)

Už zo mzdy za tento mesiac zaplatia študenti brigádnici odvody. Čo môžu očakávať? Koľko vlastne dostanú na ruku? Majú si šetriť, aby mali na spätné zaplatenie odvodov?

O platení odvodov z dohôd, či už študentských, ale aj bežných dohodárov panuje stále dosť mýtov, dohadov, poloprávd a nejasností:

1. Kto platí odvody z dohody

Ak máte uzatvorenú dohodu s pravidelným príjmom, je to jasné. Odvody za vás odvádza do Sociálnej aj zdravotnej (neplatia z brigádnickej dohody) poisťovne zamestnávateľ.

Čo však v prípade, že máte uzatvorenú dohodu s nepravidelným príjmom? Viac-­menej sa všetci domnievali, že po skončení dohody odvody zaplatí daný študent (či bežný dohodár). Nie je to pravda. Aj spätne za vás odvádza odvody zamestnávateľ.

2. Dostanem na ruku hrubú mzdu

Odpoveď z prvého bodu okamžite navodzuje stav neistoty. Ak za mňa ako dohodára (či už študenta, dôchodcu, alebo bežného dohodára) s nepravidelným príjmom odvádza odvody zamestnávateľ, akú mzdu mi vlastne bude vyplácať? Už očistenú o odvody, ktoré zaplatí až spätne? Alebo mi dá hrubú mzdu, neočistenú o odvody a bude ich odo mňa spätne vymáhať?

penizL-120x90.jpgOdpoveď? Sociálnu poisťovňu v podstate nezaujíma, ako sa váš zamestnávateľ zariadi. Dôležité pre ňu bude iba to, či odvody spätne odvedie, alebo nie.

Pričom obzvlášť problematické je to pri dohodároch­ študentoch. Keďže z určitej sumy pri jednej dohode nebudú platiť odvody.

Napríklad ak vysokoškolák má uzatvorenú dohodu na celý rok 2013, ale reálne odrobí len päť mesiacov. Každý z týchto piatich mesiacov zarobí 350 eur. Ak sa zamestnávateľ rozhodne, že nebude riskovať a zrazí mu odvody, študent dostane na ruku len 336,35 eura za mesiac.

Napokon, keďže študent odrobil len päť mesiacov z celého roka, vyjde mu, že priemerne za mesiac zarobil len 145,83 eura. Teda odvody platiť nemusí. Zamestnávateľ mu bude musieť spätne doplatiť všetko, to čo mu strhol na odvodoch, teda 68,25 eura.

Ak by tento vysokoškolák odrobil osem mesiacov v roku a za každý by zarobil 350 eur, spätne by mu vyšlo, že v priemere zarobil 233,33 eura, teda by musel zaplatiť odvody zo sumy prevyšujúcej 155 eur, spolu 65,8 eura.

Ak by mu zamestnávateľ vyplácal hrubú mzdu neočistenú o odvody, musel by mu študent vrátiť týchto necelých 66 eur, aby mohol zaňho zamestnávateľ zaplatiť odvody.

Ako sa teda majú zamestnávatelia a zamestnanci zariadiť?

Pokyn pre zamestnávateľov nevydalo ani ministerstvo práce, na našu žiadosť napísalo aspoň odporúčanie.

„Vzhľadom na to, že vymeriavacím základom nepravidelne odmeňovaného dohodára je priemerný mesačný príjem zistený až po skončení poistenia, presná suma poistného sa dá zistiť až po skončení poistného vzťahu. Zamestnávateľ by sa mal vyhnúť situácii, aby nemal peniaze na odvod poistného, preto by mal poistné priebežne zrážať z odmeny dohodára a odviesť Sociálnej poisťovni po skončení poistného vzťahu dohodára,“ povedal Michal Jurči z tlačového oddelenia rezortu práce.

Zamestnávateľ má na toto myslieť už pri uzatváraní dohody.

Ak zamestnávateľ zrazil zamestnancovi viac, ako mal zamestnanec zaplatiť, tak je, samozrejme, povinný mu to vrátiť, dodáva Jurči.

Všetko toto má vyplývať zo zákona o sociálnom poistení. Podľa právnika Igora Augustiniča z advokátskej kancelárie bpv Braun Partners je v tomto zákone napísané, iba čo sa považuje za vymeriavací základ na platenie odvodov, ako sa vypočíta a kedy sú odvody splatné.

3. Nezaplatím odvody vôbec

Exminister práce Jozef Mihál (SaS) tvrdil, že študenti môžu poľahky obísť limity, ktoré pre nich platia pre oslobodenie z odvodov, teda 66 či 155 eur.

A to tak, že im zamestnávateľ zaplatí len tieto sumy a zvyšok im dorovná po skončení dohody s mesačným odstupom vo forme aj vysokej odmeny. Z nej by podľa neho nemuseli zaplatiť odvody vôbec.

Právnik Augustinič si myslí niečo iné. „Akákoľvek odmena vyplatená dohodárovi z titulu práce vykonávanej na základe dohody o brigádnickej práci študenta, ktorá sa považuje za zdaniteľný príjem, sa bude zahŕňať do vymeriavacieho základu na dôchodkové poistenie dohodára“.

To platí podľa neho aj vtedy, ak zamestnávateľ vyplatí odmenu brigádnikovi s mesačným odstupom po ukončení dohody. Samozrejme, ak by bola vyššia ako daných 66 alebo 155 eur.

ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA

Za nečestné vyhlásenie bude pokuta

paragraf-120x90.jpgŠtudenti získali výnimku z platenia odvodov. Musia však splniť určité podmienky. Čo musia a nesmú, vysvetľuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

 • Musí študent každý mesiac podpisovať čestné vyhlásenie, kde určí, na ktorú dohodu si nárokuje sumu, ktorá nepodlieha odvodom?

Určovanie výnimky na už určenú dohodu nie je potrebné zo strany študenta vykonávať každý mesiac.

 • Aký trest sankcia čaká študenta, ktorý podpíše takéto vyhlásenie u dvoch zamestnávateľov v danom mesiaci?

Študent, ktorý si chce uplatniť právo na určenie výnimky z dohody o brigádnickej práci študentov, je povinný určiť najviac jednu dohodu o brigádnickej práci študentov na výnimku.

V prípade, ak si určí výnimku na viac ako jednu dohodu, tak za porušenie tejto povinnosti môže Sociálna poisťovňa uložiť študentovi pokutu až do výšky 16 596,96 eura.

Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť porušenia tejto povinnosti.

 • Študent s nepravidelným príjmom bude platiť odvody spätne po ukončení dohody o brigádnickej práci študenta. Ako to bude v prípade študenta, ktorý v priebehu dohody dovŕši 18 rokov veku?

Maximálna suma priemerného mesačného príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov, na ktorú si študent uplatnil výnimku, je pre študenta, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku, vo výške 66 eur, a to až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom študent dovŕšil vek 18 rokov.

Po dosiahnutí tohto veku je to suma vo výške 155 eur. To znamená, že ak študent dovŕši 18 rokov napríklad 5. marca 2013, a z určenej dohody dosiahol priemerne mesačne príjem 80 eur, zaplatí poistné za marec 2013 zo 14 eur.

Ak dohoda trvala do 31. decembra 2013 a po celý čas mal na túto dohodu určenú výnimku, za obdobie apríl až december 2013 neplatí poistné, pretože od apríla 2013 nepresiahne maximálnu sumu 155 eur.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Nepravidelný príjem treba dohodnúť

Aby ste si mohli uplatniť sumu, z ktorej sa neplatia odvody aj na mesiace, keď nepracujete, dohodnite sa so zamestnávateľom, že vám bude mzdu vyplácať napríklad každý druhý mesiac.

Študent brigádnik sa môže jednoduchšie vyhnúť plateniu odvodov. A to v prípade, ak sa so zamestnávateľom v zmluve dohodne, že mu nebude mzdu vyplácať každý mesiac.

Odmena raz za čas

V takom prípade pôjde o dohodu s nepravidelným príjmom. V žiadnom zákone ani usmernení síce nie je vysvetlené, kedy ide o dohodára s nepravidelným príjmom, právnici, ale aj samotná Sociálna poisťovňa sa zhodujú vo vysveľovaní tejto definície.

„Za zamestnanca s nepravidelným mesačným príjmom treba považovať dohodára, ktorému z dohody o brigádnickej práci študenta nevyplýva právo na pravidelnú mesačnú odmenu,“ vysvetľuje právnik Igor Augustinič z advokátskej kancelárie bpv Braun Partners.

Podľa neho môže ísť o dohodu, že študent bude dostávať odmenu v dvojmesačných či štvrťročných intervaloch. Potvrdzuje to aj hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Prepočet na priemer

Ak bude mať uzatvorenú dohodu napríklad na jeden rok, ale s dohodou o nepravidelnom vyplácaní príjmu, pričom odpracuje len prvých šesť mesiacov v roku, hoci aj súvisle, bude sa mu príjem prepočítavať na priemer všetkých 12 mesiacov v roku.

Ak teda aj zarobí za prvých šesť mesiacov 300 eur za mesiac, v priemere za rok to bude len 150 eur.

Pri takejto sume študent od 18 rokov nezaplatí odvody vôbec. Ak mu ich zamestnávateľ strhne, musí mu ich spätne doplatiť.

(rag)

Každá dohoda raz skončí, aj brigádnická

Odvody z dohôd s nepravidelným príjmom sa platia až po ich ukončení. Brigádnická dohoda, hoci aj na lehotu neurčitú, má však svoj koniec.

csnic-120x90.jpgExminister práce Jozef Mihál (SaS) konštatoval, že ak dohodári uzatvoria dohodu na lehotu neurčitú a nikdy ju neukončia, vyhnú sa plateniu odvodov oni aj ich zamestnávatelia.

Nie je to však celkom tak. Pri dohode o brigádnickej práci študenta totiž treba pamätať na dva fakty.

Po prvé, dohoda zaniká po dosiahnutí zákonom stanoveného veku. „Prácu na základe takejto dohody možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku,“ vysvetľuje advokát Igor Augustinič z kancelárie bpv Braun Partners.

Po druhé, dohoda tiež zaniká ukončením dennej formy štúdia na vysokej škole.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO - SXC.HU)

1406929_calculator-120x90.jpgAké odvody zaplatí študent z dohody

Mladí ľudia môžu po dohode so zamestnávateľom zarobiť v čistom viac. Nezaplatia totiž žiadne odvody. Ušetrí na tom aj zamestnávateľ.

Príklad 1

Študentka Petra si zarába počas predĺžených letných prázdnin – júl, august ako administratívna pracovníčka. Zmluvu má podpísanú na celý rok 2013, odpracuje reálne len dva mesiace.

Mesačne zarobí 350 eur v hrubom.

Ako študentka SŠ má v roku 2013 oslobodené od odvodov príjmy do 66 eur.

Situácia A

Petra dostáva výplatu každý mesiac – má pravidelný príjem

Zo sumy 284 eur musí každý odpracovaný mesiac zaplatiť odvody:

 • starobné 4 % (11,36 eura)
 • invalidné 3 % (8,52 eura)
 • spolu 7 % (19,88 eura)

Zamestnávateľ za ňu zaplatí odvody:

 • starobné 14 % (36,76 eura)
 • invalidné 3 % (8,52 eura)
 • úrazové 0,8 % (2,8 eura, platí z plnej sumy)
 • garančné 0,25 % (0,875 eura, platí z plnej sumy)
 • rezervný fond 4,75 % (13,49 eura)
 • spolu 22,8 % (62,445 eura)

Za dva odrobené mesiace by Petra zaplatila na odvodoch 39,76 eura. Zamestnávateľ by za ňu zaplatil ďalších 124,89 eura.

Petra dostane za júl a august v čistom 326,48 eura/mesiac. (Zamestnávateľ jej pravdepodobne zrazí aj daň vo výške 3,63 eura/mesiac. Ak si však podá daňové priznanie, zaplatené dane jej budú vrátené.)

Situácia B

Petra sa dohodne so zamestnávateľom, že jej vyplatí mzdu za oba mesiace naraz.

Má nepravidelný príjem. Vyplatenú mzdu za dva mesiace si zráta a vydelí počtom mesiacov trvania zmluvy (12 mesiacov).

350 x 2 / 12 = 58,33 eura

 • Petra zaplatí 0 eur na odvodoch.
 • Zamestnávateľ za ňu zaplatí 7,35 eura na odvodoch na úrazové a garančné poistenie.

Petra v tomto prípade dostane čistú mzdu 342,66 eura/mesiac. (Zamestnávateľ jej pravdepodobne zrazí aj daň vo výške 7,34 eura/mesiac. Ak si však podá daňové priznanie, zaplatené dane jej budú vrátené.)

Môže sa však stať, že si zamestnávateľ ponechá zálohu na prípadne vzniknuté odvody. V takom prípade jej bude zo sumy strhávať sedem percent na odvody.

Príklad 2

Študent Pavol si zarába ako brigádnik na stavbe. Zmluvu má podpísanú na dva roky 2013 a 2014. Pavol pracuje od marca do novembra v roku 2013. V roku 2014 už nepracuje, pripravuje sa na štátnice. Zamestnávateľ mu mzdu vypláca každý mesiac.

Zarobí mesačne v hrubom 400 eur.

Ako študent VŠ má v roku 2013 oslobodené od odvodov príjmy do 155 eur.

Situácia A

Zo sumy 245 eur musí každý odpracovaný mesiac zaplatiť odvody:

 • starobné 4 % (9,8 eura)
 • invalidné 3 % (7,35 eura)
 • spolu 7% (17,15 eura)

Zamestnávateľ za ňu zaplatí odvody:

 • starobné 14 % (34,3 eura)
 • invalidné 3 % (7,35 eura)
 • úrazové 0,8 % (3,2 eura , platí z plnej sumy)
 • garančné 0,2 5% (1 euro, platí z plnej sumy)
 • rezervný fond 4,75 % (11,63 eura)
 • spolu 22,8 % (57,48 eura)

Za deväť odrobených mesiacov by Pavol zaplatil na odvodoch 154,35 eura. Zamestnávateľ by za ňu zaplatil ďalších 689,76 eura.

Pavol dostane v čistom 369,26 eura/mesiac. (Zamestnávateľ mu zrazí aj daň vo výške 13,59 eura/mesiac, tie však po podaní daňového priznania dostane naspäť, keďže zarobí menej ako je ročná nezdaniteľná suma na daňovníka).

Situácia B

Pavol sa dohodne so zamestnávateľom, že mu bude vyplácať mzdu každý druhý mesiac.

Má nepravidelný príjem. Vyplatenú mzdu za deväť mesiacov si zráta a vydelí počtom mesiacov trvania zmluvy (24 mesiacov).

400 x 9 / 24 = 150 eur

 • Pavol zaplatí 0 eur na odvodoch.
 • Zamestnávateľ zaňho zaplatí 37,08 eura na odvodoch na úrazové a garančné poistenie.

Pavol dostane v čistom 383,15 eura/mesiac. (Zamestnávateľ mu zrazí aj daň vo výške 16,85 eura/mesiac, tie však po podaní daňového priznania dostane naspäť, keďže zarobí menej ako je ročná nezdaniteľná suma na daňovníka.)

Môže sa však stať, že si zamestnávateľ ponechá zálohu na prípadne vzniknuté odvody. V takom prípade jej bude zo sumy strhávať sedem percent na odvody.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO - SXC.HU)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 677
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 148
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 884
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 472
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 427
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 148
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 551
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 425
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 364
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 103

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.

PLUS

Angela Merkelová: Krízová manažérka, ktorá ochránila Nemcov

Má dobré nervy a zvláda krízové situácie.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.