Poberáte penziu? Fakty a termíny, ktoré je dobré tento rok vedieť

Sociálna poisťovňa začala vyplácať vyššie penzie. Valorizačný mechanizmus sa podstatne zmenil.

Nová valorizácia pomôže najslabším.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - FOTOLIA)

Dôchodky jedného druhu sa zvyšujú o rovnakú sumu. Príjmové rozdiely medzi poberateľmi sa prestanú prehlbovať, ale iba dočasne.

Tento rok je to po prvý raz v histórii, čo sa dôchodky nezvýšia o rovnaké percento. Dávky jedného druhu vzrastú o tú istú sumu v eurách.

„Bez ohľadu na to, či (sólo) starobný dôchodok je sto eur alebo 500 eur, suma zvýšenia bude 11,20 eura,“ povedala Ľudmila Grauzelová zo sekcie dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.

Starý valorizačný mechanizmus zvýhodňoval ľudí s najvyššími penziami a naopak. V porovnaní s ním si zo seniorov polepší každý, kto má dôchodok do 363,90 eura.

Druh dôchodku

„Máme tu početnú skupinu starodôchodcov, ktorí sa oprávnene cítia diskriminovaní. Valorizácia dôchodkov pevnou sumou bude aspoň minimálnou formou pomoci,“ povedal predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky.

Novela zákona o sociálnom poistení z 10. augusta robí rozdiel medzi jednotlivými druhmi penzií. Okrem sólo dávok ide aj o také, ktoré sa krátia pre súbeh s iným dôchodkom.

Napríklad vdovec zvyčajne dostáva celú starobnú penziu a polovicu pozostalostnej dávky. „Starobný dôchodok sa tomuto poistencovi zvýši o 11,20 eura a vdovecký dôchodok iba o 3,20 eura,“ povedala Grauzelová.

Vstupné údaje sa nemenia, ale priemer rastu cien a rastu miezd v percentách už nestačí na výpočet pevnej sumy. Po novom záleží aj na priemernej penzii príslušného druhu.

„Na účel valorizácie v roku 2013 boli vypočítané priemerné výšky zvlášť za nekrátené dôchodky a zvlášť za krátené dôchodky,“ povedala Jana Hrabková z komunikačného odboru poisťovne.

O zvýšenie dôchodku netreba žiadať. Poisťovňa ho vykoná automaticky.

Prechodné riešenie

Ceny v prvom polroku stúpli o 3,7 percenta a priemerná mzda za ten čas vzrástla o 2,4 percenta. Keby sa spôsob valorizácie nezmenil, všetky penzie by sa zvýšili o 3,05 percenta.

„Zvyšovanie dôchodkov o pevnú sumu prinesie väčšiu spravodlivosť,“ tvrdí minister práce Ján Richter (Smer).

Rozdiely medzi dôchodkami sa zmrazia iba načas. V roku 2018 sa valorizácia vráti k percentám. Zmenia sa však aj vstupné údaje.

Z inflácie a rastu priemernej mzdy sa postupne prejde na rast cien za domácnosti seniorov – takzvaná dôchodcovská inflácia. Ministerstvo tvrdí, že reálna úroveň dôchodkov bude zachovaná.

tabulky1_res.jpg

Ako sa valorizuje

Čo sa zvyšuje

 • starobný,
 • predčasný,
 • invalidný,
 • vdovský, vdovecký,
 • sirotský a
 • sociálny dôchodok.

Čo sa nezvyšuje

 • vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok vymeraný z už valorizovaného dôchodku,
 • dôchodok manželky,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť.

Súbeh nárokov

 • Kto poberá viac dôchodkov, má nárok na zvýšenie každého z nich. Posudzujú sa samostatne.

Kedy sa valorizuje

 • 1. januára alebo
 • v deň priznania dôchodku.

Postup

 • Na zvýšenie dôchodkovej dávky je rozhodujúca suma vyplácaná ku dňu, od ktorého sa zvyšuje.
 • Sociálna poisťovňa vykoná valorizáciu automaticky – bez žiadosti. Poberateľ v januári dostane dôchodok spolu s doplatkom a písomné rozhodnutie o zvýšení poberanej sumy.

Termín výplaty

 • jeden z párnych dní od 2. do 24. dňa mesiaca alebo
 • najbližší pracovný deň pred alebo po termíne pripadajúcom na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok.

(joč)

Ceny by mali rásť pomalšie ako v starom roku

Senior minie takmer celý dôchodok na potraviny, bývanie a lieky.

1367847_29052298-120x90.jpgŠtatistický úrad na konci starého roka priniesol pozitívnu informáciu. Tempo rastu cien sa znížilo.

Efekt minuloročného zdraženia cestovného na železnici už vyprchal, pohonné látky dokonca zlacneli. Je pravdepodobné, že v decembri sa inflácia zrýchli, ale už v novom roku sa očakáva jej spomalenie.

„Tlmičom rastu cien bude aj naďalej opatrný spotrebiteľ, a to pod vplyvom pomalšieho ekonomického rastu a pretrvávajúcej vysokej nezamestnanosti v krajine,“ povedala analytička Poštovej banky Eva Sadovská.

1. Potraviny

Infláciu budú ťahať nahor najmä potraviny. V lete zdraželi poľnohospodárske komodity, chvíľu trvá, kým sa to odrazí na cenách potravín.

Analytik obchodu Ľubomír Drahovský tvrdí, že by nemali rásť tak rýchlo ako vlani. „Stále sa znižuje kúpyschopnosť obyvateľstva.“

2. Energie

Regulované ceny vodného a stočného, tepla a plynu sa zvýšia podstatne menej ako v minulosti. Za elektrinu by sme mali platiť menej.

3. Lieky

Aj niektoré lieky preplácané zdravotnou poisťovňou zlacnejú. Cena na Slovensku už nesmie prevýšiť priemer troch najnižších cien v Európskej únii.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - SXC.HU)

Výsluhové penzie sa zvýšia

Silové rezorty sa inšpirovali zmenou valorizácie civilných dôchodkov.

Valorizácia
Miera zvýšenia
 • Výsluhový – v závislosti od zvýšenia starobného dôchodku a dĺžky služobného pomeru.
 • Invalidný výsluhový – tak ako úplný invalidný dôchodok: o 10,10 eura.
 • Vdovský, vdovecký výsluhový – o 60 percent zvýšenia starobného dôchodku: 6,80 eura.
 • Sirotský výsluhový – o 40 percent zvýšenia starobného dôchodku: o 4,50 eura.

Minulý rok ostane zrejme naveky jediným, keď sa nezvýšili výsluhové dávky. Na júl 2013 je naplánovaná zmena valorizačného mechanizmu.

Návrh novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov predpokladá, že výsluhový dôchodok by sa valorizoval v závislosti od zvýšenia civilnej starobnej penzie a počtu odslúžených rokov.

„Ak takto pripravený návrh schváli vláda, pôjde do parlamentu,“ povedala Marta Fabianová z komunikačného odboru ministerstva vnútra.

Do roku 2011 sa výsluhové dávky zvyšovali podobne ako civilné penzie, teda na základe rastu cien a miezd v percentách, len o pol roka neskôr. Vlani, pár dní pred valorizáciou, došlo k zmene: dávky sa zvyšujú, len ak rastú platy v príslušnom rezorte – a tie boli už dva roky zmrazené.

Sociálne zabezpečenie ozbrojených zložiek nestačí kryť nároky. Pôvodný plán bol taký, že dávky budú podliehať dani z príjmov alebo dodatočnému odvodu do sociálneho systému. „Návrh zákona primerane zachováva nároky založené platným zákonom.“

(joč)

Seniori môžu robiť na dohodu

Predčasní dôchodcovia prišli o možnosť práce na dohodu. Po dovŕšení penzijného veku ju budú mať opäť.

Príjem z práce na dohodu od nového roka podlieha dôchodkovému poisteniu. Kým predčasný penzista si musí vybrať medzi zárobkom a dávkou zo Sociálnej poisťovne, senior môže pokračovať v práci.

„Súbeh nároku na výplatu starobného dôchodku a činnosti zamestnanca nie je nijako obmedzený,“ povedala Ľudmila Grauzelová z poisťovne.

Odvody

sm-0102-019f-pracaS.rw-120x90.jpgDohodnutá odmena je vymeriavacím základom na sociálne aj na zdravotné poistenie. Dôchodcovia sú oslobodení od niektorých odvodov.

Komu priznali predčasný alebo starobný dôchodok, nemá invalidné ani poistenie v nezamestnanosti. Poberateľ starobného alebo výsluhového dôchodku v penzijnom veku musí prispievať iba na starobné poistenie.

Prepočet dôchodku

Dodatočné odvody zakladajú nárok na prepočet penzie. Druhá vec je, či sa to dohodárovi – najmä vzhľadom na výšku príjmu z takéhoto pracovnoprávneho vzťahu – oplatí.

„Je to veľmi individuálne. Záleží na všetkých jeho zárobkoch a celkovom období dôchodkového poistenia,“ povedala Grauzelová. Je to také individuálne, že to môže znamenať aj zníženie výslednej sumy.

O zvýšenie dôchodku môžete požiadať až po zániku zárobkovej činnosti. Dohodárovi sa zohľadní príjem a odpracované obdobie od 1. januára 2013.

odvody_res.jpg

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - SITA/AP)

Kalendár pre seniorov na rok 2013

Prehľad najdôležitejších termínov pre ľudí v dôchodkovom veku

1. január

 • Fotolia_46633841_Subscription_XL-120x90.jpgDôchodky zo Sociálnej poisťovne sa zvyšujú o pevné sumy. Výplatné termíny sa nemenia, iba tie, ktoré pripadajú na sobotu alebo na nedeľu, sa predsunú alebo posunú na najbližší pracovný deň.
 • Práca na dohodu zakladá dôchodkové poistenie. Neskôr sa zohľadní vo výške starobného dôchodku.
 • Kto mal v predchádzajúcich rokoch zastavený predčasný dôchodok, môže požiadať o prepočet starobnej penzie. Ide aj o pozostalostné dôchodky po takýchto poistencoch.

31. január

 • Uplynie lehota na priznanie dane z nehnuteľností i na zaplatenie dane za psa, ak obec neurčila lehoty na jej splátky.
 • V tomto termíne treba tiež preukázať nárok na zníženie tej-ktorej miestnej dane alebo oslobodenie od nej.

28. február

 • Najdôležitejší termín pre poberateľov predčasného dôchodku, ktorí pracujú na dohodu. Kto dovtedy nedovŕši penzijný vek, už musí byť odhlásený z dôchodkového poistenia alebo pripravený na zastavenie dôchodku.

2. apríl

 • Uplynie lehota na priznanie príjmov za rok 2012. V tejto lehote treba aj daň zaplatiť.

1. júl

 • Valorizuje sa životné minimum. Úmerne tomu sa zvýši hranica nároku na predčasný dôchodok. Vyžaduje sa viac ako 1,2-násobku životného minima.
 • Mali by sa zvýšiť výsluhové dôchodky. Miera valorizácie má závisieť od zvýšenia civilných penzií a od dĺžky služobného pomeru.
 • Prepočítajú sa niektoré príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia: na zvýšené výdavky, opatrovanie, osobnú asistenciu a prepravu. Bude záležať na aktuálnom zvýšení životného minima a príjme človeka s ťažkým zdravotným postihnutím za rok 2012.

30. september

 • Zdravotné poisťovne musia vykonať ročné zúčtovanie a poslať klientom jeho výsledok.

2. december

 • Zvyčajne sa začnú vyplácať vianočné príspevky.

31. december

Vyprší možnosť zbaviť sa poplatkov za vedenie účtu z kupónovej privatizácie. Oddialiť to môže iba zmena zákona.

(Zdroj: Sociálna poisťovňa, zbierka zákonov, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 4. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 6. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 2. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 3. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 4. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 7. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 8. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 9. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 10. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 681
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 577
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 112
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 021
 5. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 2 376
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 588
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 586
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 461
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 450
 10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach 1 028

Hlavné správy zo Sme.sk

Nadhľad Matie Lenickej

Radi by sme mali istotu, že ráno ešte bude svetlo

Rozumieme, komu najviac nahráva a vyhovuje Kiskova kauza. Veríme, že ju vyrieši so cťou.

Komentár Petra Schutza

Gajdošovi sa veriť nedá, pre Danka

V Smer-SNS-Híd je kapitán veľkým pánom.

EKONOMIKA

Český Tuzemák je rakovinotvorný, Česi sa však škodlivej látky nechcú vzdať

S rumovou arómou nemusí mať problém iba Česko.

EKONOMIKA

Zákon na ochranu médií sa dá ľahko obísť

Legislatíva zakazuje, aby majiteľ vlastnil printové aj elektronické médiá zároveň.

Neprehliadnite tiež

Markíza má byť na predaj, hovorí sa aj o ďalších médiách

Majiteľ najsledovanejšej televízie na Slovensku, ako aj potenciálni záujemcovia o jej kúpu tvrdia, že špekulácie nekomentujú.

Kroksy sú späť. Ich miliardová stratégia? Byť škaredé

To, že sa kroksy vracajú, nie je žiadna náhoda.

Zákon chrániaci médiá je ľahké obísť

Legislatíva zakazuje, aby majiteľ vlastnil printové aj elektronické médiá zároveň.

Do Moricových železničných opravovní vstupuje nový investor

Budamar získa tretinu v ŽOS Vrútky, čo sú tretie najväčšie opravovne. Sľubuje si od toho úsporu na opravách lokomotív a tisícky vagónov.