Akcie z kupónky? Čakajte ďalšiu faktúru (Všetky dôležité informácie)

Prevod bezcenných akcií stále robí problémy, no aspoň účty zosnulých sa vyhnú poplatkom. V januári budú opäť posielať šeky za vedenie účtu.

Bezcennej kupónovej knižky sa zbavte čím prv.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Predchádzajúca vláda stihla prisľúbiť, že všetko vyrieši, a vzápätí prepadla vo voľbách. Niektoré veci sa dali do pohybu len nedávno.

V marci politici sľúbili, že raz a navždy vyriešia problémy prevodu bezcenných papierov z kupónovej privatizácie. Je december – takmer nič sa nezmenilo.

„Fond národného majetku intenzívne pracuje na zjednodušení procesu,“ znie aktuálna informácia. V stanovisku FNM sa píše, že k zjednodušeniu by malo prísť v roku 2013.

Pôvodný plán bol taký, že majiteľ účtu vypíše splnomocnenie pre poštu a ona ho zbaví všetkých starostí. Pošta však informuje, že to zatiaľ neprichádza do úvahy. Tímu expertov, ktorý pracuje pomaly deväť mesiacov, sa nepodarilo presadiť ani riešenia v prospech dedičov.

„Zrejme tlak občanov bol malý,“ myslí si Milan Hošek z občianskeho združenia Ochranné spoločenstvo minoritných akcionárov.

Jedinou zmenou k lepšiemu je, že ľudia sa nemusia zbaviť akcií po zosnulých poručiteľoch.

Konečne sa niečo deje

V skratke
 • Možnosť zbaviť sa poplatkov za vedenie účtu z kupónky uplynie 31. decembra 2013.
 • Depozitár cenných papierov v januári pošle faktúru za rok 2012.
 • Bude na nej najmenej 10 eur bez DPH. Je to o čosi viac ako na faktúre za rok 2011.
 • Adresát môže najprv zaplatiť a potom riešiť, čo s akciami.
 • Fond národného majetku vráti poplatok za rok prevodu, prípadne aj za dva roky dozadu.
 • Prevod bezcenných papierov na FNM fyzicky vybavujú niektoré pošty a pracoviská RM–S Market.

Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP), ktorý vedie väčšinu účtov, vo štvrtok schválil dodatok svojho cenníka. „CDCP nebude vystavovať a zasielať faktúry zosnulým osobám,“ informovala Dagmar Kopuncová z komunikačného oddelenia. Uvidí sa, či to bude stačiť, alebo bude potrebné iné, komplexné riešenie.

Problémy vypukli už za predchádzajúcej vlády. Niektoré veci sa však dali do pohybu až v septembri, keď štát presadil výmenu vedenia depozitára.

Spoločnosť, ktorej majoritným akcionárom je FNM, aktualizovala databázu majiteľov účtov o údaje z Registra obyvateľov. „Po nástupe nového vedenia spoločnosti v septembri 2012 bolo možné v krátkom čase vykonať len kroky, ktoré sú v kompetencii centrálneho depozitára,“ hovorí Kopuncová.

V januári to príde

Možnosť zbaviť sa poplatkov za bezcenné akcie uplynie o rok. A už sú pomaly nachystané faktúry za vedenie účtu v tomto roku.

„Centrálny depozitár bude posielať faktúry začiatkom januára budúceho roka,“ oznamuje Kopuncová. Výška poplatku za rok 2012 je najmenej 10 eur plus DPH. To je 12 eur.

Spoločnosť avizuje, že ľuďom bude k dispozícii poradca. Zároveň chce zriadiť bezplatnú telefonickú linku.

V januári tohto roka poslala vyše 700-tisíc faktúr. Niektoré pošty, ktoré prevod fyzicky vybavujú, takmer skolabovali. „Predpokladáme, že návštevnosť našich pracovísk bude v tomto období vyššia,“ povedala Andrea Pivarčiová zo Slovenskej pošty. „Zákazníkom preto odporúčame, aby si nenechali proces bezodplatného prevodu na tento čas.“

Majiteľov účtov ubúda

Z privatizácie založenej na nákupe menších investičných jednotiek zostalo všeobecné sklamanie a vyše milióna účtov. „K 4. 12. 2012 uzavrelo zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov na FNM približne 315-tisíc osôb,“ povedal Martin Vrzgula, právnik RM-S Market.

Väčšina účtov sa nehýbe. Ich majitelia dávno stratili o ne záujem, mnohí aj zabudli, že niečo také majú. „Pokiaľ by občania navštevovali pracoviská zabezpečujúce bezodplatné prevody priebežne, bolo by možné do 31.12.2013 vybaviť všetkých, ktorí majú záujem,“ myslí si Vrzgula.

Ministerstvo financií zatiaľ nevidí dôvod na to, aby sa možnosť prevodu predĺžila. Ani by mu to nevyhovovalo.

Vláda Roberta Fica si dala záväzok, že rozhodne o zrušení fondu. Nič nie je definitívne, ani len termín, ale podľa informácií z vedenia Smeru môže ísť už o 1. január 2014.

Za účet zosnulého sa neplatí

Akcie po mŕtvych ľuďoch nebude treba previesť na štát. Majú zostať tam, kde sú.

Ako sa zbaviť bezcenných akcií po zosnulom majiteľovi, keď neboli predmetom dedičského konania? Problém tisícok ľudí by sa mal nenápadne rozplynúť. Centrálny depozitár cenných papierov rozhodol, že za účty mŕtvych nebude pýtať peniaze.

Zistili sme
 • Pre akcie nezahrnuté do dedičstva nebude treba otvoriť dedičské konanie.
 • Postačí právoplatné osvedčenie o dedičstve.
 • Dedič nebude potrebovať dočasný účet majiteľa cenných papierov.
 • Akcie prevedie priamo na FNM.

„Táto zmena sa vzťahuje na majiteľov účtu zomrelých v roku 2012 alebo v predchádzajúcich rokoch bez obmedzenia,“ povedala vedúca komunikačného oddelenia Dagmar Kopuncová. Ak akcie nezaniknú spolu so spoločnosťou, ktorá ich vydala, a dedičia neprejavia o ne záujem, zostanú v depozitári.

Začiatkom tohto roka faktúry mierili na adresy pôvodných majiteľov cenných papierov. Pozostalí nevedeli, čo robiť.

Mnohí nezdedili žiadne akcie a otvorenie dedičského konania niečo stojí. Aby toho nebolo málo, priamy prevod na Fond národného majetku nie je možný: dedič si musí otvoriť účet v depozitári a papiere najprv previesť naň.

Ministerstvo financií pred voľbami navrhlo zjednodušenie procesu. „Riešenia týkajúce sa priameho prevodu cenných papierov, ktoré neboli zahrnuté do dedičského konania, mala nájsť pracovná skupina zriadená predchádzajúcim vedením centrálneho depozitára,“ hovorí Kopuncová.

„Ukázalo sa, že problematika dedičského konania je veľmi zložitá a pri platnej legislatíve nie je možné postupovať inak.“

(joč)

Pošta rozšíri sieť pracovísk

Majiteľ akcií zatiaľ nebude mať možnosť poveriť poštu na vykonanie prevodu.

sm-1210-016f-marketVS.rw-120x90.jpgMinisterstvo financií v septembri informovalo, že prevod bezcenných papierov na štát sa technicky zjednoduší: majiteľ dá splnomocnenie Slovenskej pošte a tá urobí všetko potrebné. Teraz to neprichádza do úvahy.

„Prevod prostredníctvom splnomocnenia nebude zatiaľ možný,“ povedala minulý týždeň Andrea Pivarčiová z komunikačného odboru Slovenskej pošty.

Výhodou navrhnutého riešenia by bolo, že klient nemusí cestovať na jedno z vybraných pracovísk, často vzdialeného od miesta bydliska. Podpíše špeciálne tlačivo, zašle ho na určenú adresu a bude mať pokoj.

„Po zvážení všetkých rizík súvisiacich s možnosťami splnomocnenia Slovenská pošta plánuje prioritne rozšíriť počet určených pracovísk,“ hovorí Pivarčiová. Podrobnosti zverejnia „v blízkej budúcnosti“.

Prevod vybavuje 42 pôšt. „Na väčšine pracovísk bez problémov vybavia okrem objednaných klientov aj tých neobjednaných,“ dodala Pivarčiová.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - VLADO ŠIMÍČEK)

Nezbavte sa akcií, kým si nezistíte ich hodnotu

Prevod akcií na štát si dobre rozmyslite. Sú takí, čo darovali veľmi cenné papiere a teraz to ľutujú.

Panika, nezáujem i neúplné informácie viedli k tomu, že ľudia sa zbavili aj veľmi cenných papierov. Fond národného majetku získal napríklad akcie Tatra banky v hodnote 14-tisíc eur za kus.

„Ľudia by si mali sami preveriť, či ich akcie majú nejakú cenu. Myslím si však, že zlyhali aj inštitúcie, keď vám nevedeli a nechceli poradiť, či vaše papiere z kupónky majú hodnotu,“ hovorí Filip Glasa, ktorý prevádzkuje web ako-investovat.sk.

Poraďte sa

Najčastejšie darované akcie
Bez hodnoty
 • VÚB KUPÓN IF
 • IF Psips
 • Považské strojárne
 • Východosl. strojárne
 • OZETA odevné závody Trenčín
 • CREDIT - FOND IF
 • STAVOINDUSTRIA Bratislava
 • O T F
 • SANDRIK Dolné Hámre
 • ZÁVODY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY ZVT
 • Strojstav N. M. nad Váhom
 • OSP DANUBIUS
 • Smrečina
 • TOS Spišská Nová Ves
 • Topoľčianske strojárne
 • Slovenské lučobné závody Hnúšťa
 • TESON
 • Bardejovské strojárne
 • VAB SIPOX
 • ZLIEVÁREŇ
 • DREVOINDUSTRIA
 • Poľnohospodárske družstvo Dobrá Niva
 • Agrozemp
 • ASKO
 • CHIRANA-PREMA
 • STAVOSPOL
 • GEOCONSULT
 • TATRA nábytok
 • PREGLEJKA
 • AGROSTROJ Rožňava
 • Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava
 • ZVL Žilina

sm-1210-017f-burzaS.rw-120x90.jpgMnohé firmy zanikli bez právneho nástupcu, ďalšie sú v konkurze alebo v likvidácii.

„Občania by sa mali obrátiť na obchodníka s cennými papiermi, prípadne na banku, ktorá vedie ich účet majiteľa, či priamo na spoločnosť, ktorá akcie vydala,“ povedala hovorkyňa Slovenskej pošty Bela Lisáková. Poradenstvo robí aj RM-S Market.

Cenné papiere odovzdané štátu už neuvidíte. FNM upozorňuje, že nemá povinnosť spätného prevodu. Nič mu síce nebráni považovať to za možnosť, ale nik ho nemôže nútiť.

Predať alebo držať?

Ak akcie majú cenu, môžete ich predať na burze. Len či sa to oplatí.

„Ak máte jednu, dve až päť akcií s nízkou hodnotou, sumárna cena za predaj môže byť nižšia alebo rovnaká ako výška poplatkov za obchody na burze,“ hovorí Glasa. Tieto poplatky sa podľa neho pohybujú od 10 eur vyššie.

Hodnotu môžu mať aj papiere, s ktorými sa neobchoduje na burze. Napríklad Nafta (bývalá Nafta Gbely) má veľmi vysokú cenu.

Druhou možnosťou je akcie držať v nádeji na podiel na zisku. „Niektoré firmy vyplácajú slušnú dividendu,“ tvrdí Glasa. Jeho web umožňuje porovnanie hospodárskych výsledkov firiem.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - SITA/AP)

Poštová poukážka je lepšia

Kto previedol akcie na štát, má dve možnosti refundácie poplatkov za vedenie účtu.

Fond národného majetku vráti poplatok za vedenie účtu za rok prevodu akcií a v prípade potreby aj za dva predchádzajúce roky. Pri výbere spôsobu refundácie urobíte lepšie, keď zvolíte poštovú poukážku.

Poplatky
Najnižšie sumy
rok vedenia účtu/suma
 • 2011/9,60 eura
 • 2012/12 eur

Kto uprednostní výplatu na bankový účet, musí predložiť žiadosť s vlastnoručným podpisom overeným na matrike alebo u notára. To niečo stojí.

„Fyzické osoby si prevažne volia spôsob poštových poukazov,“ povedal riaditeľ sekcie analýz FNM Tomáš Novanský.

Fond koncom augusta zverejnil aj informácie o refundácii poplatkov uhradených ľuďmi, ktorí medzičasom zomreli. Adresuje ich dedičom.

„Ak ide o vrátenie poplatku za vedenie účtu majiteľa cenných papierov, ktorý už zomrel, odporúčame, aby ste zaslali FNM písomnú žiadosť s originálom dokladu o zaplatení alebo jeho kópiou overenú na matrike alebo u notára.“

(joč)

Ťažkosti majú i Česi

Zahraniční majitelia slovenských akcií musia kontaktovať niekoho na Slovensku.

Približne 20-tisíc faktúr za vedenie účtu v bratislavskom depozitári cenných papierov smerovalo do Česka. Adresátom sa začali problémy.

Česká pošta nespolupracuje pri prevode slovenských akcií, takže majitelia musia poveriť niekoho na Slovensku, aby konal v ich mene.

„Keď mi pošlú e-mail, pošlem im vzor splnomocnenia,“ hovorí Milan Hošek z Ochranného spoločenstva minoritných akcionárov na Slovensku. Ďalšou komplikáciou je vrátenie poplatkov.

„Výplata peňazí poštovým poukazom do Českej republiky nie je možná,“ píše Fond národného majetku. Bankový prevod si zasa vyžaduje príliš veľa administratívy.

„Preto odporúčame dohodnúť sa s rodinným príslušníkom žijúcim na Slovensku a požiadať o výplatu peňazí na jeho bankový účet.“

(joč)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 2. Leto nekončí!
 3. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 4. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 5. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 6. Už aj seniori presadajú do SUV
 7. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 8. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 9. Bratislava gets a new public space and park
 10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 5 493
 2. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 4 089
 3. Ako sme jazdili v socializme 2 183
 4. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 1 776
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 736
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 341
 7. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 091
 8. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 088
 9. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 668
 10. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 564

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Branci pýtajú peniaze na domobranu. Končia na súkromnom účte

Výzvou na posielanie finančných príspevkov sa už zaoberá polícia.

KOMENTÁRE

Zmizne dôkaz o krytí Bašternáka?

Inšpekcia koná, akoby kryla ľudí, ktorí vlani zmarili raziu u developera.

KULTÚRA

Vojna bez krvi. Dunkirk je filmová anomália

Film leta bol prijatý s istým nepochopením.

Neprehliadnite tiež

Emisný škandál je rizikom pre nemeckú ekonomiku

Automobilový priemysel je najväčším vývozcom v Nemecku. Poskytuje približne 800-tisíc pracovných miest.

Bratislavou prechádzal jedinečný polkilometrový vlak. Takto vyzeral

V osobnej železničnej doprave je taký dlhý vlak výnimočný, vypravila ho firma RegioJet na rumunský festival Banát.

Cena pôdy v Česku prudko rastie, analytici sa boja investičnej bubliny

Vysoký dopyt, ktorý tlačil ceny hore bol vyvolaný aj európskymi dotáciami, ktoré dávali poľnohospodárom väčšie možnosti.

Putin, Merkelová, Macron. Pozrite sa, koľko zarábajú svetové politické špičky

Singapurský premiér zarába ročne 1,4 milióna eur a je najlepšie plateným štátnym zamestnancom na svete.