SME
Štvrtok, 25. apríl , 2019

Fico neuznal prehru v arbitráži, milióny platiť nechce

Za obmedzenie zisku z čias prvej Ficovej vlády má Slovensko akcionárovi Unionu zaplatiť 22 miliónov a súdne trovy.

Akcionár Unionu vyhral arbitráž so štátom pre zákaz zisku. Stále mu hrozí, že ho štát vyvlastní. Premiér aj ministerka zdravotníctva totiž stále chcú jednu poisťovňu.Akcionár Unionu vyhral arbitráž so štátom pre zákaz zisku. Stále mu hrozí, že ho štát vyvlastní. Premiér aj ministerka zdravotníctva totiž stále chcú jednu poisťovňu.(Zdroj: SITA)

Arbitrážny súd rozhodol, že za obmedzenie zisku z čias prvej Ficovej vlády má Slovensko akcionárovi Unionu zaplatiť 22 miliónov a súdne trovy.

BRATISLAVA. Slovensko prehralo medzinárodnú arbitráž s akcionárom zdravotnej poisťovne Union, firmou Achmea.

Za zákaz vyplácania zisku, ktorý presadil Smer ešte počas svojej prvej vlády, má Slovensko holandskej spoločnosti zaplatiť 22 miliónov.

Akcionári Unionu sa na súd obrátili v roku 2008. Ficova vláda rok predtým odobrila zákon, ktorý zakázal vlastníkom zdravotných poisťovní vyplatiť si zisk.

Ten mohli dať len naspäť do zdravotníctva. Prvýkrát akcionári poisťovní mohli prísť o peniaze v roku 2009, keď by si bez tohto zákona mohli vyplatiť zisk z roku 2008.

Možno až 40 miliónov eur

Poisťovne
Zákaz zisku
 • V roku 2007 prvá Ficova vláda schválila zákon, ktorý zakázal zdravotným poisťovniam vyplatiť zisk.
 • Zisk museli akcionári investovať do zdravotníctva.
 • Akcionári poisťovní Apollo, Dôvera a Union dali podnet na arbitrážny súd o náhradu ušlého zisku
 • Išlo asi o miliardu eur.
 • Vlani Ústavný súd zákon označil za protiústavný.
 • Poslanci dnešnej opozície ho zmenili a povolili za podmienok poisťovniam zisk vyplatiť.

Achmea by si nevyplatila nič, až do minulého roku vykazovala kumulovanú stratu. Vlani prvýkrát vykázala zisk deväť miliónov eur.

Ako sa vypočítalo odškodnenie, dnes nie je jasné. Výpočet by mal byť súčasťou rozhodnutia, ktoré je prístupné len štátu a akcionárovi Unionu.

Achmea ho nechce zverejniť pre diskusiu o zavedení jednej poisťovne, ministerstvo financií na žiadosť o sprístupnenie včera neodpovedalo.

Okrem 22 miliónov, ktoré má poisťovňa získať za ušlý zisk, má Slovensko zaplatiť aj súdne trovy tri milióny.

Do celkového účtu za prehranú arbitráž sa zarátavajú aj právnici, ktorí nás zastupovali. Združenie zdravotných poisťovní tvrdí, že celkovo ide o 44 miliónov eur.

Na porovnanie, je to toľko, čo chce štát získať na vyšších daniach a odvodoch pre živnostníkov.

Vláda: nezaplatíme

„Je to neprávoplatné rozhodnutie. Nikto nejde nič platiť,“ povedal premiér Robert Fico.

Pridáva sa k nemu aj minister financií Peter Kažimír, ktorý v stanovisku uviedol, že rozhodnutie je nevykonateľné.

Arbitráž prebiehala podľa medzivládnej dohody s Holandskom o ochrane investícií, ktorú sme podpísali ešte za federácie v roku 1991.

Na arbitra sa môže podľa dohody obrátiť ktorákoľvek zo strán, keď tá druhá bráni jej investíciám. Dohoda hovorí, že verdikt súdu je pre strany konečný a záväzný.

Zmluva pripúšťa, že štát siahne na investície, ak ide o verejný záujem a takýto zásah sa urobí zákonným spôsobom. Náš Ústavný súd vlani rozhodol, že zákaz vyplácania zisku súkromných poisťovní bol protiústavný.

Achmea: zaplatia

Ficova vláda namieta právomoci arbitrážneho súdu. Vstupom do Únie sa podľa vlády dohoda s Holandskom zrušila. Slovensko sa preto obrátilo aj na nemecký súd. Spor tam ešte prebieha.

Dva nemecké súdy Slovensku nedali za pravdu a povedali, že arbitrážny súd môže o týchto veciach rozhodovať, hovorí partner TaylorWessing e|n|w|c Radovan Pala. Slovensko podalo sťažnosť na Najvyšší spolkový súd, dodal.

Advokát Pala upozorňuje, že aj keby nemecký súd dal Slovensku za pravdu, vec sa tým nekončí. Rozhodovala by tak Európska komisia a následne zrejme aj Súdny dvor Európskej únie.

„Nie je možné vylúčiť, že aj v takom prípade dospejú k rovnakému alebo dokonca ešte nepriaznivejšiemu výsledku pre Slovensko,“ dodal.

Holandská firma Achmea s našou vládou nesúhlasí. Rozhodnutie je podľa nej konečné, vykonateľné a štát sa nemôže odvolať. Slovensko podľa rozhodnutia zásadne porušilo práva firmy bez toho, aby išlo o verejný záujem, tvrdí hovorca Bert Rensen.

„Je poľutovaniahodné, že to ministerstvo vo svojom vyhlásení ignoruje,“ povedal.

Na jeho stranu sa prikláňa aj vedúci Ústavu medzinárodného a európskeho práva na Paneurópskej vysokej škole Miroslav Slašťan.

„Rozhodcovský rozsudok je právoplatný a vykonateľný,“ povedal. „To, že prebieha akékoľvek iné konanie, nemá na právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku voči Slovensku žiadny vplyv,“ povedal Slašťan.

Jednu poisťovňu chcú ďalej

Prehraná arbitráž nezastavila vládu v príprave jednej poisťovne.

BRATISLAVA. Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská ani premiér Robert Fico sa nevzdávajú svojho plánu zaviesť do roku 2014 jednu zdravotnú poisťovňu.

Ich snahu o monopolizáciu zdravotného poistenia neovplyvnilo ani rozhodnutie arbitrážneho súdu, že Slovensko má zaplatiť 22 miliónov eur akcionárovi zdravotnej poisťovne Union za zákaz vyplácania zisku, ktoré zaviedla prvá Ficova vláda.

„Určite budem v príprave pokračovať,“ povedala Zvolenská. Rovnako sa na sneme Smeru v sobotu vyjadril aj premiér. Jedinú štátnu poisťovňu chce mať Fico, aj keby mal súkromné poisťovne vyvlastniť.

Na otázku, či sa nebojí arbitráží a sporov, povedal, že „kto sa bojí, nech nejde do lesa“.

Akcionári súkromných poisťovní Penta a Achmea poisťovne predať nechcú. Nevylučujú ani arbitráže.

Prehra Slovenska v arbitráži podľa šéfa firmy Achmea Willema van Duina ukazuje, že aj vyvlastnenie sa skončí neúspechom. „Za cenu veľkých nákladov slovenských daňových poplatníkov,“ dodal.

Penta arbitráž prehrala

Aj akcionári Dôvery sa obrátili pre zákaz vyplácania zisku na arbitrážny súd. Ten vyhlásil, že firma Penty nie je holandský investor, preto arbitráž stopol.

BRATISLAVA. Akcionári Dôvery na arbitrážnom súde neobstáli tak dobre ako vlastníci Unionu. Pred vyše rokom totiž ich spor súd zastavil.

Slovensko nemuselo zaplatiť nič, akcionár Dôvery, spoločnosť HICEE, musela uhradiť výdavky sporov. HICEE patrí investičnej skupine Penta.

Arbitrážny súd neriešil, či bola firma Penty poškodená. Súd len povedal, že firma HICEE nie je priamym vlastníkom Dôvery. Bola medzi nimi ešte spoločnosť Dôvera Holding a tá nespadá pod zmluvu o ochrane investícií.

Penta už tento stav napravila. Ak by sa na arbitrážny súd obrátila po možnom vyvlastnení, mohla by uspieť skôr.

Zákaz vyplácania si zisku viedol Dôveru k spojeniu s poisťovňou Apollo, tvrdia jej vlastníci. Vlastníkmi spojenej poisťovne Dôvera bola Penta a firma registrovaná na Cypre Prefto Holding.

Penta by už od budúceho roku mohla byť opäť jediným vlastníkom Dôvery. Od Prefta totiž kúpila polovicu akcií. Obchod musí odobriť ešte Protimonopolný úrad. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou to už podľa portálu etrend odobril.

Pri spájaní poisťovní si akcionári Dôvery vytvorili účtovnými operáciami rezervu na vyplácanie si dividend.

V účtovníctve si tak nechali vyše 400 miliónov eur ako záväzky voči akcionárom, ktoré si postupne mohli vyplatiť napriek zákazu zisku.

Právnici: Dva nemecké súdy Slovensku za pravdu nedali

Právnici vysvetľujú, o čom sa Slovensko sporí a čím spochybňuje rozhodnutie arbitrážneho súdu.

Ide o krátke a zjednodušené stanovisko.

Rozhodcovské konanie bolo začaté holandským akcionárom poisťovne Union (Eureko BV, teraz Achmea) na základe dvojstrannej medzinárodnej zmluvy o ochrane investícií medzi Holandskom a ČSFR z roku 1991.

Tato zmluva umožňuje, aby investor, ktorého investícia bola v druhom zmluvnom štáte „ohrozená“, žaloval tento zmluvný štát na náhradu škody.

Rozhodcovské konanie podľa tejto zmluvy rozhoduje tzv. ad hoc rozhodcovský súd, ktorý rozhoduje podľa modelových procesných predpisov UNCITRAL. Hmotne pravo je de facto obsah medzinárodnej zmluvy o ochrane investícií.

Únia chce monopol

V tomto prípade sa rozhodcovia dohodli, že miesto rozhodcovského konania bude v Nemecku. Z tohto dôvodu podlieha konanie nad rámec modelových procesných predpisov UNCITRAL, úprave nemeckých procesných predpisov („nemecký občiansky súdny poriadok“).

Problém, na ktorý sa odvoláva ministerstvo financií (MF SR) je veľmi aktuálny problém celej medzinárodnej investičnej arbitráže.

Európska únia respektíve Súdny dvor EÚ sa v posledných rokoch snaží si uzurpovať „monopol“ v rozhodovaní otázok európskeho práva v poslednej inštancii.

Naopak, rozhodcovské konanie je jednoinštantné, a preto v zásade nepripúšťa preskúmanie svojho rozhodnutia nikým (ani Súdnym dvorom EÚ), a to ani v prípade, ak sa v spore aplikuje európske právo.

Tento kardinálny spor rozhodcov a sudcov Súdneho dvora sa opakuje aj v tomto prípade.

Nie je to v rozpore s Úniou

Už na začiatku konania v roku 2010 Slovensko namietlo skutočnosť, že rozhodcovský súd je nepríslušný, lebo zmluva o ochrane investícií vstupom do EU zanikla, a že o veci má rozhodovať v zmysle európskeho práva Európskej komisie.

Rozhodcovský súd tento argument neuznal a tzv. medzitýmnym rozhodcovským nálezom určil, že má právomoc a príslušnosť rozhodnúť spor medzi SR a Eureko BV.

Proti tomuto medzitýmnemu nálezu sa Slovensko „odvolalo“ na nemeckom súde. Nemecký prvoinštančný súd a následne odvolací súd potvrdili názor rozhodcov.

To znamená, že medzinárodné zmluvy na ochranu investícií nezanikajú automaticky vstupom oboch zmluvných strán do EÚ a nie sú v rozpore s pravom EÚ.

Rozhodcovia v tomto spore tvrdili, že rozhodcovská doložka v medzinárodnej zmluve o ochrane investícii medzi Holandskom a ČSFR (Slovenskom) je platná.

Opakujeme, že uvedené potvrdili aj oba nemecky súdy, kde právomoc rozhodcovského súdu preverovali na námietku Slovenska.

Slovensku ostáva Najvyšší spolkový súd

Slovensko podalo proti rozhodnutiam nemeckých súdov mimoriadnu sťažnosť na Najvyšší spolkový súd (NSS).

O tejto sťažnosti NSS ešte nerozhodol, v prípade, ak však bude mať pochybnosti o postupe nižších nemeckých súdov, vec pravdepodobne postúpi na rozhodnutie Súdnemu dvoru EU (SDEU); ak sa s názorom nižších sudov (to znamená v neprospech SR) stotožní, rozhodne zrejme bez toho, aby sa na názor pýtal SDEU.

Počas vyššie uvedeného „procesného“ boja o príslušnosť rozhodcovského sudu, rozhodcovsky súd ďalej vo veci konal (taký postup je v poriadku podľa nemeckého práva (ale bol by aj u nás v poriadku) a je v súlade s princípom rýchleho postupu v arbitrážach) a ohľadom podstaty sporu rozhodol tak, že čiastočné vyhovel žalujúcemu.

Odhadnúť úspech Slovenska je ťažké

Záverom vo všeobecnosti konštatujeme, že proti rozhodcovskému nálezu nemožno podať odvolanie.

Prípustná je iba žaloba na zrušenie rozhodcovského nálezu z taxatívnych dôvodov (resp. niektoré štáty pripúšťajú námietky vo fáze vydávania tzv. potvrdenia vykonateľnosti rozhodcovského nálezu).

SR zrejme podá resp. podalo žalobu na zrušenie nálezu z dôvodu, že rozhodcovský súd nemal právomoc.

Je ťažko odhadnúť šance SR na úspech. Proti SR hovorí, že obe inštancie v Nemecku potvrdili, že rozhodcovský súd právomoc mal.

Naopak, SR by mohla pomôcť prebiehajúca medzinárodná diskusia o neplatnosti medzinárodných investičných zmlúv medzi členskými štátmi EÚ.

Ak by nemecký súd (NSS) požiadal Súdny dvor EÚ o „názor“ (na čo má právo podľa práva EÚ) a Súdny dvor EÚ by „pretlačil“ svoj názor, že tieto dohody sú neplatné, muselo by sa rozhodnutie v tejto kauze zrušiť z procesných dôvodov.

Tvrdenia Slovenska sú aj účelové

Právny názor našej kancelárie je skôr naklonený výkladu „rozhodcov“. To znamená, že medzinárodné zmluvy na ochranu investícií by nemali zaniknúť vstupom zmluvných strán do EÚ.

Považujeme za logickejší výklad, že v záujme zásady nediskriminácie v rámci EÚ si môžu investori z EÚ vždy vybrať im najviac vyhovujúcu dohodu o ochrane investícií (to znamená, že aj napr. maďarský investor by sa mohol voči SR odvolávať na dohodu o ochrane investícií medzi SR a Nemeckom).

Uvítali by sme, keby Súdny dvor EÚ pristúpil na uvedený - v prospech investorov „výhodný“ - výklad.

Na druhej strane, obrana SR v danom konaní je postavená tiež na veľmi logických princípoch, aj keď nie je možné považovať za štandardné a skôr je čisto účelové, že Slovensko tvrdí, že medzištátna dohoda o ochrane investícií s Holandskom zanikla bez toho, že by Slovensko postupovalo v súlade s medzinárodnými normami.

Tie v situácii, keď jedna strana považuje určitú medzištátnu zmluvu za neplatnú, musí o tom notifikovať druhú zmluvnú stranu. Slovensko nikdy Holandsko o zániku dohody nenotifikovalo.

Odškodnenie môže byť aj vyššie

Je potrebné doplniť, že aj v prípade, ak by Slovensko bolo úspešné a rozhodcovský súd by bol označený za nepríslušný, vec sa tým neskončí.

O škode by v takom prípade museli rozhodovať príslušné orgány EÚ. V prvom kroku Európska komisia a následne prípadne Súdny dvor EÚ.

Nie je vylúčené, že aj v takom prípade dospejú k rovnakému, alebo dokonca ešte nepriaznivejšiemu výsledku pre SR.

Andrej Leontiev, Radovan Pala

TaylorWessing e|n|w|c

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. Od mája sa mení definícia kilogramu
 2. Festival IXPO otvorí brány už tento piatok. Čo všetko prináša?
 3. Spready a poplatky pri obchodovaní
 4. Fixný výnos až 7 % ročne. Bezpečné investície už od 10.000 eur
 5. Elegancia, športový duch alebo výkon? Hyundai i30 Fastback
 6. Tohtoročný Autosalon? Najväčšie SUV na svete aj lietajúce auto
 7. Tip na japonskú klimatizáciu s výhodnejšou elektrinou
 8. Top desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019
 9. Čerpáte úver? Na toto by ste určite mali myslieť
 10. Až vďaka chorobe objavila svoj talent
 1. Enviro deň v Košiciach prinesie zábavu aj osvetu
 2. Obchodník roka: Najvyššie ocenenie si šiestykrát odnáša Martinus
 3. Fixný výnos až 7 % ročne. Bezpečné investície už od 10.000 eur
 4. Športový deň Stavebnej fakulty STU v Bratislave
 5. Festival IXPO otvorí brány už tento piatok. Čo všetko prináša?
 6. Pivovar Šariš rozdá regiónu 16-tisíc eur
 7. Recenze autokamery Mio MiVue J60 WIFI - youtuber Bazim hodnotí!
 8. Od mája sa mení definícia kilogramu
 9. Spready a poplatky pri obchodovaní
 10. Elegancia, športový duch alebo výkon? Hyundai i30 Fastback
 1. Top desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019 25 283
 2. Od mája sa mení definícia kilogramu 7 745
 3. Bulharsko: Najlepšie miesta na dovolenku pri mori 7 139
 4. Tohtoročný Autosalon? Najväčšie SUV na svete aj lietajúce auto 6 317
 5. Čerpáte úver? Na toto by ste určite mali myslieť 5 886
 6. 7 kritických situácií na cestách. Ohrozujú každého vodiča 5 272
 7. Až vďaka chorobe objavila svoj talent 4 090
 8. Kaufland začal s predajom slovenských uhoriek bez fólie 3 759
 9. Čo robí dobrého zamestnávateľa dobrým? 2 206
 10. Tip na japonskú klimatizáciu s výhodnejšou elektrinou 1 940

Téma: Zlúčenie zdravotných poisťovní a zákaz ich zisku


Hlavné správy zo Sme.sk

Penta predstavila novú nemocnicu, platby od štátu nemá isté

VšZP neodpovedala priamo, či s nemocnicou uzavrie zmluvu.

Vizualizácia novej nemocnice Penty na bratislavských Boroch.

Fínsky expert o slovenskom hokeji: Netušil som, čomu budem čeliť

Jukka Tiikkaja hovorí o pomeroch v slovenskom hokeji.

Jukka Tiikkaja.
Adam Valček
Jim Carrey

Neprehliadnite tiež

Smarthodinkami už na Slovensku zaplatíte, ale cez Apple pay zatiaľ nie

Bezkontaktné platby sú čoraz používanejšie.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto.

SNS predložila do parlamentu návrh na športové poukazy

Poukaz je príspevkom zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca.

Ilustračné foto.

Budovanie eGovernmentu podporí šesť schválených projektov

Schválili elektronizáciu služieb školstva či živnostenského registra.

Ilustračné foto.

Minimálna hodnota gastrolístkov a aj cestovné náhrady sa majú zvyšovať

Zmenu navrhuje ministerstvo práce, odôvodňuje ju vyššími cenami v reštauráciách.

Ilustračné foto.