Vianočný dôchodok vyplácajú oddnes. Pozrite sa, koľko môžete dostať

Niečo na prilepšenie dostane vyše milióna ľudí. Podmienky sa nezmenili, len hranica nároku je o čosi vyššia.

Pred Vianociami štát prispeje väčšine seniorov.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - PROFIMEDIA)

Dôchodcovia si aj na sklonku tohto roka trocha polepšia. Sociálna poisťovňa bude od pondelka vyplácať vianočný príspevok.

Vyžaduje sa penzia alebo súčet viacerých penzií do 60 percent minuloročnej priemernej mzdy. Teraz ide o 471,60 eura – oproti vlaňajšku to je asi o desať eur viac.

„Nárok na túto dávku má viac ako jeden milión 132-tisíc poberateľov dôchodkov,“ povedal hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Vianočná dávka sa pohybuje od 38,69 do 66,39 eura. Záleží len na výške penzie v decembri tohto roka.

Poisťovňa urobí všetko potrebné

Dôchodky do 471,60 eura
dôchodok/poberatelia
 • starobný/577 312
 • predčasný/21 997
 • invalidný nad 70 %/107 755
 • invalidný do 70 %/109 609
 • vdovský/35 239
 • vdovský + iný/220 680
 • vdovecký/5565
 • vdovecký + iný/19 256
 • sirotský/27 537
 • sociálny/2401
 • spolu/1 127 351

  Údaje k 30. 6. 2012

Najvyšší príspevok patrí k dôchodku do úrovne životného minima – 194,58 eura. Výška dávky v ostatných prípadoch sa určí podľa vzorca v zákone. Presnú sumu vypočíta Sociálna poisťovňa.

„Adresátom týchto dávok Sociálna poisťovňa nedáva vopred oznámenie o výplate,“ pripomína Višváder. „Súčasne ani nemusia žiadať o výplatu vianočného príspevku.“

Poisťovňa koná automaticky, na základe vlastných údajov.

Niektoré termíny sa menia

Dôležité je, že príspevok chodí spolu s decembrovým dôchodkom. Termíny výplaty sú rozvrhnuté na párne dni od druhého do 24. dňa v mesiaci.

„Ak výplatný termín pripadne na sobotu, dôchodok spolu s vianočným príspevkom sa vyplatí v piatok. Ak pripadne na nedeľu, vyplatia sa v pondelok,“ informuje poisťovňa.

Štedrý deň pripadne na pondelok. Komu nosí penziu poštárka, dočká sa jej v piatok 21. decembra. Ak vám peniaze chodia na účet, poisťovňa ich pošle už 20. decembra. Všetci, ktorí majú na príspevok nárok, dostanú ho ešte pred Vianocami.

S príspevkom ráta aj budúcoročný rozpočet

Pred parlamentnými voľbami v roku 2006 bol vianočný príspevok iba prísľubom. O štyri roky neskôr sa už rojili úvahy o jeho valorizácii.

Ministerstvo práce pod vedením Viery Tomanovej (Smer) v roku 2010 vypracovalo návrh zákona o jednorazovom príspevku k dôchodku, ktorým by sa nahradila vianočná dávka a čiastočne zmenili podmienky jej poskytovania. „Od pôvodného zámeru sa upustilo,“ povedal hovorca terajšieho ministra Michal Stuška.

Koncoročná finančná pozornosť je dielom prvej Ficovej vlády. Prežila nielen ju, ale aj kabinet Ivety Radičovej. Z nesystémovej dávky sa rokmi stala istota.

Ráta s ňou aj návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, o ktorom parlament rozhodne na práve prebiehajúcej schôdzi.

„V súčasnosti nie sú známe skutočnosti, pre ktoré by sa vianočný príspevok nemal vyplácať aj v budúcich rokoch,“ povedal nedávno Stuška.

Prehľad pravidiel poskytovania vianočného príspevku

Čo sa ráta

 • starobný dôchodok,
 • predčasný dôchodok,
 • invalidný dôchodok,
 • vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok,
 • sociálny dôchodok,
 • výsluhový, invalidný výsluhový, vdovský, vdovecký alebo sirotský výsluhový dôchodok prekvalifikovaný z civilnej penzie priznanej do 30. júna 2002.

Čo sa neráta

 • dôchodok manželky (dávka pre manželku bez príjmu alebo dôchodku spred roka 2004),
 • preddavok na dôchodok.

Čo sa vyžaduje

 • nárok na výplatu dôchodku v decembri,
 • dôchodok do 60 percent priemernej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok a
 • bydlisko na území Slovenska.

Súbeh nárokov

 • Kto má viac dôchodkov, môže dostať len jeden príspevok.
 • Dôležitý je súčet jednotlivých súm.

Výška príspevku

 • Ak dôchodok alebo súčet dôchodkov neprevyšuje životné minimum pre jednu plnoletú osobu, dávka je 66,39 eura.
 • V ostatných prípadoch sa vypočíta podľa vzorca: 66,39 – 0,10 * (výška dôchodku alebo súčet dôchodkov – životné minimum)
 • Životné minimum v druhej polovici tohto roka je 194,58 eura.

Odosielateľ

 • Príspevok k penzii z civilného systému poskytuje Sociálna poisťovňa.
 • K výsluhovému dôchodku prispievajú útvary sociálneho zabezpečenia ministerstiev vnútra, spravodlivosti, dopravy, financií, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

Postup

 • Vianočný príspevok sa vypláca rovnakým spôsobom ako dôchodok. Na tom, či peniaze nosí poštár alebo chodia na účet v banke, nezáleží.
 • O túto dávku sa nežiada. Sociálna poisťovňa alebo príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ju poskytne automaticky, na základe vlastných údajov.
 • Adresát nedostane oznámenie o výplate ani o výške príspevku.

Termín výplaty

 • deň výplaty dôchodku v decembri alebo
 • deň doplatku na dôchodku vyplatenom neskôr.

(joč)

Pravidlá odporujú Bruselu

Európska komisia žiada Slovensko, aby nerobilo rozdiel medzi ľuďmi s bydliskom na jeho území a tými, čo žijú za jeho hranicami.

Jedna z podmienok nároku na vianočný príspevok je v rozpore so zmluvou o fungovaní Európskej únie. Peniaze by mali dostávať aj ľudia, ktorí majú bydlisko v inej krajine Únie.

2006-08-14-16-34-44-4445295-120x90.jpg„Vianočný príspevok k dôchodku predstavuje dávku v starobe, ktorú nemožno odoprieť z dôvodu, že príjemca má bydlisko v inom členskom štáte, než je štát, ktorý dôchodok poskytuje,“ hovorí Andrej Králik zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Bydlisko v inej krajine Únie má čosi vyše 14-tisíc poberateľov dôchodkov zo Sociálnej poisťovne. Vianočný príspevok by patril absolútnej väčšine z nich.

Ministerstvo práce v stredu informovalo, že už dostalo stanovisko Európskej komisie v tejto veci. Nekonkretizovalo, ako bude postupovať. Najprv podľa Barbory Petrovej z tlačového odboru musí zaslať podklady rezortu zahraničných vecí.

Komisia minulý týždeň požiadala našu vládu, aby zabezpečila nápravu.

„Ak Slovensko do dvoch mesiacov neoznámi opatrenia, ktorými zabezpečilo súlad s týmito povinnosťami podľa práva EÚ, Komisia môže podať podnet na Súdny dvor EÚ v Luxemburgu,“ povedal Andrej Králik.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - ARCHÍV)

Každý chce vedieť, či niečo dostane a kedy presne

Koncom novembra Sociálna poisťovňa dostáva najviac otázok o vianočnom príspevku. Odpovedá na niektoré z nich.

 • Poberám invalidný dôchodok. Sociálna poisťovňa mi ho vypláca v hotovosti prostredníctvom pošty vždy štvrtý deň v mesiaci. Kedy mi bude vyplatený vianočný príspevok?

Vianočný príspevok Sociálna poisťovňa vyplatí spolu s dôchodkom v deň výplatného termínu dôchodku v mesiaci december. Vám ho vyplatí spolu s invalidným dôchodkom 4. decembra tohto roku.

 • Som poberateľkou „dôchodku manželky“ vo výške 19 eur. Bude mi v decembri vyplatený vianočný príspevok?

Sociálna poisťovňa podľa zákona vyplatí vianočný príspevok len poberateľovi starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. K dôchodku manželky príspevok nepatrí.

 • Od 4. októbra 2012 mi Sociálna poisťovňa vypláca preddavok na starobný dôchodok. Bude mi v decembri vyplatený aj vianočný príspevok?

K preddavku na dôchodok sa vianočný príspevok nevyplatí.

Sociálna poisťovňa rozhodne o výplate vianočného príspevku až pri definitívnom priznaní starobného dôchodku.

 • Sociálna poisťovňa mi vypláca starobný dôchodok a vdovský dôchodok po manželovi. Mám teda nárok aj na dva vianočné príspevky?

Ak úhrn vašich dôchodkov nepresiahne sumu zodpovedajúcu 60 percentám priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve v predchádzajúcom kalendárnom roku (471,60 eura), Sociálna poisťovňa vám vyplatí jeden vianočný príspevok.

 • Dňa 6. decembra 2012 dovŕšim dôchodkový vek a požiadam o priznanie starobného dôchodku. Kedy mi bude vyplatený vianočný príspevok?

Ak suma vášho starobného dôchodku nepresiahne 60 percent priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve v predchádzajúcom kalendárnom roku (471,60 eura), vianočný príspevok vám Sociálna poisťovňa vyplatí v deň výplaty doplatku na dôchodku – najskôr v januári 2013.

(Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne)

Usporia vďaka valorizácii

Zvyšovanie dôchodkov reguluje počet ľudí s nárokom na vianočný príspevok i výšku jednotlivých dávok.

Fotolia_44341415_Subscription_XXL-120x90.jpgVýdavky na vianočný príspevok v minulom roku dosiahli 62,6 milióna eur. Teraz to Sociálna poisťovňa odhaduje na 60,6 milióna eur. Dôvodom potenciálnej úspory môže byť iba automatické zvýšenie dôchodkov.

Valorizácia vedie k tomu, že ďalšie penzie presiahnu 60 percent priemernej mzdy a k väčšine z tých ostatných patrí čoraz nižší príspevok.

Príklad

Kto mal vlani starobný dôchodok vo výške 400 eur, pred Vianocami dostal na prilepšenie 45,38 eura. Keďže čoskoro nato, v januári 2012, sa jeho penzia zvýšila na 413,20 eura, teraz mu patrí príspevok o 85 centov nižší.

Najnižšie penzie vzrastú najviac

V budúcom roku sa spôsob valorizácie zmení: namiesto percentuálneho paušálu sa všetky dávky jedného druhu zvýšia o rovnakú sumu.

Napríklad sólo starobné dôchodky vzrastú o 11,20 eura, zatiaľ čo vdovské a vdovecké penzie krátené pre súbeh s inou dávkou len o 3,20 eura.

„Valorizáciou od 1. januára 2013 dôjde k väčšiemu nárastu najnižších dôchodkov, takže k nim bude patriť vianočný príspevok v mierne nižšej sume,“ povedal hovorca ministra práce Michal Stuška.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Neraz záleží na každom eure

Výška vianočného príspevku závisí iba od výšky dôchodku.

Ak dôchodok neprevyšuje životné minimum (194,58 eura), vianočný príspevok je 66,39 eura. V ostatných prípadoch sa musí použiť matematika.

Na výpočet slúži jeden vzorec: 66,39 mínus 0,10 krát (dôchodok mínus životné minimum). Výsledok sa zaokrúhľuje na naj〜bližší cent nahor. „Aj pri dôchodkoch od 194,59 do 194,67 eura bude vianočný príspevok 66,39 eura,“ povedal hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Nedočkavý záujemca o presnú sumu môže využiť kalkulačku na internetovej stránke sociálnej poisťovne (www.socpoist.sk) alebo zavolať na jej bezplatnú linku (0800 123 123).

Do roku 2010 sa penzie delili do niekoľkých pásiem a každému zodpovedala jedna suma. Vlani sa mechanizmus zmenil. Vláda Ivety Radičovej presadila spravodlivejšiu deľbu celkového objemu peňazí.

Výška vianočnej dávky reaguje na každý cent: od jedného dôchodku k vyššiemu sa plynulo znižuje.

K najvyššej možnej penzii, ktorá v tomto roku zakladá nárok na príspevok (471,60 eura), patrí 38,69 eura.

(joč)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 4. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 5. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 6. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 7. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 8. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 9. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 10. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 15 047
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 185
 3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 368
 4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 293
 5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 6 246
 6. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 5 930
 7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 556
 8. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 4 682
 9. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 4 152
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 056

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Policajný odborár: Útočiť na ženu od chrbta nie je normálny zákrok

Ak by mali policajti kvalitnú výbavu, počet incidentov by klesol, tvrdí policajný odborár MARIÁN MAGDOŠKO.

DOMOV

Kaliňák nepovažuje sotenie ženy za podstatné, nová ombudsmanka to skúma

Policajný prezident Tibor Gašpar chce zlepšiť psychickú prípravu policajtov.

KOMENTÁRE

Dni Islamského štátu sú takmer spočítané, ale teror v Európe nezmizne

Radikálni bojovníci sa vracajú do Európy.

Neprehliadnite tiež

Môžete si doma otestovať zeleninu na dusičnany? A čo tým získate?

Prístroje na meranie dusičnanov si na internete bez problémov kúpite, ale ich výsledky sú otázne.

Autododávatelia tlačia, aby štát zjednodušil prijímanie cudzincov

Na Slovensku pôsobí asi tristo dodávateľských firiem. Svoje výrobky dodávajú aj pre automobilky v samotnom regióne

Rusko považuje novú spoluprácu s OPEC za úspešnú

Všetko naznačuje tomu, že OPEC sa s producentmi mimo kartelu dohodne na predĺžení aktuálnych ťažobných limitov až do marca 2018.

Číňania chcú s českým Bonatransom vyrábať kolesá pre rýchlovlaky

Bonatrans potvrdil, že firmy o spolupráci rokujú, ďalšie podrobnosti nie sú známe.