Práca na dohodu môže ubrať z dôchodku (Prehľad zmien v dôchodkoch)

Čím dlhšie budú nezamestnaní robiť na dohodu s malou odmenou, tým viac si pokazia dôchodok.

Nízky zárobok tesne pred dôchodkom vám môže pokaziť rentu.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - SITA/AP)

Váš dôchodok môže byť nižší, ak si budete zarábať na dohodu za nízku odmenu.

Práca na dohodu môže od januára budúcim dôchodcom ubrať niekoľko eur z renty.

Týka sa to ľudí, ktorí tesne pred dôchodkom stratia prácu a budú si chcieť privyrobiť aspoň brigádou na dohodu.

„Je smutný fakt, že mnohí ľudia stratili niekoľko rokov pred odchodom do dôchodku trvalé zamestnanie. Nové si nevedia nájsť, a tak je pre nich aspoň čiastočným riešením možnosť práce na dohodu,“ konštatuje exminister práce Jozef Mihál (SaS).

Zavedenie odvodov z dohôd však nie vždy bude podľa neho znamenať nárok na vyšší dôchodok. „Paradoxne, ak by na dohodu nepracovali a odvody neplatili, mali by dôchodok vyšší,“ upozornil Mihál.

Koľko stratí

Aký bude dôchodok?
 • Budúci dôchodca pracoval 39 rokov za priemernú mzdu v hospodárstve. Koncom roka 2012 prišiel o prácu. Nárok na dôchodok mu vznikne v januári 2014.
 • 410,67 eura za mesiac bude jeho dôchodok v prípade, že v roku 2013 nebude pracovať.
 • 396,04 eura za mesiac bude dostávať na dôchodku, ak v roku 2013 bude tri mesiace pracovať za mzdu 143,40 eura (najvyššia možná mzda pre evidovaných nezamestnaných pracujúcich na dohodu).
 • 396,08 eura za mesiac bude jeho mesačná renta v prípade, že v roku 2013 bude jeden mesiac pracovať na dohodu za mzdu 200 eur.
 • Prepočty SME. Pri výpočtoch boli použité čísla Aktuálnej dôchodkovej hodnoty z návrhu rozpočtu SP na budúci rok. Nie je ešte známa priemerná mzda za rok 2012, počítali sme so mzdou v roku 2011. Výpočty neprihliadajú na valorizáciu dôchodkov.

Dôvodom je, že sa im za čas, keď robia za nízku mzdu, znižuje osobný mzdový bod. Ten je dôležitý pri výpočte dôchodku.

Ján pracuje až do konca roka 2012 za priemernú mzdu v hospodárstve. Priemer zarábal počas celej 39­ročnej kariéry. V decembri sa jeho pracovný pomer skončí.

Od januára sa prihlási na úrad práce, kde bude evidovaný celý rok, a v januári 2014 požiada o priznanie dôchodku.

Ak by medzičasom vôbec nepracoval, ani na dohodu, jeho dôchodok bude na úrovni približne 410,67 eura.

Ján si však hľadal „brigádu“. Tri mesiace (od januára do marca) budúceho roku bude pracovať na dohodu za povolené maximum pre nezamestnaných 143,40 eura. Z čoho bude do Sociálnej poisťovne odvádzať plné odvody.

V januári 2014 požiada o dôchodok. Odvádzal odvody z dohody, tie sa mu započítajú do dôchodku. Keďže jeho pláca na dohodu bola nízka, zníži to aj jeho dôchodok.

Ten bude mať po započítaní práce na dohodu približne na úrovni 396,04 eura.

Jeho dôchodok teda bude každý mesiac nižší o asi štrnásť eur, lebo si pred dôchodkom privyrábal na dohodu.

Problém je dlho a za málo

Budúci dôchodcovia, ktorí tesne pred dôchodkom stratia prácu, si preto musia uvedomiť niekoľko faktov, ak si budú chcieť zarábať na dohodu o pracovnej činnosti či na dohodu o vykonaní práce.

Čím viac zarábali počas predchádzajúcich rokov, tým viac im môže práca na dohodu za nízku plácu uškodiť.

„Čím dlhšie budú pracovať na dohodu za nízky zárobok, tým viac si pokazia budúci dôchodok,“ vysvetľuje Mihál.

Sociálna poisťovňa sa k tomuto odmietla vyjadriť, keďže ešte nie sú schválené niektoré čísla zo vzorca na výpočet dôchodku a keďže ide o hypotetický príklad, a teda nepozná presné dáta klienta.

Dôchodky sa zvyšujú raz za rok

Dôchodcovia pracujúci na dohodu budú mať od budúceho roka nárok na prehodnotenie dôchodku.

 1. Starobní dôchodcovia, ktorí pracujú na dohodu, budú od januára odvádzať odvody. Na rozdiel od ostatných skupín dohodárov budú platiť do Sociálnej poisťovne iba štvorpercentný odvod na dôchodkové poistenie. Ostatné odvody platiť nebudú.
 2. Pri hrubom zárobku napríklad 200 eur dostanú na ruku o šesť a pol eura menej ako pri rovnakom zárobku dnes. Dôchodcovia budú musieť platiť odvody od prvého zarobeného eura.
 3. Pracujúci dôchodcovia majú nárok na nezdaniteľnú časť základu dane iba v prípade, ak ich dôchodok je nižší ako táto suma. Daň z príjmu platia iba vtedy, ak zarobia za rok viac ako 1876,96 eura.
 4. Starobný dôchodca pracujúci na dohodu nebude mať od januára voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Povinnosť prihlásiť zamestnanca – dohodára do registra poistencov Sociálnej poisťovne má jeho zamestnávateľ, a to pred začiatkom výkonu činnosti zamestnanca – dohodára.
 5. Ak si zarábate na dohodu nepravidelne, nemôžete žiadať o zvýšenie dôchodku po každom ukončení práce na dohodu. „O zvýšenie starobného dôchodku možno požiadať len raz za kalendárny rok,“ konštatuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.
 6. Ak má starobný dôchodca dôchodok 375 eur mesačne a bude pracovať od januára na dohodu za 200 eur mesačne počas celého roka 2013, môže požiadať o prehodnotenie dôchodku. V jeho prípade by sa mu starobný dôchodok zvýšil o 1,40 eura za mesiac. Príklad nezahrnuje valorizáciu dôchodku.

(rag)

Aké máte práva

Aké práva a povinnosti má budúci dôchodca voči svojmu aktuálnemu zamestnávateľovi, vysvetľuje advokátka Katarína Babiaková z právnickej kancelárie bnt attorneys-at-law.

 • O mesiac dosiahnem dôchodkový vek, musím túto skutočnosť oznámiť svojmu zamestnávateľovi?

parag-120x90.jpgMedzi základné povinnosti zamestnanca patrí okrem iného aj povinnosť oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu, ktorá sa týka pracovného pomeru a súvisí s jeho osobou.

Samotné dosiahnutie dôchodkového veku sa nemusí týkať pracovného pomeru, a teda sa nemusí zamestnávateľovi oznamovať, ak v súvislosti s touto skutočnosťou pre zamestnávateľa nevyplývajú žiadne vzájomné práva alebo povinnosti.

Ak však bude zamestnancovi napríklad priznaný starobný dôchodok, musí to oznámiť zamestnávateľovi.

Zaňho totiž už zamestnávateľ nebude musieť uhrádzať do Sociálnej poisťovne invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Neoznámenie by mohlo byť považované za porušenie pracovnej disciplíny.

 • Môže ma zamestnávateľ po dosiahnutí dôchodkového veku prepustiť z dôvodu, že som oslávil 62. narodeniny?

Samotné dosiahnutie dôchodkového veku nie je dôvodom na výpoveď z pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa ani na preradenie na iné pracovné miesto.

Diskriminácia z dôvodu veku je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky.

 • Keď pôjdem do dôchodku, na čo všetko mám pri ukonční pracovného pomeru nárok od zamestnávateľa?

Podľa súčasnej právnej úpravy má zamestnanec pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 percent, nárok na odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku.

 • Zmení sa niečo v Zákonníku práce ohľadom odchodného od januára budúceho roku?

Novela mení úpravu odchodného pri predčasnom starobnom dôchodku tak, že zamestnancovi patrí odchodné, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Do desiatich dní po skončení pracovného pomeru teda už bude stačiť podať žiadosť o priznanie predčasného starobného dôchodku, nebude potrebný vznik nároku na tento druh dôchodku.

Zároveň novela spresňuje, že odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

V súčasnosti sa totiž v praxi vyskytujú prípady, že zamestnanec podá žiadosť v prvý deň po skončení pracovného pomeru, právne predpisy o sociálnom zabezpečení však neumožňujú žiadať o priznanie dôchodku spätne.

Preto zamestnancovi nárok vznikne najskôr ku dňu podania žiadosti, čím nesplní podmienku prvého skončenia pracovného pomeru po vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Musia si nájsť iný spôsob zárobkovej činnosti

Aj keď už predčasní dôchodcovia nebudú môcť od budúceho roku pracovať na dohodu, majú ešte legálne spôsoby, ako si prilepšiť k dôchodku.

Predčasní dôchodcovia si môžu privyrábať k dôchodku prácou na dohodu o pracovnej činnosti alebo na dohodu o vykonaní práce len do konca tohto roka.

Môžu požiadať o zvýšenie

Do marca 2013 si budú musieť všetci predčasní dôchodcovia, ktorí už pracujú na dohodu, rozmyslieť, či budú radšej v práci pokračovať, alebo si ponechajú predčasný starobný dôchodok. Ak prácu na dohodu do tohto termínu neukončia, Sociálna poisťovňa im vyplácanie predčasného dôchodku zastaví.

peniaze-120x90.jpgObnoví ho, až keď prestanú pracovať na dohodu. „Po ukončení povinného dôchodkového poistenia môže klient požiadať o uvoľnenie výplaty predčasného starobného dôchodku a zároveň o jeho zvýšenie,“ vysvetľuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Poberateľ predčasného dôchodku, ktorý naďalej chce pracovať na dohodu, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Všetko zaňho vybaví zamestnávateľ.

Ako predčasný dôchodca nebude platiť rovnaké odvody ako bežní dohodári. Bude si musieť odvádzať štyri percentá na zdravotné poistenie, štyri percentá na dôchodkové poistenie a 1,4 percenta na nemocenské poistenie.

Inou formou

Predčasní dôchodcovia, ktorí nechcú prísť o dôchodok, si prípadne môžu zarábať inou povolenou formou.

Môžu robiť na živnosť. Ďalšou možnosťou, ako si privyrobiť popri poberaní predčasného dôchodku, je napríklad zmluva o dielo. Ak činnosť, ktorú vykonávajú, možno robiť takýmto spôsobom.

V prvom roku neplatia odvody vôbec, v ďalšom roku podľa dosiahnutých príjmov. Ak ich celoročný príjem neprekročí 12­násobok minimálneho vymeriavacieho základu, odvody platiť nemusia. Ide o hranicu príjmov 4716 eur.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - VLADO ŠIMÍČEK)

Invalidní dôchodcovia si rentu nezvýšia

Invalidný dôchodca si naďalej bude môcť privyrábať na dohodu. Invalidný dôchodok si však napriek odvodom nezvýši.

sm-1126-019f-autoF.rw-120x90.jpgInvalidný dôchodca, ktorý bude od januára pracovať na dohodu o pracovnej činnosti či o vykonaní práce, bude platiť do Sociálnej poisťovne dva odvody – na dôchodkové poistenie a invalidné poistenie.

Zamestnávateľ mu z hrubej mzdy strhne sedem percent. To znamená, že napríklad pri 200­-eurovej mesačnej odmene dostane od januára o štrnásť eur eur menej, ako má dnes.

Kým platenie odvodov na dôchodkové poistenie sa mu môže oplatiť vo forme vyššieho dôchodku. Invalidné poistenie si bude platiť zbytočne .

Podľa Sociálnej poisťovne: „V prípade, že poberateľ invalidného dôchodku pracuje a platí si poistné, nemôže požiadať po ukončení poistenia o zvýšenie invalidného dôchodku.“

Rovnako to funguje aj v prípade, ak invalidný dôchodca pracuje inou formou, napríklad na živnosť či klasickú pracovnú zmluvu.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 3. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 6. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 7. Rastie nám pokrivená generácia?
 8. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 1. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 2. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 3. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 4. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 5. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 6. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 7. Rastie nám pokrivená generácia?
 8. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 10. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 712
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 7 085
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 3 025
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 562
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 740
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 306
 7. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 157
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 978
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 959
 10. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 493

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Po páde z mosta do Vltavy zomrel český herec Jan Tříska

Okolnosti pádu vyšetruje polícia.

SVET

Jeden víťaz a samí porazení. Čo ukázali nemecké voľby

Takmer štvrtina nemeckých voličov hlasovala za extrém.

SVET

Po páde z mosta do Vltavy zomrel český herec Jan Tříska

Okolnosti pádu vyšetruje polícia.

Neprehliadnite tiež

Trump sľubuje najradikálnejšie zníženie daní v histórii USA

Plán komplexnej daňovej reformy je už úplne finalizovaný, tvrdí americký prezident.

Pred 155 rokmi zomrel kráľ džínsov Levi Strauss

Výrobca džínsov získal v máji 1873 spolu s krajčírom Jacobom Davisom príslušné osvedčenie patentového úradu na legendárne modré džínsy.

Nečakané zrušenie nájmu hlavnej stanice v Bratislave je správne

Nájomné sa počíta v stovkách tisíc eur, developer bol povinný odkryť vlastnícku štruktúru.

Tesco bojuje proti plytvaniu s jedlom, do roku 2030 zníži potravinový odpad o polovicu

Vo Veľkej Británii Tesco zverejňuje údaje o potravinovom odpade každé štyri roky, najnovšie ich bude zverejňovať aj na Slovensku či v Česku.