Pomôže živnostníkom založenie eseročky? (Všetky dôležité zmeny v živnostiach)

Živnostník, ktorý zvažuje eseročku, by si mal povedať, či sa v nej aj zamestná a aké má výdavky na bežný život.

V oblasti informácií počet zamestnancov narastal.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - FOTOLIA)

Spoločníkom sa neoplatí vyplácať si dividendy. Zvažovať môžu pôžičky či nedaňové výdavky.

Živnostníci zaplatia na budúci rok vyššie dane a odvody. Niektorí z nich môžu zvažovať, či si radšej nezaložia spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.). Napríklad preto, aby ušetrili na odvodoch.

Živnostníkom s príjmom do tisíc eur mesačne sa to veľmi neoplatí. Peniaze, ktoré by ušetrili na odvodoch, by prevýšili náklady na založenie eseročky a na účtovníka.

Ani keď si doteraz uplatňovali paušálne výdavky, zmeny ich veľmi nezasiahnu.

Ak má vysoké výdavky

Ako si ťahať peniaze
Z s. r. o.
 • vyplácať si podiel zo zisku (dividendu),
 • čerpať pôžičku z vlastnej eseročky,
 • zamestnať sa vo vlastnej eseročke a platiť si mzdu podľa potreby,
 • preúčtovať peniaze do pokladnice firmy.

Zvažovať eseročku sa oplatí lepšie zarábajúcim ľuďom.

Ak napríklad zarába živnostník mesačne 1500 eur a jeho skutočné výdavky spojené s podnikaním dosahujú 70 percent príjmu, jeho čistý mesačný príjem ako majiteľa eseročky by bol zhruba o 27 eur vyšší než pri živnosti.

Je to za predpokladu, že by si vyplatil podiel zo zisku, ktorý sa má od budúceho roka zdaniť sadzbou 14 percent.

Takýto živnostník si môže povedať, že mu 27 eur nestojí za to, aby platil účtovníka.

No ak by si nepotreboval vyplácať podiel zo zisku, vyhol by sa plateniu zdravotného odvodu zo zisku.

Z čoho budem platiť?

Každý živnostník by si mal zodpovedať otázku, z čoho bude hradiť svoje životné náklady. Ťahať peniaze z eseročky na svoju osobnú spotrebu totiž nie je také jednoduché.

Okrem vyplácania podielu zo zisku sa môže vo svojej eseročke zamestnať. Mzda, ktorú firma dáva zamestnancovi, je jej daňovým výdavkom. Takisto odvody.

„Spoločníkovi sa oplatí zamestnať v eseročke vtedy, ak je vekovo starší. V takom prípade by si mal vyplácať aj vyššiu ako minimálnu mzdu,“ radí daňový poradca Roman Konrád.

Daňovým výdavkom eseročky je aj tvorba sociálneho fondu. Fond sa tvorí vo výške 0,6 percenta z hrubej mzdy zamestnanca. Podnikateľ môže z neho hradiť zamestnancovi príspevky na rekreáciu, doplatiť na stravné.

„Netreba zabudnúť na to, že niektoré výdavky z fondu musí zamestnanec dodaniť,“ hovorí daňový poradca Marcel Petras.

Príkladom sú cestovné náhrady vyplácané nad rámec zákona, rôzne dary, ale aj vstupné do posilňovne.

Požičať sám sebe

Tretia cesta vyberania peňazí z eseročky ušetrí podnikateľovi odvody do Sociálnej poisťovne.

Svoje životné náklady si totiž môže hradiť z pôžičky, ktorú si zoberie od vlastnej firmy. Pôžičku by si podľa Konráda nemal brať každý mesiac a v zmluve o pôžičke by mali byť aj úroky.

Môže si aj vybrať peniaze z účtu a účtovne ich evidovať v pokladnici. Ak ich nepoužije na podnikanie, ale inak, firma to eviduje ako pohľadávku.

„Pokladnica sa musí inventarizovať štyrikrát do roka a vykázaný stav by mal zodpovedať skutočnosti,“ povedal Konrád.

Firma tiež môže kúpiť konateľovi oblek. Vyhne sa tým zdravotnému odvodu, nie však dani.

Ak nemá vysoké výdavky

Aj živnostník, ktorý doteraz využíval paušálne výdavky, môže porovnávať. Mal by si spočítať, o koľko zaplatí viac na odvodoch, keď sa paušálne výdavky obmedzia a stúpnu odvodové stropy. Či sa mu viac oplatí platiť 23­percentnú daň zo zisku v eseročke.

Spočítať by si mal aj výdavky, ktoré mu daňový úrad uzná a porovnať ich s paušálnymi výdavkami. Pri podnikaní používa auto, platí benzín a stravu.

Môže si kúpiť počítač, tlačiareň alebo kancelársky nábytok, aj to mu daniari podľa poradcov uznajú. Daňovým výdavkom sú aj náklady na školenie, pokiaľ súvisia s činnosťou podnikateľa.

sro-web_res.jpg

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

Autorom a umelcom sa rátajú aktívne príjmy

Ľuďom v slobodnom povolaní hrozí povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Plánované zmeny v zákone o dani z príjmov sa týkajú aj ľudí, ktorí prispievajú do novín, rozhlasu alebo do televízie. V budúcom roku budú mať na výber dva spôsoby zdanenia.

Prvou možnosťou je zdanenie zrážkou. Problém je, že už sa príjem nezníži o paušálne výdavky, iba o odvod do Literárneho fondu. „Daňová povinnosť bude vyrovnaná,“ tvrdí daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková.

Druhou možnosťou je daňové priznanie. „Ak sa autor vopred písomne dohodne s platiteľom dane, daň sa nevyberie zrážkou, ale príspevky si zdaní sám.“

Rozdiel je v dôsledkoch

Autori, umelci
Odvody
 • Aktívny príjem za rok 2012 nad 4716 eur bude znamenať povinné sociálne poistenie.
 • Zmení sa výpočet vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby na sociálne aj na zdravotné poistenie.
 • Zvýšia sa minimálne odvody do Sociálnej aj do zdravotnej poisťovne.

Výhodou daňového priznania je, že autor si môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane, paušálne výdavky, daňový bonus. Na druhej strane mu hrozí, že od júla 2013 bude platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

„Na základe príjmu za rok 2012 môže autorom a umelcom vzniknúť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie,“ povedal hovorca ministra práce Michal Stuška.

Dôležité bude, či tento príjem prevyšuje 4716 eur, alebo nie. V prvom prípade autor pocíti aj opatrenia vlády Roberta Fica (Smer) na konsolidáciu verejných financií. Novela zákona o sociálnom poistení z augusta 2012 zmení spôsob výpočtu sumy, z ktorej sa odvody vymeriavajú.

Základ dane z príjmov sa prestane znižovať o zaplatené poistné a súčet sa vydelí nižším číslom ako v súčasnosti: hodnotu 2 nahradí 1,9 a postupne klesne až na 1,486.

Ďalšou zmenou bude zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu. Najnižšie povinné odvody sa vyšplhajú na 130,27 eura mesačne.

Aktívne verzus pasívne

Od januára 2012 sa rozlišuje pôvod zárobku z autorských zmlúv. Odvodom môžu podliehať len aktívne príjmy – na základe zmluvy o vytvorení diela a za umelecký výkon. „Patria sem aj príjmy maliarov, sochárov či spisovateľov, ktorých dielo vzniklo na základe vlastného rozhodnutia a na ich vlastné náklady,“ dodáva Bednáriková.

Pasívne príjmy pochádzajú z licenčných zmlúv – za použitie diela a umeleckého výkonu. Ide najmä o tantiémy, v mnohých prípadoch za výtvor starý niekoľko desiatok rokov.

(joč)

Aké výdavky uzná štát

Aj moderní podnikatelia môžu mať výdavky, ktoré im daňová kontrola uzná.

Pre remeselníka nie je problém vykázať reálne výdavky na podnikanie. V nevýhode sú „moderní“ podnikatelia, teda umelci autori, obchodní zástupcovia, informatici či lekári. Tí dnes využívajú paušálne výdavky, ktoré štát obmedzí.

Ak rozmýšľajú o eseročke, mali by vedieť odhadnúť, koľko peňazí, ktoré minú, si budú môcť vykázať ako daňovo uznateľný výdavok.

Aké sú možnosti

RN3V4397-120x90.jpgNiektoré výdavky uzná štát podnikateľom bez ohľadu na predmet podnikania, treba len vedieť, do akej výšky.

Môžu si napríklad kúpiť notebook, tlačiareň či skener. Rovnako nový softvér. Ak cena za počítač prevýši 1700 eur, nemôže sa do výdavkov na podnikanie zaúčtovať naraz v jednom roku. Pri softvéri je hranica 2400 eur ročne.

Štát uzná eseročke aj výdavky na telefón, internet, poštovné či nájomné za kanceláriu.

Aj umelec, autor či informatik môžu na podnikanie používať auto alebo ísť na školenie.

Pri používaní auta sa rozlišuje, či je napísané na firmu, alebo je súkromné. V prvom prípade idú do nákladov firmy aj odpisy, poistenie auta, jeho opravy a spotrebované pohonné látky. V druhom prípade kryjú všetky tieto výdavky paušálne cestovné náhrady, ktoré sú daňovým výdavkom.

Za daňový výdavok sa môže uznať aj lístok na autobus či vlak. „Cestovné je daňovým výdavkom, ak ide podnikateľ napríklad na úrad alebo za obchodným partnerom,“ hovorí daňový poradca Marcel Petras. Platí to aj o parkovnom, malo by však ísť o výdavok v rozumnej miere.

Daňovým výdavkom sú aj náklady na školenie, pokiaľ súvisia s činnosťou podnikateľa. „Podnikateľ by mal mať doklad od organizátora, že uhradil poplatok. Mal by doložiť aj pozvánku alebo program školenia,“ hovorí daňový poradca Milan Chovan.

Pokiaľ ide o stravné, pre eseročku je to daňovým výdavkom len vtedy, ak má aj zamestnanca.

Reklamné predmety sú daňovým výdavkom do výšky 16,60 eura na jeden predmet. Malo by byť na nich aj logo firmy.

Nedaňové výdavky

Podnikateľov môžu zaujímať aj nedaňové výdavky. Neznížia im síce daňový základ, ale vyhnú sa odvodu z podielu zo zisku. Konateľovi či zamestnancovi môže kúpiť oblek firma. Nedaňovým výdavkom je aj reprezentačné.

(of, ILUSTRAČNÉ FOTO - VLADO ŠIMÍČEK)

Čo nie je daňový výdavok

Niektoré výdavky, napríklad pohostenie obchodných partnerov, daňová kontrola podnikateľom neuzná.

Prvú skupinu výdavkov, ktorú štát neuzná, tvoria náklady na osobnú spotrebu podnikateľa.

paragrafn_XL-120x90.jpgAk používa na podnikanie súkromné auto, daňoví kontrolóri sa ho môžu opýtať, či ho využíva aj súkromne. Ak je to tak, tomu úmernú časť výdavkov mu štát neuzná.

Medzi daňové výdavky nepatria ani dary pre obchodných partnerov alebo ak im podnikateľ zaplatí za kávu či obed.

Daňovým výdavkom nie je vždy ani pracovný odev. Štát síce uzná remeselníkovi, ak si kúpi pracovný plášť, montérky či ochrannú vestu, no napríklad obchodnému zástupcovi výdavky na nový oblek neuzná.

Za daňový výdavok sa nepovažuje ani lístok na MHD či spotreba pohonných látok z bydliska do kanceárie.

Nie sú nimi ani výdavky vynaložené na svoju ochranu či blízkych osôb alebo na ochranu majetku, ktorý nie je určený na podnikanie.

(of, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Koľko stojí eseročka

Aj založenie eseročky sa začína cestou na živnostenský úrad.

kalkulL-120x90.jpgKto sa rozhodne založiť si eseročku, začne tým, že pôjde na živnostenský úrad a vybaví si živnostenský list.

Poplatky sú rovnaké ako pri živnosti pre fyzickú osobu. Pri voľných živnostiach sa platí päť eur a pri remeselnej alebo viazanej živnosti 15 eur za každý predmet činnosti.

Tým sa to nekončí. Ďalšie poplatky sú potrebné u notára, napríklad za overenie kópií spoločenskej zmluvy eseročky. Notár môže vyjsť na niekoľko desiatok eur.

Obchodný register

Najviac sa platí na obchodnom súde za registráciu firmy do obchodného registra. Poplatok za zápis je 331,50 eura. Ak sa žiadosť podáva elektronicky, poplatok je polovičný. Na to je však potrebný elektronický podpis.

Treba počítať aj s tým, že pri eseročke sa vedie podvojné účtovníctvo. Náklady na účtovníka môžu vyjsť v priemere na 350 eur ročne.

Ak sa to zráta, na úradných poplatkoch pri zakladaní spoločnosti a za ročné výdavky na účtovníka môžete zaplatiť aj viac ako 700 eur.

Vklad do spoločnosti

Do eseročky musíte tiež vložiť základné imanie minimálne vo výške 5000 eur. Ak je viac spoločníkov, súčet ich vkladov musí dosiahnuť aspoň túto sumu.

Vklad môže byť peňažný aj nepeňažný, vtedy jeho hodnotu určí znalecký posudok.

Splatenie základného imania sa v praxi preukazuje písomným vyhlásením spoločníka alebo banky.

Peniaze či majetok vložený do spoločnosti však nemusí ležať nedotknutý na účte. Spoločnosť ho môže využívať na svoje podnikanie.

Pri živnosti sa nevyžaduje žiadne základné imanie či nejaký minimálny majetok.

(of, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Rozdiel medzi s.r.o. a živnosťou

Ručenie za záväzky

 • živnostník: ručí za záväzky firmy celým svojím majetkom, aj súkromným;
 • s. r. o.: firma ručí celým svojím majetkom, ale už nie súkromným majetkom majiteľa; spoločník ručí iba do výšky svojho nesplateného vkladu.

Počiatočný vklad

 • živnostník: nie je potrebný;
 • s. r. o.: minimálne 5000 eur, v praxi sa to preukazuje písomným vyhlásením správcu vkladu (spoločníka alebo banky), že jednotlivé vklady spoločníkov boli splatené vo výške podľa zákona.

Dane

 • živnostník: z daňového základu zaplatí daň 19 percent, zaplatené odvody ho už neznižujú;
 • s. r. o.: zisk spoločnosti sa od januára zdaní sadzbou 23 percent.

Odvody

 • živnostník: najnižší vymeriavací základ stúpne zo 44,2 na 50 percent priemernej mzdy v predminulom roku, minimálne odvody tak vzrastú zo 160,24 na 185,29 eura mesačne; koeficient, ktorým sa delí vymeriavací základ na odvody, sa zníži na 1,9 %;
 • s. r. o.: ak si spoločník vyplatí podiel na zisku, zaplatí z neho zdravotný odvod 14 percent; ak sa aj zamestná, platí odvody ako zamestnanec, ak nie je zamestnancom ani živnostníkom, platí zdravotný odvod ako samoplatca (v roku 2013 to bude 55,02 eura).

Faktúry

 • živnostník: daň platí z príjmov, ktoré mu boli aj uhradené;
 • s. r. o.: daň platí z celej vyfakturovanej sumy bez ohľadu na to, či bola uhradená.

(of)

Viac najazdených kilometrov nahráva súkromnému autu

Aké auto použiť pri podnikaní, radí daňový poradca Roman Konrád zo spoločnosti PROFINAM Tax.

 • Podnikateľ si založí eseročku a má súkromné auto. Môže ho používať na podnikanie?

Fotolia_63154_Subscription_L-120x90.jpgÁno, môže používať svoje súkromné auto pri pracovných cestách súvisiacich s podnikateľskou činnosťou. Do daňových nákladov v tomto prípade idú cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách, t. j. paušálna náhrada za používanie motorového vozidla 0,183 eura za kilometer, ďalej spotreba pohonných látok podľa technického preukazu a stravné.

V tomto prípade opravy, údržba a ďalšie náklady súvisiace s motorovým vozidlom sú zahrnuté v paušálnej náhrade. Daň z motorového vozidla je rovnaká bez ohľadu na to, či je auto zaradené v majetku, alebo sa používa súkromné vozidlo.

 • Pri akom počte najazdených kilometrov sa oplatí mať auto napísané na firmu a pri akom je lepšie využívať súkromné auto?

Pri odpovedi na túto otázku treba okrem iného zvážiť aj spotrebu motorového vozidla, nákladnosť jeho údržby a opráv a vstupnú cenu motorového vozidla. Rovnako výpočet bude iný v prípade platcu DPH a iný v prípade neplatcu DPH.

Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že pri lacnejšom aute a súčasne vyššom počte najazdených kilometrov za rok je výhodnejšie používať súkromné motorové vozidlo.

 • Kedy sa mi oplatí odkladať si všetky bločky za nakúpené pohonné látky a robiť si knihu jázd, kedy mi stačí robiť si evidenciu a účtovať si paušál 80 percent? Dá sa to povedať aj podľa počtu najazdených kilometrov?

Opäť treba zvážiť, či som platca DPH, alebo či som neplatca DPH. V prípade platcu DPH nárok na 100-percentný odpočet DPH z pohonných látok je iba v prípade vedenia evidencie jázd alebo v prípade využívania GPS, ktorá vie zabezpečiť funkcie evidencie jázd.

Uplatňovanie paušálnych výdavkov do výšky 80 percent preukázateľného nákupu pohonných látok je iba určitou alternatívou pre tých podnikateľov a firmy, ktorí sa chcú odbremeniť od prácnej administratívy vedenia evidencie jázd.

Každý si musí individuálne zvážiť plusy a mínusy tohto riešenia. V každom prípade pri vyššom počte najazdených kilometrov a tým vyšších výdavkov je na mieste zvážiť vedenie evidencie vozidiel alebo využívanie vhodného systému GPS, aby všetky reálne vynaložené náklady na pohonné látky boli aj daňovými nákladmi.

(or, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 2. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 5. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 6. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 7. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 8. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
 9. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
 10. Stavebná fakulta STU pozýva na Deň otvorených dverí!
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 16 509
 2. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 6 392
 3. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 326
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 584
 5. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 488
 6. Kam do tepla v januári? 2 467
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 373
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 115
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 286
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa 1 073

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Psy na Aljaške vyhrali preteky so smrťou. A deti prežili

O jednej z najlegendárnejších záchranných misií v histórii.

Neprehliadnite tiež

Podiel USA na globálnom turizme klesol, ide o stratu miliónov turistov

Za oslabenie turizmu v USA sú zodpovedné silný dolár, zložitosť vybavovania víz a údajne aj Trump.

Objekty výrobcu kontaminovaných detských produktov prehľadala polícia

Mliekarenský gigant Lactalis zavrel továreň kvôli nákaze salmonelou.

Brexitom najviac ohrozené krajiny by nemali platiť viac do rozpočtu

Holandský minister financií Wopke Hoekstra chce chrániť krajiny, ktoré brexit najviac zasiahne.

Miera inflácie klesla v 23 členských štátoch eurozóny

Najvyššiu infláciu zaznamenali Litva a Estónsko.

Vláda podporí politiku súdržnosti, rastu a zamestnanosti v EÚ

Význam politiky súdržnosti sa ukázal v zmiernení dosahov svetovej hospodárskej krízy na slovenskú ekonomiku.