Dôchodok alebo zárobok? Budete si musieť vybrať

Výplata predčasnej penzie bude mať od januára ďalšiu prekážku. Prácu na dohodu.

Možností privyrobiť si popri predčasnom dôchodku postupne ubúda.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - PROFIMEDIA)

Sociálna poisťovňa začiatkom roka napíše všetkým poberateľom predčasného dôchodku, o ktorých vie, že pracujú na dohodu. Oni sa musia rozhodnúť.

Na poberateľov predčasného dôchodku sa valí ďalšia pohroma. V budúcom roku prídu o možnosť privyrobiť si na dohodu.

Novela zákona o sociálnom poistení z 10. augusta znamená, že dohodári budú mať povinné odvody do dôchodkového systému. Tak ako zamestnanci.

„Nadobudnutím statusu zamestnancov im zaniká nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku,“ hovorí Ľudmila Grauzelová zo Sociálnej poisťovne.

V súčasnosti sa to môže týkať päť a pol tisíca ľudí. Začiatkom budúceho roka poisťovňa napíše každému, o kom vie, že pracuje na dohodu.

„V priebehu januára im budeme zasielať informačné listy, v ktorých opíšeme, aké zmeny nastali, čo pre nich znamená práca na dohodu, dokedy sa majú rozhodnúť a ako postupovať, keď chcú dostávať predčasný dôchodok,“ povedala Grauzelová.

Sú len dve možnosti

Nárok
Predčasný dôchodok
 • Žiadateľovi musia chýbať najviac dva roky do dôchodkového veku.
 • Pre mužov je 62 rokov, u žien závisí od počtu detí.
 • Nárok si vyžaduje najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia.
 • Predčasný dôchodok musí byť vyšší ako 1,2-násobku životného minima. Od júla ide najmenej o 233,50 eura.
 • Tento druh penzie sa vyráta: priemerný osobný mzdový bod krát obdobie poistenia krát aktuálna dôchodková hodnota.
 • Za každých 30 dní chýbajúcich do penzijného veku sa však zníži o pol percenta.

Kto nedovŕši dôchodkový vek do 28. februára 2013, sa musí rozhodnúť, čo s ním bude po tomto dátume. Ak uprednostní zárobok, nemusí nič vykonať a poisťovňa mu prestane vyplácať dôchodok.

„Automaticky mu zastavíme výplatu od výplatného termínu v marci 2013,“ povedala Grauzelová.

Druhou možnosťou je ukončenie práce na dohodu. V tomto prípade je dôležité, kedy k tomuto úkonu dôjde.

Poisťovňa môže konať iba na základe odhlášky dohodára z dôchodkového poistenia, ktorú podáva zamestnávateľ. Aj táto lehota uplynie 28. februára. „Aby sme stihli zabezpečiť plynulú výplatu predčasného dôchodku, odporúčame, aby zamestnávatelia podali odhlášku niekedy v polovici februára,“ dodáva Grauzelová.

Inak poisťovňa „s najväčšou pravdepodobnosťou“ nestihne marcový termín výplaty. „Doplatíme to neskôr.“

Príjem na dohodu

Od januára 2011 platí, že poberateľ predčasného dôchodku nesmie byť zamestnaný, alebo mať povinné dôchodkové poistenie ako živnostník. Na výber malo takmer 20­tisíc ľudí, tesná väčšina uprednostnila prácu.

Teraz by sa väčšina mohla rozhodnúť pre penziu. Príjem na dohodu je často pod jej úrovňou. Od budúceho roka však musí dosiahnuť minimálnu mzdu, ak ide o prácu v rozsahu porovnateľnom s plným úväzkom.

Zamestnávateľ bude povinný rešpektovať aj ustanovenia o pracovnom čase či o bezpečnosti a ochrane pri práci. Novela Zákonníka práce, z ktorej to vyplýva, bude účinná od 1. januára.

Pribudne živnostníkov?

Asi jedinou legálnou možnosťou privyrobiť si popri predčasnom dôchodku bude samostatná zárobková činnosť. Prvý rok je podnikateľ oslobodený od odvodov do Sociálnej poisťovne. Potom záleží na jeho príjme.

„Myslíme si, že aj dohodári skončia formou živnosti,“ povedala nedávno Viola Kromerová zo Slovenského živnostenského zväzu.

S poisťovňou komunikuje zamestnávateľ

(Otázky a odpovede

 • Musím ako predčasný dôchodca nahlásiť do Sociálnej poisťovne, že od 1. 1. 2013 budem pracovať na dohodu o vykonaní práce?

Sociálna poisťovňa pozastaví výplatu dôchodku na základe prihlásenia zamestnanca – „dohodára“ do registra poistencov na dôchodkové poistenie. Povinnosť prihlásiť ho má zamestnávateľ, a to najneskôr pred začatím činnosti zamestnanca.

 • Som poberateľom predčasného dôchodku a pracujem na dohodu. Ak prácu ukončím, som povinný túto zmenu nahlásiť do Sociálnej poisťovne?

V prípade ukončenia dohody je zamestnávateľ povinný odhlásiť vás z registra poistencov Sociálnej poisťovne. Ukončením povinného dôchodkového poistenia opäť vzniká nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku.

 • Nemôžem požiadať o predčasný dôchodok, lebo ešte stále pracujem. Ak by som však ukončila zamestnanie, do priznania dôchodku budem bez príjmu. Aké možnosti mám?

Každý občan sa musí rozhodnúť individuálne s prihliadnutím na svoju ekonomickú a sociálnu situáciu, či zostane pracovať až do dovŕšenia dôchodkového veku, alebo zamestnanie ukončí a požiada o priznanie predčasného starobného dôchodku, pričom by mal brať do úvahy aj skutočnosť, že od ukončenia zamestnania do priznania dôchodku bude bez príjmu.

Sociálna poisťovňa je povinná rozhodnúť do 60 dní od začatia konania, v mimoriadne zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní. O väčšine žiadostí však rozhoduje do 30 dní.

(Zdroj: Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne)

Systém neoklamete

Práca kratšia ako jeden mesiac odkrojí z penzie.

Fotolia_42541453_Subscription_XXL-120x90.jpgStane sa, že poberateľ predčasného dôchodku sa zamestná na taký krátky čas, že o nič nepríde. Aby sa táto možnosť nezneužívala, od januára mu siahnu na alikvotnú časť dávky.

Napríklad, ak poberá 500 eur a odrobí polovicu mesiaca, najbližšie mu príde iba 250 eur. Od ďalšieho mesiaca bude dostávať celú penziu.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Výplata predčasného dôchodku

Ako to bude?

Zastavenie výplaty

Pokračovanie práce na dohodu

 • práca na dohodu pred 1. januárom 2013 a aj po 28. februári 2013,
 • predčasný dôchodok priznaný pred 1. januárom 2013,
 • dovŕšenie dôchodkového veku po 28. februári 2013.

Kedy sa dôchodok zastaví

 • termín výplaty dôchodku v marci 2013.

Práca na dohodu až od budúceho roka

 • práca na dohodu od 1. januára 2013 alebo od neskoršieho dátumu,
 • predčasný dôchodok priznaný kedykoľvek pred začiatkom práce na dohodu,
 • dovŕšenie dôchodkového veku v budúcnosti.

Kedy sa dôchodok zastaví

 • prvý termín výplaty dôchodku po začiatku práce na dohodu.

Obnovenie výplaty

Ukončenie práce na dohodu

 • žiadosť o uvoľnenie výplaty predčasného dôchodku,
 • možnosť požiadať aj o zvýšenie dôchodku za obdobie práce na dohodu od 1. januára 2013.

Kedy sa dôchodok obnoví

 • prvý termín výplaty dôchodku po podaní žiadosti o jej uvoľnenie.

Dovŕšenie penzijného veku

 • žiadosť o uvoľnenie výplaty starobného dôchodku,
 • možnosť pokračovať v práci na dohodu alebo v inej zárobkovej činnosti.

Kedy sa dôchodok obnoví

 • prvý termín výplaty dôchodku po podaní žiadosti o jej uvoľnenie.

(joč, Sociálna poisťovňa)

Niekto zaplatí viac, iný menej

Niektorí dohodári budú mať povinnú iba časť sociálneho poistenia.

Odvody z dohody
Príklad
Podmienky: pozastavený predčasný dôchodok, pravidelná mesačná odmena za prácu 500 eur.

Dohodár

poistenie sadzba/eur

 • nemocenské 1,4 %/7,00
 • starobné 4 %/20,00
 • zdravotné 4 %/20,00
 • spolu 9,4 %/47,00

Zamestnávateľ

poistenie sadzba/eur

 • nemocenské 1,4 %/7,00
 • starobné 14 %/70,00
 • rezervný fond 4,75 %/23,75
 • úrazové 0,8 %/4,00
 • garančné 0,25 %/1,25
 • zdravotné 10 %/50,00
 • spolu 31,2 %/156,00
(Sociálna poisťovňa a zákon o sociálnom poistení)

Práca na dohodu stráca finančné výhody, každý bude mať povinné odvody do Sociálnej poisťovne. Niektorí však môžu platiť podstatne menej.

Komu priznali predčasný dôchodok, neprispieva na invalidné ani poistenie v nezamestnanosti. Na tom, že pracuje a dávku nedostáva, nezáleží.

Aj zastavená dávka je priznaná dávka

„Rozhodujúce je priznanie predčasného starobného dôchodku, nie jeho reálne poberanie,“ tvrdí hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Nie je teda dôležité, či sa dôchodok vypláca, alebo bude jeho výplata pozastavená z dôvodu práce na dohodu.“

V prípade nepravidelného príjmu z dohody nebude povinné ani nemocenské poistenie.

Najlepšie na tom budú seniori

Pokiaľ ide o všetkých dohodárov, najnižšie odvody bude mať poberateľ starobného dôchodku: zákon účinný od 1. januára 2013 mu predpisuje iba starobné poistenie. Navyše vôbec nebude platiť do zdravotnej poisťovne. Rovnaké výsady bude mať poberateľ výsluhového dôchodku v penzijnom veku.

(joč)

Aj dohoda sa premietne do výšky penzie

Príjem z dohody bude vymeriavacím základom. Použije sa aj pri výpočte zvýšenia dôchodku za ďalšie odpracované obdobie.

Od januára 2013 budú dva možné dôvody na opätovnú výplatu predčasného dôchodku. Prvým je ukončenie práce na dohodu.

Vedeli ste?
Žiadosti
 • Žiadosť o uvoľnenie výplaty ani žiadosť o zvýšenie dôchodku nemá predpísanú formu.
 • Odporúčané tlačivá sú prílohami rozhodnutia Sociálnej poisťovne o zastavení predčasného dôchodku.

Dôležité je, kedy zamestnávateľ podá odhlášku zo Sociálnej poisťovne. Potom vám stačí podať žiadosť o uvoľnenie výplaty.

„Nárok na výplatu (dôchodku) vznikne odo dňa nasledujúceho od ukončenia dôchodkového poistenia,“ povedala Ľudmila Grauzelová z poisťovne.

Druhým možným prípadom je dovŕšenie penzijného veku. Predčasný dôchodok sa automaticky prekvalifikuje na riadnu penziu. Výhodou je možnosť pracovať ďalej, a to akýmkoľvek spôsobom.

„Súbeh nároku na výplatu starobného dôchodku a činnosti zamestnanca nie je nijako obmedzený,“ tvrdí Grauzelová. Opäť stačí požiadať o uvoľnenie výplaty.

Novinkou je, že aj ten, kto pracuje na dohodu, bude mať možnosť požiadať o zvýšenie penzie za odrobené obdobie. Otázka je, či sa mu to oplatí.

„Je to veľmi individuálne. Záleží na všetkých jeho zárobkoch a celkovom období dôchodkového poistenia,“ povedala Grauzelová. Je to také individuálne, že to môže znamenať aj zníženie výslednej sumy.

O zvýšenie penzie môžete požiadať až po zániku dôchodkového poistenia. Dohodárovi sa zohľadní príjem a odpracované obdobie od 1. januára 2013.

(joč)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
 2. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
 3. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
 4. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
 5. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 6. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 7. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 8. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 9. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 10. Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League na Fakulte informatiky PEVŠ
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 8 747
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 635
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 118
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 982
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 525
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 648
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 280
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 125
 9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 937
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 752

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Spasí nás univerzálny základný príjem?

Stroje a automatizácia prinesú v budúcnosti stratu polovice pracovných miest. Spolu s tým príde ešte väčší hnev ľudí bez práce. Bude to znamenať pád demokracie?

EKONOMIKA

Ľudia ju zbierajú pri lese, jej pestovanie podporí štát

Štát chce podporiť ovocie, ktoré na Slovensku pestuje len zopár ľudí.

Neprehliadnite tiež

Neziskovkám dá štát štvrťmilióna eur, chce od nich pomoc

Dosiahnuté výsledky, pozitíva a negatíva pilotného projektu vyhodnotí úrad podpredsedu vlády po jednom roku.

Vláda podporí štyri firmy jedenástimi miliónmi eur

Vzniknúť by malo 500 nových pracovných miest.

Rast inflácie v eurozóne sa zrýchlil

Miera inflácie v 19 krajinách, ktoré zaviedli euro, sa v januári zvýšila o 1,8 percenta.

Kurz eura padol na 6-týždňové minimum

Euro neskôr zmazalo časť strát.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop