Čakáte dlho na operáciu? Prečítajte si, kedy vám ju preplatia v zahraničí

Ak chcete, aby vám zákrok urobili v nemocnici mimo Slovenska, musí na to byť dôvod.

Ak prichádza do úvahy operácia v zahraničí, zdravotná poisťovňa chce výšku nákladov vedieť vopred.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - JÁN KROŠLÁK)

Poisťovňa vám zaplatí operáciu v inom členskom štáte Únie, len ak vám to dopredu odsúhlasí. Na schválenie však treba splniť podmienky.

Štítnu žľazu, koleno či bedrový kĺb vám môžu operovať aj v Rakúsku či Nemecku, teda v niektorom štáte Únie. Musí vám to však predtým schváliť poisťovňa. Súhlas dá len vtedy, ak by rovnaký zákrok preplatila aj na Slovensku.

„Žiadosť o súhlas podáva zdravotnej poisťovni pacient,“ povedala hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Radoslava Muchová. V žiadosti musí ošetrujúci lekár odôvodniť, prečo by mal byť zákrok vykonaný v zahraničí.

Dôvodom je aj čakanie

Kedy zákrok preplatia
 • Zákrok sa prepláca aj u nás.
 • Ochorenie nie je možné liečiť u nás v primeranej lehote s ohľadom na zdravotný stav a jeho možný vývoj.
 • Liečba sa u nás nevykonáva.
 • U nás sa vyčerpali všetky možnosti a od zahraničnej liečby sa očakáva podstatné zlepšenie alebo zabránenie zhoršovania stavu.
 • Poistenec býva v zahraničí a chce pokračovať v liečbe, ktorú začal u nás, v mieste bydliska.

Ak ide o vyšetrenie či operáciu robenú v nemocnici, jedným z dôvodov je aj neprimerane dlhé čakanie na Slovensku. Ak by mohla dlhá čakacia lehota pacientovi spôsobiť komplikácie, poisťovňa by mala zákrok v inom štáte povoliť.

„Ak žiadosť spĺňa podmienky stanovené zákonom, poisťovňa ju schváli,“ povedala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková. Ak podmienky nespĺňa, zaplatí si to pacient sám, upozorňuje Monika Šimunová z poisťovne Dôvera.

O zákroku v zahraničí často nerozhoduje len ošetrujúci lekár. Odporúčanie na liečbu podľa Judity Smatanovej, hovorkyne zdravotnej poisťovne Union, prichádza až po konzultácii s ďalšími odborníkmi.

Navrhovanú liečbu v zahraničí si môže preveriť aj poisťovňa. „V sporných prípadoch môžeme postup konzultovať s hlavným odborníkom v danom medicínskom odbore,“ hovorí Gašparíková.

Účet známy vopred

Oddelenie či nemocnicu, kam má pacient v zahraničí ísť, nevyberá poisťovňa, ale ošetrujúci lekár. Už v žiadosti poistenca musí byť vyčíslené, koľko zákrok bude stáť. Vypracuje to nemocnica v zahraničí, ktorá zákrok urobí. Napríklad Všeobecná vlani preplatila v zahraničí 511 zákrokov v zahraničí za takmer 4 milióny eur. Starostlivosť poskytli najmä v Rakúsku, Nemecku a Česku.

Ak chcete v zahraničí len vyšetrenie v ambulancii, nepotrebujete od poisťovne súhlas vopred. Preplatí vám však len sumu, ktorú by za rovnaké vyšetrenie zaplatila u nás. Ak to bude v inom štáte drahšie, rozdiel si musíte doplatiť.

Aj mimo zmluvy

Pri plánovaných zákrokoch na Slovensku môžete požiadať poisťovňu, aby vám zaplatila aj vyšetrenie v nemocnici či ambulancii, s ktorými nemá uzavretú zmluvu.

Musíte o to tiež požiadať vopred. Môže sa stať, že poisťovňa nepreplatí celú cenu zákroku. Ostatné si doplatíte sami. Už vo vyhodnotení žiadosti by malo byť napísané, koľko zaplatí poisťovňa.

„Uhradíme obvykle 80 percent z ceny, akú máme v danom čase dohodnutú so zmluvnými lekármi. Môže to znamenať, že časť platby si doplatia pacienti sami,“ píše na svojej stránke Dôvera. Rovnako platí aj poisťovňa Union.

Všeobecná schváli príspevok na zaplatenie starostlivosti u nezmluvného lekára, len ak je predpokladaná cena vyššia ako 33,19 eura.

Na poradie sa musíte pýtať

Termín operácie vám povie lekár najmenej desať dní vopred.

Ak si chcete skontrolovať, koľko ľudí je pred vami na plánovanú operáciu, na internete ani v pobočke poisťovne to nenájdete.

Zoznamy, ktoré musia poisťovne viesť na plánované operácie či vyšetrenia, nie sú verejné. „Obsahujú citlivé údaje o zdravotnom stave pacientov, zaradených na tieto operácie,“ vysvetľuje hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková.

Pýtajte sa

Ak sa však chcete dozvedieť, koľký ste v poradí, môžete sa opýtať. Na žiadosť vám poisťovňa povie poradie aj to, koľko ľudí na danú operáciu čaká. Dozvedieť by ste sa mali aj predpokladaný termín zákroku a počet plánovaných zákrokov, ktoré ročne robí nemocnica či ambulancia, v ktorej na zákrok čakáte.

Skontrolovať by ste si mali aj to, či vás lekár nezabudol do zoznamu nahlásiť. Kým lekár nepošle poisťovni žiadosť, nemôžete sa totiž na zoznam dostať. Je dobré sa preto pýtať poisťovne, či jej vaša žiadosť o zaradenie na zákrok prišla.

Termín povie lekár

Konkrétny termín zákroku oznámi lekár najneskôr do desiatich dní pred operáciou či vyšetrením.

Ak sa musí operácia odložiť, musí vám to dať nemocnica či ambulancia vedieť najneskôr dva dni pred zákrokom.

(vfo)

Niekde sa čaká kratšie, ľudia tam nechcú ísť

Ak vám zomrie niekto blízky, na operáciu nastúpiť nemusíte, ospravedlnia vás a neprídete o poradie.

 • Čo sú čakacie listiny?

nemocnica-120x90.jpgIde o zoznam pacientov, ktorí čakajú na odkladnú starostlivosť. Pacient na zákrok môže počkať bez toho, aby sa mu preto zhoršil stav. Čakacie listiny sa robia na zákroky, ktoré nemocnica či ambulancia nestihne urobiť do troch mesiacov.

Robia sa len na určité choroby – oka, štítnej žľazy, obehovej a kostrovej sústavy, mamograf a rázštep podnebia.

 • Prečo sa tvoria čakačky?

Nemocnice a poisťovne majú rozdielne názory. Nemocnice tvrdia, že poisťovne im nezaplatia viac výkonov, a preto sa na ne musí čakať. Poisťovne hovoria, že nemocnice nemajú dosť kapacít a personálu, aby dokázali urobiť zákroky bez čakania.

 • Ak nenastúpim na termín, prídem o poradie?

Zákrok sa môže oddialiť, ak sú potrebné ďalšie vyšetrenia. Pacient nemusí nastúpiť ani vtedy, ak sa mu prejaví ďalšia choroba.

O odklad môže požiadať aj sám, poisťovne uznávajú ako dôvod aj smrť blízkej osoby. V týchto prípadoch by pacient nemal prísť o svoje poradie.

Ak nenastúpi z iného dôvodu, z čakačky ho vyradia. Opäť ho tam môže navrhnúť lekár, dostane sa zasa na koniec zoznamu.

 • Dá sa skrátiť čakanie?

Zákrok môžu skôr urobiť v inej nemocnici či ambulancii. Zmenu navrhuje poisťovňa. Pacient to však musí schváliť.

Poistenci to využívajú zriedka. Najčastejšie sa chcú liečiť v zariadení, ktoré si vybrali ako prvé, často ide o to, ktoré sa nachádza najbližšie k miestu ich bydliska. Pacient si poradie na zozname môže kontrolovať, robia to aj zdravotné poisťovne.

 • Čo ak som počas čakania zmenil poisťovňu?

Nová poisťovňa zaradí pacienta do svojho čakacieho zoznamu. Pacient musí lekárovi oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne. Lekár potom pošle návrh do poisťovne.

Termín, kedy jej návrh doručia, bude aj termínom, kedy sa poistenec dostane na čakací zoznam. Začína teda čakať odznova.

(vfo, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Ako fungujú čakačky

Nemocnice a ambulancie

 • Navrhnú poistenca na zaradenie na čakaciu listinu. Originál pošlú poisťovni, kópiu dostane poistenec.
 • Oznamujú poisťovni zmeny v zoznamoch.
 • Desať dní pred plánovaným zákrokom poistencovi oznámia termín nástupu.
 • Ak poistenec nenastúpi, oznámia to poisťovni.
 • Ak nemôžu výkon urobiť, oznámia to poistencovi najneskôr dva dni pred plánovaným zákrokom.
 • Navrhujú vyradenie poistencov zo zoznamu.

infuzka-120x90.jpgZdravotná poisťovňa

 • Zaraďuje poistencov do zoznamu. Dátum doručenia návrhu od lekára je zároveň dátumom zaradenia na zoznam.
 • Ak poistenec nenastúpi na plánovaný výkon, do desiatich dní ho poisťovňa požiada o vysvetlenie.
 • Vyraďuje poistencov zo zoznamu.

Poistenec

 • Ak poistenec nenastúpi na plánovaný zákrok, do desiatich dní má poisťovni oznámiť dôvody, prečo nenastúpil.

Aké má poistenec práva

 • Dostať informáciu o zaradení do zoznamu na plánovaný zákrok.
 • Zákrok môže dostať aj v inom zariadení, navrhnúť zmenu má poisťovňa.
 • Môže poisťovňu požiadať, aby dostal plánovanú starostlivosť aj v zariadení, kde jeho poisťovňa nemá zmluvu alebo v inom členskom štáte Únie.
 • Poisťovňa to musí schváliť.
 • Na žiadosť mu má zdravotná poisťovňa poskytnuť informácie o jeho poradí.

Vyradenie zo zoznamu

 • Ak poistencovi poskytnú starostlivosť alebo sa mu zmení stav a už ju nepotrebuje.
 • Ak zomrie.
 • Ak zmení poisťovňu.
 • Ak nenastúpi v termíne alebo odmietne starostlivosť.

(Zdroj: ÚDZS, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Najdlhšie sa na zákrok čaká v Bratislave

Čas strávený na čakacej listine sa líši v každej poisťovni aj nemocnici.

Najviac ľudí čaká na operáciu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Aktuálne je ich na zozname vyše 7100 zhruba z 3,5 milióna poistencov.

Od čoho závisí čakanie
 • Nemocnice majú zaplatený iný počet zákrokov. Majú aj iné kapacitné možnosti.
 • Čakanie závisí od zákroku.
 • Poisťovňa platí za zákroky a od toho závisí, koľko ich nemocnica za rok urobí.

Najväčšia súkromná poisťovňa Dôvera nemala v auguste na čakačke ani tritisíc ľudí. V zdravotnej poisťovni Union, ktorá má najmenej klientov, ich bolo 171.

Dĺžka čakania vo veľkej miere závisí nielen od poisťovne, ale aj od nemocnice. Na rovnakú operáciu tak môžete čakať v rôznych nemocniciach rôzne dlho.

Iná nemocnica, iná lehota

Napríklad na výmenu bedrového kĺbu môžete v Nemocnici v Dunajskej Strede v priemere čakať 49 dní, ale vo Fakultnej nemocnici v Žiline až 169 dní. Obe pritom od augusta 2011 do júla 2012 urobili 37 takýchto operácií.

Vyplýva to z porovnaní poisťovne Dôvera. Tá má na svojej stránke databázu, kde si pacienti môžu porovnať, koľko v priemere trvajú zákroky v rôznych nemocniciach.

Union a Všeobecná upozorňujú, že ide o interné prepočty Dôvery. Všetky poisťovne sa však zhodujú, že si poistenci často môžu skrátiť čakanie tým, že sa nechajú operovať inde. Využíva to však minimálny počet ľudí.

Najdlhšie v Bratislave

Podľa Unionu a Všeobecnej sa najdlhšie čaká v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Najviac ľudí je na zoznamoch na operácie oka. Najdlhšie však čakajú tí, ktorí potrebujú vymeniť bedrový kĺb.

(vfo)

operacie-web_res.jpg

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 3. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 4. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 5. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 6. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 7. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 9. Rastie nám pokrivená generácia?
 10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 1. Otvorenie akademického roka 2017/2018 na EU v Bratislave
 2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 3. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 4. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 5. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 6. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 7. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 8. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 9. Detské zúbky sú veda
 10. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 6 735
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 3 964
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 3 107
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 616
 5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 795
 6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 243
 7. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 1 166
 8. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 084
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 058
 10. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície? 976

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Môže sa ľahko stať, že českú vládu povedie Slovák

Dôvody, pre ktoré by väčšina Čechov mala závidieť Slovákom ich politiku. Preferencie potvrdzujú, že tretina ľudí si ešte nevybrala.

ŠPORT

Milióny na jeho plat? Výskumy ukázali, že Sagan sa oplatí

Tím Bora-Hansgrohe zhodnotila prvú sezónu v najvyššej lige, očakával viac.

SVET

Vojna sa dnes nedá vyhlásiť. A už vôbec nie cez Twitter

KĽDR považuje tweety prezidenta USA za vyhlásenie vojny. Washington namieta.

Neprehliadnite tiež

Rusi sa vyhrážajú, že na budúci rok zablokuje Facebook

Podľa šéfa ruského telekomunikačného úradu Moskva sociálnu sieť zablokuje, ak Facebook nebude v krajine skladovať svoje údaje.

Prešov sa blíži k časti svojho severného obchvatu, NDS chystá súťaž

Výstavbu rýchlostnej cesty neďaleko metropoly Šariša štát rozdelil na dve etapy. Kratšiu časť by chcel začať stavať budúci rok

Most-Híd zrejme pretlačí odvodové úľavy, seniori si privyrobia viac

Ekonomike sa darí, nezamestnanosť klesá a rastie priemerný plat, preto môže vláda prichádzať s novými opatreniami, vysvetlil Bugár.

Nízke úroky v bankách vydržia ešte minimálne rok

Podľa odhadov ekonómov príde prvé väčšie zvyšovanie úrokov v polovici roka 2019.