Vianočný dôchodok je už istý. Pozrite sa, koľko môžete dostať

Podmienky poskytovania jednorazovej dávky sa nemenia, len hranica nároku bude opäť vyššia.

Niekoľko desiatok eur pomôže aj pri nákupe vianočného pohostenia.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - PROFIMEDIA)

Mimoriadna dávka prežila už dve vlády. Ráta s ňou aj návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý vláda už schválila.

Aj keď vláda neustále skloňuje slovo kríza, väčšina seniorov si môže byť istá tým, že dostane vianočný príspevok. Teraz v decembri ho štát poskytne už siedmy raz.

Výška príspevku sa pohybuje od 38,69 do 66,39 eura.

„Dôchodcovia oň nemusia požiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky,“ povedal minister práce Ján Richter (Smer) minulý týždeň na stretnutí so seniormi. Ubezpečil ich, že vláde na nich záleží.

Nárok na príspevok je ohraničený dôchodkom do 60 percent minuloročnej priemernej mzdy. Teraz ide o 471,60 eura. Je to asi o desať eur viac ako v minulom roku.

„Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok v decembrovom termíne výplaty dôchodku,“ povedal hovorca poisťovne Peter Višváder. Zvyčajne koncom novembra pribúda klientov, ktorí sa pýtajú, kedy a čo dostanú. V januári nasledujúceho roka sa zasa informujú tí, čo nič nedostali.

Trinásty dôchodok? Teraz nie

Pred parlamentnými voľbami v roku 2006 bol vianočný príspevok iba prísľubom. O štyri roky neskôr sa už rojili úvahy o jeho transformácii na ďalší dôchodok. To by mohlo znamenať pravidelnú valorizáciu.

„Programové vyhlásenie súčasnej vlády neobsahuje takéto zmeny,“ tvrdí hovorca ministra práce Michal Stuška. Ministerstvo v roku 2010 vypracovalo návrh zákona, ktorý by zaviedol takzvaný 13. dôchodok a čiastočne zmenil podmienky poskytovania. „Od pôvodného zámeru sa upustilo.“

Pôvodným motívom vianočného príspevku bolo zmiernenie sociálnej situácie starobných a invalidných dôchodcov. Zákon však obsiahol aj predčasných poberateľov a neskôr sa k nim pridali vdovy a vdovci.

Dovedna ide o vyše 1,1 milióna ľudí.

Pomáha valorizácia penzií

Sociálna poisťovňa vlani na tieto dávky a ich výplatu vynaložila 62,6 milióna eur. Teraz to odhaduje na 60,6 milióna eur.

Ministerstvo píše, že zvýšenie hranice nároku na príspevok neznamená zvýšené výdavky. Valorizácia dôchodkov totiž vedie k tomu, že niektoré ju presiahnu.

Na budúci rok sa spôsob zvyšovania penzií zmení: namiesto percent sa použije pevná suma. „Valorizáciou od 1. januára 2013 dôjde k väčšiemu nárastu najnižších dôchodkov, takže k nim bude patriť vianočný príspevok v mierne nižšej sume,“ hovorí Stuška. Od istej výšky penzie sa vianočná dávka plynule znižuje.

Asi aj na budúci rok

Koncoročná finančná pozornosť je dielom prvej vlády Roberta Fica (Smer) a prežila nielen ju, ale aj kabinet Ivety Radičovej. Ráta s ňou aj návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý vláda schválila minulý týždeň.

Konsolidácia verejných financií si zatiaľ nevyžiadala prehodnotenie nesystémovej dávky zo sociálneho poistenia. „V súčasnosti nie sú známe skutočnosti, pre ktoré by sa vianočný príspevok nemal vyplácať aj v budúcich rokoch,“ dodáva Stuška.

Ľudí zaujíma najmä to, či niečo dostanú a kedy presne

Sociálna poisťovňa očakáva, že otázok o vianočnom príspevku začne pribúdať koncom novembra. Na niektoré odpovedá v predstihu.

 • Poberám invalidný dôchodok. Sociálna poisťovňa mi ho vypláca v hotovosti prostredníctvom pošty vždy štvrtý deň v mesiaci. Kedy mi bude vyplatený vianočný príspevok?

Vianočný príspevok Sociálna poisťovňa vyplatí spolu s dôchodkom v deň výplatného termínu dôchodku v mesiaci december. Vám ho vyplatí spolu s invalidným dôchodkom 4. decembra tohto roku.

 • Som poberateľkou „dôchodku manželky“ vo výške 19 eur. Bude mi v decembri vyplatený vianočný príspevok?

sm-1019-019f-orez.rw-120x90.jpgSociálna poisťovňa podľa zákona vyplatí vianočný príspevok len poberateľovi starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. K dôchodku manželky príspevok nepatrí.

 • Od 4. októbra 2012 mi Sociálna poisťovňa vypláca preddavok na starobný dôchodok. Bude mi v decembri vyplatený aj vianočný príspevok?

K preddavku na dôchodok sa vianočný príspevok nevyplatí.

Sociálna poisťovňa rozhodne o výplate vianočného príspevku až pri definitívnom priznaní starobného dôchodku.

 • Sociálna poisťovňa mi vypláca starobný dôchodok a vdovský dôchodok po manželovi. Mám teda nárok aj na dva vianočné príspevky?

Ak úhrn vašich dôchodkov nepresiahne sumu zodpovedajúcu 60 percentám priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve v predchádzajúcom kalendárnom roku (471,60 eura), Sociálna poisťovňa vám vyplatí jeden vianočný príspevok.

 • Dňa 6. decembra 2012 dovŕšim dôchodkový vek a požiadam o priznanie starobného dôchodku. Kedy mi bude vyplatený vianočný príspevok?

Ak suma vášho starobného dôchodku nepresiahne 60 percent priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve v predchádzajúcom kalendárnom roku (471,60 eura), vianočný príspevok vám Sociálna poisťovňa vyplatí v deň výplaty doplatku na dôchodku – najskôr v januári 2013.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Všeobecné pravidlá

Čo sa ráta

 • starobný dôchodok,
 • predčasný dôchodok,
 • invalidný dôchodok,
 • vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok,
 • sociálny dôchodok,
 • výsluhový, invalidný výsluhový, vdovský, vdovecký alebo sirotský výsluhový dôchodok prekvalifikovaný z civilnej penzie priznanej do 30. júna 2002.

Čo sa neráta

 • dôchodok manželky (dávka pre manželku bez príjmu alebo dôchodku spred roka 2004),
 • preddavok na dôchodok.

Čo sa vyžaduje

 • nárok na výplatu dôchodku v decembri,
 • dôchodok alebo súčet dôchodkov do 60 percent priemernej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok,
 • bydlisko na území Slovenska.

Súbeh nárokov

 • Kto má viac dôchodkov, dostane len jeden príspevok.

Postup

 • Sociálna poisťovňa alebo príslušný útvar sociálneho zabezpečenia poskytne príspevok automaticky.
 • Poberateľ nedostane žiadnu písomnú informáciu.

Termín výplaty

 • deň výplaty dôchodku v decembri alebo
 • deň doplatku na dôchodku vyplatenom neskôr.

(joč)

Najvyššiu sumu môžu získať ďalší dôchodcovia

Životné minimum sa zvýšilo. Jeho úroveň dosahujú ďalšie penzie.

Najvyšší vianočný príspevok je 66,39 eura a patrí každému, komu dôchodok neprevyšuje životné minimum. Bude sa to týkať väčšieho počtu ľudí.

Životné minimum sa pravidelne valorizuje. „Vianočný dôchodok vo výške 66,39 eura sa bude týkať všetkých, ktorí majú dôchodok alebo úhrn dôchodkov najviac 194,58 eura,“ informuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

V ostatných prípadoch sa príspevok vypočíta individuálne.

Záleží na každom eure

sm-1019-019f-postaT.rw-120x90.jpgNa výpočet slúži tento vzorec: 66,39 mínus 0,10­ krát (dôchodok mínus životné minimum). Výsledok sa zaokrúhľuje na najbližší cent nahor.

„Aj pri dôchodkoch od 194,59 do 194,67 eura bude vianočný príspevok 66,39 eura,“ pokračuje Višváder. Nedočkavý záujemca o presnú sumu bude mať opäť možnosť využiť kalkulačku na internetovej stránke poisťovne. „Kalkulačku plánujeme zverejniť najneskôr v polovici novembra.“

Do roku 2010 sa penzie delili do niekoľkých pásiem a každému zodpovedal príspevok v určitej výške. Vlani sa mechanizmus zmenil. Vláda Ivety Radičovej presadila spravodlivejšiu deľbu celkového objemu peňazí.

Výška vianočnej dávky reaguje na každý cent: od jednej penzie k vyššej sa plynulo znižuje. Minimum bude 38,69 eura.

Poisťovňa urobí, čo treba

Výpočet a výplata je povinnosťou Sociálnej poisťovne. „Vianočný príspevok vyplatí rovnakým spôsobom, ako vypláca dôchodok konkrétnemu poberateľovi,“ píše Višváder.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV SME)

vianocne_res.jpg

Najviac vzrastú predčasné a starobné penzie

Zmena valorizácie dôchodkov sa neskôr premietne do výšky vianočných príspevkov.

Ako sa zvýšia sólo dôchodky
dôchodok/pevná suma (eur)
 • starobný/11,20
 • predčasný/11,50
 • invalidný nad 70 %/10,10
 • invalidný do 70 %/5,90
 • vdovský, vdovecký/7,30
 • sirotský/3,90

V januári sa dôchodky jedného druhu zvýšia o rovnakú sumu. Koncom roka sa to odrazí na výške vianočného príspevku.

Kto má napríklad starobný dôchodok vo výške 300 eur, teraz pred Vianocami dostane 55,85 eura.

V budúcom roku sa jeho penzia zvýši na 311,20 eura a keby sa životné minimum valorizovalo rovnako ako naposledy, v decembri by mu patril príspevok 55,22 eura.

Druh dôchodku

„Prostredníctvom pevnej sumy zavádzame solidaritu medzi poberateľmi s podpriemernými dôchodkami a nadpriemernými dôchodkami,“ povedal minister práce Ján Richter (Smer). Ministerstvo už zverejnilo pevné sumy.

Novela zákona o sociálnom poistení z 10. augusta robí značný rozdiel medzi zvyšovaním starobného, predčasného a dvoch druhov invalidného dôchodku (podľa miery poklesu schopnosti pracovať).

Pokiaľ ide o pozostalostné dávky, jedna fixná suma sa vypočíta pre vdovské a vdovecké a jedna pre sirotské penzie. Poberateľ v januári dostane dôchodok spolu s doplatkom a písomné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o zvýšení.

Neskôr opäť v percentách

V roku 2018 sa penzie začnú opäť zvyšovať v percentách, a to na základe rastu cien za domácnosti seniorov.

„Navrhovaný spôsob valorizácie zabezpečí udržanie kúpyschopnosti dôchodcu, čiže bude zachovaná reálna úroveň dôchodkov,“ napísal tlačový odbor ministerstva práce.

(joč)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 2. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 3. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 4. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 5. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 6. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 7. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 8. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 9. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 10. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 1. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
 2. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 3. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 4. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
 5. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 6. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 7. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 8. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 9. Poslanci dnes dali jasne najavo, že plot na námestí nechcú
 10. HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016
 1. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 866
 2. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 7 129
 3. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 217
 4. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 6 077
 5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 5 410
 6. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 952
 7. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 4 339
 8. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 4 102
 9. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 3 518
 10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 2 412

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

O zaistení pozemkov U. S. Steelu vedeli skôr, než súd rozhodol

Majetok jedného z najväčších podnikov v krajine súd zaistil bez toho, aby to poriadne vysvetlil.

TECH

Postavili umelú maternicu, ktorá vynosila jahňa

Zariadenie môže o niekoľko rokov zachrániť predčasne narodené deti.

DOMOV

Fico prijal bieloruského premiéra, ani v minulosti nemal problém

Bielorusko neakceptujem, hovorí poslanec Peter Osuský.

Neprehliadnite tiež

O zaistení pozemkov U. S. Steelu vedeli skôr, než súd rozhodol

Majetok jedného z najväčších podnikov v krajine súd zaistil bez toho, aby to poriadne vysvetlil.

Štátni plynári majú nového riaditeľa, stal sa ním bývalý šéf tajných

Generálnym riaditeľom Slovenského plynárenského priemyslu ostáva Štefan Šabík.

Pozrite sa, ako Kažimír ustupuje od svojich sľubov

Vláda len pred pár mesiacmi sľubovala, že bude menej míňať, aby sme žili v hojnosti. Od prebytkového rozpočtu už ustúpila

Alza, Strabag či Poštová banka priznali, prečo do inzerátov nepíšu platy

Ako by ste sa cítili, ak by váš sused vedel, koľko zarábate? Aj takto argumentujú firmy, prečo do inzerátov nedávajú platy.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop