Vianočný dôchodok je už istý. Pozrite sa, koľko môžete dostať

Podmienky poskytovania jednorazovej dávky sa nemenia, len hranica nároku bude opäť vyššia.

Niekoľko desiatok eur pomôže aj pri nákupe vianočného pohostenia.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - PROFIMEDIA)

Mimoriadna dávka prežila už dve vlády. Ráta s ňou aj návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý vláda už schválila.

Aj keď vláda neustále skloňuje slovo kríza, väčšina seniorov si môže byť istá tým, že dostane vianočný príspevok. Teraz v decembri ho štát poskytne už siedmy raz.

Výška príspevku sa pohybuje od 38,69 do 66,39 eura.

„Dôchodcovia oň nemusia požiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky,“ povedal minister práce Ján Richter (Smer) minulý týždeň na stretnutí so seniormi. Ubezpečil ich, že vláde na nich záleží.

Nárok na príspevok je ohraničený dôchodkom do 60 percent minuloročnej priemernej mzdy. Teraz ide o 471,60 eura. Je to asi o desať eur viac ako v minulom roku.

„Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok v decembrovom termíne výplaty dôchodku,“ povedal hovorca poisťovne Peter Višváder. Zvyčajne koncom novembra pribúda klientov, ktorí sa pýtajú, kedy a čo dostanú. V januári nasledujúceho roka sa zasa informujú tí, čo nič nedostali.

Trinásty dôchodok? Teraz nie

Pred parlamentnými voľbami v roku 2006 bol vianočný príspevok iba prísľubom. O štyri roky neskôr sa už rojili úvahy o jeho transformácii na ďalší dôchodok. To by mohlo znamenať pravidelnú valorizáciu.

„Programové vyhlásenie súčasnej vlády neobsahuje takéto zmeny,“ tvrdí hovorca ministra práce Michal Stuška. Ministerstvo v roku 2010 vypracovalo návrh zákona, ktorý by zaviedol takzvaný 13. dôchodok a čiastočne zmenil podmienky poskytovania. „Od pôvodného zámeru sa upustilo.“

Pôvodným motívom vianočného príspevku bolo zmiernenie sociálnej situácie starobných a invalidných dôchodcov. Zákon však obsiahol aj predčasných poberateľov a neskôr sa k nim pridali vdovy a vdovci.

Dovedna ide o vyše 1,1 milióna ľudí.

Pomáha valorizácia penzií

Sociálna poisťovňa vlani na tieto dávky a ich výplatu vynaložila 62,6 milióna eur. Teraz to odhaduje na 60,6 milióna eur.

Ministerstvo píše, že zvýšenie hranice nároku na príspevok neznamená zvýšené výdavky. Valorizácia dôchodkov totiž vedie k tomu, že niektoré ju presiahnu.

Na budúci rok sa spôsob zvyšovania penzií zmení: namiesto percent sa použije pevná suma. „Valorizáciou od 1. januára 2013 dôjde k väčšiemu nárastu najnižších dôchodkov, takže k nim bude patriť vianočný príspevok v mierne nižšej sume,“ hovorí Stuška. Od istej výšky penzie sa vianočná dávka plynule znižuje.

Asi aj na budúci rok

Koncoročná finančná pozornosť je dielom prvej vlády Roberta Fica (Smer) a prežila nielen ju, ale aj kabinet Ivety Radičovej. Ráta s ňou aj návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý vláda schválila minulý týždeň.

Konsolidácia verejných financií si zatiaľ nevyžiadala prehodnotenie nesystémovej dávky zo sociálneho poistenia. „V súčasnosti nie sú známe skutočnosti, pre ktoré by sa vianočný príspevok nemal vyplácať aj v budúcich rokoch,“ dodáva Stuška.

Ľudí zaujíma najmä to, či niečo dostanú a kedy presne

Sociálna poisťovňa očakáva, že otázok o vianočnom príspevku začne pribúdať koncom novembra. Na niektoré odpovedá v predstihu.

 • Poberám invalidný dôchodok. Sociálna poisťovňa mi ho vypláca v hotovosti prostredníctvom pošty vždy štvrtý deň v mesiaci. Kedy mi bude vyplatený vianočný príspevok?

Vianočný príspevok Sociálna poisťovňa vyplatí spolu s dôchodkom v deň výplatného termínu dôchodku v mesiaci december. Vám ho vyplatí spolu s invalidným dôchodkom 4. decembra tohto roku.

 • Som poberateľkou „dôchodku manželky“ vo výške 19 eur. Bude mi v decembri vyplatený vianočný príspevok?

sm-1019-019f-orez.rw-120x90.jpgSociálna poisťovňa podľa zákona vyplatí vianočný príspevok len poberateľovi starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. K dôchodku manželky príspevok nepatrí.

 • Od 4. októbra 2012 mi Sociálna poisťovňa vypláca preddavok na starobný dôchodok. Bude mi v decembri vyplatený aj vianočný príspevok?

K preddavku na dôchodok sa vianočný príspevok nevyplatí.

Sociálna poisťovňa rozhodne o výplate vianočného príspevku až pri definitívnom priznaní starobného dôchodku.

 • Sociálna poisťovňa mi vypláca starobný dôchodok a vdovský dôchodok po manželovi. Mám teda nárok aj na dva vianočné príspevky?

Ak úhrn vašich dôchodkov nepresiahne sumu zodpovedajúcu 60 percentám priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve v predchádzajúcom kalendárnom roku (471,60 eura), Sociálna poisťovňa vám vyplatí jeden vianočný príspevok.

 • Dňa 6. decembra 2012 dovŕšim dôchodkový vek a požiadam o priznanie starobného dôchodku. Kedy mi bude vyplatený vianočný príspevok?

Ak suma vášho starobného dôchodku nepresiahne 60 percent priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve v predchádzajúcom kalendárnom roku (471,60 eura), vianočný príspevok vám Sociálna poisťovňa vyplatí v deň výplaty doplatku na dôchodku – najskôr v januári 2013.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Všeobecné pravidlá

Čo sa ráta

 • starobný dôchodok,
 • predčasný dôchodok,
 • invalidný dôchodok,
 • vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok,
 • sociálny dôchodok,
 • výsluhový, invalidný výsluhový, vdovský, vdovecký alebo sirotský výsluhový dôchodok prekvalifikovaný z civilnej penzie priznanej do 30. júna 2002.

Čo sa neráta

 • dôchodok manželky (dávka pre manželku bez príjmu alebo dôchodku spred roka 2004),
 • preddavok na dôchodok.

Čo sa vyžaduje

 • nárok na výplatu dôchodku v decembri,
 • dôchodok alebo súčet dôchodkov do 60 percent priemernej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok,
 • bydlisko na území Slovenska.

Súbeh nárokov

 • Kto má viac dôchodkov, dostane len jeden príspevok.

Postup

 • Sociálna poisťovňa alebo príslušný útvar sociálneho zabezpečenia poskytne príspevok automaticky.
 • Poberateľ nedostane žiadnu písomnú informáciu.

Termín výplaty

 • deň výplaty dôchodku v decembri alebo
 • deň doplatku na dôchodku vyplatenom neskôr.

(joč)

Najvyššiu sumu môžu získať ďalší dôchodcovia

Životné minimum sa zvýšilo. Jeho úroveň dosahujú ďalšie penzie.

Najvyšší vianočný príspevok je 66,39 eura a patrí každému, komu dôchodok neprevyšuje životné minimum. Bude sa to týkať väčšieho počtu ľudí.

Životné minimum sa pravidelne valorizuje. „Vianočný dôchodok vo výške 66,39 eura sa bude týkať všetkých, ktorí majú dôchodok alebo úhrn dôchodkov najviac 194,58 eura,“ informuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

V ostatných prípadoch sa príspevok vypočíta individuálne.

Záleží na každom eure

sm-1019-019f-postaT.rw-120x90.jpgNa výpočet slúži tento vzorec: 66,39 mínus 0,10­ krát (dôchodok mínus životné minimum). Výsledok sa zaokrúhľuje na najbližší cent nahor.

„Aj pri dôchodkoch od 194,59 do 194,67 eura bude vianočný príspevok 66,39 eura,“ pokračuje Višváder. Nedočkavý záujemca o presnú sumu bude mať opäť možnosť využiť kalkulačku na internetovej stránke poisťovne. „Kalkulačku plánujeme zverejniť najneskôr v polovici novembra.“

Do roku 2010 sa penzie delili do niekoľkých pásiem a každému zodpovedal príspevok v určitej výške. Vlani sa mechanizmus zmenil. Vláda Ivety Radičovej presadila spravodlivejšiu deľbu celkového objemu peňazí.

Výška vianočnej dávky reaguje na každý cent: od jednej penzie k vyššej sa plynulo znižuje. Minimum bude 38,69 eura.

Poisťovňa urobí, čo treba

Výpočet a výplata je povinnosťou Sociálnej poisťovne. „Vianočný príspevok vyplatí rovnakým spôsobom, ako vypláca dôchodok konkrétnemu poberateľovi,“ píše Višváder.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV SME)

vianocne_res.jpg

Najviac vzrastú predčasné a starobné penzie

Zmena valorizácie dôchodkov sa neskôr premietne do výšky vianočných príspevkov.

Ako sa zvýšia sólo dôchodky
dôchodok/pevná suma (eur)
 • starobný/11,20
 • predčasný/11,50
 • invalidný nad 70 %/10,10
 • invalidný do 70 %/5,90
 • vdovský, vdovecký/7,30
 • sirotský/3,90

V januári sa dôchodky jedného druhu zvýšia o rovnakú sumu. Koncom roka sa to odrazí na výške vianočného príspevku.

Kto má napríklad starobný dôchodok vo výške 300 eur, teraz pred Vianocami dostane 55,85 eura.

V budúcom roku sa jeho penzia zvýši na 311,20 eura a keby sa životné minimum valorizovalo rovnako ako naposledy, v decembri by mu patril príspevok 55,22 eura.

Druh dôchodku

„Prostredníctvom pevnej sumy zavádzame solidaritu medzi poberateľmi s podpriemernými dôchodkami a nadpriemernými dôchodkami,“ povedal minister práce Ján Richter (Smer). Ministerstvo už zverejnilo pevné sumy.

Novela zákona o sociálnom poistení z 10. augusta robí značný rozdiel medzi zvyšovaním starobného, predčasného a dvoch druhov invalidného dôchodku (podľa miery poklesu schopnosti pracovať).

Pokiaľ ide o pozostalostné dávky, jedna fixná suma sa vypočíta pre vdovské a vdovecké a jedna pre sirotské penzie. Poberateľ v januári dostane dôchodok spolu s doplatkom a písomné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o zvýšení.

Neskôr opäť v percentách

V roku 2018 sa penzie začnú opäť zvyšovať v percentách, a to na základe rastu cien za domácnosti seniorov.

„Navrhovaný spôsob valorizácie zabezpečí udržanie kúpyschopnosti dôchodcu, čiže bude zachovaná reálna úroveň dôchodkov,“ napísal tlačový odbor ministerstva práce.

(joč)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 9. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 5. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 6. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 7. Alarica – new business project in the market of shoes
 8. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 9. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 10. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 1. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 6 825
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 6 299
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke 4 986
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 3 436
 5. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 067
 6. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€ 2 660
 7. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 2 561
 8. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 266
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 843
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 499

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kosík na videu z afrického väzenia odpovedá Kaliňákovi

Gašpar s Kaliňákom spochybňovali pravosť vyhlásenia bývalého siskára Ľuboša Kosíka o únose prezidentovho syna. Kosík poslal video ako dôkaz.

TV

Kosík vo videohovore z afrického väzenia: Zaručte mi bezpečnosť

Bývalý siskár potvrdzuje svoju totožnosť.

SVET

Zeman ťahal Drahoša do bahna, no on sa nedal. Znamená to prehru?

Český prezident sa vôbec sa nezmenil.

Neprehliadnite tiež

Kľúčový nemecký index Dax sa dostal na nové maximum

Index dosiahol nové maximum 13.596,89 bodu.

Fico, Kaliňák či Danko to nie sú. Kto sú najmajetnejší politici na Slovensku

Aktivisti skontrolovali majetok verejných funkcionárov na základe verejných dát katastra nehnuteľností.

Banka JPMorgan Chase v najbližších rokoch investuje 20 miliárd dolárov

Banka chce využiť úspory, ktoré jej prinesie daňová reforma v USA.

Tri mesiace sa bude dať vybrať stavebné sporenie bez dokladovania

Sporiteľne odmietajú zmeny v stavebnom sporení, upozorňujú, že ministerstvo si návrhom protirečí.

SaS: Tisíce exekúcií sú dôsledkom hrubého zlyhania štátu a vlád Roberta Fica

Podľa opozičnej strany je súčasná situácia neakceptovateľná.