Ako dlho sa čaká na domov dôchodcov? (Prehľad zmien v poradovníkoch)

Nik zatiaľ nemá istotu, že sociálnu starostlivosť dostane do 60 dní od oficiálnej žiadosti.

Miesta v zariadeniach pre seniorov sa uvoľňujú pomaly.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - ARCHÍV TASR)

Obce a župy zrejme nebudú mať lehotu na umiestnenie žiadateľa najmenej do roku 2015. Poslanci zo Smeru navrhujú zmenu zákona.

Budúci rok mal byť prvým, keď sa senior dostane do domova dôchodcov do 60 dní od oficiálnej žiadosti o miesto. Nevyzerá to tak.

Obce a župy zrejme nebudú mať lehotu na umiestnenie žiadateľa najmenej do konca roku 2015. Predpokladá to návrh zákona, ktorý predložili traja poslanci zo Smeru.

„Samospráva v tomto období nemá vytvorené také podmienky, aby mohla plniť túto úlohu. Potreba zabezpečiť sociálnu službu vysoko prevyšuje ponuku,“ dôvodí predseda sociálneho výboru Ján Podmanický (Smer).

Na konci minulého roka bolo v poradovníkoch vyše 9200 ľudí odkázaných na fyzickú pomoc v živote. Najdlhšie to trvá v zariadeniach pre seniorov a v domovoch sociálnych služieb.

Niekde sa čaká roky

Poradovníky
Čo sa zmení a čo nie?
 • Od januára 2013 by obec alebo župa mala umiestniť žiadateľa v zariadení najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti.
 • Ustanovenie sa má odsunúť do 31. decembra 2015. Parlament musí zmeniť zákon.
 • Posledným dňom roka 2012 zanikne povinnosť viesť poradovníky na miesta v zariadeniach.
 • Obec, župa alebo zariadenie môže viesť zoznam podľa vlastnej potreby.

Na miesto v jednom zo siedmich bratislavských domovov dôchodcov sa čaká aj tri, štyri roky. „Čakateľov máme 737,“ dodáva Daniela Rodinová z magistrátu.

Ustanovenie o lehote je v zákone už od jeho vzniku, teda od januára 2009. Dosiaľ sa neuplatňuje.

„Posunutie 60­-dňovej lehoty však neznamená, že obec alebo VÚC nemá povinnosť zabezpečiť príslušnú sociálnu službu čo najskôr, ak sú u verejných alebo neverejných poskytovateľov voľné miesta,“ tvrdí hovorca ministerstva práce Michal Stuška.

Keby sa lehota začala uplatňovať, poradovníky by neboli potrebné. Zákon dokonca hovorí, že strácajú platnosť 31. decembra 2012. Zoznamy ľudí čakajúcich na sociálne služby však nezmiznú tak skoro.

„Nezaniknú, respektíve zaniknú až vtedy, ak bude na Slovensku dostatok kapacít,“ pokračuje Stuška.

Niečo sa predsa zmenilo

Sociálne služby sú v žalostnom stave. Vláda Ivety Radičovej nemala silu na zásadnú zmenu zanedbaného systému. Vtedajší minister práce Jozef Mihál (SaS) presadil minimálnu úroveň poplatkov v obecných, mestských a krajských zariadeniach, a to vo výške 50 percent reálnych nákladov.

Sporné ustanovenie neprežilo ani štyri mesiace. Nový minister Ján Richter (Smer) sa dohodol s predstaviteľmi samosprávy, že výška úhrady bude opäť v jej réžii. V Košiciach, Prešove, Nitre, Trnave a na mnohých iných miestach využili situáciu na úpravu cien.

„To, čo sa žiada od klientov, je v porovnaní s ostatnými poskytovateľmi v meste nižšia suma,“ povedal primátor Košíc Richard Raši (Smer) v septembri na rokovaní o zmene všeobecne záväzného nariadenia.

Keby nezvýšili ceny, odniesli by si to niektoré položky v rozpočte mesta.

Minister práce hovorí o potrebe systémovej zmeny a viaczdrojovom financovaní. Pokiaľ ide o peniaze, časť by mohla pochádzať zo zdravotného poistenia.

Predpokladá sa, že návrh novely bude predložený vláde v druhej polovici budúceho roka.

Záleží na zdraví i pohlaví

Ako dlho trvá, kým čakateľ príde na rad? To závisí od mnohých skutočností.

Miesta v mestských zariadeniach pre seniorov sa uvoľňujú pomaly, väčšinou len úmrtím klienta. Čakacia lehota však závisí aj od iných skutočností.

Veľmi dôležité je pohlavie. „Keď sa uvoľní miesto na dvojposteľovej izbe, kde je žena, nemôže nastúpiť muž, ktorý je v poradí,“ vysvetľuje Mária Filipová, námestníčka prednostu Mestského úradu v Banskej Bystrici. No a čakateľ môže mať rôzne požiadavky.

Lehoty
Koľko si počkáte?

mesto/lehota

 • Bratislava/3 ­až 4 roky
 • Trnava/priebežne
 • Banská Bystrica/6 až 8 mesiacov
 • Prešov/priebežne
 • Košice/viac ako rok

„Stáva sa, že je na rade, ale ešte nechce nastúpiť. Vtedy je potrebné pripraviť aktualizáciu žiadosti ďalšieho čakateľa a aj to trvá nejaký čas: aktuálne potvrdenia o zdravotnom stave, bezinfekčnosti, bacilonosičstve a podobne,“ pokračuje Filipová.

Čakaciu lehotu môžu ovplyvniť aj prípady, keď je život alebo zdravie seniora vážne ohrozené, alebo nemá kde bývať. To sa však stáva ojedinele.

Bratislava a Banská Bystrica zverejňujú poradovníky na internete. „Klient, respektíve jeho príbuzní môžu sledovať pohyb na čakacej listine,“ hovorí Filipová. V Bystrici podliehajú verejnej kontrole aj kritériá zaradenia do poradovníka.

(joč)

Zákon zmiernil tlak na zariadenia

Poradovníky na domovy dôchodcov museli opustiť relatívne sebestační seniori.

V marci sa sprísnili podmienky prijatia do domova dôchodcov. Okamžite sa to odrazilo na počte čakateľov.

V poradovníkoch hlavného mesta ubudla asi tretina z 1500 osôb, v Prešove 56 zo 120 a v Trenčíne dokonca 85 percent z 59 žiadateľov.

Zariadenie pre seniorov si vyžaduje najmenej štvrtý stupeň odkázanosti na fyzickú pomoc. Z poradovníkov vypadol každý, kto má nižší stupeň.

„Táto osoba bez potreby ďalšieho posudzovania a rozhodovania spĺňa podmienky odkázanosti na opatrovateľskú službu, na zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,“ informuje ministerstvo práce.

Zmenu priniesla novela zákona o sociálnych službách, ktorú presadila vláda Ivety Radičovej.

(joč)

Majetní už nie sú pod ochranou

Majetok sa posudzuje prísnejšie. Kto má vyše 10-tisíc eur, nemá nárok na finančný zostatok.

sm-1011-019f-domJK.rw-120x90.jpgV marci sa zmenili podmienky ochrany príjmu klienta sociálnych služieb. Kto má majetok nad 10-­tisíc eur, nemá záruku, že mu po zaplatení za starostlivosť niečo ostane. Na úhradu môže ísť celý jeho príjem.

Majetok
Čo sa neráta
 • nehnuteľnosť na trvalé bývanie – výnimkou je prípad, keď ide o celoročný pobyt v zariadení,
 • nehnuteľnosť na bývanie manžela, detí, rodičov, inej osoby na základe vecného bremena,
 • pôda pre vlastnú potrebu,
 • využívaná garáž,
 • auto pre človeka s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • nevyhnutné vybavenie domácnosti, ošatenie a rodinné veci,
 • veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
(zákon o sociálnych službách)

Zostatok je vo výške určitej časti alebo násobku životného minima. Záleží na druhu sociálnej služby.

Napríklad obyvateľovi domova dôchodcov musí na mesiac ostať 38,92 eura.

Ide aj o dom či byt

Klient podpíše čestné vyhlásenie, že vlastní alebo nevlastní viac ako desaťtisíc eur. Ak niečo zamlčí, môže sa stať, že bude nútený doplatiť všetko, čo mu neprávom ostalo.

Za majetok sa považuje aj byt alebo rodinný dom, ktorý obýval pred nástupom do zariadenia. Nehnuteľnosť trvalo užívaná jeho manželkou, deťmi alebo rodičmi sa však neberie do úvahy.

Naopak, ráta sa aj príjem z predaja nehnuteľného majetku v posledných piatich rokoch. Aby sa predišlo špekuláciám, vyžaduje sa kúpna zmluva.

Rozlišujú sa noví a starí

Sprísnená kontrola majetku sa vzťahuje iba na nových klientov.

Človeka odkázaného na fyzickú pomoc, ktorý podliehal zákonu pred 1. marcom, sa to bude týkať, len ak sa zmenia jeho majetkové pomery.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - JÁN KROŠLÁK)

Niektoré mestá zvyšujú poplatky za služby

Zákon už nehovorí, že klient musí hradiť polovicu nákladov. Obce majú opäť možnosť určiť výšku poplatkov podľa potreby.

Košice sa po rokoch rozhýbali

peniaze-120x90.jpgPoplatky v košických mestských zariadeniach pre seniorov dosahujú zhruba 20 percent ekonomicky oprávnených nákladov. Už budúci týždeň to bude v priemere dvakrát toľko.

Napríklad klient domova dôchodcov, ktorý býva v dvojposteľovej izbe a poberá stravu päťkrát denne, bude platiť 233,60 eura mesačne. Dosiaľ to je 189,33 eura.

„Úhrady za sociálne služby boli upravené naposledy v roku 2007,“ povedala hovorkyňa mesta Martina Urik Viktorínová. Svoje urobila aj zmena spôsobu financovania decentralizovaných služieb.

Od marca obce nedostávajú dotáciu na kompenzáciu výdavkov, ale vopred určený príspevok. Pre Košice to znamená o 370-tisíc eur menej ako minulý rok.

V Prešove krok za krokom

Úhrada v domovoch dôchodcov mesta Prešov je od polovice júla na úrovni 50 percent reálnych nákladov.

„Mestské zastupiteľstvo ju stanovilo predovšetkým s ohľadom na udržateľnosť kvality poskytovaných služieb a zníženie príspevku štátu,“ tvrdí hovorkyňa primátora Veronika Kmetóny Gazdová.

Aj poplatky za opatrovateľskú službu by sa mali zvýšiť, a to na 30 percent nákladov. Hodina pomoci pri sebaobsluhe by tak vyšla na dve eurá. Dnes ide o jedno euro.

Žilina sa vrátila k pôvodným sumám

Poplatky za opatrovateľskú službu v Žiline sa v tomto roku zmenili dva razy. Už nedosahujú polovicu skutočných nákladov.

„Od 11. 10. 2012 sa platba pre klienta s trvalým pobytom v meste upravila na jedno euro za hodinu,“ tvrdí hovorca Žiliny Pavol Čorba. Od júna šlo o 71 centov viac.

Mesto nevlastní zariadenie pre seniorov. Spolupracuje so samosprávnym krajom.

Aj v Nitre museli konať

Nová výška úhrady v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby mesta Nitra dosahuje približne 52 percent nákladov. Všeobecné záväzné nariadenie platí od 1. júla.

„Bolo nevyhnutné niektoré úhrady prehodnotiť a stanoviť nové sadzby,“ povedala vedúca odboru sociálnych služieb Naďa Šimová.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - VLADO ŠIMÍČEK)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 2. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 3. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 4. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 5. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 6. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 7. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 10. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 1. Pred 25 rokmi musela byť jazdenka zo západu
 2. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 3. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
 4. Cíťte sa v priestore príjemne
 5. Ktorý odšťavovač má najvyššiu výťažnosť?
 6. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 7. Ako si vybrať wc a umývadlo?
 8. Poslanec M. Borguľa bojuje proti netransparentnému tendru
 9. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
 10. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty 7 562
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 970
 3. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 642
 4. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 4 044
 5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 717
 6. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 3 364
 7. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 2 984
 8. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 2 974
 9. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 1 990
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl? 834

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Plavčan vysvetľoval eurofondy, z tlačovky utiekol

Minister školstva zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej chcel vysvetliť pochybné dotácie. Dovolil dve otázky pre televíziu a ušiel.

KULTÚRA

Dedečkove skutočné stavby sme ešte nevideli. SNG by mohla byť prvou

Najskloňovanejšie sú štyri jeho stavby.

DOMOV

Prieskum: Súčasná koalícia by vládu nezložila, extrémisti klesli

Ak by sa voľby konali v júli, zvíťazil by Smer.

BRATISLAVA

Z Tyršovho nábrežia sa stal kemp pre turistov

Na petržalskej strane Dunaja parkujú karavany, hoci tam nie je kemp.

Neprehliadnite tiež

Šéf Applu vraj sľúbil Trumpovi, že postaví v USA tri veľké továrne

Výstavba troch výrobných závodov by bola pre Apple nevídaným rozhodnutím. Firma teraz vlastní len jednu továreň.

Lacnejšie dovolenky a letenky. Česi si užívajú silnú korunu

Lacnejšie sú pre Čechov predovšetkým zájazdy od zahraničných cestovných kancelárií.

Kečup z českého Lidla obsahoval o polovicu menej paradajok, než mal

S privátnou značkou kečupu mal minulý týždeň problém aj Kaufland.

Počet pracujúcich v poľnohospodárstve klesá, platy v tomto odvetví rástli

Priemerná mesačná mzda v poľnohospodárstve dosiahla výšku 702 eur.