Ako dlho sa čaká na domov dôchodcov? (Prehľad zmien v poradovníkoch)

Nik zatiaľ nemá istotu, že sociálnu starostlivosť dostane do 60 dní od oficiálnej žiadosti.

Miesta v zariadeniach pre seniorov sa uvoľňujú pomaly.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - ARCHÍV TASR)

Obce a župy zrejme nebudú mať lehotu na umiestnenie žiadateľa najmenej do roku 2015. Poslanci zo Smeru navrhujú zmenu zákona.

Budúci rok mal byť prvým, keď sa senior dostane do domova dôchodcov do 60 dní od oficiálnej žiadosti o miesto. Nevyzerá to tak.

Obce a župy zrejme nebudú mať lehotu na umiestnenie žiadateľa najmenej do konca roku 2015. Predpokladá to návrh zákona, ktorý predložili traja poslanci zo Smeru.

„Samospráva v tomto období nemá vytvorené také podmienky, aby mohla plniť túto úlohu. Potreba zabezpečiť sociálnu službu vysoko prevyšuje ponuku,“ dôvodí predseda sociálneho výboru Ján Podmanický (Smer).

Na konci minulého roka bolo v poradovníkoch vyše 9200 ľudí odkázaných na fyzickú pomoc v živote. Najdlhšie to trvá v zariadeniach pre seniorov a v domovoch sociálnych služieb.

Niekde sa čaká roky

Poradovníky
Čo sa zmení a čo nie?
 • Od januára 2013 by obec alebo župa mala umiestniť žiadateľa v zariadení najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti.
 • Ustanovenie sa má odsunúť do 31. decembra 2015. Parlament musí zmeniť zákon.
 • Posledným dňom roka 2012 zanikne povinnosť viesť poradovníky na miesta v zariadeniach.
 • Obec, župa alebo zariadenie môže viesť zoznam podľa vlastnej potreby.

Na miesto v jednom zo siedmich bratislavských domovov dôchodcov sa čaká aj tri, štyri roky. „Čakateľov máme 737,“ dodáva Daniela Rodinová z magistrátu.

Ustanovenie o lehote je v zákone už od jeho vzniku, teda od januára 2009. Dosiaľ sa neuplatňuje.

„Posunutie 60­-dňovej lehoty však neznamená, že obec alebo VÚC nemá povinnosť zabezpečiť príslušnú sociálnu službu čo najskôr, ak sú u verejných alebo neverejných poskytovateľov voľné miesta,“ tvrdí hovorca ministerstva práce Michal Stuška.

Keby sa lehota začala uplatňovať, poradovníky by neboli potrebné. Zákon dokonca hovorí, že strácajú platnosť 31. decembra 2012. Zoznamy ľudí čakajúcich na sociálne služby však nezmiznú tak skoro.

„Nezaniknú, respektíve zaniknú až vtedy, ak bude na Slovensku dostatok kapacít,“ pokračuje Stuška.

Niečo sa predsa zmenilo

Sociálne služby sú v žalostnom stave. Vláda Ivety Radičovej nemala silu na zásadnú zmenu zanedbaného systému. Vtedajší minister práce Jozef Mihál (SaS) presadil minimálnu úroveň poplatkov v obecných, mestských a krajských zariadeniach, a to vo výške 50 percent reálnych nákladov.

Sporné ustanovenie neprežilo ani štyri mesiace. Nový minister Ján Richter (Smer) sa dohodol s predstaviteľmi samosprávy, že výška úhrady bude opäť v jej réžii. V Košiciach, Prešove, Nitre, Trnave a na mnohých iných miestach využili situáciu na úpravu cien.

„To, čo sa žiada od klientov, je v porovnaní s ostatnými poskytovateľmi v meste nižšia suma,“ povedal primátor Košíc Richard Raši (Smer) v septembri na rokovaní o zmene všeobecne záväzného nariadenia.

Keby nezvýšili ceny, odniesli by si to niektoré položky v rozpočte mesta.

Minister práce hovorí o potrebe systémovej zmeny a viaczdrojovom financovaní. Pokiaľ ide o peniaze, časť by mohla pochádzať zo zdravotného poistenia.

Predpokladá sa, že návrh novely bude predložený vláde v druhej polovici budúceho roka.

Záleží na zdraví i pohlaví

Ako dlho trvá, kým čakateľ príde na rad? To závisí od mnohých skutočností.

Miesta v mestských zariadeniach pre seniorov sa uvoľňujú pomaly, väčšinou len úmrtím klienta. Čakacia lehota však závisí aj od iných skutočností.

Veľmi dôležité je pohlavie. „Keď sa uvoľní miesto na dvojposteľovej izbe, kde je žena, nemôže nastúpiť muž, ktorý je v poradí,“ vysvetľuje Mária Filipová, námestníčka prednostu Mestského úradu v Banskej Bystrici. No a čakateľ môže mať rôzne požiadavky.

Lehoty
Koľko si počkáte?

mesto/lehota

 • Bratislava/3 ­až 4 roky
 • Trnava/priebežne
 • Banská Bystrica/6 až 8 mesiacov
 • Prešov/priebežne
 • Košice/viac ako rok

„Stáva sa, že je na rade, ale ešte nechce nastúpiť. Vtedy je potrebné pripraviť aktualizáciu žiadosti ďalšieho čakateľa a aj to trvá nejaký čas: aktuálne potvrdenia o zdravotnom stave, bezinfekčnosti, bacilonosičstve a podobne,“ pokračuje Filipová.

Čakaciu lehotu môžu ovplyvniť aj prípady, keď je život alebo zdravie seniora vážne ohrozené, alebo nemá kde bývať. To sa však stáva ojedinele.

Bratislava a Banská Bystrica zverejňujú poradovníky na internete. „Klient, respektíve jeho príbuzní môžu sledovať pohyb na čakacej listine,“ hovorí Filipová. V Bystrici podliehajú verejnej kontrole aj kritériá zaradenia do poradovníka.

(joč)

Zákon zmiernil tlak na zariadenia

Poradovníky na domovy dôchodcov museli opustiť relatívne sebestační seniori.

V marci sa sprísnili podmienky prijatia do domova dôchodcov. Okamžite sa to odrazilo na počte čakateľov.

V poradovníkoch hlavného mesta ubudla asi tretina z 1500 osôb, v Prešove 56 zo 120 a v Trenčíne dokonca 85 percent z 59 žiadateľov.

Zariadenie pre seniorov si vyžaduje najmenej štvrtý stupeň odkázanosti na fyzickú pomoc. Z poradovníkov vypadol každý, kto má nižší stupeň.

„Táto osoba bez potreby ďalšieho posudzovania a rozhodovania spĺňa podmienky odkázanosti na opatrovateľskú službu, na zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,“ informuje ministerstvo práce.

Zmenu priniesla novela zákona o sociálnych službách, ktorú presadila vláda Ivety Radičovej.

(joč)

Majetní už nie sú pod ochranou

Majetok sa posudzuje prísnejšie. Kto má vyše 10-tisíc eur, nemá nárok na finančný zostatok.

sm-1011-019f-domJK.rw-120x90.jpgV marci sa zmenili podmienky ochrany príjmu klienta sociálnych služieb. Kto má majetok nad 10-­tisíc eur, nemá záruku, že mu po zaplatení za starostlivosť niečo ostane. Na úhradu môže ísť celý jeho príjem.

Majetok
Čo sa neráta
 • nehnuteľnosť na trvalé bývanie – výnimkou je prípad, keď ide o celoročný pobyt v zariadení,
 • nehnuteľnosť na bývanie manžela, detí, rodičov, inej osoby na základe vecného bremena,
 • pôda pre vlastnú potrebu,
 • využívaná garáž,
 • auto pre človeka s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • nevyhnutné vybavenie domácnosti, ošatenie a rodinné veci,
 • veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
(zákon o sociálnych službách)

Zostatok je vo výške určitej časti alebo násobku životného minima. Záleží na druhu sociálnej služby.

Napríklad obyvateľovi domova dôchodcov musí na mesiac ostať 38,92 eura.

Ide aj o dom či byt

Klient podpíše čestné vyhlásenie, že vlastní alebo nevlastní viac ako desaťtisíc eur. Ak niečo zamlčí, môže sa stať, že bude nútený doplatiť všetko, čo mu neprávom ostalo.

Za majetok sa považuje aj byt alebo rodinný dom, ktorý obýval pred nástupom do zariadenia. Nehnuteľnosť trvalo užívaná jeho manželkou, deťmi alebo rodičmi sa však neberie do úvahy.

Naopak, ráta sa aj príjem z predaja nehnuteľného majetku v posledných piatich rokoch. Aby sa predišlo špekuláciám, vyžaduje sa kúpna zmluva.

Rozlišujú sa noví a starí

Sprísnená kontrola majetku sa vzťahuje iba na nových klientov.

Človeka odkázaného na fyzickú pomoc, ktorý podliehal zákonu pred 1. marcom, sa to bude týkať, len ak sa zmenia jeho majetkové pomery.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - JÁN KROŠLÁK)

Niektoré mestá zvyšujú poplatky za služby

Zákon už nehovorí, že klient musí hradiť polovicu nákladov. Obce majú opäť možnosť určiť výšku poplatkov podľa potreby.

Košice sa po rokoch rozhýbali

peniaze-120x90.jpgPoplatky v košických mestských zariadeniach pre seniorov dosahujú zhruba 20 percent ekonomicky oprávnených nákladov. Už budúci týždeň to bude v priemere dvakrát toľko.

Napríklad klient domova dôchodcov, ktorý býva v dvojposteľovej izbe a poberá stravu päťkrát denne, bude platiť 233,60 eura mesačne. Dosiaľ to je 189,33 eura.

„Úhrady za sociálne služby boli upravené naposledy v roku 2007,“ povedala hovorkyňa mesta Martina Urik Viktorínová. Svoje urobila aj zmena spôsobu financovania decentralizovaných služieb.

Od marca obce nedostávajú dotáciu na kompenzáciu výdavkov, ale vopred určený príspevok. Pre Košice to znamená o 370-tisíc eur menej ako minulý rok.

V Prešove krok za krokom

Úhrada v domovoch dôchodcov mesta Prešov je od polovice júla na úrovni 50 percent reálnych nákladov.

„Mestské zastupiteľstvo ju stanovilo predovšetkým s ohľadom na udržateľnosť kvality poskytovaných služieb a zníženie príspevku štátu,“ tvrdí hovorkyňa primátora Veronika Kmetóny Gazdová.

Aj poplatky za opatrovateľskú službu by sa mali zvýšiť, a to na 30 percent nákladov. Hodina pomoci pri sebaobsluhe by tak vyšla na dve eurá. Dnes ide o jedno euro.

Žilina sa vrátila k pôvodným sumám

Poplatky za opatrovateľskú službu v Žiline sa v tomto roku zmenili dva razy. Už nedosahujú polovicu skutočných nákladov.

„Od 11. 10. 2012 sa platba pre klienta s trvalým pobytom v meste upravila na jedno euro za hodinu,“ tvrdí hovorca Žiliny Pavol Čorba. Od júna šlo o 71 centov viac.

Mesto nevlastní zariadenie pre seniorov. Spolupracuje so samosprávnym krajom.

Aj v Nitre museli konať

Nová výška úhrady v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby mesta Nitra dosahuje približne 52 percent nákladov. Všeobecné záväzné nariadenie platí od 1. júla.

„Bolo nevyhnutné niektoré úhrady prehodnotiť a stanoviť nové sadzby,“ povedala vedúca odboru sociálnych služieb Naďa Šimová.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - VLADO ŠIMÍČEK)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 12 796
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 8 069
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 392
 4. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 472
 5. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 3 177
 6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 807
 7. Kam do tepla v januári? 2 026
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 840
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 675
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 007

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Kuzminová: Presvedčila som sa, že chyba nie je v streleckej forme

Slovenská biatlonistka je bez stresu a vo väčšej pohode. V stíhacích pretekoch skončila jedenásta.

BRATISLAVA

Developer oprášil projekt pred stanicou Nové Mesto

Pred stanicou oproti Kuchajde plánujú postaviť obytné budovy.

TECH

Tajomstvo kreativity: Čo hovorí veda

Veda napovedá aj to, ako dosiahnuť vytúženú budúcnosť.

Neprehliadnite tiež

Ponuka sa zmení. Európania si budú môcť pochutnať na hmyze a riasach

Stravovacie návyky ľudí žijúcich v Európe sa menia.

Fico obhajoval nákup transportérov, nevylúčil ani tender

Slovensko môže podľa premiéra stále usporiadať tender na nákup obrnených vozidiel.

Ak sa Bory v Bratislave rozšíria, Penta chce investovať do infraštruktúry

Investor vynaložil na infraštruktúru v zóne Bory viac ako 30 miliónov eur.

Nemecké akciové indexy posilňujú vďaka výborným výsledkom firiem

Z nemeckých firiem prichádzajú dobré správy o ich hospodárení v roku 2017.

Orkán Friederika napáchal v Nemecku škody najmenej za pol miliardy

Orkán patril podľa poisťovní v tomto storočí medzi najsilnejšie búrky.