Viete, o koľko sa zvýši dôchodok? (Všetky dôležité zmeny)

Ministerstvo práce zverejnilo návrh opatrenia, podľa ktorého sa vykoná najbližšia valorizácia. Už je to len formalita.

Vdovy s dvoma dôchodkami dostanú dve rôzne pevné sumy.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - JÁN KROŠLÁK)

Pevné sumy a štruktúra valorizovaných dávok by už mali byť definitívne. Štát má k dispozícii všetky potrebné údaje.

V budúcom roku sa všetky sólo starobné dôchodky zvýšia o 11,20 eura. Ministerstvo práce zverejnilo návrh opatrenia o valorizácii pevnou sumou.

„Opatrenie, ktoré je ešte stále v pripomienkovom konaní, bude uverejnené v Zbierke zákonov do konca októbra. Sumy by mali byť definitívne,“ povedala Barbora Petrová z ministerstva. Vstupné údaje sú už nejaký čas známe.

Len prechodné riešenie

Keby sa spôsob valorizácie nezmenil, všetky dôchodky by sa zvýšili o 3,05 percenta. Po novom si zo seniorov polepší každý, kto má najviac 363,90 eura.

„Máme tu početnú skupinu starodôchodcov, ktorí sa oprávnene cítia diskriminovaní. Valorizácia dôchodkov pevnou sumou bude aspoň minimálnou formou pomoci,“ povedal predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky.

V januári tohto roka sa penzie zvýšili o 3,30 percenta. Rozdiely medzi nimi sa opäť prehĺbili. „Zvyšovanie dôchodkov o pevnú sumu prinesie väčšiu spravodlivosť,“ tvrdí minister práce Ján Richter (Smer).

Požiadavky na rozpočet Sociálnej poisťovne predurčuje vývoj hlavných ekonomických ukazovateľov – rastu cien a miezd. Na tom sa nič nemení.

Smer sa však evidentne inšpiroval bývalou vládou a návrhom vtedajšieho ministra práce Jozefa Mihála (SaS) na zmenu valorizačného mechanizmu. Postupne sa prejde na takzvanú dôchodcovskú infláciu.

Opäť v percentách

V roku 2018 sa penzie začnú opäť zvyšovať v percentách, a to na základe rastu cien za domácnosti seniorov. Oni míňajú len na potraviny, lieky a energie.

„Navrhovaný spôsob valorizácie zabezpečí udržanie kúpyschopnosti dôchodcu, čiže bude zachovaná reálna úroveň dôchodkov,“ tvrdí tlačový odbor ministerstva práce.

Jednota dôchodcov pred rokom organizovala petíciu za zachovanie švajčiarskeho modelu. Zhruba stotisíc ľudí sa podpísalo pod to, že zvyšovanie dôchodkov musí byť závislé aj od rastu miezd.

„V prognózach ekonomického rastu Slovenska je priveľa neznámych. Otvorenou otázkou je, čo bude v týchto zložitých časoch rásť rýchlejšie – mzdy alebo životné náklady,“ odpovedal Lipiansky. Za dôležité považuje, aby valorizácia kryla rast životných nákladov seniorov.

Minimálny dôchodok

Okolo 36-tisíc ľudí má nižší dôchodok ako životné minimum. Ministerstvo odhaduje, že asi štyri percentá z nich stratia nárok na dávku a príspevky k dávke.

„Zmena valorizácie má pozitívny vplyv najmä na príjem poberateľov, ktorí sa môžu nachádzať v riziku chudoby,“ píše v doložke vplyvov opatrenia o pevných sumách.

V roku 2014 by mala pribudnúť istota v podobe minimálneho dôchodku. Štátny tajomník ministerstva Jozef Burian nedávno povedal, že nárok naň si bude vyžadovať najmenej 15 alebo 20 odpracovaných rokov.

tabulka1-web.jpg

ico

Chudoba vraj ohrozuje čoraz menej seniorov

Výsledok každého prieskumu o príjmoch a životných podmienkach závisí od metodiky.

Chudoba ohrozuje iba 6,3 percenta slovenských dôchodcov. Štatistický úrad v utorok zverejnil výsledky medzinárodného zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC 2011.

V jednočlennej domácnosti na Slovensku bola hranica rizika chudoby na mesiac približne 315 eur, v dvojčlennej domácnosti 473 eur.

Viac ako 60-tisíc dôchodcov malo k dispozícii nižší príjem.

„Miera rizika chudoby u dôchodcov a pracujúcich bola na rovnakej úrovni,“ povedal vedúci oddelenia štatistiky životnej úrovne obyvateľstva Róbert Vlačuha.

Už niekoľko rokov sa počet ohrozených seniorov znižuje. V roku 2008 tvorili takmer desať percent.

Penzia nižšia ako životné minimum sa dopĺňa dávkou a príspevkami v hmotnej núdzi. Dnes je životné minimum dospelého človeka 194,58 eura mesačne.

Ďalšou kompenzáciou nízkeho príjmu je jednorazový vianočný príspevok. V decembri ho dostane každý, kto má dôchodok alebo dôchodky do 471,60 eura.

(joč)

ico

Zaužívané pravidlá

Čo sa zvyšuje

 • starobný,
 • predčasný starobný,
 • invalidný,
 • vdovský a vdovecký,
 • sirotský,
 • sociálny dôchodok.

Fotolia_1942099_Subscription_XL-120x90.jpgČo sa nezvyšuje

 • vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok vymeraný z už valorizovaného starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku,
 • dôchodok manželky,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť.

Súbeh nárokov

 • Kto poberá viac dôchodkov, má nárok na zvýšenie každého z nich. Posudzujú sa samostatne.

Kedy sa valorizuje

 • 1. januára, ak ide o dôchodok priznaný pred týmto dňom, alebo
 • v deň priznania dôchodku.

Postup

 • Na zvýšenie dôchodkovej dávky je rozhodujúca suma vyplácaná ku dňu, od ktorého sa zvyšuje.
 • Sociálna poisťovňa vykoná valorizáciu automaticky – bez žiadosti. Poberateľ v januári dostane dôchodok spolu s doplatkom a písomné rozhodnutie o zvýšení poberanej sumy.

Termín výplaty

 • jeden z párnych dní od 2. do 24. dňa mesiaca alebo
 • nepárny pracovný deň pred alebo po termíne pripadajúcom na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok.

(joč)

ico

Ľudia vedia počítať, no nevyznajú sa v legislatíve

Sociálna poisťovňa odpovedá na otázky o tohtoročnej valorizácii.

Od októbra 2011 mi Sociálna poisťovňa vypláca preddavok na starobný dôchodok 380 eur. Prečo nebol od 1. 1. 2012 zvýšený?

sm-0117-018f-mala.rw-120x90.jpgDôchodkové dávky vyplácané preddavkovo sa nezvyšujú. Po zistení rozhodujúcich skutočností vám bude starobný dôchodok priznaný definitívne a súčasne bude zvýšený o 3,3 percenta.

Poberala som dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu na 153,90 eura. Od 1. 1. 2012 sa zvýšil o 1,60 eura. Je toto zvýšenie správne, keď sa dôchodky valorizovali o 3,3 percenta?

Zvyšuje sa základná suma dôchodku, teda po odpočítaní sumy zvýšenia z dôvodu jediného zdroja príjmu. Ak je po valorizácii vyššia ako 153,90 eura, už nepatrí zvýšenie z dôvodu jediného zdroja príjmu. Základná suma vášho dôchodku je 150,50 eura, a preto vám od 1. 1. 2012 patrí 155,50 eura.

Poberám starobný dôchodok 326,10 eura a zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť 10 eur, spolu 336,10 eura. Od 1. 1. 2012 sa mi starobný dôchodok zvýšil o 10,80 eura, čo nepredstavuje zvýšenie o 3,3 percenta. Ako je to možné?

Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť nie je dôchodková dávka, a preto sa zvýšil len váš starobný dôchodok.

Manžel bol poberateľom starobného dôchodku. Požiadala som o vdovský dôchodok. Bude mi zvýšený o 3,3 percenta?

Ak starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok zomretého už bol zvýšený, z neho vymeraný vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok sa nezvyšuje.

V decembri 2011 som sa presťahoval. Dôchodok poberám na účet, preto som nepovažoval za potrebné Sociálnej poisťovni hlásiť zmenu adresy. Bolo mi rozhodnutie o zvýšení dôchodku zaslané na pôvodnú adresu?

Zmenu mena, priezviska a adresy je príjemca dávky povinný písomne oznámiť do ôsmich dní. Keďže ste tak neurobili, rozhodnutie o zvýšení dôchodku v roku 2012 bolo zaslané na pôvodnú adresu.

Je potrebné, aby ste si splnili ohlasovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni. Ak pošta vráti rozhodnutie s poznámkou „adresát neznámy“ a poisťovňa už bude mať informáciu o vašej novej adrese, rozhodnutie vám zašle na ňu.

(joč)

ico

Všetky penzie jedného druhu vzrastú rovnako

Po novom sa rozlišuje niekoľko druhov penzie. Pre každý z nich sa vypočíta iná pevná suma.

Ceny v prvom polroku stúpli o 3,7 percenta a priemerná mzda za ten čas vzrástla o 2,4 percenta. Po starom by to stačilo.

Miera valorizácie dôchodkov zodpovedala priemeru týchto štatistických údajov.

Po novom záleží aj na priemernej penzii príslušného druhu.

Druh dôchodku

info
Valorizácia
Vstupné údaje
 • rast cien za prvý polrok,
 • rast priemernej mzdy za prvý polrok,
 • priemerný dôchodok daného typu k 30. júnu.

Novela zákona o sociálnom poistení z 10. augusta robí značný rozdiel medzi zvyšovaním starobného, predčasného a dvoch druhov invalidného dôchodku (podľa miery poklesu schopnosti pracovať).

Pokiaľ ide o pozostalostné dávky, jedna fixná suma sa vypočíta pre vdovské a vdovecké a jedna pre sirotské penzie.

Valorizuje sa aj dôchodok za výsluhu rokov priznaný do 31. decembra 2003 a sociálny. Na rozdiel od ostatných sa budú zvyšovať rovnako ako priemerná invalidná penzia nad 70 percent.

Výpočet pevnej sumy

Údaje o raste cien a raste miezd sa sčítajú a súčet sa vydelí dvoma. Pevná suma zodpovedá percentám z priemerného dôchodku príslušného druhu.

Presné sumy určí opatrenie ministerstva práce. Predpis je práve v pripomienkovom konaní, najneskôr 31. októbra musí vyjsť v Zbierke zákonov.

(joč)

ico

Váha vstupných údajov sa zmení

V roku 2014 sa začne prechod na nový valorizačný mechanizmus.

Údaje o medziročnom raste cien a priemernej mzdy v hospodárstve majú rovnakú váhu. Z oboch hodnôt sa ráta polovica. V roku 2014 sa tento pomer začne meniť.

Inflácia začne mať čoraz väčší vplyv: postupne sa vyšplhá na 90 percent.

Rast miezd sa zákonite bude prejavovať čoraz slabšie. V roku 2017 sa tento údaj bude podieľať na zvyšovaní dôchodkov iba z desiatich percent.

„Dosiahne sa tým plynulejší postupný prechod na cieľový stav,“ vysvetľuje Barbora Petrová z tlačového odboru ministerstva práce. Cieľovým stavom je valorizácia o rast cien zaznamenaná v domácnostiach seniorov.

Takzvaná dôchodcovská inflácia prikladá väčšiu váhu potravinám, nákladom na bývanie a liekom. Za prvý polrok 2012 dosiahla 3,8 percenta.

(joč)

tabulka2-web.jpg

ico

Súbežné dávky sa valorizujú inak

Jeden dôchodok sa vypláca celý, z druhého polovica. Budú sa zvyšovať o dve rôzne sumy.

Kto má nárok na výplatu dvoch dôchodkov, dostáva jeden celý a z druhého polovicu. Rozdiel bude aj v ich valorizácii.

Napríklad pevná suma, o ktorú sa zvýši polovičný vdovský dôchodok, sa určí z priemernej výšky dávok tohto druhu k 30. júnu.

Špeciálny režim

info
Polovičné penzie
Ako sa valorizujú?

dôchodok/pevná suma

 • starobný/3,50
 • predčasný/4,10
 • invalidný nad 70 %/3,60
 • invalidný do 70 %/2,40
 • vdovský, vdovecký/3,20
 • sirotský/1,90

„Na potreby valorizácie v roku 2013 boli vypočítané priemerné výšky zvlášť za nekrátené dôchodky a priemerné výšky zvlášť za krátené dôchodky,“ povedala Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

Priemer krátených vdovských a vdoveckých penzií je necelých 104 eur. Vzhľadom na rast cien a miezd sa v januári zvýšia o 3,20 eura.

Súbeh nárokov na výplatu sa týka iba niektorých dávok: na jednej strane môže ísť o starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok a na druhej strane o niektorú z pozostalostných penzií. V sume jednej polovice sa vypláca nižšia z dvojice dávok.

Vdovských je najviac

K 30. júnu poisťovňa krátila vyše 290-tisíc dôchodkov. Ide najmä o vdovské a vdovecké penzie.

Ich celkový počet presahuje 240-tisíc.

(joč)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 9 399
 2. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 8 505
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 191
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 098
 5. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 411
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 153
 7. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 645
 8. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 214
 9. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 973
 10. Cestujte intenzívnejšie s poznávacími zájazdmi 903

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Poistky môžu opäť zdražieť, Kažimír zvažuje DPH z poistného

DPH by nahradila dve mimoriadne dane, ktoré teraz poisťovne platia z poistenia nehnuteľností či áut.

Neprehliadnite tiež

Billa dostala štvrtú miliónovú pokutu. Aj za dva jogurty

Reťazec sa voči pokute odvolal, inšpektori si stoja za svojím.

Poistky môžu opäť zdražieť, Kažimír premýšľa o zavedení DPH

DPH by nahradila dve mimoriadne dane, ktoré teraz poisťovne platia z poistenia nehnuteľností či áut.

Diaľnice na Slovensku sú bezpečné, nehôd na nich je málo (rozhovor)

Na autostrádach len 3,7 percenta zo všetkých havárií spôsobia kamióny.

Eurokomisárka: Fico zrejme nevie, čo Brusel robí pri kvalite potravín

Premiér pred niekoľkými dňami vravel, že možno zakáže potraviny nerovnakej kvality ako na západe.