Čo je lepšie, spoločná alebo oddelená kasa partnerov?

Chceli sme zistiť, či vo vzťahoch funguje komunizmus alebo skôr kapitalizmus.

‚Neviem, koľko zarába, ani ma to nezaujíma, ale na domácnosť by mal prispievať viac.‘ Takouto výčitkou podľa psychológov podvedome dávate najavo, že vás zo všetkého zaujíma hlavne presný stav partnerovho konta.

Život v páre a manželstvo poznajú rôzne modely, ako spravovať financie. Je lepšia spoločná či oddelená kasa? Funguje vo vzťahu kapitalizmus alebo skôr komunizmus?

Príklad číslo 1: Andrej a Zuzana osem rokov tvoria pár. Posledné dva roky spolu žijú v byte v centre Bratislavy a nájomné si delia vždy na polovicu. Nie sú manželia, nemajú deti ani žiadne veľké spoločné výdavky či investície. Raz za čas však Andrejovi v mailovej schránke pristane netypická faktúra.

Nie je to účet za plyn ani za telefón - jeho vlastná priateľka v tabuľke prehľadne zhrnula a zúčtovala vzájomné dlhy a pôžičky. „Bývam roztržitý a zabúdam si vyberať hotovosť z bankomatu. Vtedy si zvyknem požičiavať od priateľky, ale všetky dlhy evidujeme,“ hovorí Andrej s tým, že časom sa položky typu ´dve pivá v podniku´ dokážu vyšplhať na stovky eur.

„Viem, vyzerá to čudne, ak si najbližší partneri posielajú faktúry, ale berieme to s nadhľadom. Hlavne, aby jeden nemal pocit, že na druhého dopláca.“

Vzťah na skúšku

Tridsaťroční Andrej a Zuzana predstavujú typický prípad nezosobášeného spolužitia. Sociológovia takto nazývajú rastúci počet dvojíc žijúcich v spoločnej domácnosti bez toho, aby potvrdili svoj zväzok pred úradmi manželstvom.

Čo je príčinou tohto trendu? Nezrelosť a neochota viazať sa, silná nechuť k závažným životným rozhodnutiam, či, ako sa domnieva sociológ Zygmunt Bauman, móda vzťahu na skúšku, keď „žijeme spolu v medziobdobí, kým sa neobjaví niekto vhodnejší“?

Isté je jedno. Aj dnes sa bežne predpokladá, že čím bližšie k sebe partneri majú, tým bližšie k sebe budú mať ich peňaženky. Alebo aj inak: kým pred sobášom je normálne, ak si každý partner platí výdavky z vlastného vrecka, v manželstve už hospodária so spoločnou kasou. Otázkou zostáva, či je to tak rozšírené v realite. A či je to naozaj najlepší model pre všetky manželstvá.

foto2.jpg

Utajené fondy na financovanie bizarných koníčkov by nemali presahovať príspevok na deti
a domácnosť. Inak sa to prevalí a partnerka vás zderie z kože

Model dvoch peňaženiek

Príklad číslo 2 svedčí skôr o inom: Ivana a Martin sú manželia, obaja majú po tridsiatke, nemajú deti. Už pred manželstvom žili v jednej domácnosti a zvykli si na model dvoch peňaženiek. Po sobáši na ňom veľa nemenili. Každý z nich má vlastnú kasu, ale podieľa sa na spoločných výdavkoch.

Väčšie investície hradí jeden, alebo druhý, v každodenných nákupoch sa - nie príliš striktne – striedajú. Ivana zarába výrazne menej ako manžel a z výplaty len ťažko niečo usporí. To, že nemá priamy prístup k účtu svojho manžela, však pokladá za výhodu.

„Aspoň toľko nemíňam. Predtým, ešte ako študentka, som žila veľmi skromne, ale to sa už zmenilo a sumy, ktoré som kedysi vnímala ako vysoké, dnes dokážem minúť oveľa rýchlejšie,“ vysvetľuje. „Manžel si vie lepšie rozložiť peniaze, celkovo je racionálnejší a hospodárnejší typ.“

Dva účty, jeden správca

Príkladom číslo 3 sú manželia s dvoma malými deťmi. Model, ktorý uplatňujú je najviac podobný modelu spoločnej kasy. Kasy sú formálne oddelené, obidva účty však spravuje muž. „Časom sme to vyladili a je to takto efektívnejšie,“ približuje Peter.

„Výhodou je, že manželka sa nemusí starať o nič, nevýhodou to, že o všetko sa musím starať ja. Potraviny nakupuje ten, kto má práve čas, oblečenie viac manželka, spoločné výdavky riešime po porade. S deťmi prišlo viac výdavkov a menej času. Manželka prestala mať prehľad o účte, ale je spokojná.“

Párová dynamika

Psychológ Dušan Fabián vraví, že tance partnerov okolo peňaženiek sú prejavom párovej dynamiky. Tak sa nazývajú sily, ktorým podlieha každá dvojica, aj keď si to nemusí vždy uvedomovať.

„Ekonomika, peniaze a domáce práce sú základná oblasť, kde táto dynamika funguje. Tými ďalšími sú napríklad komunikácia, sex, výchova detí, voľný čas,“ vraví Fabián s tým, že tieto oblasti sú prepletené a problémy prerážajú z jednej do ostatných. „Problém v hospodárení sa napríklad môže pretaviť do oblasti komunikácie a výsledkom sú hádky o peniaze.“

Manželský bankrot

Pri diagnostike si Fabián všimol zaujímavú vec – väčšine ľudí sa s peniazmi spája kokteil emócií, v ktorom je namiešaná radosť aj strach. „Nie je to strach z peňazí, je to skôr strach o peniaze. Z toho, či budú, alebo nie, či o ne partneri prídu, či dokážu zabezpečiť rodinu,“ hovorí psychológ.

Extrémnym fenoménom, s ktorým sa stretáva, je, keď partneri spolu podnikajú a v prípade manželského konfliktu rozvrátia nielen vzťah, ale i spoločnú firmu.

„Doľahne na nich párová kríza a zo spolupracovníkov sú naraz nepriatelia. Prevládnu deštruktívne sily, začnú stvárať ťahy proti zdravému rozumu, aby dali čosi najavo, niečo si dokázali či dokonca ublížili druhému. Napokon si to všetko odskáče ekonomika firmy, ktorú dotiahnu k bankrotu.“

Párový komunizmus

Fabián rozlišuje tri základné varianty, ako si usporiadať vo vzťahu financie. Prvý model predstavuje spoločná kasa alebo aj akýsi párový komunizmus v štýle – čo kto zarobí, to vkladá do spoločnej kasy, čo kto potrebuje, to si z kasy berie. Prirovnanie ku komunizmu nie je také scestné. Kým na úrovni štátu sa hospodárenie na tomto princípe neosvedčilo, medzi najbližšími sa spravidla aj tí najväčší kapitalisti menia na komunistov a málokedy vlastným potomkom vystavujú faktúry za výchovu, ktorú im poskytli.

Spoločný účet však môže mať aj nevýhody. Napríklad, partnera ťažko prekvapíte darčekom. „Tajomstvo okolo darčekov sa stráca alebo sa prinajmenšom komplikuje,“ varuje Fabián. Aj opak, totiž priveľa tajomstva, však môže vyrobiť problémy. Hovoríme najmä o tajných fondoch, kam partneri „ulievajú“ peniaze mimo spoločnej kasy bez vedomia druhého.

„Dôvodom nemusí byť iba nevera, ale napríklad financovanie koníčka, s ktorým nemusí druhý súhlasiť. Veľký problém býva, ak sa taký utajený fond prevalí. To už potom nie je bežná hádka, skôr párový škandál, keď sa partneri obviňujú z bezcharakternosti, neférovej hry a podobne,“ hovorí Fabián.

Dve a tri kasy

Druhým modelom sú dva účty a dve peňaženky, keď každý partner z vlastných peňazí prispieva na spoločné výdavky. Môže, ale nemusí to byť príznakom toho, že partneri sa nechcú jeden na druhého viazať a radšej si nechávajú otvorené zadné vrátka.

To sa podľa Fabiána ukazuje najmä v prípade, ak jeden z dvojice zarába výrazne viac peňazí ako druhý, ale pritom sa odmieta väčšou mierou podieľať na spoločných výdavkoch.

Za najschodnejší pre dvojice Fabián považuje model číslo tri: tri kasy, tri účty, tri peňaženky. Výhody sú zrejmé. „Každý má vlastné financie, aby mal vo vzťahu pocit slobody a mohol partnera prekvapovať darčekmi. Okrem nich však majú spoločný účet, aby nevznikala nervozita pri platení nákladov na spoločnú domácnosť,“ tvrdí psychológ, podľa ktorého je tento model v súčasnosti čoraz rozšírenejší medzi partnermi aj manželmi.

foto3.jpg

Finančnou poistkou pred sobášom býva predmanželská zmluva.

Kríza dôvery

Psychologička z manželskej poradne Katarína Hatráková vidí za krízou financií vo vzťahoch väčšinou niečo hlbšie - krízu dôvery. „Hádky o peniaze nebývajú primárnym problémom, prečo k nám ľudia chodia. Skôr je to hmatateľný príznak nedôvery,“ hovorí.

Rovnako si nemyslí, že existuje jednotný model, ako by mala kasa vo vzťahu fungovať. „Každému vyhovuje niečo iné. Dôležité je, aby sa partneri na modeli dohodli a vedeli sa o peniazoch porozprávať. To je prejavom dôvery. Akákoľvek pochybnosť, kto koľko do kasy prispieva, je naopak prejavom nedôvery.“

Argument, že oddelená kasa manželov zaručuje spravodlivosť, Hatráková spochybňuje. „V partnerskom vzťahu neexistuje merateľná spravodlivosť. Nie všetko sa dá jednoducho spočítať a ten pomer nikdy nebude jedna k jednej. Napokon, podľa čoho by sme to aj rátali? Ak jeden zarába viac ako druhý, majú si kalkulovať koeficient, podľa ktorého prispievať na spoločnú domácnosť?

A je spravodlivejšie, ak muž dvanásť hodín zarezáva v práci, alebo ak žena na materskej dovolenke pracuje 24 hodín denne? Len čo sa vo vzťahu v tomto zmysle začne hovoriť o spravodlivosti, už to niekde hapruje. Všetko, čo robia manželia, robia jeden pre druhého a spolu pre seba. Nikdy neurčíte spravodlivý pomer, skôr je to umenie neustáleho vyvažovania,“ domnieva sa Hatráková.

Oddelené životy

Aj keď recept neexistuje, dokáže model kasy o vzťahu mnohé prezradiť. „Oddelená kasa môže byť znakom dištančného vzťahu, keď ľudia žijú spolu, ale pritom vedľa seba, akoby viedli oddelené životy,“ tvrdí Hatráková, podľa ktorej dnes do vzťahov vstupujeme čoraz viac dištančným spôsobom.

„Mnohé vzťahy vznikajú menej spontánne ako pred desaťročiami. Kedysi bol na začiatku predpoklad, že vzťah vyjde a ak nevyjde, je to vecou náhody. Dnes ľudia do vzťahu vstupujú naopak s vedomím, že to vyjsť nemusí – náhoda skôr bude, ak im to vyjde. A už od začiatku pritom pamätajú na financie. To sa netýka len inštitútu predmanželskej zmluvy, celkovo je dnešným trendom nechávať si otvorené zadné vrátka.“

Dôležité podľa Hatrákovej je najmä to, aby model hospodárenia partneri nebrali ako definitívu. „Okolnosti sa stále menia. V začiatkoch vzťahu je to iné, ako keď prídu deti, nehovoriac o chorobe alebo strate zamestnania. Vždy preto musí byť priestor rozprávať sa o zmene.“

Skúste to inak

Nie vždy však musia mať problémy s peniazmi vo vzťahu až také hĺbkové príčiny. Ako pripúšťa Dušan Fabián, niekedy je problémom samotný model. Ten treba otestovať, zmeniť - a môže byť po probléme.

„S kasou je to podobné ako s mýtom spoločnej spálne,“ hovorí Fabián.

„Videl som množstvo párov, čo s tým mali problém, ale našli odvahu zostať spolu a zmenili model. Namiesto jednej spoločnej spálne zaviedli dve oddelené postele a zavládla pohoda. Podobne môže pomôcť, ak sa dvojica porozpráva o peňaženkách a vyskúša fungovať inak.“

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 7. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 8. Inteligencia vo všetkom
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 1. Ako efektívne využiť podlahové kúrenie?
 2. Samsung Galaxy S8: smartfón s výnimočným displejom
 3. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
 4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 5. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 6. Nové investičné projekty v Schladmingu s výhľadom na zjazdovku
 7. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
 8. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 9. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 10. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 8 027
 2. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 7 294
 3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 6 892
 4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 6 888
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 111
 6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 5 154
 7. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 5 112
 8. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 4 283
 9. 5 krokov k vlastnému bývaniu 3 227
 10. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť 3 059

Téma: TV Oko


Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Nevstupovať. Iba ak zháňate hašiš (reportáž)

Boli sme sa pozrieť na miesto, ktoré funguje ako európsky veľkosklad pre drogy.

BRATISLAVA

Podnájom v Bratislave stojí približne toľko ako hypotéka

Najlacnejšie podnájmy sú v Dúbravke a Karlovej Vsi.

EKONOMIKA

Ficovi sa myšlienka trinásteho platu páči, bude o nej diskutovať

Danko chce, aby firmy vyplácali plat navyše.

Neprehliadnite tiež

Ficovi sa myšlienka trinásteho platu páči, bude o nej diskutovať

Šéf koaličnej SNS a parlamentu Andrej Danko chce firmám nakázať, aby zamestnancom vyplácali plat navyše.

Obchody vo Venezuele sú takmer prázdne, ľudia každý deň bojujú o prežitie

Hlavné mesto Venezuely Caracas zasiahli masové protivládne demonštrácie.

Švajčiari: štátny vlakový dopravca nás diskriminuje. Súťaž ušil na mieru jednému výrobcovi

Železničná spoločnosť Slovensko chce nakúpiť 25 nových vlakov za 160 miliónov eur.

Trump zrušil Obamov zákaz ťažiť ropu pri pobrežiach

Obama krátko pred svojím odchodom z funkcie zakázal ťažbu pre ochranu životného prostredia.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop