Týždeň: Tretí mobilný operátor v nedohľadne, škandál vo VÚZ

BRATISLAVA 8. septembra (SITA) - Prvý poprázdninový týždeň sa niesol v znamení štrajku odborárov z komárňanských lodeníc, ale aj zatiaľ definitívneho ukončenia tendra na 35 ľahkých motorových jednotiek pre Železničnú spoločnosť. Záujem verejnosti vzbudila

aj privatizácia Výskumného ústavu zváračského. Manažment ústavu nie je spokojný s predajom a považuje ho za neštandardný. Slovensko určite v tomto roku nebude mať tretieho mobilného telekomunikačného operátora. Profinet.sk totiž nezaplatil prvú splátku a Telekomunikačný úrad SR mu odoberie licenciu. Verejnosť sa v uplynulom týždni dozvedela aj definitívnu cenu za predaj VÚB, ako aj stanovisko Európskej investičnej banky k tendru na most Košická. Na svojom 233 zasadnutí sa stretla aj vláda.
Prvýkrát v histórii Slovenska sa devízové rezervy v uplynulom týždni prvýkrát dostali nad úroveň 10 mld. USD, keď ich hodnota dosiahla k 4. septembru historické maximum 10,0643 mld. USD. Na náraste rezervných aktív o 622,8 mil. USD sa pritom podieľali tak komerčné banky ako aj centrálna banka. Devízové rezervy bankových domov sa zvýšili o 386 mil. USD na 2,3154 mld. USD, čo je najvyššia úroveň v tomto roku. Rezervné aktíva Národnej banky Slovenska (NBS) dosiahli za posledný týždeň svoje historické maximum 7,7489 mld. Sk, keď vzrástli o 236,8 mil. USD, k čomu prispeli prostriedky z deblokácií ruského dlhu a príjmy z privatizácie. Informovalo o tom tlačové oddelenie centrálnej banky.
Pri napĺňaní štátneho rozpočtu už však SR nie je taká úspešná, ako pri devízových rezervách. Deficit štátneho rozpočtu totiž dosiahol ku koncu augusta 35,706 mld. Sk, čo predstavuje prehĺbenie schodku na medziročnej báze o 64,9 %. Bežné hospodárenie vlády skončilo so schodkom 22,659 mld. Sk, čo je 59,6 % úrovne naplánovanej na celý rok. Zvyšných 13,047 mld. Sk predstavovali náklady na reštrukturalizáciu bankového sektora. Informoval o tom tlačové oddelenie Ministerstva financií SR. Celkové príjmy štátneho rozpočtu dosiahli za prvých osem mesiacov 140,465 mld. Sk a z rozpočtovanej úrovne tvorili 63,9 %. Plnenie celkových výdavkov bolo na úrovni 68,3 %, pričom ich objem ku koncu augusta predstavoval 176,171 mld. Sk.
Vláda sa v stredu zišla na svojom, v poradí už 233 zasadnutí. Jedným z jej rozhodnutí je, že sa základné imanie Eximbanky SR má zvýšiť o 330 mil. Sk na 3 mld. Sk. Základný kapitál zvýši banka z vlastných zdrojov. Najväčšia časť v objeme 324,2 mil. Sk bude smerovať z nerozdeleného zisku minulých rokov, z ostatných fondov pôjde takmer 3,5 mil. Sk a z kapitálových fondov viac ako 2,3 mil. Sk. Vláda tiež schválila, že obce a mestá dostanú ako náhradu za vybudované plynárenské zariadenia takmer o 10 mil. Sk viac, ako bolo plánované. Pôvodne bolo na tento účel z prostriedkov Fondu národného majetku SR vyčlenených 4,073 mld. Sk. Získané financie môžu zároveň použiť aj na splácanie úverov pred termínom lehoty splatnosti uzavretých do 30. júna tohto roku.
Podľa Ministerstva financií SR pretrvávajú aj naďalej na výdavkovej a príjmovej stránke tohtoročného štátneho rozpočtu (ŠR) riziká vo výške 10 až 11 mld. Sk. Rezort financií preto navrhuje vláde diferencované viazanie výdavkov jednotlivých rozpočtových kapitol. "Ak si vláda tento návrh neosvojí, bude potrebné zmeniť zákon o štátnom rozpočte na rok 2002," uvádza sa v správe, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda. Na krytie nákladov za záchranné a zabezpečovacie práce realizované počas povodní sa z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vyčlení 253,04 mil. Sk. Vláda na stredajšom rokovaní vyčlenila ešte ďalších 6 mil. Sk na náklady súvisiace s premnožením komárov. Ako informoval na tlačovej konferencii premiér Mikuláš Dzurinda, prostriedky by mali byť uvoľnené do 30. septembra. Vláda SR zároveň nariadila šéfovi rezortu financií Františkovi Hajnovičovi predložiť do 25. septembra návrh na rozpočtové krytie výdavkov na povodňové škody vo vodnom hospodárstve v celkovej výške 299,32 mil. Sk a na škody na vodných tokoch v správe lesného hospodárstva v sume 50 mil. Sk. Celkové škody tohtoročných povodní sa pritom na Slovensku vyčíslili na 1,628 mld. Sk.
Prakticky celý týždeň sme mohli sledovať vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán v kauze privatizácie Výskumného ústavu zváračského (VÚZ). Postup privatizačnej komisie, ministerstva hospodárstva (MH) a ministerstva privatizácie (MPSNM) pri predaji majetku VÚZ predstavitelia akciovej spoločnosti Prvá zváračská (PZ) hodnotia ako neštandardný. PZ, ktorá bola uchádzačom o kúpu majetku VÚZ, považuje skutočnosť, že ho vláda rozhodla predať zoskupeniu právnických osôb Priemyselný inštitút SR za účelové obohacovanie sa kompetentných orgánov na úkor príspevkovej organizácie, akou je VÚZ. Ministerstvo hospodárstva SR (MH) však považuje vyhlásenia PZ o privatizácii VÚZ za nekorektné, nepravdivé a účelovo motivované. Ako na margo pondelkových výrokov predstaviteľov PZ, ktorí privatizáciu ústavu označili za neštandardnú, uviedol hovorca ministra hospodárstva Peter Chalmovský, základným kritériom predaja majetku VÚZ nie je výška predajnej ceny. Ako prioritu Chalmovský označil celospoločenský a hospodársky efekt predaja ústavu Priemyselnému inštitútu (PI). PZ, záujemca o prevzatie majetku VÚZ namietala, že MH a Ministerstvo privatizácie SR (MSPNM) vo výberovom konaní uprednostnilo ponuku PI, ktorá bola na úrovni 20 mil. Sk, oproti 102 mil. Sk, ktoré ponúkla PZ. VÚZ považuje rozhodnutie vlády o schválení predaja majetku ústavu Priemyselnému inštitútu (PI) za uznesenie na základe neúplných informácií. Tie mali vláde poskytnúť ministerstvo privatizácie MSPNM vo svojej dôvodovej správe a MH, pričom inštitút podľa zástupcov VÚZ nesplnil dve zo štyroch podmienok výberového konania. Ako na piatkovej tlačovej besede povedal riaditeľ divízie VÚZ pre zváračskú techniku a autorizáciu Peter Fodrek, inštitút nie je zapísaný v obchodnom registri SR a nepreukázal pôvod finančného krytia kúpy majetku ústavu. Tvrdenia zástupcov Výskumného ústavu zváračského (VÚZ) sú podľa hovorcu Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR (MSPNM) Róberta Mervu zavádzajúce. Vybraný nadobúdateľ, Priemyselný inštitút, podľa Mervu predložil v procese privatizácie potvrdenie o vinkulácii celej sumy kúpnej ceny v Československej obchodnej banke. Dá sa predpokladať, že slovná prestrelka medzi PZ a PI, ako aj jednotlivými ministerstvami bude pokračovať aj naďalej.
Nemecký E.ON Energie AG je definitívnym majiteľom podielu v Západoslovenskej energetike. Rozhodol o tom Protimonopolný úrad SR (PMÚ). Informovala o tom tlačová tajomníčka PMÚ Wanda Závadská. PMÚ začal správne konanie vo veci koncentrácie spoločností E.ON Energie AG a ZSE začiatkom júla. Do konca septembra by mal úrad rozhodnúť aj vo veci koncentrácie distribučnej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. s francúzskym štátnym gigantom Electricité de France (EDF) a o akvizícii Východoslovenskej energetiky, a.s. spoločnosťou RWE Plus. Vláda bude môcť disponovať výnosom za distribučné podniky po closingu (dátum uzavretia transakcie), ktorý sa očakáva po schválení transakcie protimonopolnými orgánmi v Európskej únii a na Slovensku. Balík 49 % akcií Západoslovenskej energetiky, a.s. (ZSE) bol vo štvrtok prevedený na nového vlastníka, nemeckú spoločnosť E.ON Energie AG. Na účet Fondu národného majetku SR (FNM) boli zároveň prevedené prostriedky vo výške 297 mil. eur, čo zodpovedá 90 % celkovej kúpnej ceny vo výške 330 mil. eur za celý predávaný balík. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa fondu Tatjana Lesajová. Podľa Lesajovej fond získané prostriedky použije na splátku úveru so štátnou zárukou, ktorý čerpal na splatenie dlhopisov FNM. Na valnom zhromaždení ZSE jeho akcionári zmenili v súvislosti so vstupom nového akcionára aj stanovy spoločnosti a schválili nové obsadenie štatutárnych orgánov.
V uplynulom týždni sa uzavrela aj konečná cena za predaj 68,58-percentného podielu Ministerstva financií SR (MF) vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB), ktorý získala talianska ItesaBci. Výsledná súma je oproti predbežnej sume nižšia o 223,4 mil. Sk. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa Fondu národného majetku (FNM) Tatjana Lesajová. Predbežná cena za tento podiel bola 399,3 mil. eur, čo vtedy predstavovalo približne 17,2 mld. Sk. FNM získal prvých 80 % tejto ceny, čo bolo zhruba 13,7 mld. Sk, ešte v novembri minulého roku, zvyšných 20 % zostalo viazaných práve na vyrovnanie definitívnej kúpnej ceny. V najbližších dňoch by sa tak podľa Lesajovej malo na účty FNM uvoľniť približne 3,3 mld. Sk.
Zdá sa, že výstavba piateho bratislavského mosta sa bude môcť konečne začať. Európska investičná banka (EIB) totiž súhlasí s posledným rozhodnutím výberovej komisie v tendri na výstavbu mostu Košická. Pre agentúru SITA to uviedol Vladimír Kovalčík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Metro, ktorá je hlavným investorom výstavby. Podľa medializovaných informácií vybrala komisia ako víťaza konzorcium Doprastavu a spoločnosti Vatech Voest MCE GmbH & Co. Linz. Definitívne toto víťazstvo však musela potvrdiť EIB, ktorá poskytuje 50 % investičných prostriedkov. Zmluvu s víťazom uzavrie Metro v priebehu štyroch až šiestich týždňov. Hlavný investor v súčasnosti čaká na predloženie návrhu zmluvy víťaza.
Zdá sa, že ne tretieho mobilného telekomunikačného operátora si budeme musieť ešte počkať. Telekomunikačný úrad SR (TÚ) totiž k 2. septembru neevidoval na svojom účte prvú splátku úhrady za kombinovanú licenciu GSM a UMTS od spoločnosti Profinet.sk, a.s. “Nezaplatenie prvej splátky úhrady je porušenie podmienok licencie hrubým spôsobom a preto úrad vydá rozhodnutie, ktorým odníme spoločnosti Profinet.sk, a.s. licenciu.“ Uvádza sa to vo vyhlásení TÚ, ktoré agentúre SITA poskytol jeho hovorca Roman Vavro. “Na vydaní rozhodnutia sa momentálne pracuje,“ uviedol pre agentúru SITA Vavro. Podľa neho sa úrad až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie nebude vyjadrovať k ďalšiemu postupu. Na podanie opravného prostriedku má spoločnosť Profinet.sk termín 15 dní od jeho doručenia. "Pri prehodnocovaní rozkladu sa berú do úvahy všetky dôvody a skutočnosti, v súčasnosti je však ťažké odhadnúť, aké dôvody by Profinet pri nehradení splátky za licenciu mohol v rozklade uviesť," konštatoval ešte v pondelok hovorca TÚ. Profinet na nezaplatenie prvej splátky reagoval iba strohým vyhlásením, v ktorom sa uvádza, že pre časovú tieseň boli podmienky zmenené v náš neprospech a preto spoločnosť Profinet.sk, a.s. nedokázala v stanovenom termíne uzavrieť obojstranne výhodný kontrakt so strategickým investorom. To však TÚ poprel.
Veľmi aktívne vystupovali v minulom týždni odborári komárňanských lodeníc. Necelá päťstovka zamestnancov Slovenských lodeníc Komárno, a.s., Bratislava (SLKB) demonštrovala v stredu doobeda pred budovou Fondu národného majetku SR (FNM). Komárňanskí odborári výkrikmi "Komárno je tu!", zvoncami, rapkáčom a sirénou "robili Bratislave budíček". S transparentmi "Slovenské lodenice Komárno - slovenský Titanic", či "Čo nevzali tunelári, ani veľká voda, ohrozuje naša vláda" protestovali voči postupu FNM pri ozdravovaní lodeníc. Fond vlastní SLKB prostredníctvom svojej dcéry Dlhopis, o.c.p., a.s. Ako na zhromaždení vyhlásil predák komárňanských odborárov SLKB Tomáš Jávorka, FNM považuje lodenice za "nanútené a nechcené dieťa, o ktoré sa musí starať." Väčšina majetku Slovenských lodeníc, a.s., Komárno (SLK) je v súčasnosti v správe Slovenskej dunajskej konštrukčnej, a.s. Bratislava (SDKo). Ako pre agentúru SITA povedal jej generálny riaditeľ Bohumír Kóňa, firma zatiaľ nemohla odkúpiť všetok majetok, keďže o niektorý vedie správca konkurznej podstaty súdne spory, resp. niektorý majetok je v správe SLK a je na ňom zriadené záložné právo bánk. "Vlastníme všetky pozemky, prakticky všetky nehnuteľnosti, ako aj značnú časť hnuteľného majetku," spresnil Kóňa. Vláda sa rozhodla opäť lodeniciam pomôcť a na svojom stredajšom zasadnutí schválila pomoc Slovenským lodeniciam Komárno, a.s., Bratislava (SLKB). Ako novinárov informoval prezident prezídia Fondu národného majetku SR (FNM) Jozef Kojda, kabinet vyslovil súhlas, aby FNM mohol získať akcie lodeníc od svojej dcéry Dlhopis, o.c.p., a.s., Bratislava. Fond tak podľa Kojdu bude môcť navýšiť základné imanie SLKB zo súčasných 1 mil. Sk na 80 mil. Sk.
Tender, ktorý stál bývalého ministra dopravy Macejka kreslo, je definitívne uzavretý. Minister dopravy SR a vicepremiér pre ekonomiku Ivan Mikloš neschválil obstarávanie 35 ľahkých motorových jednotiek pre Železničnú spoločnosť (ZSSK), a.s. podľa doterajšieho výberového konania. Ako uviedol na štvrtkovej tlačovej besede, svojím rozhodnutím chcel predísť pochybnostiam o transparentnosti a korektnosti tendra na dodávku ľahkých vlakov. Stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) označil Mikloš za "obojaké", zároveň tvrdí, že mu ÚVO rozhodovanie neuľahčil. Podľa úradu bola zvolená forma obstarávania - rokovacie konanie bez zverejnenia - oprávnená, na druhej strane však vzhľadom na niektoré preukázané porušenia zákona v predchádzajúcich súťažiach neopodstatnená. O rozhodnutí ministra dopravy Ivana Mikloša neschváliť obstaranie ľahkých motorových jednotiek pre Železničnú spoločnosť, a.s., (ZSSK) bude informovaná dozorná rada ZSSK a následne o ďalšom postupe rozhodne predstavenstvo spoločnosti. Pri svojom rozhodovaní bude rešpektovať názor ministerstva ako stopercentného akcionára spoločnosti. Pre agentúru SITA to povedal hovorca ZSSK Miloš Čikovský. ZSSK je však aj naďalej presvedčená o transparentnosti obstarávania ľahkých vlakov, a to aj napriek odôvodneniam ministra dopravy Ivana Mikloša, ktorý chcel zrušením súťaže predísť obvineniam z netransparentného a nekorektného priebehu súťaže. Spoločnosť však akceptuje štvrtkové rozhodnutie ministra dopravy ako zástupcu 100-percentného akcionára spoločnosti o zrušení tendra na dodávku 35 ľahkých motorových jednotiek. Zdá sa, že čoskoro budeme svedkami nového tendra.
VSŽ sa bude sťahovať z Košíc do Bratislavy. Odsúhlasili to akcionári spoločnosti na stredajšom rokovaní mimoriadneho valného zhromaždenia (MVZ). Dôvodom zmeny sídla VSŽ do hlavného mesta je ľahšia komunikácia s finančnými inštitúciami, štátnymi orgánmi a obchodnými partnermi. Ďalšou zmenou je, že VSŽ má od stredy nového predsedu predstavenstva. Je ním Peter Benedik, ktorý doteraz pôsobil v spoločnosti Penta Group ako projektový manažér. O jeho menovaní rozhodla dozorná rada (DR) VSŽ na svojom rokovaní po skončení mimoriadneho valného zhromaždenia(MVZ). DR tiež menovala za člena predstavenstva VSŽ Martina Šimuna, takisto nominanta spoločnosti Penta, ktorý doteraz pôsobil ako samostatný advokát. Zároveň z funkcií v predstavenstve VSŽ odstúpil jeho predseda Radovan Ujházy a člen Gabriel Herbrik. Agentúru SITA o tom informoval hovorca VSŽ Marián Bidovský.
Naopak, spoločnosť U. S. Steel Košice (USSK) v súčasnosti ustupuje od záujmu o 16-percentný balík akcií VSŽ a.s. vo vlastníctve Fondu národného majetku SR (FNM) a preferuje kúpu niekoľkých dcérskych spoločností VSŽ. Dôvodom je, že aj keby získal americký investor ďalších 16 % akcií VSŽ, nedosiahol by faktickú kontrolu nad touto firmou. Preferujú preto priame odkúpenie troch firiem z portfólia VSŽ, v ktorých má momentálne VSŽ majoritu. Prezident USSK John Harald Goodish to uviedol v stredu na tlačovej besede v Košiciach.
Po vyhlásení konkurzu na spoločnosť Horizont Slovakia, vyhlásil Krajský súd v Košiciach konkurz aj na jej dcérsku spoločnosť BMG Invest. Dôvodom utorkového vyhlásenia konkurzu na majetok spoločnosti BMG Invest, s.r.o., Košice bolo zistenie, že spoločnosť BMG má záväzky vo výške viac ako 12,5 mld. Sk, dlhšiu dobu nie je schopná plniť svoje záväzky, zastavila obchodnú činnosť a má dostatok majetku na vedenie konkurzu. Predbežný správca zároveň zistil, že BMG eviduje aktíva vo výške 6,35 mld. Sk, z čoho pohľadávka voči spoločnosti Horizont Slovakia, a.s. je viac ako 4,7 mld. Sk. Na BMG Invest vyhlásil 3. septembra konkurz Krajský súd v Košiciach. Za správcu konkurznej podstaty ustanovil advokáta Františka Hadušovského z Rožňavy a vyzval veriteľov, aby si do 60 dní prihlásili na súde svoje pohľadávky. Na brífingu o tom informoval hovorca Krajského súdu v Košiciach Juraj Sopoliga.
Ratingová spoločnosť Standard & Poor`s Ratings Services (S&P) zvýšila vo štvrtok dlhodobý a depozitný rating Všeobecnej úverovej banky, a.s. (VÚB) z BB- na BB a rovnaké ratingy Tatra banky z BB na BB+. Zároveň potvrdila krátkodobý rating oboch bánk na úrovni B so stabilným výhľadom. "Prehodnotenie ratingov potvrdzuje oslabenie ekonomických a priemyselných rizík na Slovensku a lepší obchodný potenciál bánk," povedal analytik S&P Denis Deripasko. Ratingy takisto berú do úvahy solídne franchisingové aktivity, silnú pozíciu bánk na slovenskom bankovom trhu a podporu zo strany strategických akcionárov. VÚB a Tatra banka držia 35 % aktív slovenského bankového systému.
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. (SE), ktorá vznikla v januári tohto roku rozdelením bývalých Slovenských elektrární, vykázala za prvých šesť mesiacov stratu 793,4 mil. Sk. Celkové náklady elektrární predstavovali 27,524 mld. Sk a výnosy takmer 26,731 mld. Sk. Ako ďalej informovala agentúru SITA hovorkyňa SE Alena Melichárková, výsledky sú účtované podľa slovenských pravidiel. Nedajú sa pritom medziročne porovnať, keďže nové SE vznikli po reštrukturalizácii 21. januára a okrem oddelenia dvoch akciových spoločností skresľuje výsledok aj 21 januárových dní a mimoriadne daňové odvody.
Za sedem mesiacov tohto roka poskytla Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. (PSS) na bytové účely celkovo 8,5 mld. Sk. Od roku 1993 dosiahla táto suma 74,5 mld. Sk. Z toho 33,98 mld. Sk smerovalo na rekonštrukciu, 21,22 mld. Sk na kúpu bytu alebo domu a 17,66 mld. Sk na novú bytovú výstavbu. Informoval o tom generálny riaditeľ PSS Ján Roland Burger. V tomto roku schválila PSS zatiaľ takmer 25 tis. stavebných úverov a medziúverov v objeme 5,567 mld. Sk. Od roku 1994 je to už necelých 189 tis. úverov a medziúverov za 47,16 mld. Sk. Účelovo sa použili nasporené prostriedky v objeme 2,113 mld. Sk, od roku 1993 dosiahli 24,415 mld. Sk.

bt

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
 2. OMV sa postará o pitný režim, bude rozdávať vodu
 3. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 4. Leto nekončí!
 5. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 7. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 8. Už aj seniori presadajú do SUV
 9. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 10. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 5 378
 2. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 2 867
 3. Ako sme jazdili v socializme 2 211
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 722
 5. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 278
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 060
 7. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 023
 8. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 979
 9. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 928
 10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 627

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Prehrali a odišli k medveďom. Danko nie je prvý, kto sa po porážke stratil

Za medveďmi pravidelne chodil Vladimír Mečiar, po neúspešných voľbách sa trikrát vytratil aj Robert Fico.

KOMENTÁRE

Bojkot zasadania vlády vracia Dankovi v hre vážnosť

Tromfom Danka je teraz jeho nevypočítateľnosť, náladovosť.

PRIMÁR

Strachu sa bude dať zbaviť. Vedci ho zničia pomocou svetla

Objav pomôže obetiam traumatizujúcich zážitkov.

Neprehliadnite tiež

Smrť blízkeho majú platiť poisťovne, rozhodol súd. Tie nesúhlasia

Spor, či majú poisťovne platiť blízkym bolestné, sa na Slovensku vlečie už desať rokov.

Tesco otvorilo pri Galante najväčšie distribučné centrum v strednej Európe

Nové centrum sa zameriava na distribúciu potravín, kozmetiky, oblečenia a techniky. Zamestnalo 1 200 ľudí.

Počet turistov v Dubrovníku je neúnosne vysoký, primátor ho chce obmedziť kvótou

Z krátkodobého ekonomického hľadiska obmedzenie počtu turistov bude pre mesto nevýhodné.

Minimálna mzda v Česku vzrastie na 12.200 korún, rozhodla vláda

Zvýšenie minimálnej mzdy zohľadňuje priaznivý ekonomický vývoj. Česko má v súčasnosti najnižšiu nezamestnanosť v Európskej únii.