Kerka či dredy môžu šéfov odradiť

Čo sa smie a nesmie v zamestnaní a ako je to s príspevkom na oblečenie.

Ak máte tetovanie, je lepšie nosiť košele s rukávom alebo svetrík.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - PROFIMEDIA)

Vyzývavé ozdoby na tele môžu spôsobovať problémy pri hľadaní si práce. Ak sa už osvedčíte, vo väčšine firiem vám ich budú tolerovať.

Môžu tetovanie, piercing, dredy či iné ozdoby na tele ohroziť kariéru? Na internete je na túto tému značná diskusia.

„Chcem si dať potetovať krk a dosť špekulujem, či si to dať spraviť, alebo nie, pretože som momentálne bez práce,“ píše Mirec.

„Mám sedemnásť rokov, študujem na pedagogickej. Mala som prax v škôlke. Musela som si tetovanie schovať,“ konštatuje Šárka.

„Predávam autá. Šéfka mi povedala na prijímacom pohovore, že nemá rada náušnice a podobne. Nebudem provokovať a zisťovať, či tam patrí aj tetovanie,“ napísal užívateľ Pytel.

Skôr či neskôr sa to prevalí

Diskutujúci dávajú aj rady, ako svoje ozdoby aspoň dočasne zakryť.

„Biela košeľa s dlhým rukávom skryje tetovanie, parádne stiahnutý drdol a okuliare nechýbajú na žiadnom pohovore. Zatiaľ mi to prechádzalo,“ napísala užívateľka Setchetka.

Personalisti sa zhodujú na tom, že tetovanie, piercing a dredy môžu narobiť najviac problémov pri hľadaní zamestnania. „Pri pohovoroch, najmä tých, kam sa hlási veľké množstvo uchádzačov, môže často rozhodnúť už prvý dojem,“ konštatuje Klára Javorská, špecialistka pre personálne poradenstvo spoločnosti Trenkwalder.

Súhlasí s diskutujúcimi, že pri pohovoroch môže zakryť tetovanie košeľa s dostatočne dlhým rukávom. „Ak má niekto tetovanie na ľahko viditeľnom mieste, môže takto ísť na pohovor či neskôr takto chodiť do práce. No je len otázka času, kedy sa na to príde,“ hovorí Javorská.

Dodáva však, že pri mnohých profesiách platí, že čo nie je tolerované na pohovore, už neskôr tolerované bude: „Tetovanie u kvalitnej účtovníčky môže ovplyvniť prvý dojem na pohovore a prácu nemusí získať, no ak ho skryje a prevalí sa to, až keď sa v práci osvedčí, už ju preto nik nevyhodí.“

V zákazníckom centre

Najcitlivejšie na rôzne ozdoby na tele sú hlavne pozície, pri ktorých zamestnanec prichádza do kontaktu so zákazníkom, ale aj ľudia na vyšších manažérskych pozíciách.

„Pozície, kde to problém nie je, sú napríklad skladník, pracovník callcentra, teda tie, kde pracovník neprichádza do styku s klientom,“ konštatuje Darina Mokráňová z Indexu Nosluš.

Ako je to v reáli

Najcitlivejšie sú na slušný výzor hlavne finančné inštitúcie. Napríklad zamestnanci VÚB banky sa riadia dress codom, ktorý je diferencovaný podľa pozícií a oblastí, v ktorých tieto pozície pôsobia.

„Najstriktnejší je v pobočkovej sieti, čo je aj pochopiteľné vzhľadom na bezprostredný styk s klientmi banky,“ konštatuje hovorkyňa VÚB banky Alena Walterová. Dress code obsahuje aj to, čo je absolútne do práce nevhodné.

„Tetovanie, piercing a dredy sa v našich pravidlách menovite nevyskytujú, ale požiadavka zamestnávateľa na kultivovaný vzhľad zamestnanca napovedá, že ich existencia nie je v súlade s touto definíciou,“ dodáva.

Vo výrobe sú ozdoby zakázané z iného dôvodu. V Slovnafte nesmú mať niektorí zamestnanci napríklad piercing. „Pri práci vo výbušnom prostredí si musia odstrániť pri výkone práce piercing z dôvodu možnej reakcie kovu,“ hovorí PR špecialistka rafinérie Hana Kukučková.

Volkswagen vraj do výzdoby zamestnancov nevstupuje. „Je to osobná vec zamestnanca,“ tvrdí hovorca automobilky Vladimír Machalík.

ico

Kedy vás nesmú odmietnuť

To, ako vyzeráte, kto ste, ako hovoríte či čomu veríte, nesmie byť zámienkou na neprijatie do zamestnania.

 1. Diskrimináciou je poškodzovanie, znevýhodňovanie či obmedzovanie jednotlivca alebo skupiny osôb pre ich pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, sexuálnu orientáciu, rodinný stav, vieru, náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo k etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.
 2. Ak máte pocit, že vás zamestnávateľ diskriminuje, môžete podať podnet na inšpekciu práce podľa územnej príslušnosti. Tento podnet môžete podať anonymne, ale aj s uvedením údajov – inšpektor nesmie prezradiť, od koho podnet prišiel.
 3. S podnetom sa môžete obrátiť aj na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ako aj na neziskové organizácie, ktoré sa venujú tejto problematike a poskytujú napríklad právnu pomoc pri súdnych sporoch so zamestnávateľmi.

(rag)

ico

Piercing nie je na výpoveď

Vyhodenie zamestnanca za piercing by mohlo byť klasifikované ako diskriminácia, hovorí právnička Katarína Babiaková z bnt attorneys-at-law.

 • Môže ma zamestnávateľ pri pohovore o zamestnanie diskriminovať na základe výzoru?

Pri prijímaní zamestnancov by zamestnávateľ nemal vyberať podľa ich výzoru, aby sa nevystavil prípadnému porušeniu zásady zákazu diskriminácie.

 • 911016_my_eye-120x90.jpgMôže mi dať zamestnávateľ výpoveď, ak si dám potetovať telo, dám si piercing či dredy?

Zastávame názor, že takéto správanie zamestnanca by z titulu zákazu diskriminácie nemohlo byť dôvodom pre výpoveď.

 • Ak odo mňa zamestnávateľ vyžaduje každodenné nosenie obleku, musí mi naň prispieť?

Ak zamestnávateľ reguluje spôsob obliekania svojich zamestnancov, neznamená to automaticky, že im musí na takéto vhodné oblečenie prispieť, žiadny právny predpis mu takúto povinnosť neukladá.

Určité práce si však vyžadujú ochranné oblečenie, ako sú montérky, kombinézy, zástery a podobne. Podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný bezplatne poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu. Tiež je povinný im poskytovať osobné ochranné pracovné prostriedky, ktorých potrebu a rozsah použitia je povinný sám vyhodnotiť a určiť vnútorným predpisom.

Pravidlá o poskytovaní pracovných odevov a pracovnej obuvi, ako aj o osobných ochranných pracovných prostriedkoch by mal mať zamestnávateľ zakotvené vo vnútornom predpise.

 • Ak zamestnávateľ prispeje na oblečenie, ostáva jeho majetkom alebo je majetkom zamestnanca?

Právna úprava bližšie túto situáciu neupravuje, zamestnávatelia majú ohľadom ošatenia často vlastné úpravy vo vnútorných predpisoch.

Môžeme však vychádzať z toho, že pokiaľ zamestnávateľ obstaráva zamestnancovi pracovné ošatenie v plnom rozsahu z vlastných prostriedkov, ošatenie je a zostáva majetkom zamestnávateľa. Po skončení pracovného pomeru ho zamestnanec musí zamestnávateľovi vrátiť. Je na zamestnávateľovi, či a ako upraví vo vnútornom predpise vrátenie respektíve ponechanie pracovných odevov zamestnancom po skončení pracovného pomeru.

V praxi sa vyskytuje napríklad taká úprava, že ak zamestnanec zotrvá v pracovnom pomere u zamestnávateľa dlhšie ako šesť mesiacov, pracovné ošatenie a obuv si ponechá zdarma alebo za mierny poplatok.

 • Ak zamestnanec znehodnotí pracovný odev, nesie zaň zodpovednosť a musí škodu uhradiť?

Pravidlá by mali byť určené vo vnútornom predpise. Spravidla platí, že ak zamestnanec poskytnuté ošatenie znehodnotí bez súvislosti s výkonom práce, musí škodu nahradiť, respektíve si zaobstarať nové ošatenie na vlastné náklady.

 • Môže zamestnanec používať pracovný odev aj v súkromí?

Zákon to výslovne nezakazuje, úprava vo vnútorných predpisoch spravidla súkromné používanie počas trvania pracovného pomeru vylučuje. Je to tak správne, pretože pracovný odev a obuv sú určené pre výkon práce.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO - SXC.HU)

ico

Na príspevok na kostým nie je zákonný nárok

sm-0925-019f-obchodF.rw-120x90.jpgZákony nenariaďujú zamestnávateľovi prispievať na oblečenie. Musia zaplatiť iba za pracovný odev, ktorý podlieha výraznejšiemu opotrebovaniu.

V súčasnosti už viaceré spoločnosti, najmä medzinárodné, požadujú od svojich zamestnancov, aby dodržiavali takzvaný dress code.

To znamená, že sa do práce musia obliekať podľa toho, ako im stanoví zamestnávateľ.

Majú presný návod, čo si obliecť

Slovnaft dress code priamo nenakazuje, ale odporúča, aby bežní zamestnanci v kanceláriách chodili oblečení business casual, teda muži v dlhých nohaviciach a polokošeli, ženy v nohaviciach alebo v sukni a blúzke či v pulóvri. „Vyšší manažéri a pracovníci útvaru obchodu majú byť oblečení v business standard, teda muži v tmavom obleku, košeli s dlhým rukávom a s kravatou a ženy v kostýme a blúzke,“ konštatuje Hana Kukučková z rafinérie.

„Náš dress code obsahuje opis pravidiel odievania, čo sa týka typu a farby odevu,“ vysvetľuje hovorkyňa VÚB banky Alena Walterová.

Banka prispieva zamestnancom, ktorí prichádzajú do styku s klientmi a majú prísne predpísaný odev, na nákup oblečenia 183 eurami. „Príspevok dostávajú hneď po skúšobnej lehote vždy raz do roka,“ dodáva Walterová.

Slovnaft z vlastných prostriedkov zaodieva iba pracovníkov vo výrobe, ktorí musia byť oblečení v schválenom pracovnom odeve. Toto je však povinné zo zákona.

Zákon nič neurčuje

„V bežných povolaniach je vecou zamestnávateľa, do akej miery mu na vzhľade svojich zamestnancov záleží,“ konštatuje Katarína Babiaková z právnickej kancelárie bnt | attorneys-at-law.

Ak zamestnávateľ trvá na určitom spôsobe obliekania svojich zamestnancov, má zakotvený dress code priamo v pracovných zmluvách alebo ho má v pracovnom poriadku, či v interných smerniciach. V takom prípade je zamestnanec povinný ho dodržiavať a správať sa v súlade s jeho obsahom.

Inak podľa právničky porušuje pracovnú disciplínu, za čo mu môže za istých okolností hroziť výpoveď zo zamestnania. A to v prípade, že pôjde o viacnásobné očividné porušenie dress codu, spojené prípadne s ďalšími prehreškami.

Ako sa firmy stavajú k využívaniu pracovného odevu v súkromí?

Oblečenie, ktoré si kúpia zamestnanci banky z príspevku, je podľa Walterovej ich vlastníctvom, takže s ním môžu nakladať podľa vlastného uváženia s vedomím, že na príspevok majú nárok len raz do roka.

„Hmotnú zodpovednosť má zamestnanec, len ak dôjde k zámernému poškodeniu odevu. Ak ide o bežné opotrebovanie pri práci, odev alebo jeho časť je vymenená,“ hovorí Vladimír Machalík z Volkswagenu.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 6 223
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 387
 3. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 4 049
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 956
 5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 2 781
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 058
 7. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 694
 8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 573
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 087
 10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM® 650

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

Zomrel Štefan Nosáľ, zakladateľ a dlhoročný vedúci Lúčnice

Informovala o tom stránka Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

PLUS

Spievajúci dom týral operou celú ulicu

Je to najabsurdnejší susedský spor, ktorý sa na Slovensku odohral.

KOMENTÁRE

Buďte vďační za Fica. My Česi máme iných komunistov

Komunistická strana Čiech a Moravy je ojedinelým reliktom.

DOMOV

Danko mení mediálny tím, končí jeho hovorkyňa

Predseda parlamentu dôvod odchodu Kliskej nechcel komentovať.

Neprehliadnite tiež

Ľudia v roamingu prestali šetriť. Svoje telefóny využívajú viac

V krajinách Únie ľudia telefonujú, esemeskujú a surfujú na internete za rovnaké ceny ako doma.

Dotácie bez pracovných miest? Kažimír je zásadne proti

Rezort hospodárstva navrhuje, aby sa dotácie dávali aj firmám, ktoré nikoho nezamestnajú.

Bahlsen reaguje na tlak, sušienky budú všade v Európe rovnaké

Aj do výrobkov určených pre východoeurópske krajiny sa bude pridávať maslo.