Platíte si odvody sami? Vypočítajte si ich správnu výšku

Preddavok na rok 2013 v aktuálnom zúčtovaní zdravotného poistenia sa nepoužije. Kto chce, môže si ho podľa nášho návodu vypočítať správne.

Ak si na výpočet netrúfate, nemusíte to robiť. Od budúceho roka by to mali robiť poisťovne.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - PROFIMEDIA)

Nedávno prijatý zákon sa musí novelizovať. Poisťovne nemajú potrebné údaje na nový výpočet odvodov.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia väčšiny živnostníkov obsahuje jeden údaj, na ktorý sa nemôžu spoľahnúť. Preddavok na rok 2013 sa vypočíta inak.

Novela zákona o zdravotnom poistení z 10. augusta zvyšuje základ samostatne zárobkovo činnej osoby na výpočet odvodov. Zmena nastane 1. januára.

„Výška preddavku bola vypočítaná v súlade s legislatívou platnou v súčasnosti,“ povedala hovorkyňa Všeobecnej

zdravotnej Dana Gašparíková. Správnu sumu nemôžu vyrátať, aj keď chcú.

Dozviete sa v januári

info
Čo sa deje?
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa a Dôvera už poslali ročné zúčtovanie väčšine živnostníkov. Preddavok na rok 2013 vypočítali podľa platných predpisov.

 • Union ZP posiela zúčtovanie v týchto dňoch. Neuvádza výšku preddavku, iba spôsob výpočtu.

 • Poisťovne nemajú údaje o odvodoch do Sociálnej poisťovne. Zákon sa musí zmeniť.

 • Už je pripravený návrh, ktorý by to vyriešil. Potrebné údaje by poisťovne mali dostať v prvej polovici januára.

 • Výsledok výpočtu by mali klientom oznámiť do 31. januára.

Základ dane z príjmov za rok 2011 sa sčíta nielen s výdavkami na zdravotné, ale aj na sociálne poistenie. Problém je, že poisťovne tento údaj nemajú.

„V súčasnosti nemáme k dispozícii všetky potrebné údaje na výpočet preddavku na rok 2013,“ povedala hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Judita Smatanová.

Ministerstvo zdravotníctva na to reaguje návrhom zákona, podľa ktorého Daňové riaditeľstvo poskytne čísla Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý ich posunie poisťovniam a tie vypočítajú preddavky.

„Ministerstvo pristupuje k zmene subjektu, ktorý má vypočítať preddavok; už ním nebude poistenec. Je to zvýšenie jeho komfortu,“ tvrdí hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková. Návrh ráta s tým, že živnostník sa správnu sumu dozvie do 31. januára. Prvý raz ju musí zaplatiť do 8. februára.

Zdravotné poistenie je daň

Väčšina živnostníkov bude odvádzať viac. Nielenže sa základ dane zvýši o všetky odvody, ale ešte sa pomerná časť tejto sumy vydelí nižšou „konštantou“ ako dosiaľ.

„Znižuje sa rozdiel daňovo-odvodového zaťaženia medzi zamestnancom a osobami s príjmami z podnikania,“ tvrdí minister práce Ján Richter (Smer). Často argumentuje aj tým, že živnostník po odchode na dôchodok nebude odkázaný na sociálne dávky.

V prípade zdravotného poistenia tento argument neobstojí: výška odvodov nemá vplyv na rozsah zdravotnej starostlivosti. „Zdravotné poistenie je skutočne daň,“ hovorí bývalý minister práce Jozef Mihál (SaS).

Prvý návrh zmien v živnostenskej legislatíve sa netýkal odvodov do zdravotnej poisťovne. Zástupcovia podnikateľov si vyžiadali viac času a podkladov. Výsledkom je historická dohoda.

„Dosiahnuté výsledky predstavujú maximálny možný ústupok vlády, ako aj organizácií zastupujúcich živnostenský stav,“ napísal prezident Slovenského živnostenského zväzu Stanislav Čižmárik.

Na budúci rok sa to len začne

Číslo, ktorým sa delí pomerná časť základu dane, sa ešte dva razy zníži: v roku 2014 bude mať hodnotu 1,6 a nakoniec 1,486. Je jasné, že bude ubúdať ľudí, ktorí odvádzajú najnižšiu možnú sumu.

Všeobecná zdravotná poisťovňa eviduje takmer 300­tisíc a Dôvera 81­tisíc samostatne zárobkovo činných osôb. Minimálny vymeriavací základ má v priemere okolo 67 percent z nich.

ico

Najnižšie sumy vzrastú

Minimálny vymeriavací základ sa pravidelne valorizuje. Od januára bude mať aj inú sadzbu.

info
Minimum
Zdravotné odvody
Rok 2012/2013, v eurách
 • základ 339,89/393,00

 • preddavok 47,58/55,02

Nesprávny preddavok na rok 2013 môže naznačiť už jeho výška. Živnostník bez zdravotného postihnutia bude platiť najmenej 55,02 eura.

Minimálny základ na výpočet odvodov sa pravidelne valorizuje. V januári sa však na návrh vlády zvýši aj jeho sadzba – zo 44,2 na 50 percent priemernej mzdy v predminulom roku.

„Všetci živnostníci budú platiť vyššie preddavky než 100–, 150–tisíc zamestnancov, ktorí pracujú za mzdu nižšiu ako 393 eur,“ hovorí bývalý minister práce Jozef Mihál (SaS).

Priemerná mzda za rok 2011 je 786 eur. Keby sa zákon nezmenil, najnižší preddavok v budúcom roku by bol 48,63 eura.

(joč)

ico

Novinky sa dotknú aj samoplatiteľov

Dobrovoľne nezamestnaní budú nútení prihlásiť sa na úrade práce.

kroslak1808202-120x90.jpgSamoplatitelia majú rovnaký minimálny základ ako živnostníci. Na budúci rok musia odvádzať najmenej 55,02 eura.

„Je to skutočne vysoká suma a pre mnohých samoplatiteľov to bude znamenať prechod na úrad práce,“ povedal poslanec Jozef Mihál (SaS). Za uchádzača o zamestnanie platí odvody do zdravotnej poisťovne štát.

Tí, čo robia na dohodu, sa pre zmeny v legislatíve presunú medzi zamestnancov. Bude záležať aj na nich, koľko budú platiť.

„Ak ich príjem na dohodu je nižší ako 393 eur, prinesú do zdravotného poistenia menej ako 55 eur,“ dodal Mihál.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - JÁN KROŠLÁK)

ico

Poisťovne môžu urobiť viac ako je vo vyhláške

Zdravotná poisťovňa môže vykonať ročné zúčtovanie za každého, o kom má potrebné údaje.

Tento rok je prvým od roku 2006, keď ľudia nemusia robiť zúčtovanie zdravotného poistenia.

Na základe vyhlášky ministerstva zdravotníctva „sa vykoná“ zúčtovanie za každého živnostníka s vymeriavacím základom vyšším ako ročné minimum. Poisťovňa však môže urobiť viac.

„Ročné zúčtovanie vykonáme aj samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré platili viac ako minimálny preddavok a mali nanajvýš minimálny základ, alebo za SZČO, ktorá má aj príjmy z dividend, ale aj tým, ktorí napríklad boli v súbehu so zamestnaním,“ informuje hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková.

„Ročné zúčtovanie za rok 2011 nevykonáme za SZČO, za ktoré nám finančná správa neposlala údaje o príjmoch,“ píše Monika Šimunová z Dôvery. Rovnako postupuje Union zdravotná poisťovňa.

(joč)

ico

Lehoty na zúčtovanie

 • kalendar-120x90.jpgZdravotná poisťovňa musí vykonať ročné zúčtovanie do 30. septembra 2012.
 • V prípade predĺženej lehoty na daňové priznanie má na to o mesiac viac.
 • Nedoplatok oznámi výkazom nedoplatkov a preplatok oznámením. Komu vyšiel nedoplatok, môže do 15 dní od doručenia výkazu podať námietky; voči oznámeniu o preplatku možno podať nesúhlasné stanovisko. Vyžadujú sa doklady, ktoré môžu zmeniť výsledok.
 • Nedoplatok treba uhradiť do 45 dní od začiatku právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Suma nižšia ako päť eur sa neodvádza.
 • Preplatok poisťovňa vráti v lehote 45 dní od márneho uplynutia lehoty na nesúhlasné stanovisko alebo od doručenia nového oznámenia. Preplatok sa zníži o daň z príjmov.

(Zdroj: zdravotné poisťovne, ILUSTRAČNÉ FOTO - SXC.HU)

ico

Zmenia sa aj odvody do Sociálnej poisťovne

Na budúci rok sa zmenia aj podmienky povinného sociálneho poistenia. Väčšina živnostníkov bude odvádzať viac.

Minimálny základ

Najnižší vymeriavací základ na sociálne poistenie je 44,2 percenta priemernej mzdy v predminulom roku. V januári sa zvýši na 50 percent.

Minimálne poistné samostatne zárobkovo činnej osoby vzrastie zo 112,66 eura na 130,27 eura. Prvý raz ho treba uhradiť do 8. februára.

Hranica povinného sociálneho poistenia

Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vyplýva z výšky zdanených príjmov z podnikania. Vzniká, keď presiahli 12­násobok najnižšieho vymeriavacieho základu.

Teraz to znamená vyše 4078,68 eura. Od budúceho júla, keď začne záležať na príjme za rok 2012, musí ísť o viac ako 4716 eur.

Kto začne mať povinné odvody, musí sa prihlásiť na nemocenské a dôchodkové poistenie. A ten, kto nebude pokračovať v povinnom poistení, sa pre zmenu musí odhlásiť zo systému.

Výpočet osobného základu

V júli sa zmení aj výpočet vymeriavacieho základu na sociálne poistenie. Základ dane z príjmov sa prestane znižovať o odvody – zvýši sa o ne. A súčet sa vydelí nižšou konštantou: kým dnes má hodnotu 2, na budúci rok pôjde o 1,9.

Prvé poistné zodpovedajúce daňovému priznaniu za rok 2012 treba uhradiť do 8. augusta.

V roku 2014 sa konštanta zníži na 1,6 a napokon na 1,486.

(joč)

ico

Ako sa vypočíta preddavok

Preddavok = pomerná časť základu dane z príjmov / konštanta * 0,14

kalkulacka-120x90.jpgPomerná časť základu dane

 • Pripadá na jeden kalendárny mesiac podnikania.
 • Kto podnikal celý rok, delí dvanástimi.

Rok 2012

 • základ dane zvýšený o výdavky na zdravotné poistenie
 • konštanta: 2,14

Rok 2013

 • základ dane zvýšený o výdavky na zdravotné poistenie i odvody do Sociálnej poisťovne
 • konštanta: 1,9

Zaokrúhľovanie

 • Preddavok sa zaokrúhľuje na najbližší cent nadol.

Preddavok na rok 2013

Príklad 1

Vstupné údaje

 • základ dane: 5000 eur
 • výdavky na zdravotné poistenie: 551,39 eura
 • výdavky na sociálne poistenie: 1296,67 eura
 • počet mesiacov podnikania: 12

Výpočet

 • pomerná časť základu dane = 6848,06 eura / 12
 • výpočet preddavku = 570,67 eura / 1,9 * 0,14
 • preddavok upravený na minimum: 55,02 eura

Príklad 2

Vstupné údaje

 • základ dane: 8000 eur
 • výdavky na zdravotné poistenie: 602,64 eura
 • výdavky na sociálne poistenie: 1296,67 eura
 • počet mesiacov podnikania: 12

Výpočet

 • pomerná časť základu dane = 9899,31 eura / 12
 • výpočet preddavku: 824,94 eura / 1,9 * 0,14
 • zaokrúhlený preddavok: 60,78 eura

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 115
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 8 095
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 7 072
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 493
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 947
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 836
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 794
 8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 685
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 638
 10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 316

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Lipšic dostal za nehodu z minulého roka podmienečný trest

Súd odsúdil bývalého poslanca Lipšica.

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Povedať, že Fico III a Mečiar III už sú jedna k jednej, sa ešte nedá, ale synchronizovaná akcia proti Kiskovi je porovnateľná iba a len s únosom mladého Kováča.

SVET

Orbán sa modlí za Merkelovej víťazstvo v nemeckých voľbách

Maďarský premiér sa obáva o eurofondy, ak by voľby vyhralo SPD.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.

Čoskoro prijme Slovensko eurosmernicu ATAD, ktorá má prispieť k férovému zdaneniu

Cieľom smernice je aj uľahčiť výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami pri identifikácii a sledovaní podozrivých transakcií.