Koľko si priplatíme za úradné potvrdenia? (veľký prehľad poplatkov)

Získať úradnú pečiatku je od októbra drahšie. Zvýšili sa desiatky poplatkov za potvrdenia či zápisy.

Zmeniť život bude nákladnejšie. Stúpnu poplatky za rôzne potvrdenia či úkony, viac zaplatíme za prvý zápis auta s vyšším výkonom motora.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - FOTOLIA)

Stretnutie s úradníkmi nás od októbra vyjde v niektorých prípadoch aj o stovky eur drahšie.

BRATISLAVA. Od októbra zdraželo množstvo správnych poplatkov. Niektoré len o centy, veľa z nich však o desiatky až stovky eur.

Ministerstvo financií, ktoré zvyšovanie cien pripravilo, priznáva negatívne dosahy na obyvateľov aj podnikateľov. „Za predpokladu, že poplatník požiada o vykonanie niektorého zo spoplatňovaných úkonov alebo konaní, môže to ovplyvniť hospodárenie domácností,“ konštatuje rezort financií v dôvodovej správe k novele zákona.

Medzi najdiskutovanejšie a aj najvyššie patria poplatky za registráciu nového alebo privezeného auta. Dvíhajú sa až do stonásobku pôvodnej výšky.

Za zaregistrovanie silnejšieho auta nad 80 kilowattov zaplatíme od 167 eur do 2997 eur.

Vláda priznáva, že správne poplatky sa zvyšovali pre konsolidáciu verejných financií.

Práve enormne zvýšené poplatky za autá majú pomôcť na budúci rok obohatiť štátny rozpočet o viac ako 29 miliónov eur. Celkovo má štát v roku 2013 zarobiť na zvýšení správnych poplatkov 32 miliónov eur.

Cena za overenie podpisu stúpla na trojnásobok

Na žiadosť rezortu financií sa však dvíhali aj iné bežnejšie poplatky potrebné v každodennom živote, zdražela práca či niektoré súdne poplatky .

Zdraželo osvedčenie podpisu na trojnásobok pôvodnej sumy z 50 centov na pol druha eura.

Drahšia je odo dneška aj práca, respektíve rôzne potvrdenia, ktoré mnohí do práce potrebujú. O euro na štyri eurá stúpol poplatok za výpis z registra trestov, ktorý vyžadujú mnohí zamestnávatelia pri prijímaní nových ľudí.

Ak chce ísť náš lekár pracovať do zahraničia a potrebuje potvrdenie o rovnocennosti špecializácie, zaplatí 250 eur, ešte v piatok takéto potvrdenie stálo necelú stovku.

Ešte vyššie zdraženie sa privalilo na zdravotné sestry. Odo dneška za takéto potvrdenie zaplatia rovnako ako lekári 250 eur, do piatka ich však stálo len 6,50 eura.

Pri bývaní zaplatíme aj to, čo je dnes zadarmo

Viac zaplatia tí, ktorí si budú stavať väčšie nehnuteľnosti. Kým ešte v septembri bol za žiadosť o stavebné povolenie pri rodinnom dome jednotný poplatok 33 eur, po novom sa správny poplatok vypočíta podľa obstavaného priestoru.

Pri dome do 600 kubických metrov ostal poplatok 33 eur, za každých začatých 100 kubických metrov sa zvýši o 20 eur.

Donedávna sa neplatilo za menšie rekonštrukcie či opravy, pri ktorých stačí stavebnému úradu oznámiť úpravy. Teraz sa však platí aj za to desať eur.

Drahšie poplatky budeme ešte na mnohých úradoch platiť kolkami.

Tie mali skončiť od nového roku, vláda ich však novelou ponechala ešte na ďalšie dva roky.

ico

Stavba a prerábky môžu byť drahšie

dom-120x90.jpgPoplatky, ktoré treba úradom zaplatiť pri stavbe či rekonštrukcii bývania, sa nakoniec nezvýšia tak výrazne, ako sa plánovalo.

Niektoré poplatky, ktoré súvisia s výstavbou rodinných domov či rekonštrukciou bytov, nás výjdu od októbra viac.

Ďalšie poplatky síce ostali číselne rovnaké, zmenil sa však spôsob ich výpočtu – napríklad sa nepočítajú podľa zastavanej plochy alebo nákladov na stavbu, ale podľa obstavaného priestoru.

Náklady nebudú dôležité

Viac zaplatia tí, ktorí si budú stavať väčšie nehnuteľnosti. Kým v súčasnosti je za žiadosť o stavebné povolenie pri rodinnom dome jednotný poplatok 33 eur, po novom sa správny poplatok vypočíta podľa obstavaného priestoru. Pri dome do 600 kubických metrov ostane poplatok 33 eur, za každých začatých 100 kubických metrov sa zvýši o 20 eur.

Po novom už nebude dôležité, koľko vás výstavba či rekonštrukcia stála, náklady na stavbu sa už sledovať nebudú. Výška poplatku teda bude závisieť od plochy.

Kým napríklad za návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia zaplatíte v súčasnosti podľa nákladov stavby od 16,50 do 99,50 eura, po novom to bude podobne ako pri stavebnom povolení podľa obstavaného priestoru. Pri domoch do 600 kubických metrov bude poplatok 16,50 eura, za každých ďalších 100 metrov sa poplatok zvýši o desať eur.

Inak sa budú poplatky počítať aj pri rekreačných nehnuteľnostiach, a to tak pri stavebnom povolení, ako aj pri kolaudácii.

Za zmeny si priplatíte

Nové budú aj poplatky pri dodatočných povoleniach, kde sa sadzba zdvihne z dvojnásobku na trojnásobok základnej sumy bežného povolenia.

Často sa menia aj dokončené stavby rodinných domov či chát, kde sa poplatok zmení z 23 na 100 eur.

Drahšie bude aj povolenie na zmenu užívania stavby – zo 16,50 sa zdvihne na 30 eur.

Aj za menšie prerábky

Ľudia však nechodia na stavebné úrady len ohľadom výstavby domov. Bežné sú menšie rekonštrukcie či opravy, pri ktorých netreba stavebné povolenie, stačí stavebné úpravy úradu oznámiť a počkať na súhlas.

Po novom sa bude platiť už aj za to. V schválenej novele zákona sú totiž spoplatnené aj všetky stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce, a to sumou 10 eur. Ide napríklad o prestavbu bytového jadra, výstavbu priečky v byte alebo podľa použitého systému aj zasklenie balkóna.

(jpa, ILUSTRAČNÉ FOTO ARCHÍV SME)

ico

Kolky predĺžili

Ešte dva roky budeme na poštách nakupovať známky a lepiť ich na úradné žiadosti.

Od nového roku sme mohli mať vybavovanie na úradoch jednoduchšie. Mali sa zrušiť kolky. Súčasná vláda to však odsunula.

Hoci zákon aj dnes umožňuje platiť inak ako kolkami, kolková byrokracia panuje ešte na mnohých úradoch.

„Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností sa spoplatňuje sumou 66 eur vo forme kolkov,“ informuje kataster nehnuteľností na webe. Kolkami sa platí aj na väčšine súdov.

Sú však aj úrady a orgány, ktoré umožňujú platiť v hotovosti, poštovým poukazom na svoj účet alebo prevodom z účtu v banke. V hotovosti sa dá platiť napríklad na polícii.

Kolky sa budú používať až do septembra 2014, potom by ich mohli nahradiť napríklad aj SMS.

(rag)

ico

Veľký prehľad nových poplatkov (výber)

Parlament schválil zvýšenie desiatok platieb, ktoré sa dotknú ľudí v rôznych oblastiach života. Prinášame aj porovnanie, koľko platíme dnes a koľko budeme platiť od októbra 2012.

Súčasný poplatok/Nový poplatok

rodinaL-120x90.jpgRodina

 • Výpis z matriky, s výnimkou prvého výpisu z knihy narodení, manželstiev a úmrtí 1,50 eura/5 eur
 • Zmena mena alebo priezviska (ak nejde o meno maloletých detí ani o hanlivé či neosobné meno) 99,50 eura/100 eur
 • Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom SR 165,50 eura/250 eur
 • Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky 16,50 eura/25 eur

Práca, podnikanie

Zdravotníctvo

 • Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií lekárov a zubárov (ak vyštudovali pred vstupom Slovenska do EÚ), ak chcú pracovať v zahraničí 99,50 eura/250 eur
 • Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach na účel výkonu tohto povolania mimo Slovenska (ak vyštudovali pred vstupom SR do EÚ) 6,50 eura/250 eur
 • Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia samosprávnym krajom pre fyzickú osobu 66 eur/80 eur, právnickú osobu 165,50 eura/500 eur
 • Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo s veterinárnymi liečivami a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi, alebo s veterinárnymi pomôckami pre fyzickú osobu
 • 66 eur/100 eur, právnickú osobu 165,50 eura/250 eur

Verejné obstarávanie

 • Zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb 33 eur/66 eur
 • Zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie a predĺženie tohto zápisu 0 eur/66 eur
 • Vykonanie zmeny údajov v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie 0/16,50

Sociálne

 • Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb 0/66 eur
 • Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb 0/33 eur

Reklama

 • Žiadosť o povolenie informačného, reklamného zariadenia do 15 m2 49,50 eura/60 eur, od 15 do 40 m2 49,50 eura/200 eur, nad 40 m2 49,50 eura/430 eur

Autoškola

 • Vydanie osvedčenia o registrácii autoškoly 66 eur/100 eur
 • Podanie žiadosti o schválenie spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách 0/100 eur
 • Zmena v osvedčení o spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách 0/50 eur

taxi-120x90.jpgTaxislužba

 • Vykonanie skúšky vodiča taxislužby (nové povinnosti) 0/50 eur
 • Vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby 0/50 eur

Doprava

 • Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok 66 eur/85 eur
 • Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých 5 rokov na jednu autobusovú linku v obci 16,50 eura/25 eur
 • Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic a rýchlostných ciest 99,50 eura/200 eur, ciest 99,50 eura/120 eur, miestnych komunikácií 99,50 eura /80 eur

Geológia

 • Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti 16,50 eura/30 eur
 • Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 6,50 eura/20 eur
 • Vydanie geologického oprávnenia 33 eur/50 eur
 • Vydanie duplikátu rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác 9,50 eura/20 eur
 • Žiadosť o vydanie rozhodnutia o užívaní nehnuteľností na vykonávanie geologických prác 16,50 eura/24 eur

Iné

 • Výpis z registra trestov a odpis registra trestov 3 eurá/4 eurá

Dom, byt, záhrada

Kataster nehnuteľností

 • Poplatok za urýchlený vklad do katastra nehnuteľností do 15 dní 265,50 eura/266 eur
 • Poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, ak bol podaný návrh elektronicky 130 eur/133 eur

Byt

 • Návrh na registráciu spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov 16,50 eura/33 eur

Stavba

 • Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia pre právnické osoby 16,50 eura/100 eur
 • Žiadosť o stavebné povolenie: na stavbu rodinného domu do 600 m3 33 eur/33 eur, za každých ďalších začatých 100 m3 0/20 eur
 • Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu bytového domu do 3000 m3 66 eur/750 eur, za každých začatých 1000 m3
 • 0/250 eur
 • Žiadosť o stavebné povolenie na zmeny stavieb pred dokončením rodinného domu 23 eur/100 eur,
 • bytového domu 23 eur/750 eur
 • Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu garáže 23 eur/30 eur
 • Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby 16,50 eura/30 eur
 • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby pre fyzickú osobu 6,50 eura/16,50 eura, pre právnickú osobu 6,50 eura/200 eura.

Občan a štát

 • Udelenie štátneho občianstva SR starším ako 18 rokov/Zrušenie štátneho občianstva SR 663,50 eura/700 eur
 • Udelenie občianstva SR od 15 do 18 rokov 132,50 eura/150 eur
 • Zrušenie občianstva SR od 15 do 18 rokov 331,50 eura/350 eur
 • Udelenie občianstva SR do 15 rokov 99,50 eur/100 eur
 • Zrušenie občianstva SR do 15 rokov 165,50 eura/200 eur
 • Zrušenie občianstva SR pri udelení občianstva ČR 16,50 eura/20 eur

polovn-120x90.jpgPoľovníctvo a les, pôda

 • Návrh na registráciu pozemkového spoločenstva, zmena stanov alebo údajov zapísaných v registri 16,50 eur/65 eur
 • Výmaz z registra pozemkových spoločenstiev 16,50 eur/35 eur
 • Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru 99,50 eura/200 eur
 • Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru 66 eur/100 eur
 • Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky 6,50 eura/50 eur

Auto

 • Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel s výkonom motora doteraz 33 eur/
 • po novom: do 80 kW 33, od 80 do 86 kW 167, od 86 do 92 kW 217, od 92 do 98 kW 267, od 98 do 104 kW 327, od 104 do 110 kW 397, od 110 do 121 kW 477, od 121 do 132 kW 657, od 132 do 143 kW 787, od 143 do 154 kW 957, od 154 do 165 kW 1157, od 165 do 176 kW 1397, od 176 do 202 kW 1697, od 202 do 228 kW 2047, od 228 do 254 kW 2467, nad 254 kW 2997 eur.
 • Poplatok sa zníži o 50 %, najviac však o 100 eur, ak je držiteľom preukazu osoba ZŤP.

sud-120x90.jpgSúdne poplatky

 • Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby 66 eur/70 eur
 • Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy o priestupku na základe žaloby 0/35 eur
 • Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy, ktorým bola uložená sankcia za iný správny delikt alebo určená daň, alebo clo... 0/70 eur a 1% z výšky uloženej pokuty určenej dane alebo cla, najviac 20-tisíc eur
 • Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol okresný alebo krajský súd 33 eur/35 eur
 • Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie politickej strany alebo hnutia 331,50 eura/350 eur
 • Za žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci/nesprávnym úradným postupom 0/20 eur

Iné

Podpisy

 • Osvedčenie podpisu na listine 0,50 eura/1,50 eura
 • Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu 3 eurá/5 eur

Hazard

 • Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov, za každý 1493,50 eura/1500 eur
 • Oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína 35 eur/100 eur

(Zákon o správnych poplatkoch, novela tohto zákona, rag, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA, ARCHÍV SME)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 3. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 4. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 5. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 6. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 7. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 9. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 10. Rastie nám pokrivená generácia?
 1. Poslanec Borguľa žiada vládu o podporu pre Bratislavu
 2. Otvorenie akademického roka 2017/2018 na EU v Bratislave
 3. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 4. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 5. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 6. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 7. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 8. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 9. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 10. Detské zúbky sú veda
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 5 949
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 5 079
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 3 032
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 535
 5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 634
 6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 302
 7. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 1 271
 8. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície? 1 054
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 025
 10. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 939

Hlavné správy zo Sme.sk

BRATISLAVA

Predvolebná diskusia SME: Ako vidia Bratislavu Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý

Kam by mal Bratislavský samosprávny kraj smerovať? Sledujte SME Naživo.

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

SVET

Café Európa: Ako sa zmení Európa po nemeckých voľbách

Aký dopad budú mať voľby na Európu i na Slovensko? Sledujte diskusiu.

KOMENTÁRE

Sulík vie, že z týchto rečí rastú preferencie

V SaS by nemali byť prekvapení. Experti už viackrát sterilizácie odmietli.

Neprehliadnite tiež

Štát tvrdí, že neuprednostňuje diaľnice na juhu na úkor iných regiónov

Medzi deviatimi pripravovanými projektmi je šesť na výstavbu úsekov R2 na juhu stredného a východného Slovenska, kde má vládny Most-Híd voličov, upozornila opozícia.

Najväčší nespracovaný diamant na svete našiel kupca, stál 53 miliónov dolárov

Diamant Naše svetlo je veľký asi ako tenisová loptička a objavili ho v diamantovej bani v Botswane v roku 2015.

Kauza vajec s jedom proti blchám vyústila do memoranda pre všetky krajiny Únie

Záverom konferencie je 20-bodové memorandum, kde členské krajiny dostali za úlohu splniť jednotlivé body.

Qatar Airways si objednali šesť Boeingov a prevezmú štyri Airbusy

Letecká spoločnosť má vo svojej flotile 200 lietadiel vrátane takmer 100 strojov Boeing.