Dôchodcom pridajú rovnako (Všetko o zvyšovaní dôchodkov)

Na budúci rok sa starobné dôchodky zvýšia o čosi viac ako 11 eur. Prvý raz dostanú všetci rovnakú sumu.

Ilustračné foto(Zdroj: PROFIMEDIA)

Parlament v auguste zmenil spôsob zvyšovania dôchodkov. Už sú známe všetky podstatné údaje.

BRATISLAVA.

Ten, kto má teraz 370 eur mesačne, dostane o trocha viac, ako keby sa valorizovalo v percentách. Naopak, už penzia vo výške 380 eur znamená menšiu stratu.

„Zvyšovanie dôchodkov o pevnú sumu prinesie väčšiu spravodlivosť, a to najmä starodôchodcom,“ tvrdí minister práce Ján Richter (Smer). Penzie spred roka 2004 sú podstatne nižšie ako dávky priznané neskôr.

Rozdiely sa zmrazia

V januári tohto roka sa dôchodky zvýšili o 3,30 percenta. Rozdiely medzi nimi sa opäť prehĺbili.

"Máme tu početnú skupinu starodôchodcov, ktorí sa oprávnene cítia diskriminovaní, a na riešenie ich problému sa nenašli finančné prostriedky. Valorizácia dôchodkov pevnou sumou bude aspoň minimálnou formou pomoci,“ povedal predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky.

Od minulého týždňa, keď Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde, sú známe všetky vstupné údaje. Otázkou je metodika výpočtu pevnej sumy.

Barbora Petrová z tlačového odboru ministerstva práce píše, že napríklad do priemerného starobného dôchodku sa započítajú aj dávky v súbehu s inými dôchodkami, ak sa vyplácajú v celej výške.

Len prechodné riešenie

Návrh valorizácie rovným dielom má už svoju históriu. Dvoch neúspešných pokusov ministra práce Jozefa Mihála (SaS) a vlády Ivety Radičovej sa chopil jednoznačný víťaz volieb – strana Smer.

Postupne sa prejde na dôchodcovskú infláciu. „Vláda na valorizácii nemieni šetriť, len chceme viac spravodlivosti,“ povedal v júni premiér Robert Fico.

V roku 2018 sa penzie začnú opäť zvyšovať v percentách, ale na základe rastu cien za domácnosti seniorov. Oni míňajú len na potraviny, lieky a energie.

„Bolo dohodnuté časové obmedzenie valorizácie pevnou sumou, považujem to za rozumný kompromis,“ reaguje Lipiansky. Jednota pred rokom organizovala petíciu za zachovanie švajčiarskeho modelu. Zhruba stotisíc ľudí sa podpísalo pod to, že zvyšovanie dôchodkov musí byť závislé aj od rastu miezd.

Ceny rastú rýchlejšie ako mzdy

Poslanci vtedajšej opozície vyhlasovali, že akákoľvek zmena by mala za následok ďalšie zhoršovanie životnej úrovne dôchodcov.

„V prognózach ekonomického rastu Slovenska je príliš veľa neznámych. Otvorenou otázkou je, čo bude v týchto zložitých časoch rásť rýchlejšie – mzdy alebo životné náklady,“ hovorí Lipiansky. Za dôležité považuje, aby valorizácia kryla rast životných nákladov seniorov.

Minister práce pripúšťa, že rast penzií sa môže spomaliť. „Z hľadiska budúcnosti sa dá predpokladať, že v konečnom finančnom vyjadrení to bude menej, ale je to nevyhnutnosť.“ Podľa neho to bude pravidlo v celej Únii.

Minimálny dôchodok?

Dôchodky nižšie ako životné minimum sa dopĺňajú dávkou a príspevkami v hmotnej núdzi. Ďalšou formou pomoci je vianočný príspevok. Sociálnu situáciu poberateľov to však nerieši.

V roku 2014 by mala pribudnúť istota v podobe minimálneho dôchodku. Štátny tajomník ministerstva Jozef Burian povedal, že nárok naň si bude vyžadovať určitý počet odpracovaných rokov. Môže ísť najmenej o 15 alebo 20 rokov.

ico

Zaužívané pravidlá

Čo sa zvyšuje

 • starobný,
 • predčasný starobný,
 • invalidný,
 • vdovský a vdovecký,
 • sirotský,
 • sociálny dôchodok.

Čo sa nezvyšuje

 • vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok vymeraný z už valorizovaného starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku,
 • dôchodok manželky,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť.

Súbeh nárokov

 • Kto poberá viac dôchodkov, má nárok na zvýšenie každého z nich. Posudzujú sa samostatne.

Kedy sa valorizuje

 • 1. januára, ak ide o dôchodok priznaný pred týmto dňom, alebo
 • v deň priznania dôchodku.

Postup

 • Na zvýšenie dôchodkovej dávky je rozhodujúca suma vyplácaná ku dňu, od ktorého sa zvyšuje.
 • Sociálna poistovňa vykoná valorizáciu automaticky – bez žiadosti. Poberateľ v januári dostane dôchodok spolu s doplatkom a písomné rozhodnutie o zvýšení poberanej sumy.

Termín výplaty

 • jeden z párnych dní od 2. do 24. dňa mesiaca alebo
 • nepárny pracovný deň pred alebo po termíne pripadajúcom na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok.

(joč)

ico

Penzia jedného druhu sa zvýši o rovnakú sumu

Pevná suma sa vypočíta z priemerného dôchodku príslušného druhu.

Štatistický úrad minulý týždeň vo štvrtok informoval, že mzdy v prvom polroku vzrástli o 2,4 percenta. Inflácia bola známa už skôr – 3,7 percenta. Po starom by to stačilo.

Valorizácia dôchodkov zodpovedala priemeru týchto hodnôt. Po novom záleží aj na priemernej penzii príslušného druhu.

Záleží na druhu penzie

info
Sólo penzie
Priemerný

dôchodok/k 30. 6. 2012 (eur)

 • starobný: 375,03
 • predčasný: 373,85
 • invalidný nad 70 %: 332,69
 • invalidný do 70 %: 189,71
 • vdovský a vdovecký: 202,28
 • sirotský: 127,29
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Novela zákona o sociálnom poistení z 10. augusta robí rozdiel medzi zvyšovaním starobného, predčasného a dvoch druhov invalidného dôchodku (podľa miery poklesu schopnosti pracovať). Pokiaľ ide o pozostalostné dávky, jedna fixná suma sa vypočíta pre vdovské a vdovecké a jedna pre sirotské penzie.

„Pevná suma na rok 2013 sa určí percentom z priemernej mesačnej sumy dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2012,“ povedala hovorkyňa poisťovne Jana Ďuriačová.

Dôchodok za výsluhu rokov priznaný do 31. decembra 2003 a sociálny sa budú valorizovať rovnako ako priemerný invalidný dôchodok nad 70 percent.

Oficiálne až v októbri

Zákon neupravuje spôsob zaokrúhľovania pevnej sumy. Hovorí len o zaokrúhlení samotnej dávky – na desať centov nahor.

„Pevnú sumu zvýšenia dôchodkov ustanoví ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny opatrením, ktoré bude vyhlásené v Zbierke zákonov najneskôr 31. októbra 2012,“ informuje Jana Ďuriačová.

(joč)

ico

Váha vstupných údajov sa zmení

V roku 2014 sa začne prechod na nový valorizačný mechanizmus.

Údaje o medziročnom raste cien a priemernej mzdy v hospodárstve majú rovnakú váhu. Z oboch hodnôt sa ráta polovica. V roku 2014 sa tento pomer začne meniť.

Inflácia začne mať čoraz väčší vplyv: postupne sa vyšplhá na 90 percent.

Rast miezd sa zákonite bude prejavovať čoraz slabšie. V roku 2017 sa tento údaj bude podieľať na zvyšovaní dôchodkov iba z desiatich percent.

Ministerstvo práce píše, že tým sa dosiahne plynulejší prechod na valorizáciu o rast cien zaznamenaný v domácnostiach seniorov.

Takzvaná dôchodcovská inflácia prikladá väčšiu váhu potravinám, nákladom na bývanie a liekom. Za prvý polrok 2012 dosiahla 3,8 percenta.

(joč)

ico

Výsluhové penzie sa budú krátiť

Niektorí bývalí policajti a vojaci prídu o časť príjmu. Zmeniť sa má aj paragraf o valorizácii.

krosl-120x90.jpgMinister financií navrhol, aby dávky vyplácané do dovŕšenia dôchodkového veku podliehali 19­percentnej dani z príjmov. Ministri vnútra a obrany však majú inú predstavu: desať percent z tohto príjmu by plynulo späť do sociálneho systému ozbrojených zložiek.

„O alternatívnych návrhoch sme pripravení diskutovať,“ tvrdí hovorca ministra financií Radko Kuruc.

info
Valorizácia
Návrh
 • Vychádza sa z rastu cien a miezd a priemerného výsluhového dôchodku.
 • Suma zodpovedajúca príslušným percentám sa vydelí číslom 30 a vynásobí počtom odslúžených rokov.

Ministerstvo vnútra sa dohodlo s policajnými odbormi. Čo pôjde na rokovanie vlády, však závisí aj od výsledku pripomienkového konania. „V súvislosti s konečným znením oboch návrhov sa predpokladá viacero rokovaní,“ píše Natália Hattalová z komunikačného odboru.

Zmeniť sa má aj nedávno novelizovaný paragraf o zvyšovaní dávok výsluhového zabezpečenia.

Už od 30. júna platí, že sa valorizujú, iba ak vzrástli platy v príslušnom rezorte. „Deficit na osobitných účtoch sa neustále prehlbuje,“ povedal predseda finančného výboru Daniel Duchoň (Smer).

Návrh zákona z dielne ministrov vnútra a obrany zachádza ešte ďalej. Výsluhové dôchodky by sa zvyšovali nanajvýš o 75 percent toho, čo platy, a individuálne: v závislosti od počtu odslúžených rokov.

„Mechanizmus valorizácie bude podporovať dlhodobejší výkon štátnej služby v zboroch a možno od neho očakávať, že prispeje aj k zníženiu výdavkov osobitného účtu,“ píše sa v dôvodovej správe.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - JÁN KROŠLÁK)

ico

Vianočný príspevok sa už pripravuje

Ministerstvo práce zverejnilo opatrenie o výške dôchodku, ktorá umožňuje získať mimoriadnu sociálnu dávku.

Vianočný príspevok tento rok dostane vyše 1,1 milióna osôb. Vyplýva to z opatrenia o rozhodujúcej výške dôchodku, ktoré ministerstvo práce minulý týždeň dalo na pripomienkovanie.

Nárok na príspevok je ohraničený dôchodkom do 60 percent minuloročnej priemernej mzdy. Teraz ide o 471,60 eura. „Neuvažovalo sa o inej alternatíve riešenia,“ píše sa v doložke vplyvov.

Mimoriadna dávka prežila už dve vlády. Ráta s ňou aj prvý návrh štátneho rozpočtu na budúci rok: „Na zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie poberateľov dôchodkových dávok sa v roku 2013 rozpočtuje vianočný príspevok v sume 65 miliónov eur.“

Peniaze prídu v decembri

Od minulého roka platí, že príspevok je 66,39 eura, ak dôchodok nepresahuje životné minimum – od júla tohto roka 194,58 eura. V ostatných prípadoch sa vypočíta individuálne: od jednej penzie k druhej sa plynule znižuje. Minimum bude 38,69 eura.

„Vianočné príspevky budeme vyplácať v decembrových termínoch,“ informuje Sociálna poisťovňa.

Ide aj o vyslúžilcov

Zákon o vianočnom príspevku myslí aj na bývalých príslušníkov ozbrojených zložiek a ich príbuzných.

Ide približne o 1450 poberateľov výsluhových dávok prekvalifikovaných z civilných dôchodkov priznaných podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení do 30. júna 2002. Peniaze im pošlú príslušné útvary sociálneho zabezpečenia.

(joč)

tabulkajozko_res.jpg

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Vyberte si dovolenku na Silvestra už teraz
 2. Tipy na rodinné výlety autom po Slovensku
 3. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
 4. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 5. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 6. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 7. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 8. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 9. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 10. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 1. Equadiff 2017 – svetová konferencia o diferenciálnych rovniciach
 2. Priemerné ceny bytov v júni boli vyššie ako pred rokom
 3. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 4. Vyberte si dovolenku na Silvestra už teraz
 5. Tipy na rodinné výlety autom po Slovensku
 6. Modesta Real Estate sprostredkovala pre Emil Frey halu v P3
 7. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
 8. K-Classic – značka, ktorá pomáha!
 9. Pred 25 rokmi musela byť jazdenka zo západu
 10. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty 10 361
 2. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 4 687
 3. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 4 264
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 180
 5. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 912
 6. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 006
 7. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 2 712
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 2 290
 9. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek 2 090
 10. Tipy na rodinné výlety autom po Slovensku 1 782

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Polícia obvinila Kotlebu za šeky na 1488 eur

Banskobystrickému županovi hrozí za prejavovanie sympatií k extrémistickým hnutiam šesť mesiacov až tri roky.

Neprehliadnite tiež

Bratislavskí taxikári idú štrajkovať, podporia ich aj kolegovia z Prahy

Taxikári upozorniť na nedodržiavanie a ignorovanie zákonov v oblasti taxi služieb.

Situácia s lykožrútom je kritická, lesníci evidujú rekordné odchyty

Podmienky v smrekových porastoch sa stávajú kritické.

Japonci nepotešia amerických farmárov. Zaviedli 50-percentné clo na dovoz mäsa

Japonský minister financií je pripravený vysvetliť rozhodnutie americkej strane.

Voda zdražela, ľudia si na severe a strede priplatia viac

Zvýšenie cien vody sa dotklo asi jedného milióna domácností, Jahnátek to dá preveriť.