Kaliňák: Strategické zákazky? Európa nás môže odkopírovať

Ani niektoré diaľnice nebudú strategickou zákazkou, tvrdí ROBERT KALIŇÁK. Minister vnútra chce, aby za strategické zákazky so zložitými súťažami niekto prebral zodpovednosť

Ministerstvo Roberta Kaliňáka (41) sa pustilo do veľkej reformy štátnej správy. Zásadne chce meniť aj pravidlá prideľovania štátnych zákaziek.(Zdroj: SME/Tomáš Benedikovič)

Kde v Európe sa využívajú strategické zákazky?

„Slovenská republika chce byť vždy lídrom (smiech).“

Prečo ich potrebujeme?

„Lebo máme komplikovaný priestor, komplikovaný vývoj, inú históriu, iné škandály za sebou. Aj inú politickú zostavu a systém. Pri strategických zákazkách ide o komplikované súťaže. Chceme, aby za ne niekto prebral zodpovednosť.“

Prečo podľa vás iné krajiny vedia fungovať bez strategickej zákazky a my ju potrebujeme?

„Niektoré nemajú takých vnímavých novinárov, a preto si myslia, že všetko utaja. Niektorí tak vedia fungovať, lebo majú inú povahu. Prečo nevieme jazdiť ako Nemci. Možno by to aj potrebovali a možno to aj okopírujú, môžeme ísť príkladom. Ide o to, aby bolo všetko vidieť – kto je dodávateľ, kto je vlastník. Ide o to, aby ľudia aj novinári vedeli vycítiť, koho zápach v tej firme cítiť.“

Aj zverejnenie na webe sa dá urobiť tak, že je takmer tajné.

„ÚVO bude mať centrálny web. Máte problém s centrálnym registrom zmlúv? V ňom by mala byť životnosť zákazky.“

Sú dva typy strategických zákaziek, buď nakupuje štát, alebo niekto ponúkne štátu svoju službu či produkt. Ako bude fungovať ten druhý prípad?

„Poviem príklad, ktorý by nebol strategickou zákazkou, ale dá sa to na ňom ukázať. Zámenné zmluvy sa nesúťažia, ale ministerstvo dostalo takú ponuku. Podnikateľ mal záujem o 400 štvorcových metrov pozemku mimo centra mesta. A ešte o starý kaštieľ pri Trenčíne. Za to nám ponúkol novostavbu asi 21 bytov. Mohli sme uzavrieť zámennú zmluvu bez toho, aby to niekto namietal. Je to legálne. Povedal som si, že niekto, kto o tom nevedel, by sa tiež mohol prihlásiť, tak sme spravili tlačovú konferenciu. A tak majú vyzerať strategické zákazky. Dostaneme ponuku a spýtame sa, či nám niekto ponúkne niečo lepšie. A ak si myslia, že majú lepšiu ponuku budú sa môcť do 30 alebo 60 dní prihlásiť. Bude to zverejnené spolu s dôvodom, prečo sme vybrali výhernú ponuku.“

Ale nebude to len na zámenné zmluvy.

„Iste, zámenná zmluva nemôže byť strategickou zákazkou. Niekto môže prísť, že tu máte super vakcinačný systém, ktorý by vám na desať rokov zabezpečil neviem čo všetko. Bude to skvelá ponuka, tak by bolo dobré, aby sa k tomu mohli vyjadriť aj iní odborníci. Tak sa to zverejní a v súťažnom dialógu to vysvetlia.“

Ako bude fungovať, keď to bude obstarávať štát?

„Budeme mať zoznam podnikateľov, ktorý v primeranej lehote ostatným umožní, aby sa prihlásili. S obdobnou ponukou alebo niečím, čo nám spĺňa podmienky na takú veľkú zákazku. Firma bude musieť mať obraty, objemy, referencie, banky, ktoré za ňou budú stáť. Najlepšie na PPP je, že sa tam nemôže prihlásiť žiadny začiatočník, lebo ho banka neprefinancuje. A toto budeme mať aj pri strategickej zákazke. Automaticky vyberieme firmy cez prieskum trhu, ktoré by zákazku mohli zvládnuť. Ale môže v sebe objaviť talent aj zahraničná firma, ktorá nie je v zozname nahlásená. A tak sa prihlási.

Súťažiť môžu len firmy, ktoré sú v zozname podnikateľov, tak?

„Platí však, že ak nie ste v zozname a prihlásite sa, máte dodatočných päť dní na doloženie dokladov a potom vás do zoznamu zapíšu a môžete súťažiť. Akurát tieto firmy budú ako prvé posudzované, či spĺňajú podmienky. A nemôžu povedať, že sú diskriminované, lebo takú veľkú zákazku nikdy nerobili. Ku každej veľkej zákazke sa firma musí prepracovať. Potom príde na rad dialóg. Myslíme si, že to nie je v rozpore s európskou smernicou, lebo všetky pravidlá, ktoré tam fungujú, smernica pozná. Možno v inom poradí, v inej kombinácii, ale pozná ich.“

Najväčšia výhoda strategickej zákazky je čo?

„Najdôležitejšia vec je, že má ísť o firmy, ktoré to vedia dodať. Aby sa nestalo, že pri zložitej zákazke celoštátneho významu, ktorá bude drahšia ako desať miliónov eur, sa firme podlomia kolená a povie, že to nevie dodať. A neviete s tým potom nič urobiť, lebo nielen to, že ste minuli peniaze, ale ani termíny nestihnete.“

Desať miliónov ako limit pre strategickú zákazku je konečná suma?

„Nie. Pôvodne som chcel 30 miliónov. Chcel by som, aby limit bol stanovený všeobecnou dohodou politikov a tretieho sektora.“

Keď ste vraveli, že je strategická zákazka potrebná aj pre kauzy, ktoré tu boli. Ako by zabránila napríklad mýtu?

„Cenou, významom aj komplikovanosťou by mýto vyhovovalo strategickej zákazke. Neviem, ako by to tomu pomohlo, ale vyzeralo by to takto. Rozhodnem sa, že idem urobiť tender tohto typu. Vláda ho musí schváliť. Teším sa na toho, kto sa odváži na prvú strategickú zákazku, lebo na tlačovku príde plná sála. Takže bude asi v Istropolise. Tlačová konferencia musí byť, lebo je tam podmienka jej verejného prezentovania. Musíte tam prezentovať, prečo je to verejný záujem a prečo to nevieme obstarať inak. Preto sa podľa mňa diaľnice v mnohých prípadoch nebudú dať obstarať strategickou zákazkou. Výnimkou budú tie úseky, ktoré nie sú naprojektované.“

A keď budeme vyberať výhercu mýta, kde sa prihlásia tri firmy. Dve z toho budú také nízke, že sa minister rozhodne, že ich vylúči. Bude to môcť urobiť?

„Budete mať iné podmienky. Nebudete tam mať začiatočnícku firmu.“

Ani jedna v mýte nebola začiatočnícka, len ponúkli nízke ceny.

„Nepoznám tu kauzu, priznám sa.“

Vezmime, že príde firma, ktorá príde s nízkou cenou...

„Pri garancii, že zaplatí všetky škody, prečo nie. Môže sa stať, že ponúkne veľmi nízku cenu, ale ja chcem ma istotu, že ju spraví. A že ak by podvádzali, že mi to ich banka potom prefinancuje. Chceš dodať za nulu, my sa len potešíme. Ale niekto mi zaplatí škodu, ak sa to nepodarí. Môže vyzerať tá cena nízko, ale potrebujem mať istotu. Aj diaľnice vyzerajú lacno, ale nestoja. A nechcem vidieť, ako budú vyzerať, keď sa dokončia. Len sa pozrime na zvlnenú českú diaľnicu. Môžem sa s kýmkoľvek staviť, že najkvalitnejšia cesta je R1 Pribina. A rovnaký úsek kúsok ďalej, a pri 90-tke pôjdete do zákruty a zrazu sa ocitnete v druhom pruhu, lebo je to urobené zle.“

Na to má byť štátny dozor.

„Neviete byť na každom metri. Mechanizmy, ktoré by ste chceli, by boli drahé. Aj tá kontrola niečo stojí. Aj českí kontrolóri to určite kontrolovali a teraz majú zvlnenú cestu.“

Chcete zákon pred prijatím notifikovať v Bruseli?

„Formálne postupy dodržíme. Chceme okrem toho v Bruseli aj diskutovať, dovysvetľovať a možno byť inšpiráciou.

Keďže to išlo cez skrátené pripomienkové konanie, budete žiadať aj skrátenie legislatívneho procesu?

„Nie. Skrátenie pripomienkového konania bolo len o pár dní. Predtým bola dvojmesačná verejná diskusia, tak nám pripadalo zbytočné, aby to bolo plný čas. A nechceli sme riskovať, že nebude čas na zapracovanie kvalitných pripomienok. Po druhé, keď príde nejaký veľmi dobrý nápad, tak nemám problém poprosiť nejakého kolegu poslanca, aby ho predložil ako pozmeňujúci návrh cez parlament.“

Skrátenie pripomienkovania ste odôvodnili úsporou, ale v inej časti ste uviedli, že to nemá dosah na štátny rozpočet.

„Dosah je katastrofálna súčasť zákona. Je to najmä to, koľko treba na zákon vyčleniť peňazí. Ak by som to mal hnať do absurdít, tak by sme do toho mali zarátať aj to, čo bude stáť aukčný web. A odkiaľ mám vedieť, koľko bude stáť? Máme svoje rezervy, ktoré na to vieme minúť. A nemôže ísť o horibilné sumy. Budeme sa podľa mňa hýbať rádovo stotisíc eur. Dúfam, že sa nemýlim.“

Keď sa prijme táto novela, tak kauzy ako mýto...

„Sa nestanú.“

Chcete vylučovať veľmi nízke ponuky. Mimoriadne nízku cenu definujete ako cenu, ktorá vybočuje o 30 percent z priemeru ostatných ponúk a 15 percent od druhej najnižšej. Keď sa v tendri stretnú ponuky na 1000 eur, 2700 eur a 3200 eur, tak najnižšia by podľa tejto definície bola mimoriadne nízka.

„Tie pomery sú ešte na diskusiu. Neosobujeme si právo, že to vieme najlepšie. Pokojne sa ten výpočet môže upraviť.“

Aké budú opravné mechanizmy, keď bude mimoriadne nízka cena?

„My neopravujeme jej škrtanie, len jej definíciu. Teda všetky nasledujúce povinnosti ostávajú zachované. Obstarávateľ sa musí pýtať dodávateľa na tú cenu a podobne.“

KalinakA.jpg

V čom bude napríklad o rok prideľovanie štátnych zákaziek lepšie?

„Budú oveľa čitateľnejšie. Najväčšiu radosť zo zmien by mohli mať novinári, ktorí budú vidieť priebeh súťaže od jej vyhlásenia cez jej realizáciu až po poslednú faktúru. Všetko bude na webe. A čo je podstatnejšie, so zákazkou súvisia aj servisné dodatky, ktoré sa tiež dostanú na web. V mnohých prípadoch uvidíte aj vlastníkov a akcionárov dodávateľov a ich subdodávateľov. Akýkoľvek pocit, zápach, stopa, že sa na zákazke podieľa niekto, kto tam byť nemal, odhalíte. Zverejňovanie zmlúv na webe bolo prínosné a táto reforma ide ešte ďalej.“

Bude zákon jednoduchší, keď sa prijme štyridsaťstranová novela?

„Ona je možno rozsahom veľká, ale v princípe budú štátne nákupy prehľadnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie. Skrátenie času je nahradené transparentnosťou.“

Aj Radičovej vláda priniesla register dokumentov verejného obstarávania, kde mali byť dokumenty o zákazkách od ich zrodu až po ich zánik. Stroskotalo to na peniazoch, Úrad pre verejné obstarávanie nemal zdroje na zaplatenie ľudí, ktorí by dokumenty anonymizovali. Nedopadne vaša reforma podobne?

„Aktuálne vedenie úradu má šancu zvýšiť jeho autoritu a presvedčiť nás ostatných, že si to zaslúži podporu. Aj preto úrad, napriek ťažkým časom, v ktorých sme, by mal byť nielen finančne posilnený.“

O koľko?

„Je to skôr otázka pre Petra Kažimíra. Ale urobím všetko preto, aby to na peniazoch nespadlo. Nemôžeme zaviesť opatrenia, ktoré zvyšujú transparentnosť a zrýchľujú obstarávania bez toho, aby sme pridali na kontrolu týchto opatrení. Okrem toho, na úrade je veľa čo reformovať.“

Okrem transparentnosti rieši zákon v mnohom špekulantov, či už ide o riešenie neférových praktík, dodatkov, alebo nízkej ceny. Nie sú v štáte na toto iné a efektívnejšie nástroje? Daniari, konkurz, exekúcia, polícia.

„Nie všetky porušenia zákonov sú trestným činnom. Keď firma skončí v krachu, založia si jej majitelia ďalšiu firmu. Aj preto toto v zákone upravujeme. Nebudú môcť súťažiť.“

Nebude to diskriminácia? Sú aj podnikatelia, ktorí skrachujú a nevyplatia dodávateľov za neočakávaných okolností.

„My nehovoríme, že ho trestáme za krach. Ale za to, že nepoctivo vstúpil do obchodu so štátom. Napríklad nesplnil sľub, že niečo dokončí, alebo oklamal svojich dodávateľov. Na vnútre máme niekoľko rozostavaných budov, ktoré podnikateľ zastavil a prišiel, že chce viac peňazí.“

Trestný zákon teda na takého špekulanta nestačí?

„Nie. Nie všetky porušenia zákona sú trestným činnom. Máme napríklad aj zákon o rodine, kde sa upravuje povinnosť vernosti medzi manželmi, no porušovanie tejto povinnosti sa nijako netrestá.“

Prečo nezvyšujete vymožiteľnosť práva, a kvôli špekulantom idete novelizovať pravidlá štátnych zákaziek?

„Tento zákon nemá ambíciu riešiť všetkých špekulantov, len tých, ktorí sa zúčastňujú na verejnom obstarávaní.“

Aký je váš odhad nákladov na štátny aukčný web?

„To je ťažká otázka. Najradšej by som dodávateľa elektronického trhoviska vybral na elektronickom trhovisku. Keďže je to softvérová otázka, nemyslím si, že by to malo byť náročné. Chceme, aby to robili skúsené vývojárske spoločnosti. Je nevyhnutné, aby sme do funkčnosti štátneho aukčného webu zapracovali aj elektronické verejné obstarávania (program EVO, pozn. red.), ktoré už funguje na Úrade pre verejné obstarávanie.“

Vy si myslíte, že EVO nalepíte na štátny aukčný web? Ten program ani zďaleka nie je príkladom úspešného projektu (malo ísť o jednotný softvér pre elektronické aukcie, jeho funkčnosť je otázna, úrady používajú na aukcie rôzne softvéry, pozn. red).

„Ja som nepovedal, že je úspešný. Treba sa s tým pohrať, no po spustení aukčného webu musí byť aj nástroj na elektronické obstarávanie nadlimitných zákaziek. EVO stálo veľké peniaze, bolo by fajn, keby neodtiekli do kanála.“

Koľko môže stáť aukčný web?

„Nemám ani len predstavu, ale milióny to hádam nebudú. Keby to malo byť pridrahé, tak potom by samotný web mohol byť drahší ako to, čo ušetríme. Tým by úplne stratil význam. Určite by bolo škandalózne, keby sa štátny aukčný web nakupoval škandalózne.“

Novela zrejme pôjde na októbrovú schôdzu, teda ešte pred Vianocami by ju mohol podpísať prezident.

„Áno, účinnosť je nastavená na január, ale nie je to nevyhnutná požiadavka. Radšej budeme mať kvalitnejší zákon neskôr.“

Máte tam povinnosť za pol roka sfunkčniť elektronické trhovisko. Za šesť mesiacov sa dá urobiť taká náročná aplikácia? Treba určiť technickú špecifikáciu aplikácie, dva mesiace to budete súťažiť za predpokladu, že nikto nebude robiť problémy, musíte zohnať na projekt peniaze, naprogramovať to, urobiť beta testy.

„Musím sa priznať, že sa môžeme v termíne mýliť. Nevylučujem, že termín sa bude ešte meniť. Chceme však, aby to bolo čo najskôr. Možno skúsime formuláciu, že keď bude projekt pripravený, aby sme neboli limitovaní časom. Sú mnohé komerčné nákupné aukčné weby, ktoré stačí prispôsobiť našim potrebám. Ja si nemyslím, že to bude natoľko náročné. My budeme robiť len zadanie funkcionality, nie na dizajne.“

Ako bude prakticky prebiehať nákup cez štátny aukčný web?

„Napríklad budeme chcieť vymeniť stoličky v tejto miestnosti, ktorých je dvanásť. Na webe si nájdeme stoličku podľa našej predstavy a predbežne ju objednáme. Od toho momentu začne plynúť čas, zrejme sa ustáli na 24 hodinách, v ktorom budú môcť konkurenti ponúknuť takúto stoličku lacnejšie. Obratom po predbežnom objednaní dostanú podnikatelia, ktorí sa zaregistrovali na odber avíz o nábytku, informáciu, že ministerstvo vnútra chce modré stoličky s opierkami. Majú 24 hodín, aby zareagovali a ponúkali lacnejšiu stoličku. Keď ponúknu lacnejšiu, môžu dodávať. Cenu môže znižovať aj dodávateľ, ktorého som ako prvého označil.“

V zákone sú len dve hodiny na reakciu konkurentov, čo je dosť málo.

„My sme uvažovali od dvoch do 48 hodín. Ale myslím si, že nakoniec sa ustáli 24 a vynechanie soboty a nedele. Na sto percent to nebudú dve hodiny.“

Za príklad dávate nábytkárske spoločnosti. A čo keď nemám v predmete podnikania výrobu nábytku, ale len sprostredkovanie kúpy a predaja, a teda viem vám stoličky ponúknuť?

„Pokojne.“

Ako mi príde notifikácia, keď nie som nábytkárskou firmou?

„Okruh notifikácií si budete môcť vybrať sami. Keď podnikám v reštauračných službách, budem si môcť pokojne zvoliť aj odber avíz na stavebné zákazky.“

Stoličky chcete dodať do Bratislavy, no ja som dodávateľ z Košíc. Viem konkurovať, lebo mám dobrú logistiku, no chcete mať stoličku už zajtra na ministerstve. Nie je to diskriminácia?

„Trhovisko preferuje lokálnych dodávateľov. Pri takýchto malých nákupoch totiž môže byť práve doprava veľkou položkou. Keď budete obstarávateľ z Revúcej, je pravdepodobné, že bratislavská firma mi na dve-tri stoličky dobrú cenu nedá, aj tretinu ceny by totiž tvorila doprava.“

A čo keď vám ich bratislavská firma dokáže dodať za fajn cenu aj do Revúcej, no obstarávateľ povedal, že tie stoličky chce mať u seba zajtra?

„Aukčný web bude mať svoje presné pravidlá, aby nikto nemohol zadávať nezmyselné podmienky. Podmienky budú musieť byť vždy primerané povahe a predmetu zákazky. Asi ťažko budete kritizovať školskú jedáleň v Banskej Bystrici, že chce uvariť v pondelok sviečkovú na smotane, no vyberie si lokálnu firmu, pretože bratislavská firma jej vie hovädzie o málo lacnejšie dodať až v stredu.“

Zoberme si taký úrad v Revúcej, ktorý chce sto balíkov papiera zajtra.

„Ale ten azda nepotrebuje do 24 hodín.“

Ale keď to zadá do podmienok, aby to úradník prihral svojmu známemu?

„Je to nezmyselná podmienka a práve na ich vychytanie majú slúžiť pravidlá aukčného webu.“

Ale vy ju neviete namietať ani sa nijako brániť.

„Ale dnes proti priebehu a výsledku elektronickej aukcie sa nedajú podať námietky.“

Čiže nový zákon to nerieši?

„Nie, nerieši. Zákon nemôže riešiť všetky drobnosti. Možno je objektívne, že chce balík papiera za 24 hodín, pretože ho práve spotreboval.“

FicoKalinak.jpg

Nemyslíte si, že nápad s elektronickým trhoviskom predbehol dobu v tom, že veľkí aj lokálni politici sa primárne nevedia správať slušne, eticky a uvedomovať si, že pracujú vo verejnom záujme?

„Áno, dnes funguje určitá prezumpcia viny. Práve preto sa bude všetko zverejňovať. Na elektronickom trhovisku všetci vidia vašu činnosť. Keď sa rozhodnete nakupovať väčšie množstvo papiera a tie dodacie podmienky sú očividne nastavené pre kamoša, ktorý má sklad za rohom, ide o neserióznosť. Každý ju uvidí, my sa ju pokúsime preventívne vylúčiť podmienkami webu. Možno budú aj určité straty, ale keď ich nebude možné považovať za škandál, tak minimálne budú hodné zverejnenia v lokálnych novinách.“

Na webe sa bude súťažiť ekonomicky najvýhodnejšou cenou, čo umožňuje nastaviť rôzne dodacie podmienky a tak aj diskriminovať.

„Ja sa snažím kus zodpovednosti preniesť na politikov. Keď mu na škandál neprídete vy, tak dodávateľ, ktorý sa cíti poškodený. A ekonomicky najvýhodnejšia cena? Aj tínedžer vie, že PlayStation veľa nestojí. Ale kúpiť na to desať hier, to aby si človek zobral pomaly úver. A o tom je ekonomicky najvýhodnejšia cena. Máte super tlačiareň za dvesto eur? Koľko stojí toner na vytlačenie tisíc strán? To radšej ani nechcete vedieť dopredu. A treba povedať, že keď začne trhovisko fungovať, výrazne zníži potrebu rámcových zmlúv. Dnes sa totiž súťažia rámcové zmluvy najmä preto, že ich raz zadáte a potom štyri roky nakupujete podľa potreby.“

Keď sa bude chcieť namietať priebeh či výsledok aukcie na štátnom trhovisku, aké bude mať možnosti?

„Tu je to zbytočné. Ani pri dnešných aukciách nie sú námietky.“

Čo sa stane, keď som dal lepšiu ponuku, ale obstarávateľ si vybral o dva centy horšiu?

„To by systém nemal ani umožniť. Systém umožní prijať len tú najlepšiu. Ten systém bude predmetom samostatných pripomienok, zrejme bude jeho pilotná prevádzka.“

Čo sa stane, keď víťaz stoličky nedodá?

„Obstarávateľ by mal osloviť druhého a tretieho v poradí.“

Takže sa to môže aplikovať alebo aplikuje?

„Analogicky by sa malo, lebo všeobecne platí, že sa uzatvára zmluva s druhým a tretím v poradí. Keďže aukčný web je osobitný, tak to pri ňom môžeme napísať do jeho obchodných podmienok.“

Máte vytvoriť obchodné podmienky na aukčný web, pôjdu do pripomienkového konania?

„Bude o nich široká diskusia. Chceme, aby to bolo rýchle. Na to musíme vylúčiť chyby a špekulantov, lebo nechceme, aby tam bolo možné robiť opravné operácie. Naším cieľom je urobiť prevenciu.“

Spomínali ste spôsobilosť, ktorá má byť riešená generálne cez Úrad pre verejné obstarávanie. Ide o veľké limity. Pri stavbách cez aukčný web pôjde až o milióny eur – do piatich miliónov.

„Nebude sa dať obstarať stavba, len to, čo ide cez kúpnu zmluvu, napríklad výmena okien. Stavebná časť je tu menšia ako cena okien. Ťažko sa to považuje za stavebné práce.“

Ako sa u nich bude určovať spôsobilosť? Ak sa prihlási firma, ktorá vie dodať okná, ako budeme vedieť, že má spôsobilosť na stavebné práce?

„Musíte mať všetky oprávnenia zo živnostenského úradu, tie doložíte, kým vás zapíšu do zoznamu podnikateľov. Spôsobilosť bude naviazaná na predmet podnikania.“

Koľko percent dávate na to, že sa to rozbehne 1. júna?

„Keď sa na to teraz pýtate, tak málo. Motivácia je, aby to bolo čo najskôr.“

Skúsme percento.

„V iných veciach som odvážnejší, tu by som netipoval, v tom som nebol nikdy dobrý. Keď to schválime, potom sa ma môžete spýtať. Tak na Vianoce. Uvidíme najskôr, aké komplikované to bude obstarať. Nechceme ísť do komplikovaných aplikácií. Chceme vybrať niekoho, kto s tým má skúsenosti. Dúfam, že nás nik nenapadne za to, že vylúčime niekoho, kto taký web nerobil, ale robí iný softvér.“

Chcete vybrať teda len firmu, ktorá už robila aukčný web?

„Asi by sa to celkom hodilo. Myslím, že to je dobrý predpoklad. Podľa mňa ich budú aj desiatky. Od veľkých softvérových domov až po tých, čo robia podobné weby v kníhkupectvách.“

Aukčný web má byť povinný pre verejných obstarávateľov. Prečo to nemusia robiť aj samosprávy?

„Táto povinnosť je aj pre samosprávy. Cez aukčný web nemusia nakupovať len vtedy, keď je to mimo ich technických možností, čo znamená chýbajúce internetové pripojenie.

Budete chcieť, aby vás opozícia podporila?

„Jasné, že to budeme chcieť, ale je to hypotetické. Nezapojili sa do diskusie a neprispeli žiadnym nápadom. To, že cez strategické zákazky pôjdu dve tretiny zákaziek, môže povedať len človek, ktorý úplne stratil sebareflexiu. Alebo to vôbec nečítal. Urobiť takú zákazku nie je jednoduché. Tak masívne politicky podporovaná zákazka bude pod veľkou verejnou kontrolou. Čo viac môžeme chcieť?“

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 3. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 7. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 10. Kam do tepla v januári?
 1. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 2. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 3. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 5. Alarica – new business project in the market of shoes
 6. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 7. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 8. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 9. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 10. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 10 930
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 185
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 101
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 2 214
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 009
 6. Kam do tepla v januári? 1 719
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 361
 8. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 1 305
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 020
 10. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 015

Téma: Zmeny v pravidlách štátnych nákupov


Článok je zaradený aj do ďalších tém Rozhovory z denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Stačilo by, keby sa nekradlo. Základy politického hochštaplerstva

Iste, politici ani zajtra neprestanú nepoctivo zavádzať, ale aspoň by sme im to nemali uľahčovať.

KULTÚRA

Prečo maďarský sranda pre slovenský koňha nechce vyčpieť

V žánrovej vernosti niet čo Susedom vytknúť.

DOMOV

Po streľbe v petržalskom paneláku zostali dvaja mŕtvi

Na chodbe tam našli telo ženy a muža, na mieste našli dieťa.

ŠPORT

Hantuchová: Život, ktorý žijú tenisti, nie je normálny

Australian Open prvý raz sleduje na plný úväzok spoza mikrofónu.

Neprehliadnite tiež

Prerušenie financovania federálnych úradov neohrozuje najvyšší rating USA

Agentúra Moody's reagovala na shutdown opatrne, aj keď to ekonomika pocíti.

Únia začína hovoriť o zdanení plastov, zdražieť môžu nápojové fľaše

V Nemecku sú plastové flaše zálohované. O podobnom opatrení uvažovala SNS na ministerstve životného prostredia v roku 2008.

Poisťovňa Dôvera si vzala úver, časť peňazí dá Pente

Zdravotná poisťovňa Dôvera si v Tatra banke refinancovala osem rokov starú pôžičku. Súvisí s neobvyklou účtovnou transakciou.

Najväčšia škandinávska banka zakázala zamestnancom obchodovať s kryptomenami

Banka vyhlásila, že nebude nútiť zamestnancov, ktorí aktuálne vlastnia kryptomeny, aby ich predali.