Dôchodcov na dohodu zaťažia najnižšími odvodmi

Seniori pracujúci na dohodu budú platiť do Sociálnej poisťovne najmenej. Zdravotné poistenie ich obíde úplne.

BRATISLAVA. Práca na dohodu stráca finančné výhody, každý bude platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Najlepšie na tom budú seniori.

Starobné poistenie tvorí štyri percentá z vymeriavacieho základu zamestnanca. Z 500 eur mesačne to ukrojí 20 eur. A už nemusíte rátať s odvodmi do zdravotnej poisťovne, iba s daňou z príjmu.

„Je veľmi veľa pracovných miest, ktoré sú v maximálnej miere vhodné na dohodu pre dôchodcov, pretože vytvárajú istý priestor, ktorý nie je možné vykryť štandardným pracovnoprávnym vzťahom,“ povedal minister práce Ján Richter (Smer).

Novele zákona o sociálnom poistení z 10. augusta predchádzala ostrá rozprava. Smer má však 83 poslancov.

Skoro riadne zamestnanie

Sociálna poisťovňa registruje 645-tisíc dohôd a vyše pol milióna ľudí v takomto vzťahu. „Cez dohody sa obchádza povinnosť platiť odvody,“ tvrdí minister. Až na dôchodcov a študentov bude každý mať kompletné sociálne a zdravotné poistenie.

info
Odvody
 • Poberatelia starobných a výsluhových dôchodkov v penzijnom veku budú platiť iba na starobné poistenie.
 • Poberatelia invalidných a invalidných výsluhových dôchodkov a študenti budú mať aj invalidné poistenie.
 • Tieto skupiny ľudí budú oslobodené od odvodov do zdravotnej poisťovne.

Firmy sú proti: celkové odvodové zaťaženie pravidelného príjmu dosahuje 48,6 percenta.

„Namiesto zjednodušenia odvodov prichádza finančné zaťažovanie zamestnancov a zamestnávateľov,“ píše Podnikateľská aliancia Slovenska. Dnes dohodár neplatí nič, iba firma odvádza peniaze na úrazové a garančné poistenie.

Dohoda o vykonaní práce je vhodná najmä na jednorazovú výpomoc. Dohoda o pracovnej činnosti má zasa zmysel v sezónnych prevádzkach a opakujúcich sa službách ako upratovanie.

Z možnosti cennej pre jednoduchosť a flexibilitu sa však stane takmer riadne zamestnanie.

Návrh novely Zákonníka práce, o ktorom tento týždeň rozhodne vláda, predpokladá, že na dohodárov sa budú primerane vzťahovať ustanovenia o minimálnej mzde, dovolenke, nadčasoch.

Valorizácia penzií sa mení

Dôchodcovia sa dočkajú ešte jednej podstatnej zmeny. Od budúceho roku sa penzie jedného druhu budú zvyšovať o rovnakú sumu. Ešte nie je známe, o koľko to bude, čaká sa na jeden údaj.

„Vláda na valorizácii nemieni šetriť, len chceme viac spravodlivosti do dôchodkového systému,“ povedal v júni premiér Robert Fico.

Ide len o prechodné riešenie. V roku 2018 sa dôchodky opäť začnú valorizovať v percentách a, navyše, na základe rastu cien za domácnosti dôchodcov. Oni míňajú len na potraviny, lieky a energie.

Minister pripúšťa, že dôchodky môžu rásť pomalšie. „Z hľadiska budúcnosti sa dá predpokladať, že v konečnom finančnom vyjadrení to bude menej, ale je to nevyhnutnosť. Som presvedčený, že sa to bude uplatňovať takmer vo všetkých krajinách Európy.“

ico

Predčasní si musia vybrať

Možnosti privyrobiť si popri predčasnom dôchodku sa postupne obmedzujú.

Poberatelia predčasného dôchodku prídu o možnosť privyrobiť si na dohodu. Výplata tejto dávky je v rozpore s dôchodkovým poistením.

„Kto bude pracovať na základe niektorej z dohôd, nebude mať nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku,“ povedala Barbora Petrová z tlačového odboru ministerstva práce.

Penzia alebo zárobok

Kto nedovŕši dôchodkový vek do konca februára budúceho roka, musí si vybrať: buď jedno, alebo druhé. Ak nič nepodnikne, prestane dostávať peniaze zo Sociálnej poisťovne.

„Bude to od najbližšej splátky predčasného starobného dôchodku po 28. februári 2013,“ informuje Marián Škotka z komunikačného odboru poisťovne.

V niektorých prípadoch sa to môže stať ešte skôr: keď poberateľ uzatvorí dohodu v januári. „Nárok na výplatu predčasného dôchodku mu zanikne už od najbližšej splátky.“

Zamestnávateľ je povinný prihlásiť dohodára do registra poistencov a sporiteľov v druhom pilieri.

Živnosť?

Od januára 2011 platí, že poberateľ predčasného dôchodku nesmie byť zamestnaný, alebo mať povinné dôchodkové poistenie ako živnostník. Tesná väčšina z takmer 20-tisíc ľudí uprednostnila prácu.

Poisťovňa zaznamenala aj úbytok nových dávok tohto druhu: kým predvlani ich počet dosiahol 30-tisíc, minulý rok iba 12 673.

Asi jedinou legálnou možnosťou privyrobiť si bude samostatná zárobková činnosť. Prvý rok je podnikateľ oslobodený od odvodov. Potom záleží na jeho príjme.

ico

Odpracované obdobie sa premietne do výšky penzie

Zo sociálneho poistenia plynú určité nároky. Seniori si môžu dať zvýšiť dôchodok.

Ľudia pracujúci na dohodu budú mať rovnaké práva ako ostatní zamestnanci. Poberateľ starobného dôchodku si môže zvýšiť penziu.

Počíta sa obdobie od 1. januára 2013. „Za obdobie zárobkovej činnosti na základe dohody patrí poistencovi príslušné zvýšenie dôchodku,“ povedal hovorca ministerstva práce Michal Stuška.

Poberateľ invalidného dôchodku bude na tom o čosi horšie. Na rozdiel od starobného penzistu bude mať povinné aj invalidné poistenie. Za prácu na dohodu mu však dôchodok nezvýšia.

„Po skončení zamestnania nemôže požiadať o zvýšenie invalidného dôchodku,“ tvrdí Marian Škotka zo Sociálnej poisťovne.

„Získané obdobie dôchodkového poistenia sa mu zhodnotí až pri výpočte starobného dôchodku, ak oň požiada.“ Podmienkou je dovŕšenie dôchodkového veku.

Poberateľ predčasného dôchodku nebude mať možnosť pracovať na dohodu. Môže si však vybrať. Ak uprednostní zárobok, má istotu, že časom mu dôchodok zvýšia. Súčasne bude prispievať na nemocenské a poistenie v nezamestnanosti.

O zvýšenie penzie môžete požiadať až po zániku pracovnoprávneho vzťahu. Žiadosť musí obsahovať vaše identifikačné údaje, jednoduchú formuláciu, o čo žiadate, odkedy a podpis.

ico

Vianočný príspevok bude

Suma na zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie dôchodcov je zahrnutá aj v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013.

Vianočný príspevok bude v tomto a zrejme aj v budúcom roku. Dokonca ho dostanú ďalší ľudia.

Nárok naň je ohraničený dôchodkom do 60 percent minuloročnej priemernej mzdy. Kým vlani to znamenalo 461,40 eura, teraz je to asi o desať eur viac.

Minister práce Ján Richter (Smer) pred časom naznačil, že konsolidácia verejných financií môže viesť k prehodnoteniu vianočného dôchodku. Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok počíta s touto dávkou.

„Obdobne ako v roku 2012 sa na zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie poberateľov dôchodkových dávok rozpočtuje v roku 2013 vianočný príspevok v sume 65 miliónov eur,“ píše sa v materiáli, ktorý pripravilo ministerstvo financií.

Príspevok je dielom prvej vlády Roberta Fica. Prvú vážnu zmenu podstúpil za vlády Ivety Radičovej.

Od minulého roka platí, že príspevok je 66,39 eura, ak dôchodok nepresahuje životné minimum – od júla 194,58 eura. V ostatných prípadoch sa vypočíta individuálne: 66,39 mínus 0,10­krát (výška dôchodku mínus životné minimum).

Do roku 2010 sa penzie delili do niekoľkých pásiem a každému zodpovedal príspevok v určitej výške. Zmena výpočtu znamená spravodlivejšie prerozdelenie celkového objemu peňazí.

ico

Aj sociálne dávky čakajú zmeny

Dávky pre ľudí s príjmom nižším ako životné minimum sa nezvýšia ani tento rok. Plánuje sa zmena podmienok hmotnej núdze.

Dávky v hmotnej núdzi sa nezvýšia v tomto ani v budúcom roku. Pre ľudí s príjmom nižším ako životné minimum sú naplánované iné zmeny.

Od januára sa má pri posudzovaní nároku prihliadať aj na prácu na dohodu. Návrh novely zákona o hmotnej núdzi, ktorý ministerstvo práce predložilo na pripomienkovanie, počíta s tým, že za príjem sa bude považovať 75 percent z odmeny.

info
Hmotná núdza
dávka/eur mesačne
 • základná dávka/60,50
 • príspevok na bývanie/55,80
 • na zdravotnú starostlivosť/2,00
 • ochranný príspevok/63,07

Na druhej strane by sa nemali rátať niektoré jednorazové príjmy. Ide o odmenu za výkon funkcie člena volebnej komisie či doplatok k dôchodku pri valorizácii.

Ďalšou zmenou má byť zmiernenie posudzovania hodnoty auta. Namiesto znaleckého posudku bude stačiť stanovisko znalca alebo faktúra od predajcu.

„Preukazovanie hodnoty majetku sa nebude vyžadovať pre jedno motorové vozidlo, ktoré bude podľa technického preukazu staršie ako desať rokov,“ píše ministerstvo práce. Vôbec sa nemá prihliadať na vlastníctvo viacerých áut starších ako 20 rokov.

Dávky v hmotnej núdzi sa naposledy zvýšili v septembri 2009. Ich valorizácia je len možnosťou v kompetencii vlády. Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok zahŕňa len automaticky zvyšované dávky. To sú napríklad príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

ico

Dôchodky sa prvý raz zvýšia o pevné sumy

Novelou zákona o sociálnom poistení sa zmenil aj valorizačný mechanizmus.

V januári sa dôchodky zvýšia o pevnú sumu. Jej výška bude závisieť od dvoch vecí.

Vstupné údaje sa nemenia: inflácia a rast priemernej mzdy za prvú polovicu predchádzajúceho roka. Inflácia dosiahla 3,7 percenta, priemerná nominálna mesačná mzda narástla v prvom polroku o 2,4 percenta.

info
Penzie

dôchodok k 30. 6. 2012 (eur)

 • starobný - 375,03
 • predčasný - 373,85
 • invalidný nad 70 % - 332,69
 • invalidný do 70 % - 189,71
 • vdovský a vdovecký - 202,28
 • sirotský - 127,29
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Ďalej bude záležať na druhu penzie. Pevná suma sa vypočíta z priemernej dávky príslušného druhu k 30. júnu. Len dôchodok za výsluhu rokov priznaný do 31. decembra 2003 a sociálny sa budú valorizovať rovnako ako priemerný invalidný dôchodok nad 70 percent.

„Pevné sumy sa musia stanoviť opatrením ministerstva do 31. októbra,“ napísala Barbora Petrová z tlačového odboru ministerstva práce.

Údaje o raste cien a miezd majú rovnakú váhu. Z oboch hodnôt sa ráta polovica. V roku 2014 sa tento pomer začne meniť.

Inflácia začne mať čoraz väčší vplyv. Ministerstvo píše, že tým sa dosiahne plynulejší prechod na iný spôsob zvyšovania dôchodkov. V roku 2018 sa budú opäť valorizovať v percentách, ale – na rozdiel od minulosti – v závislosti od rastu cien za domácnosti seniorov.

Takzvaná dôchodcovská inflácia prikladá väčšiu váhu potravinám, nákladom na bývanie a liekom. Za prvý polrok 2012 dosiahla 3,8 percenta.

ico

Záleží na vstupných údajoch

Už bývalá vláda chcela, aby pevná suma závisela od dôchodcovskej inflácie. Tento rok by to bolo výhodné pre väčšinu seniorov.

Predchádzajúci minister práce Jozef Mihál (SaS) vlani navrhol, aby sa dôchodky valorizovali rovným dielom, a to na základe dôchodcovskej inflácie. Pevná suma by sa vypočítala z priemernej výšky starobných a predčasných dôchodkov.

Keby sa tento mechanizmus použil už v tomto roku, výsledná suma by bola vo výške 14,10 eura mesačne. Polepšili by si všetci, ktorí mali pred 1. januárom penziu do 424,20 eura.

Len vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky by sa naďalej valorizovali v percentách – z pevnej sumy.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
 2. Hitparáda štiav
 3. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
 4. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 5. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 6. Malé knedličky, veľké dojmy
 7. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 8. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 9. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 10. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 635
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 931
 3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 6 838
 4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 500
 5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 488
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 5 082
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 477
 8. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 2 544
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 2 531
 10. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 188

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Británia sa rozhodla, hranice aj pre Slovákov chce zatvoriť už v marci

Theresa Mayová chystá obmedzenie voľného pohybu oznámiť v rovnaký deň, kedy oficiálne spustí rokovania o brexite.

EKONOMIKA

Ktorá personálka zamestnala najviac ľudí? Pozrite si grafy

Pravidlá fungovania personálnych agentúr by sa mohli čoskoro zase meniť.

Neprehliadnite tiež

Premiéri krajín V4 sa stretnú k téme nekvalitných výrobkov vo Varšave

Fico v Trnave zdôraznil, že chcú reagovať na niečo, čo nemôžeme akceptovať, aby z nás robili občanov 2. kategórie.

UPC zvyšuje ceny internetu a televízie. Čo môžete robiť?

Káblová spoločnosť mení služby a ceny uprostred viazanosti, ľudia sa búria.

Briti budú múdri a ak budú ľudí potrebovať, pustia ich (rozhovor)

Analytik Next Finance Jiří Cihlář tvrdí, že Veľká Británia si po brexite bude zamestnancov z cudziny vyberať.

Medzi sto najatraktívnejších regiónov Únie patrí aj Bratislavský kraj

Konkurencieschopný región je taký, ktorý dokáže firmám aj obyvateľom ponúknuť atraktívne a udržateľné prostredie na život a prácu.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop