Na prevenciu k lekárovi sa pozvite sami

Pri preventívnych prehliadkach môže lekár včas objaviť a liečiť zdravotné problémy, ktoré na človeka číhajú.

BRATISLAVA. O žiadnu preventívnu prehliadku, na ktorú majú poistenci nárok zo zákona, nie je stopercentný záujem. A to i napriek tomu, že práve prevencia dokáže odhaliť mnohé choroby už v zárodku.

„Nepozorujeme výraznejší nárast ani pokles návštevnosti,“ povedala Monika Šimunová, PR špecialistka zdravotnej poisťovne Dôvera.

Na malé deti myslíme viac

Podľa údajov všetkých troch zdravotných poisťovní najdisciplinovanejší sú v tomto smere rodičia s deťmi do osemnásť mesiacov až troch rokov.

Z údajov Všeobecnej zdravotnej poisťovne vyplýva, že v prevencii sú ženy disciplinovanejšie ako muži. Oplatí sa to, pravidelné mamografické prehliadky zachytia až 90 percent nádorov prsníkov v počiatočnom štádiu.

„Najviac prehliadok zaznamenávame u žien v produktívnom veku 35 až 45 rokov, častejšie ich absolvujú ľudia s vyšším vzdelaním,“ tlmočila Dana Gašparíková, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Pozvánku nedostanete

Zo súčasnej legislatívy lekárom nevyplýva povinnosť pozývať poistencov na preventívne prehliadky.

„Mnoho lekárov však takúto službu pacientom poskytuje,“ zdôrazňuje Gašparíková. Kým niekedy lekári pacientov volali na prehliadky aj písomne, dnes ich na ne upozorňujú ústne.

Všeobecná lekárka pre dospelých Milota Kučerová hovorí, že má pacientov, ktorí jednoducho prehliadky ignorujú, bežne sa stane, že v dospelosti majú aj desať a viacročné prestávky.

Judita Smatanová, hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union dodáva, že je na každom z nás, do akej miery si vážime svoje zdravie a využívame zákonom stanovený nárok na prevenciu.

Revízia prehliadok

V Union zdravotnej poisťovni môžu poistenci využívať bezplatnú službu, ktorá im pripomenie, že sa blíži čas, kedy by mali absolvovať niektorú nárokovateľnú preventívnu prehliadku. Smatanová hovorí, že od roku 2009, keď ju zaviedli, si ju už aktivovalo 52–tisíc poistencov.

V Dôvere sa v súčasnosti chystajú na revíziu preventívnych prehliadok. „Chceme zistiť, aké sú ich výsledky a aká je ich kvalita,“ objasnila zámer Monika Šimunová.

Z tých, čo vlani vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni absolvovali preventívne prehliadky, približne 15 percent potrebovalo ďalšie vyšetrenia, keďže u nich objavili príznaky ochorenia.

K zubárovi na koniec roka

Návštevu zubného lekára s cieľom prevencie si najviac ľudí necháva na posledné mesiace v roku. „Aj preto sú čísla za zubnú prevenciu od januára do júna každý rok len na úrovni 30 percent a stúpajú až ku koncu roka,“ povedala Judita Smatanová.

Neabsolvovať každoročnú návštevu zubára sa však nevypláca, pacient túto absenciu pocíti na vlastnej peňaženke.

„Ak poistenec neabsolvuje prehliadku u stomatológa, v nasledujúcom roku si ošetrenie zubného kazu hradí sám. Žiadna zdravotná poisťovňa mu na liečbu neprispeje,“ dodala Šimunová z Dôvery.

ico

Ako sa pripraviť

 • minimálne deň pred prehliadkou nejedzte ťažké mastné jedlá, nekonzumujte alkoholické nápoje,
 • zvýšte príjem tekutín, avšak len nesladené a neochutené vody,
 • ak pravidelne užívate lieky alebo ste požili nejaké lieky za posledných 24 hodín, napíšte si ich presný názov a množstvo a informujte o tom internistu,
 • ráno pred prehliadkou nič nejedzte ani nepite (môžete užiť rannú dávku liekov, zapiť len vodou).
ico

Ak pracujete na zmeny, lekára absolvujte v čase voľna

Podľa Zákonníka práce má každý zamestnanec právo absolvovať preventívnu prehliadku v pracovnom čase s náhradou mzdy. Netýka sa to však tých, čo pracujú na zmeny.

Chcela by som absolvovať preventívnu prehliadku u svojej gynekologičky, ale aj u zubára. Musím ísť na ne po pracovnom čase alebo si mám na ne zobrať dovolenku?

Pokiaľ lekársku prehliadku nemôžete absolvovať mimo pracovného času, zamestnávateľ musí každému zamestnancovi na tento účel poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy. To znamená, že vám preplatí nevyhnutne potrebný čas na účasť na takejto prehliadke. Dovolenku na preventívnu prehliadku si teda nemusíte čerpať.

Pracujem ako robotníčka vo výrobnom podniku na dve zmeny. Podľa podnikových smerníc nám návštevu lekára preplácajú len v tých prípadoch, keď máme rannú zmenu, pri popoludňajšej nám to už nepreplácajú. Postupujú správne?

Ak zamestnanec absolvuje povinnú lekársku prehliadku v konkrétny deň pred či po zmene, nevzniká mu nárok na pracovné voľno počas zmeny v danom dni. Zamestnávateľ je v prípade vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca povinný mu poskytnúť platené pracovné voľno v nevyhnutnom rozsahu, najviac na jeden pracovný deň, respektíve sedem pracovných dní v kalendárnom roku.

Toto voľno sa však poskytuje len v prípade, že v danú pracovnú zmenu, keď absolvujete prehliadku, by ste mali podľa rozvrhu práce aj skutočne pracovať. Pokiaľ teda bolo naplánované, že v daný deň, keď ste navštívili lekára ráno, pracovať budete až poobede, zamestnávateľ vám platené pracovné voľno z dôvodu návštevy lekára nie je povinný poskytnúť, postupuje teda správne.

Musím nastúpiť na popoludňajšiu zmenu, ak som dopoludnia absolvovala dve preventívne prehliadky? Nemám nárok na celý deň voľna?

V praxi sa stáva, že zamestnanec, ktorý má nastúpiť na poobedňajšiu zmenu, sa domnieva, že z dôvodu absolvovania lekárskej prehliadky v doobedňajších hodinách nemusí v daný deň nastúpiť do poobedňajšej zmeny. Nie je to však pravda, absolvovanie lekárskej prehliadky v doobedňajších hodinách totiž nijakým spôsobom nebráni zamestnancovi nastúpiť na poobedňajšiu zmenu.

Ako treba dokladovať návštevu u lekárov?

V priepustke musí existovať časový údaj ohľadom trvania vyšetrenia či ošetrenia. Do času ošetrenia sa započítava aj cesta k lekárovi a od neho.

Odpovedala advokátka Katarína Babiaková z bnt attorneys-at-law

ico

Kedy sa za prehliadku platí

Náklady na prehliadky vo vzťahu k práci uhrádza zamestnávateľ.

V istých prípadoch preventívne prehliadky zabezpečuje zamestnancom zamestnávateľ.

„Náklady na všetky lekárske prehliadky vo vzťahu k práci, ktoré sú zo zákona povinné, musí uhrádzať zamestnávateľ a nesmie ich prenášať na zamestnanca,“ povedala advokátka Katarína Babiaková.

Medzi takéto povinné prehliadky patria predovšetkým tie, ktoré súvisia so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ďalej sú to lekárske prehliadky zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu zaradenú do tretej a štvrtej kategórie, a tých, ktorých zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis.

Potrebné sú aj v prípade zaradenia ľudí na nočnú prácu. Absolvovať ich tiež povinne musia mladiství pred a počas ich zaradenia do práce.

Vykonávajú sa pred a po ukončení pracového pomeru a pred zmenou pracovného zaradenia. V priebehu pracovného pomeru ich treba absolvovať raz za rok alebo raz za dva roky.

ico

Čo vás čaká pri preventívnej prehliadke?

Na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára by ste sa mali pripraviť už doma. Nezabudnite na zdravotný preukaz.

1.Zosumarizujte si všetky svoje zdravotné problémy a napíšte ich na papierik, lekár sa na ne bude pýtať.

2. To isté platí o ochoreniach členov rodiny, ako sú vysoký krvný tlak, cukrovka, rakovinové ochorenia, alergie, srdcové problémy, duševné problémy a podobne.

3. Vyšetria vám moč aj krv. Ak máte strach alebo viete, že vám pri odbere krvi býva zle, skúste bránicové dýchanie – najjednoduchší a najrýchlejší mechanizmus na zníženie stresu. Ak zvyčajne odpadnete, použite opakované napnutie všetkých svalov, čím si mierne zvýšite krvný tlak, a tak zabránite odpadnutiu.

4. Ak ste boli v tomto kalendárnom roku na preventívnej prehliadke u iného špecialistu (gynekológa, urológa), prineste si so sebou závery z vyšetrení krvi a moču.

5. Lekár vás môže požiadať, aby ste sa vyzliekli a popozerá vám kožu na celom tele. Potom vám fonendoskopom popočúva dýchanie a srdce.

6. Taktiež vás odvážia a zmerajú pulz a tlak.

7. Ak ste muž, lekár vás požiada o súhlas s vyšetrením prostaty.

8. Ak máte viac ako 40 rokov, absolvujete aj EKG vyšetrenie.

9. Ak máte viac ako 50 rokov, alebo niekto z vašich pokrvných príbuzných mal (má) rakovinové ochorenie tráviaceho traktu, lekár vás poučí o potrebe vyšetriť vám stolicu na skryté krvácanie.

10. Súčasťou prehliadky je aj kontrola očkovania.

ico

Ako sa dozviete výsledky?

Záleží na dohode priamo s lekárom.

Niektorí vám výsledky oznámia telefonicky, iní poštou alebo osobne. Preto je dobré vopred sa dohodnúť na spôsobe, aký bude vyhovovať aj vám.

ico

Na gastroenterológa si už zvykáme

Prítomnosť rakoviny konečníka a hrubého čreva v rodine alebo v blízkom okolí sa stáva stimulom na vykonanie preventívnej prehliadky.

Rakovina hrubého čreva a konečníka pripraví o život každoročne takmer 1700 Slovákov. Každý rok sa objaví 3000 nových prípadov. „Paradoxom je, že toto ochorenie by vôbec nemuselo byť smrteľné, ak by sme ho zistili včas,“ hovorí internista gastroenterológ, primár z Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Rudolf Hrčka.

Zdá sa, že tohtoročné usmernenie ministerstva zdravotníctva, ktoré zohľadňuje svetové trendy v aktívnom vyhľadávaní včasných vyliečiteľných štádií rakoviny hrubého čreva a konečníka v populácii staršej ako 50 rokov, už prináša prvé plody. „Preventívne kolonoskopie sa začali robiť na 65 pracoviskách, ktoré splnili prísne kritériá kvality,“ povedal primár Hrčka. Dodal, že presný zoznam takýchto pracovísk podľa krajov môžu záujemcovia nájsť na webe www.krca.sk.

Aj keď údaje z týchto pracovísk zatiaľ nezohľadňujú všetky preventívnekolonoskopie, dá sa už hovoriť o stúpajúcom záujme o preventívne kolonoskopické prehliadky u gastroenterológa.

Prínosom je aj skutočnosť, že takmer polovicu preventívnych kolonoskopií absolvovali ľudia, ktorí sa rozhodli dať si toto vyšetrenie urobiť po dosiahnutí 50 rokov napriek tomu, že sa cítia zdraví. Žien chodí o desať percent viac ako mužov.

„Doteraz bolo na týchto pracoviskách vyšetrených 1588 pacientov, u ktorých sme zachytili 54 karcinómov, našťastie asi v 70 percentách išlo o karcinómy operovateľné, čo znamená, že väčšine z nich sa podarilo zachrániť život,“ povedal primár Hrčka.

ico

Antikoncepciu môže dostať až pätnásťročná

U nás môže lekár antikoncepciu predpísať až dievčatám starším ako 15 rokov, dovtedy je sexuány styk s nimi protizákonný.

Ku gynekológom chodia na vyšetrenia už dievčatá od 15 rokov, na preventívnu gynekologickú prehliadku však majú zo zákona nárok až od 18. roku alebo od prvého tehotenstva. Ak by chcela preventívnu prehliadku absolvovať dievčina, ktorá ešte nedovŕšila pätnásť rokov, musela by si ju uhradiť.

„Súčasťou tejto prehliadky je aj odborné poradenstvo o antikoncepcii, takže lekár pacientke môže predpísať antikoncepciu. Tá však nie je hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia,“ povedala Monika Šimunová, PR špecialistka zdravotnej poisťovne Dôvera.

„Pätnásťročná poistenka by mala preventívnu prehliadku uhradenú v prípade ťarchavosti,“ povedala Dana Gašparíková, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne

„Dievčatá by sa mali u gynekológa zaevidovať po dovŕšení 15. roku života, aj keď nemajú problémy,“ dodáva doktor Peter Hrabčák. Prvého gynekológa by si tínedžerky mali podľa rady doktorky Nadeždy Maličkayovej vyberať spolu s mamou alebo inou blízkou osobou z rodiny, nemali by sa spoliehať na rady kamarátok.

ico

Na aké bezplatné preventívne prehliadky máte nárok

Zdravotné poisťovne uhrádzajú podľa zákona deťom a dospelým šesť preventívnych prehliadok u odborných lekárov.

U lekára pre deti a dorast

 • dieťa do jedného roku deväť ráz, z toho najmenej tri do troch mesiacov veku.
 • dieťa vo veku 18 mesiacov – raz za rok,
 • dieťa od troch rokov do 18 rokov veku – raz za dva roky.

U detí do dvoch rokov sa prevencia orientuje najmä na:

 • odhalenie prípadných metabolických porúch,
 • odhalenie nedostatku vitamínu D,
 • adekvátnosť výživy,
 • vyšetrenie pohybového správania,
 • vývin jemnej motoriky,
 • vývin zmyslových orgánov,
 • vývin reči.

Poznámka:

 • Do 15. roku dieťa absolvuje celkovo 17. preventívnych prehliadok.
 • Medzníkmi sú tretí rok, piaty rok, pred nástupom do základnej školy, v deviatom roku života, v jedenástom, trinástom a pätnástom roku života.

Čo obsahuje prehliadka pätnásťročných:

 • antropometrické merania,
 • zhodnotenie kompletného zdravotného stavu,
 • vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa,
 • kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie so záverom,
 • posúdenie pohlavného vývoja,
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti,
 • vyšetrenie sluchu,
 • vyšetrenie tlaku krvi a moču,
 • záverečné hodnotenie celkového zdravotného stavu, spísanie epikrízy a odchýlok a porúch od normy,
 • pravidelné poradenstvo.

Telovýchovný lekár

 • Ak je dieťa do 18 rokov aktívnym športovcom a členom športového klubu, má nárok na čiastočnú úhradu preventívnej prehliadky u športového lekára - raz za rok.

Čo obsahuje prehliadka:

 • komplexné fyzikálne vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
 • vyšetrenie pulzu a tlaku krvi,
 • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, percento podielu tuku),
 • EKG vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi a počas definovanej a reprodukovateľnej záťaže najmenej s 3 zvodmi,
 • spirografické vyšetrenie vrátane grafickej registrácie a dokumentácie.

Dobrá rada

 • Rodič u lekára zaplatí plnú sumu vyšetrenia, zdravotné poisťovne po predložení potvrdenia vrátia jej časť. Priložiť treba potvrdenie o aktívnej športovej činnosti, nesmie byť staršie ako 3 mesiace.

U všeobecného lekára

 • poistenec od 18. rokov – raz za dva roky,
 • darca krvi, orgánov alebo tkanív – raz za rok.

Čo obsahuje prehliadka:

 • kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus),
 • vyšetrenie pulzu,
 • tlaku krvi,
 • kontrolu hmotnosti,
 • odber krvi,
 • pečeňové testy,
 • rozbor moču.

Poznámka:

 • Tí, čo majú viac ako 40 rokov, absolvujú aj EKG, pre kondíciu srdca.

Dobrá rada:

 • Ak máte viac ako 50 rokov alebo v rodine niekoho s nádorom hrubého čreva, povedzte to lekárovi, aby vám mohol urobiť preventívne bezbolestné vyšetrenie stolice na skryté krvácanie. Pomáha odhaliť rakovinu hrubého čreva a konečníka.

U urológa

 • muž od 50 rokov - raz za tri roky.

Čo obsahuje prehliadka:

 • sedimentácia erytrocytov a odber krvi na určené laboratórne vyšetrenia,
 • vyšetrenie semenníkov a prostaty cez konečník,
 • vyšetrenie moču a močového sedimentu,
 • ultrazvukové vyšetrenie prostaty,
 • ultrasonografické vyšetrenie malej panvy,
 • fyzikálne vyšetrenie.

U gastroenterológa

 • ak máte viac ako päťdesiat rokov, máte nárok na bezplatné kolonoskopické vyšetrenie (prehliadka hrubého čreva a konečníka) raz za desať rokov.
 • ak mali vaši najbližší pokrvní príbuzní rakovinu hrubého čreva a konečníka, máte nárok na vyšetrenie raz za 5 rokov bez ohľadu na váš vek.

Čo obsahuje prehliadka:

 • zisťuje polypy a včasné štádiá rakoviny,
 • ak sa počas vyšetrenia nájde polyp, lekár ho odstráni a vzorku pošle na histologické vyšetrenie,
 • histológia sa robí aj zo vzorky prípadného nádoru,
 • z výsledku je jasné, či je nádor zhubný, alebo nezhubný.

U gynekológa

 • žena od 18 rokov alebo od prvého tehotenstva – raz za rok, tehotná žena - raz za mesiac,
 • žena šesť týždňov po pôrode – jedna prehliadka,
 • ženy od 23 do 64 rokov – skríning rakoviny krčka maternice, raz ročne,
 • ak sú výsledky v poriadku, pokračuje sa v trojročnom intervale,
 • skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak sú posledné 3 cytologické nálezy negatívne,
 • ženy od 40 do 69 rokov - mamografia prsníkov - raz za dva roky, v prípade pozitívnej rodinnej diagnózy raz ročne.

Čo obsahuje prehliadka:

 • základné vyšetrenie vrátane vyšetrenia prsníkov pohmatom,
 • ultrasonografické vyšetrenie malej panvy brušnou alebo pošvovou (intravaginálnou) sondou,
 • ultrasonografické vyšetrenie oboch prsníkov vrátane regionálnych lymfatických uzlín (raz za 2 roky),
 • vyšetrenie mikrobiálneho pošvového obrazu,
 • vaginoskopiu, kolposkopiu.

U zubára

 • dieťa po dovŕšení prvého roku – raz za rok,
 • do 18. roku veku – dvakrát ročne,
 • dospelý raz za rok,
 • tehotná žena – dvakrát počas tehotnosti.

Čo sa pri prehliadke kontroluje:

 • chrup,
 • parodont,
 • mäkké tkanivá ústnej dutiny,
 • medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov,
 • zubné náhrady,
 • stav dentálnej hygieny a hygienických návykov,
 • index kazivosti chrupu a parodontálny index.

Dobrá rada:

 • 1. Zubár vám pri prehliadke odstráni zubný kameň, ak to robí nadštandardnou formou, budete si to musieť zaplatiť.
 • 2. V prípade, že ste predtým neabsolvovali preventívnu prehliadku a máte zubný kaz, budete musieť za ošetrenie platiť sám, a to aj za štandardné vykonanie, ktoré ináč poisťovne preplácajú.

Zdroj: zdravotné poisťovne, SME

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 3. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 7. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 10. Kam do tepla v januári?
 1. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 2. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 3. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 5. Alarica – new business project in the market of shoes
 6. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 7. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 8. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 9. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 10. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 10 616
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 135
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 062
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 2 331
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 024
 6. Kam do tepla v januári? 1 719
 7. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 1 390
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 368
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 090
 10. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 960

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Stačilo by, keby sa nekradlo. Základy politického hochštaplerstva

Iste, politici ani zajtra neprestanú nepoctivo zavádzať, ale aspoň by sme im to nemali uľahčovať.

KULTÚRA

Prečo maďarský sranda pre slovenský koňha nechce vyčpieť

V žánrovej vernosti niet čo Susedom vytknúť.

DOMOV

Po streľbe v petržalskom paneláku zostali dvaja mŕtvi

Na chodbe tam našli telo ženy a muža, na mieste našli dieťa.

ŠPORT

Hantuchová: Život, ktorý žijú tenisti, nie je normálny

Australian Open prvý raz sleduje na plný úväzok spoza mikrofónu.

Neprehliadnite tiež

Únia začína hovoriť o zdanení plastov, zdražieť môžu nápojové fľaše

V Nemecku sú plastové flaše zálohované. O podobnom opatrení uvažovala SNS na ministerstve životného prostredia v roku 2008.

Poisťovňa Dôvera si vzala úver, časť peňazí dá Pente

Zdravotná poisťovňa Dôvera si v Tatra banke refinancovala osem rokov starú pôžičku. Súvisí s neobvyklou účtovnou transakciou.

Lagardeová: Svetová ekonomika pokračuje v raste

V utorok sa v Davose začne 48. výročné zasadnutie Svetového ekonomického fóra.

Prerušenie financovania federálnych úradov neohrozuje najvyšší rating USA

Agentúra Moody's reagovala na shutdown opatrne, aj keď to ekonomika pocíti.