Pre šesť eur môžete prísť o materskú

Prísť o materskú môžete aj pre dlh na poistení v nezamestnanosti presahujúci päť eur.

BRATISLAVA. Odchodom na materskú dovolenku klesne žene príjem aj o stovky eur. V súčasnosti má nárok na dávku počas materskej vo výške 65 percent z hrubej mzdy, najviac však 739 eur. Sú aj situácie, keď na materské nárok nemá.

1. Odpracované roky

Najzákladnejšou podmienkou na to, aby mala žena nárok na materskú zo Sociálnej poisťovne, je odpracovaných aspoň 270 dní v posledných troch rokoch pred nástupom na materskú dovolenku.

Ráta sa aj čas, ktorý strávi zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke či čas živnostníčky, ktorá počas starostlivosti o dieťa preruší platenie nemocenského poistenia.

Podmienku dĺžky poistenia 270 dní v posledných troch rokoch teda splní aj žena, ktorá nastúpi na materskú hneď po ukončení rodičovskej dovolenky, teda pri takzvanom reťazovom pôrode. Ale len v prípade, ak sa počas rodičovskej neskončil jej pracovný pomer.

„Nárok na materskú žene v takom prípade vznikne opätovne a výška materského sa vypočíta z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného z predpokladaného príjmu,“ vysvetľuje Jana Hrabková zo Sociálnej poisťovne. Tento predpokladaný príjem potvrdzuje zamestnávateľ.

„Do obdobia 270 dní sa obdobie, v ktorom sa poistenkyňa starala o dieťa po skončení pracovného pomeru so zamestnávateľom, nezapočítava,“ vysvetľuje Jana Hrabková zo Sociálnej poisťovne.

Uvádza nasledovný príklad: Jane sa narodilo prvé dieťa 14. júla 2009. Po skončení materskej dovolenky čerpala rodičovskú dovolenku až do 30. júna 2010, keď skončila pracovný pomer so svojím zamestnávateľom, firmou XY.

Od 1. marca 2012 sa zamestnala u zamestnávateľa AB, a 11. júna nastúpila na ďalšiu materskú dovolenku, pôrod nastal 30. júla 2012. Jana nesplnila podmienku 270 dní nemocenského poistenia, pretože v období od 30. júla 2010 do 29. februára 2012 nebola zamestnaná, napriek tomu, že sa starala o dieťa na rodičovskej dovolenke.

Nárok na materské jej preto nevznikne.

2. Nemôžete dlhovať na nemocenskom

Nárok na materské však žene padne aj v prípade, ak nezaplatí načas odvody alebo ich nezaplatí v správnej výške.

Týka sa to dobrovoľných poistenkýň alebo povinne poistených živnostníčok.

„Sleduje sa pritom zaplatené poistné za obdobie posledných desať rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materskej dávky,“ upozorňuje Hrabková. Ak dlh presiahne päť eur, nárok na materskú dávku nevznikne.

Sociálna poisťovňa uvádza príklad: Beáta je dobrovoľne nemocensky poistená od 1. januára 2012. V polovici augusta 2012 jej vznikne dočasná pracovná neschopnosť. „Poistné musí byť uhradené do konca augusta 2012,“ hovorí Hrabková.

Ak Beáta termín na zaplatenie nestihne alebo naň zabudne a jej dlh bude vyšší ako päť eur, nárok na materské jej nevznikne.

3. Z čoho bude žiť, ak nemá materskú

„Žena, ktorá nesplnila podmienku 270 dní nemocenského poistenia pred pôrodom, napríklad nezamestnaná alebo študentka, alebo jej nevznikol nárok na materské, napríklad z dôvodu nezaplatenia poistného, má nárok na rodičovský príspevok odo dňa narodenia dieťaťa.

O ten však treba požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska. Rodičovský príspevok je vo výške 194,70 eura. Pri dvojičkách či viacerých deťoch narodených naraz sa táto dávka zvyšuje.

„Zo Sociálnej poisťovne nárok na inú náhradnú dávku nemá,“ dodáva Hrabková.

ico

Materská neporastie

Zámer každoročne zvyšovať a predlžovať materskú Ficova vláda stopla.

Vláda Roberta Fica neplánuje na budúci rok predlžovať materskú dovolenku ani zvyšovať materské dávky.

„Už v súčasnosti je u nás v medzinárodnom porovnaní vysoko nadštandardná dĺžka poberania materskej,“ konštatuje hovorca rezortu práce Michal Stuška.

Od roku 2010 sa základná materská predĺžila z 28 na 34 týždňov a z 55 percent z vymeriavacieho základu na 65 percent.

Ministerstvo práce tvrdí, že ich zámerom je, aby sa situácia nezhoršila: „Snahou bude udržať výšku a dĺžku materskej minimálne na terajšej úrovni.“ Pôvodne sa však do roku 2014 mala materská zvýšiť na sto percent čistej mzdy v dĺžke jedného roka.

Sú dlhšie chránené

Za posledné dva roky sa menilo viacero vecí pre budúce matky či ženy končiace materskú dovolenku.

Spolu s prvým predĺžením a zvýšením materskej sa tiež zvýšila ochranná lehota. Tá je už v súčasnosti osemmesačná. Ak sa teda skončí tehotnej žene pracovný pomer v prvom mesiaci tehotenstva, bude mať nárok na materskú. Do roku 2010 musela pracovať aspoň do tretieho mesiaca.

Stop dobrovoľnosti

Menil sa tiež systém platenia na nemocenské dávky, ktoré zakladajú nárok na materské.

Od februára tohto roka si nemôžu ženy dobrovoľne priplácať iba na nemocenské poistenie a umelo si tak zvyšovať materskú. Ak sa chcú dobrovoľne poistiť, musia si platiť celý poistný balík za vyše sto eur.

ico

Lepšia ochrana v Zákonníku práce

Zákonník práce v posledných dvoch rokoch prišiel s niekoľkými zmenami v prospech rodičov.

Tehotné ženy v skúšobnej lehote už nesmie zamestnávateľ prepustiť bez uvedenia dôvodu tak ako v minulosti.

Aby bola žena chránená, musí zamestnávateľa informovať, že je tehotná a musí predložiť lekárske potvrdenie. Táto ochrana sa týka aj matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich žien. Dôvodom na prepustenie nesmie byť ani to, že je žena tehotná, ani iný dôvod súvisiaci s materstvom.

Zákonník priznal tiež rodičom vracajúcim sa z materskej či rodičovskej dovolenky bonusy, aké by mali, ak by na materskú či rodičovskú nešli. Ak napríklad počas starostlivosti o dieťa zamestnávateľ valorizoval platy, musí mzdu zdvihnúť aj im.

Pred rokom zrovnoprávnil Zákonník práce aj všetkých otcov. Pri prevoze partnerky do pôrodnice a späť majú už všetci otcovia právo na čerpanie voľna s náhradou mzdy. Predtým mali takéto právo len manželia.

Zákonník práce po novom tiež umožňuje presunúť čerpanie rodičovskej dovolenky na neskoršie obdobie, ak sa nevyčerpala do troch, respektíve pri chorom dieťati do šiestich rokov veku dieťaťa.

Samotná dĺžka rodičovskej dovolenky je zachovaná a len ak si ju rodič nevyčerpá celú v priebehu stanoveného obdobia, môže sa so zamestnávateľom dohodnúť o presunutí nevyčerpanej časti na neskôr. A to do piatich rokov dieťaťa alebo v prípade dieťaťa s nepriaznivým zdravotným stavom do ôsmich rokov.

ico

Ako pracovať počas materskej

V spoločnosti často prevláda mýtus, že počas materskej nemôže žena pracovať. To však nie je pravda. Prinášame rady, ako si zarobiť a neprísť o peniaze od štátu.

Popri materskej dovolenke môže žena pracovať bez toho, aby jej Sociálna poisťovňa odobrala dávku.

Nemôže však pokračovať v práci na zmluvu, z ktorej odvádzala odvody na nemocenské poistenie a má z nej nárok na poberanie materskej.

Existujú tri možnosti, ako pracovať popri materskej, a to dokonca u pôvodného alebo nového zamestnávateľa.

So zamestnávateľom môžete uzatvoriť dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Teda buď dohodu o vykonaní práce, dohodu o brigádnickej práci študenta alebo dohodu o pracovnej činnosti.

Môžete uzatvoriť novú zmluvu na pôvodnú pozíciu, napríklad na určitý čas.

Ak pracujete na živnosť, nemusíte ju ukončiť ani pozastaviť. V prípade samostatne zárobkovo činných osôb sa pre vznik nároku na materské absencia príjmu nevyžaduje.

Ktorá z týchto možností je pre vás najvýhodnejšia, závisí aj od toho, koľko chcete pracovať a aký príjem chcete dosiahnuť.

Na dohodu totiž môžete robiť len obmedzený čas. Pričom si treba uvedomiť, že po novom sa budú platiť odvody aj z dohôd. Dnes sa platia iba dane.

ico

Rodičovský popri práci neodoberú

Ak pracujete popri rodičovskej, môžete si vybrať z dvoch príspevkov.

Pracovať popri rodičovskej dovolenke môžu rodičia na rozdiel od práce popri materskej aj pre pôvodného zamestnávateľa na pôvodnú zmluvu.

Rodičovský príspevok dostanú v plnej výške 194,70 eura. Rodičovský sa oplatí vtedy, ak nemusia dať dieťa do jasieľ, ale sa o ne postarajú napríklad starí rodičia.

Mnohí rodičia však inú možnosť ako jasle nemajú. V takom prípade je výhodnejšie namiesto rodičovského požiadať o príspevok na starostlivosť. Ten je do výšky nákladov na jasle, ale najviac 230 eur. Rodič musí každý mesiac úradu práce vykazovať náklady, ktoré na jasle vynaložil.

Príspevok na staroslivosť patrí rodičom do troch rokov alebo do šiestich rokov, ak má dieťa zdravotné problémy.

V prípade, že dieťa už nastúpi do štátnej materskej školy, ale dovŕši tri roky napríklad v decembri, poberať rodičovský príspevok je nevýhodné. Náklady na štátnu škôlku sú totiž okolo 40 eur mesačne. V takom prípade môže rodič aj na pár mesiacov požiadať opäť o rodičovský príspevok.

ico

Môžu dať výpoveď

Môže zamestnávateľ prepustiť ženu počas trvania materskej dovolenky? Musí matka prijať dohodu o ukončení pracovného pomeru? Odpovedá právnička Katarína Babiaková z advokátskej kancelárie bnt attorneys-at-law.

Môže ma zamestnávateľ počas materskej, respektíve rodičovskej dovolenky prepustiť zo zamestnania?

Materská aj rodičovská dovolenka sú ochrannou lehotou, počas ktorej zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď. Zákonník práce však uvádza aj výnimky zo zákazu výpovede v ochrannej lehote. Počas nej možno dať zamestnancovi na materskej či rodičovskej dovolenke len z dôvodu zrušenia, respektíve premiestnenia zamestnávateľa. So zamestnancom na materskej alebo rodičovskej dovolenke nemožno okamžite skončiť pracovný pomer.

Ak mi zamestnávateľ ponúkne dohodu o ukončení práce počas materskej, musím ju prijať?

Vzájomná dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom je legitímny a legálny spôsob skončenia pracovného pomeru, a to aj počas materskej či rodičovskej dovolenky zamestnanca. Dohoda musí byť vždy založená na obojstrannom súhlase jednotlivých strán. Zamestnávatelia v praxi môžu v rámci rokovaní o uzavretí dohody o skončení pracovného pomeru ponúknuť zamestnancovi jednorazovú finančnú odmenu. Takáto ponuka nie je v rozpore so Zákonníkom práce a pre zamestnanca tým ponúkanú dohodu, samozrejme, zatraktívni. Záleží však výlučne na slobodnej vôli zamestnanca, či s návrhom dohody súhlasí, alebo nie.

Môže ma zamestnávateľ prepustiť po návrate z materskej alebo rodičovskej dovolenky?

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť zaradiť zamestnanca po návrate z materskej, respektíve rodičovskej dovolenky v trvaní 34 týždňov na pôvodnú prácu a pracovisko.

Ak to nie je možné, možno zamestnanca zaradiť aj na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve, a to za podmienok, ktoré pre zamestnanca nebudú menej priaznivé ako podmienky, ktoré mal v času nástupu na vyššie uvedenú materskú alebo rodičovskú dovolenku.

Pri zamestnancovi vracajúcom sa z rodičovskej dovolenky v trvaní do troch rokov veku dieťaťa sú zamestnávateľove povinnosti zmiernené. Je síce povinný zaradiť zamestnanca na pôvodnú prácu a pracovisko, ale ak to nie je možné, môže ho zaradiť aj na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. A to aj za menej priaznivých podmienok oproti tým, ktoré mal v čase nástupu na rodičovskú dovolenku.

Pri návrate zamestnanca z materskej či z rodičovskej dovolenky by sa nemalo stať, že zamestnávateľ nedisponuje ani pôvodnou pozíciou, ani pracovnou pozíciou s inou prácou zodpovedajúcou pracovnej zmluve.

Ak miesto nemá, možnosťou je dohodnúť sa na skončení pracovného pomeru.

ico

Koľko peňazí vám dá štát za dieťa

Jedno dieťa

 • Materská trvá 34 týždňov, osamelá matka má nárok na 37 týždňov
 • Výška materskej je 65 % z denného vymeriavacieho základu, tento rok najviac 739 eur, od budúceho roku to bude 762 eur
 • Rodičovská trvá do troch rokov, do šiestich rokov dieťaťa, ak má dieťa zdravotné komplikácie. Výška je 194,70 eura
 • Príspevok pri narodení dieťaťa je 151,37 eura. Nárok má každé dieťa
 • Príplatok k príspevku pri narodení prvého, druhého alebo tretieho dieťaťa je 678,49 eura
 • Prídavok na dieťa je 22,54 eura
 • Príspevok na starostlivosť o dieťa do troch, resp. šiestich rokov veku dieťa, ak sa nevypláca rodičovský príspevok je 230 eur

Dve a viac detí

 • Materská trvá 43 týždňov
 • Výška materskej je 65 % z denného vymeriavacieho základu , tento rok najviac 739 eur, od budúceho roku to bude 762 eur
 • Rodičovská trvá do troch rokov veku dieťaťa. Výška je 243,40 eura pri dvojičkách, 292,10 eura pri trojičkách. Ak má jedno dieťa zlý zdravotný stav, rodičovská je do 6. rokov veku len za jedno dieťa, teda 194,70 eura
 • Príspevok pri narodení dieťaťa je 227,03 eura na každé dieťa
 • Príplatok k príspevku pri narodení prvého, druhého alebo tretieho dieťaťa je 678,49 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní. Nárok má na každé dieťa aj pri treťom pôrode, teda ak má tretie, štvrté a viac detí z jedného tehotenstva
 • Príspevok rodičom, ktorým sa narodili súčasne tri deti alebo opakovane dvojčatá je 81,99 eura do šiestich rokov, od šiestich do 15 rokov 101,25 eura, od 15 rokov 107,55 eura na jedno dieťa
 • Prídavok na dieťa 22,54 eura na každé dieťa
 • Príspevok na starostlivosť o dieťa do troch, resp. šiestich rokov veku dieťa, ak sa nevypláca rodičovský príspevok 230 eur na každé dieťa

Aká bude materská v roku 2013

Pri mzde 500 eur v roku 2012 bude 332 eur

Výpočet:

 • Vymeriavací základ x 12 mesiacov (500 eur)/ 365 dní v roku = 16,4383 (denný vymeriavací základ)
 • Materské je 65 % z denného vymeriavacieho základu, teda z 16,4383
 • 16,4383 x 65 % x 31 dní (napríklad za január) = 332 eur

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 536
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 172
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 899
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 466
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 432
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 135
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 552
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 426
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 355
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 106

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.

PLUS

Angela Merkelová: Krízová manažérka, ktorá ochránila Nemcov

Má dobré nervy a zvláda krízové situácie.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.