Na pohotovosti vám PN­ku nevypíšu

Potvrdenie o práceneschopnosti si od lekára na pohotovosti nepýtajte. Aj keby vám ho dal, Sociálna poisťovňa by to nemusela uznať.

BRATISLAVA. Potvrdenie, ktoré potrebujete na práceneschopnosť, vám nemôže vystaviť lekár na pohotovosti. „Lekár na pohotovosti PN­ku nevypisuje,“ uviedla hovorkyňa Sociálnej poisťovne Jana Ďuriačová.

Ak teda pracujete v meste, kde nemáte všeobecného lekára alebo ste si v novom mieste bydliska ešte lekára nenašli, môžete mať s PN­kou problém.

Lekár na pohotovosti vás vtedy môže vyšetriť aj predpísať lieky, ale so žiadosťou o PN­ku musíte za všeobecným lekárom. Niekedy stačí, aby ste doniesli dokumenty od lekára na pohotovosti.

Všeobecný lekár a gynekológ

Potvrdenie o práceneschopnosti totiž môže vypísať len všeobecný lekár alebo gynekológ. Ľuďom, ktorí sú pre chorobu v nemocnici, môže tlačivo na PN­ku vystaviť aj nemocničný lekár, hovorí Ďuriačová.

Bez potvrdenia od lekára vám nebude zamestnávateľ či Sociálna poisťovňa preplácať časť mzdy, na ktorú máte právo, keď ste PN.

Aby človek dostával náhradu mzdy, musí odovzdať všetky potrebné časti tlačiva. „Poistenci často zabúdajú, že sú povinní podpísať všetky diely potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti a vyplniť a podpísať vyhlásenie poistenca,“ upozorňuje Ďuriačová.

Bez podpísanej žiadosti Sociálna poisťovňa dávku nemôže vyplatiť, upozorňuje. Poistenec má však ešte možnosť toto dodatočne doplniť.

Firme aj Sociálnej poisťovni

Keďže prvých desať dní vypláca náhradu mzdy zamestnávateľ, žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti určený pre zamestnávateľa má zamestnanec odovzdať v práci.

Od jedenásteho dňa však už Sociálna poisťovňa vypláca nárok na nemocenské. Preto je ďalšia časť určená pre Sociálnu poisťovňu. Doručiť jej to má zamestnávateľ. Musí však byť podpísaná zamestnancom.

Ľudia majú podľa Ďuriačovej s tým často problém, že nevedia, kam majú poslať aké tlačivo.

Zamestnanec totiž všetko odovzdá firme, ktorá potom jednu z častí potvrdenia doručí do pobočky Sociálnej poisťovne.

Dobrovoľne poistené osoby a samostatne zárobkovo činné osoby zasielajú príslušné doklady pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta ich trvalého pobytu.

Má ísť o žiadosť o nemocenské, doklad o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak nie ste doma, môžete prísť o peniaze

Keď máte PN­ku vybavenú, musíte dodržiavať liečebný režim. To mnohí nerobia, hovorí Ďuriačová. „Nezdržiavajú sa doma, nerešpektujú čas vychádzok, neuvedú v žiadosti o nemocenské adresu, na ktorej sa zdržiavajú počas PN, ak je iná ako miesto pobytu,“ povedala.

Adresu, kde sa budete nachádzať počas PN, vypisujete na potvrdenie, ktoré posielate do Sociálnej poisťovne alebo odovzdávate zamestnávateľovi.

Ak príde kontrola zo Sociálnej poisťovne a vy na adrese nie ste, môžete prísť o peniaze, ktoré vám mala vyplatiť. Pracovníci Sociálnej poisťovne pritom nechodia len počas pracovných hodín. Chorého môžu skontrolovať aj večer, cez víkend či sviatok.

Ak ste zamestnanec, kontrola zo Sociálnej poisťovne príde až po desiatom dni, dovtedy totiž nárok hradí firma.

ico

Na čo nemáte zabudnúť

 • Na dočasnú práceneschopnosť potrebujete potvrdenie od lekára.
 • Bez nej nemá človek nárok na náhradu mzdy.
 • Môže ju vypísať všeobecný lekár, gynekológ alebo lekár v nemocnici.
 • Potvrdenie sa odovzdáva zamestnávateľovi.
 • Ak ste SZČO alebo si dobrovoľne platíte nemocenské, posielate ho do Sociálnej poisťovne.
 • PN­ka môže trvať najviac jeden rok.
 • V žiadosti o nemocenské uveďte adresu, kde sa budete zdržiavať. Sociálna poisťovňa vás môže prísť skontrolovať.
ico

PN­ka pokazí výplatu viac ako dovolenka

Ak sa necháte vypísať na péenku, počítajte s tým, že sa to prejaví na výplatnej páske.

Choroba môže poriadne znížiť príjem. Pri péenke máte totiž nárok len na časť mzdy.

Ak máte nevyčerpanú dovolenku a nejde o dlhodobú chorobu, je výhodnejšie vziať si dovolenku.

Najskôr len štvrtina

Na začiatku péenky firma vyplatí len štvrtinu z denného vymeriavacieho základu. Od štvrtého do desiateho dňa už 55 percent.

Na výnimke sa môžete dohodnúť so zamestnávateľom v kolektívnej zmluve. Náhrada mzdy sa tak môže vyšplhať až na 80 percent z vymeriavacieho základu.

Od jedenásteho dňa platí chorému Sociálna poisťovňa nemocenské. To je vo výške 55 percent.

Pri hrubej mzde 850 eur by ste za sedem dní péenky dostali 82,50 eura. Ak by ste si na ten istý čas zobrali dovolenku, za týždeň by ste dostali takmer 300 eur.

Kým za péenku dostanete len časť svojej hrubej mzdy, pri dovolenke firma zaplatí celý hodinový príjem, ktorý ste dostávali počas predošlého štvrťroka.

Tehotné inak

Na nemocenské nemá nárok rodič, ktorý poberá materské. Ak je chorá tehotná žena, nemocenské jej Sociálna poisťovňa prestane vyplácať od začiatku šiesteho týždňa pred plánovaným termínom pôrodu.

Namiesto toho jej poisťovňa začne platiť materské. Musí však o to požiadať.

ico

Dve rovnaké vyšetrenia

Ak sa bojíte, že názor vášho lekára nie je správny, môžete skúsiť požiadať iného odborníka. Poisťovne sa k tomu, či ide o výkon, ktorý majú preplatiť, alebo nie, stavajú rôzne.

Máte pocit, že sa vám lekár pri vyšetrení dosť nevenoval? Bojíte sa, či určil správnu diagnózu? Alebo cítite, že lieky, ktoré vám predpísali, vám skôr zhoršujú stav?

Všeobecná: ide o duplicitu

Môžete sa pokúsiť obrátiť na iného odborníka, aby vás vyšetril a povedal svoj názor. Lekár však môže také vyšetrenie odmietnuť. Nemusia mu ho totiž preplatiť.

Poisťovne sa na vyšetrenie druhým lekárom pozerajú rozdielne.

„Zákon takúto možnosť neupravuje. Všeobecná zdravotná poisťovňa považuje to isté vyšetrenie, vykonané v tej istej odbornosti za duplicitné,“ povedala hovorkyňa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková. Aj napriek tomu ich preplácajú.

Súkromné preplácajú

Súkromné poisťovne tvrdia, že vyšetrenia preplácajú. Majú však podmienky. Zdravotná poisťovňa Dôvera hovorí, že vyšetrenie preplatí, ak má pacient pochybnosti o diagnostických či terapeutických metódach pôvodného lekára.

Málo pozornosti

Pacienti tiež môžu mať pocit, že sa im lekár dostatočne nevenuje. „Často sa pacienti sťažujú, že im lekár ani do hrdla nepozrel a hneď vedel, že majú angínu,“ hovorí PR špecialistka Dôvery zdravotnej poisťovne Monika Šimunová.

Dôvodom podľa nej môže byť aj málo komunikácie. Ak napríklad lekár nevysvetlí možnú príčinu ochorenia, priebeh či vyšetrenia, ktoré má pacient podstúpiť, vysvetľuje Šimunová.

„Najmä ak ide o vyšetrenia pre pacienta bolestivé alebo nepríjemné ako kolonoskopia alebo gastrofibroskopia,“ dodáva.

Ak povie lekár

Zdravotná poisťovňa Union druhé vyšetrenie preplatí, len na požiadanie ošetrujúceho lekára.

Vtedy zaplatí aj duplicitný zákrok, ktorý už raz pacientovi bol urobený.

„Pacient si môže pri akýchkoľvek pochybnostiach vyžiadať stanovisko iného lekára, ale túto konzultáciu si hradí sám,“ povedala revízna lekárka poisťovne Union Daniela Bolhová.

Len od odborníka

Ďalší názor si môžu pacienti vyžiadať, len ak ide o špecialistu.

So všeobecným lekárom majú totiž uzatvorenú zmluvu o zdravotnej starostlivosti.

„Navštíviť iného všeobecného lekára môže pacient len v prípade akútnej neodkladnej starostlivosti pri nedostupnosti lekára, s ktorým má podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ povedala Bolhová z poisťovne Union.

Ak by išlo o neodkladnú starostlivosť, poisťovňa by náklady preplatila.

ico

Čo robiť pri zmene lekára

Zmena všeobecného lekára

Všeobecného lekára môžete zmeniť raz za pol roka. Nemusíte uviesť dôvod. Platí to pri lekároch pre dospelých, ako aj pre deti. Raz za pol roka môžete meniť lekára, lebo s ním podpisujete zmluvu o poskytovaní starostlivosti. Lekára si nemusíte vyberať podľa bydliska, voľba je na vás.

Ak vás odmietne

Pred odchodom od svojho lekára si radšej zistite, či ten, ktorého ste si vybrali, vás vezme do svojej starostlivosti.

Ak vás lekár odmietne, vyberte si podľa bydliska. Lekár z vášho zdravotného obvodu vás musí prijať. Obvody určuje župa. Na ňu sa môžete obrátiť, preverí dôvody, prečo vás odmietli, a nájde náhradu.

O výbere lekára sa môžete poradiť aj so zdravotnou poisťovňou.

Odmietnuť vás nesmie žiadny lekár, ak ide o akútnu zdravotnú starostlivosť.

Kedy je platný prestup

Aj keď s lekárom rozviažete zmluvu, skončíte u neho až k prvému dňu nasledujúceho mesiaca.

Kto nosí kartu

Zdravotnú dokumentáciu si môžu medzi sebou lekári poslať. Ale vyžiadať si ju môže aj pacient. Mal by ju doručiť do siedmich dní.

Kto informuje poisťovňu

Zmenu lekára nahlasuje poisťovni lekár, ku ktorému poistenec prišiel v takzvanej dávke pre zdravotnú poisťovňu. Pacient nemá žiadnu nahlasovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni.

Zmena špecialistu

Môžete ho zmeniť častejšie ako raz za šesť mesiacov. Nemáte s ním uzavretú zmluvu ako so všeobecným lekárom.

Zmena poisťovne

Zmeniť môžete aj zdravotnú poisťovňu, a to raz za rok. Prihlášku do inej poisťovne môžete dať len do 30. septembra.

ico

Zdravotnú kartu lekár pošle poštou

Všeobecného lekára môžete vymeniť len raz za pol roka. Špecialistu častejšie.

Ak sa vám nepáči, ako sa o vás stará váš všeobecný lekár, alebo sa sťahujete, môžete si vybrať iného. Ale len raz za šesť mesiacov.

U všeobecných lekárov totiž podpisujete dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tá je najmenej na pol roka.

Všeobecný je na dohodu

Po tejto lehote od nej môže odstúpiť, a to bez uvedenia dôvodu. Tak ako zmluva aj odstúpenie od nej má byť v písomnej podobe. „Jej prvopis je súčasťou zdravotnej dokumentácie a druhopis sa odovzdá osobe alebo jej zákonnému zástupcovi,“ hovorí Daniela Bolhová, revízna lekárka zdravotnej poisťovne Union.

Písomné zmluvy sa uzatvárajú so všeobecnými lekármi pre dospelých a pre deti.

„Dohoda v takomto prípade zaniká prvým dňom nasledujúceho mesiaca,“ hovorí PR špecialistka Dôvery Monika Šimunová.

Lekára si pritom nemusíte vyberať podľa miesta bydliska. Keďže je slobodná voľba lekára, tak si ho môžete nájsť kdekoľvek.

„Pacient si zdravotnú dokumentáciu nemusí pýtať - vyžiada si ju jeho nový lekár,“ hovorí Šimunová.

Lekár vás však nemusí prijať. Dôvodom môže byť zaneprázdnenosť, výhrada vo svedomí, ale aj vzťah, ktorý by mohol obmedziť jeho objektivitu.

Ak máte problém nájsť si lekára, môžete požiadať o pomoc zdravotnú poisťovňu, ktorá vám môže nájsť najbližšieho lekára, s ktorým má zmluvu.

Pomôcť má aj župa. Ak vás totiž lekár odmietne pre to, že už má mnoho pacientov, župa vám vyberie lekára, ku ktorému patríte podľa obvodu. Ten vás musí vziať do starostlivosti.

Špecialistu častejšie

U špecialistu obmedzenia pri výmene nie sú. Pacienti s ním totiž nemajú uzavretú dohodu. „Ak poistenec zmení špecialistu, s ktorým nemá uzavretú zmluvu, nemusí to nahlasovať svojmu pôvodnému lekárovi,“ hovorí hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková.

ico

Kedy vás môže lekár odmietnuť

Zaťaženie.
 • Lekár môže pacienta odmietnuť, ak prekročil únosné pracovné zaťaženie. Môže závisieť aj od toho, aké platby získal od poisťovní. Zaťaženie môžu ovplyvniť aj iné pracovné úväzky – ak lekár popri ambulancii napríklad pracuje aj v nemocnici.
 • Odmietnuť vás však nemôže, ak máte v jeho zdravotnom obvode trvalý alebo prechodný pobyt. Ten určuje samosprávny kraj.

Vzťah.

 • Lekár môže mať problém aj pre osobný vzťah s pacientom, ktorý by mohol komplikovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V takom prípade by lekár nemusel zdravotný stav posúdiť objektívne.

Výhrady vo svedomí.

 • V určitých prípadoch môže lekár odmietnuť pacienta pre osobné presvedčenie. Môže sa pri tom odvolať na výhradu vo svedomí – napríklad ak by mal vykonať umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 6 290
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 328
 3. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 4 234
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 919
 5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 2 708
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 054
 7. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 721
 8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 559
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 101
 10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM® 649

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

Zomrel Štefan Nosáľ, zakladateľ a dlhoročný vedúci Lúčnice

Informovala o tom stránka Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

PLUS

Spievajúci dom týral operou celú ulicu

Je to najabsurdnejší susedský spor, ktorý sa na Slovensku odohral.

KOMENTÁRE

Buďte vďační za Fica. My Česi máme iných komunistov

Komunistická strana Čiech a Moravy je ojedinelým reliktom.

DOMOV

Danko mení mediálny tím, končí jeho hovorkyňa

Predseda parlamentu dôvod odchodu Kliskej nechcel komentovať.

Neprehliadnite tiež

Ľudia v roamingu prestali šetriť. Svoje telefóny využívajú viac

V krajinách Únie ľudia telefonujú, esemeskujú a surfujú na internete za rovnaké ceny ako doma.

Dotácie bez pracovných miest? Kažimír je zásadne proti

Rezort hospodárstva navrhuje, aby sa dotácie dávali aj firmám, ktoré nikoho nezamestnajú.

Bahlsen reaguje na tlak, sušienky budú všade v Európe rovnaké

Aj do výrobkov určených pre východoeurópske krajiny sa bude pridávať maslo.