Dôchodcu poistia. Je to však drahé

Poistenie treba uzatvoriť, kým sme mladí a nie sme chorí. Potom je už príliš drahé.

Ak za poisťovacím agentom príde starší človek, že by chcel uzatvoriť životné poistenie, je to pomerne nevídané.

Nie že by ho hneď odmietli, nájsť mu vhodné poistenie však nebude jednoduché.

„Je možné poistiť sa aj vo vyššom veku, avšak s rastúcim vekom sú možnosti v poisťovniach obmedzené,“ povedal Ján Porázik, analytik spoločnosti Fincentrum.

Horná hranica nepustí

Poisťovne majú totiž pri svojich produktoch rôzne obmedzenia a stanovujú maximálne vekové hranice, do ktorých sú poistku ochotné uzatvoriť. Pri investičnom alebo kapitálovom životnom poistení to môže byť 60 aj 65 rokov, závisí od poisťovne.

„Aj vo veku 65 rokov sa dá uzatvoriť nové životné poistenie. Problém je však v tom, že riziká ako kritické choroby a smrť sa už väčšinou poistiť nedajú. Kryť možno v obmedzenej miere úrazy. Ale poistka už viac menej funguje iba ako sporenie,“ vysvetľuje Peter Világi, produktový manažér spoločnosti Medical & Financial Consulting.

V niektorých poisťovniach zasa platí, že pripoistenia pre starších ľudí síce ponúkajú, ale sú také drahé, že si ich málokto môže dovoliť.

Práve vo vyššom veku si pritom ľudia uvedomujú, aké je poistenie zdravia dôležité. Čím starší človek sa chce poistiť, tým je pre poisťovňu rizikovejší a poistka drahšia.

Extrémne vychádza poistné najmä pri takzvaných závažných ochoreniach, v niektorých poisťovniach ich nazývajú kritické. Ide o rakovinu, leukémiu, zlyhania orgánov či infarkt, teda choroby, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia život človeka.

„Je to jedno z najdrahších poistení pre starších ľudí,“ hovorí Világi. Väčšinou sa dá ako pripoistenie uzatvoriť maximálne do 45 až 50 rokov a trvá najviac do 62. až 65. roku, hoci hlavné poistenie pokračuje ďalej.

V štyridsiatke sa to láme

Naopak, pri úrazoch sa vek do úvahy neberie – starší a mladší majú rovnakú sadzbu, rovnako je to pri poistení trvalých následkov úrazu. Štatisticky – zhruba do štyridsiatky umierame najčastejšie na úrazy, ale po štyridsiatke už nás trápia skôr choroby, hospitalizácia a podobne.

„Podstata spočíva v tom, že poistky by sa mali uzatvárať v mladom veku a na čo najdlhšie obdobie,“ hovorí poistný sprostredkovateľ.

A dokedy je ešte človek mladý? „Kým nemá žiadne diagnózy, tak je ešte mladý. Čo dnes vôbec nie je bežné,“ podotýka Világi. Mnohí ľudia už v mladom veku prekonali vážne choroby – mali rakovinu, cysty, vysoký tlak a denne berú množstvo liekov. Pritom mnohí fajčia a vôbec nešportujú. Takým dávajú poisťovne prirážku, alebo ich na niektoré riziká nepoistia vôbec.

Pohlavie v tomto čase ešte zohráva veľkú úlohu a výsledné poistné sa pre mužov a pre ženy líši – pre ženy je poistka lacnejšia. „Od 21. decembra 2012 však vstupuje do platnosti európska smernica, ktorá zrovnoprávni pohlavia v poistných sadzbách,“ hovorí Porázik z Fincentra. Bude to mať za dôsledok zdraženie sadzieb pre ženy a pravdepodobne veľmi mierne zníženie ceny pre mužov.

poistenie_res.jpg

ico

Oplatí sa vedieť

Kde rozhoduje vek a pri ktorom poistení je zľava alebo prirážka?

Životné poistenie

 • Kapitálové či investičné životné poistenie si môžu uzatvoriť aj seniori, maximálny vstupný vek sa v poisťovniach pohybuje okolo 65 – 70 rokov, iba výnimočne nebýva obmedzený. Problém je v tom, že vo vyššom veku si už možno nebudete môcť poistiť všetky riziká, ktoré by ste chceli.

Úraz a trvalé následky

 • Pravdepodobnosť úrazu a trvalých následkov je vo vyššom veku vyššia. Maximálny vstupný vek sa pri týchto pripoisteniach pohybuje okolo 55 – 60 rokov.

Vážne choroby

 • Poistenie proti rakovine, infarktu či leukémii je jedno z najdrahších poistení pre starších ľudí. V niektorých poisťovniach je maximálny vek, v ktorom takéto pripoistenie môžete uzatvoriť – niekde okolo 45 až 50 rokov. V 62 až 65 pritom toto poistenie zaniká automaticky všetkým, hoci hlavné poistenie trvá ďalej.

Cestovné poistenie

 • Poistenie môžu dôchodcovia uzatvoriť aj na cesty k moru. Niektoré poisťovne vek neobmedzujú, inde poistia iba ľudí do 80 rokov. Zvyčajne však platí, že pre starších ľudí – nad 65 až 70 rokov, je poistenie drahšie (niekedy až dvojnásobne), takisto je problematické poistiť športové aktivity na dovolenke.

Poistenie auta

 • Vekové limity poisťovne pri havarijnom a povinnom zmluvnom poistení zvyčajne nemajú, vyšší vek je skôr výhodou. Starší šofér má viac skúseností, v niektorých poisťovniach tak môže získať výhody. Napríklad Allianz má zvýhodnené podmienky pri povinnom zmluvnom poistení pre vodičov nad 70 rokov.

Dom a byt

 • „Vek klienta pri uzatvorení poistenia domácnosti alebo nehnuteľnosti nezohráva žiadnu úlohu,“ povedala Ingrid Drahošová z Uniqa poisťovne. Takúto poistku môže uzatvoriť ktokoľvek.

(jpa)

ico

Za riziká si priplatíte

banko-120x90.jpgOd akého veku sa zisťuje zdravotný stav pri uzatváraní poistnej zmluvy?

V súčasnosti sa už zdravotný dotazník vypisuje takmer vždy. Uvádzajú sa v ňom všetky diagnózy, ktoré ste kedy mali, aké lieky beriete, či ste mali nejaké úrazy a podobne. Poisťovňa sa pýta aj na rodinnú anamnézu, teda akými chorobami trpia najbližší príbuzní – rodičia či súrodenci, či sa v rodine vyskytla vážna choroba, či na ňu niekto zomrel a v akom veku.

Zaujíma ju aj to, či športujete, koľko času trávite za počítačom, či fajčíte, alebo pijete. Poisťovňa riziká vyhodnotí a ak si myslí, že je to problém, môže vás poslať na lekársku prehliadku.

Pri vyšších poistných sumách je potrebná lekárska prehliadka vždy – poisťovňa určí, či stačí len výpis z karty a zmeraný tlak od vášho obvodného lekára, alebo pôjdete na kompletné vyšetrenie k špecialistovi, ktorého určí poisťovňa.

Výsledkom celého zisťovania poisťovne môže byť to, že vás poistí bez výhrad, alebo rovno povie, že vás na niektoré riziká nepoistí, alebo vás poistí, ale s prirážkou.

Poistenie som si uzatvoril pred rokmi. Môj zdravotný stav sa práve teraz, keď mám tesne pred dôchodkom, zhoršil. Znamená to, že budem musieť poisťovni platiť viac?

Pri poistení sa vychádza zo zdravotného stavu platného pri uzatvorení zmluvy. Ak sa neskôr váš zdravotný stav zlepší alebo zhorší, výška poistného ostane rovnaká, platiť budete stále tú istú sumu.

Zmena by mohla nastať v prípade, že by ste v poistnej zmluve chceli robiť zmeny, napríklad zvyšovať poistnú sumu. Vtedy by poisťovňa prehodnocovala váš zdravotný stav a ak by sa zhoršil, budete musieť platiť viac.

Roky si platím životnú poistku, tá má trvať až do mojej sedemdesiatky. Čoskoro dosiahnem dôchodkový vek. Zvýši sa mi poistné? Budem platiť viac?

Nie, v drvivej väčšine poisťovní ostávajú platby rovnaké, môže sa však stať, že prestanú platiť niektoré pripoistenia. Ide napríklad o pripoistenie v čase práceneschopnosti.

Toto poistenie je viazané na to, že ak Sociálna poisťovňa vyplatí péenku, komerčná poisťovňa vyplatí dávku k péenke. Po 62. roku už sociálka péenku nevyplatí. Tak isto je to pri invalidnom dôchodku.

Súkromný invalidný dôchodok už od poisťovne nemôžete dostať, pretože je viazaný na invalidný dôchodok od Sociálnej poisťovne. Keď sa stanete starobným dôchodcom, nárok na invalidný dôchodok už mať nebudete.

Som už v dôchodku, chcem ísť s vnúčatami k moru a chcel by som cestovné poistenie. Aké obmedzenia sa ma týkajú? Môžem aj športovať?

Podmienky sú v poisťovniach rôzne. Jedna umožní poistiť dôchodcov bez obmedzenia veku, inde poistia iba mladších ako 80 rokov.

Vo väčšine prípadov však platí, že od približne 65 až 70 rokov považujú poisťovne seniorov za rizikových klientov a za cestovné poistenie musia zaplatiť viac – 100-percentná prirážka je za poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie a storno zájazdu, ostatné riziká bývajú bez prirážky.

Niektoré poisťovne od určitého veku nepoistia smrť úrazom na cestách vôbec. Veľké rozdiely sú medzi poisťovňami aj pre aktívnych seniorov. Niekde sú prirážky za športovanie rovnaké pre všetkých klientov – starších aj mladších, inde športovanie seniorov nepoistia vôbec.

(Zdroj: MFC, Uniqa, Allianz, jpa, ilustračné foto Vlado Šimíček)

ico

Prinesú vám obed, zavezú k lekárovi, vyvetrajú psa

Obavy, že ostanete po ťažkej nehode či chorobe pripútaní na lôžko a odkázaní na pomoc druhých, s vekom rastú.

Starším ľuďom, ktorí sa o seba nedokážu postarať sami, môže okrem príbuzných či štátu pomôcť aj dobrá poistka. Od apríla ponúka ING Životná poisťovňa ako jediná na trhu životné poistenie zamerané špeciálne na ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

„Ak sa stanete závislými od pomoci druhých, nebudete sa vedieť sami najesť, umyť, obliecť či chodiť, poisťovňa vám bude vyplácať plnenie, za ktoré si klient môže napríklad hradiť opatrovateľské služby,“ povedal pri uvedení poistenia na trh generálny riaditeľ poisťovne Dušan Quis.

Od 55 do 80 rokov

info
Čo je to
Nesebestačnosť
Je definovaná ako neschopnosť vykonávať aspoň štyri z nasledujúcich činností:
 • prijímanie stravy,
 • umývanie sa,
 • výkon fyziologických potrieb vrátane hygieny,
 • obliekanie sa,
 • mobilita,
 • schopnosť pohybovať sa.

Poistenie možno uzatvoriť od 55 rokov (mladší nemôžu), maximálny vstupný vek je 75 rokov. Starší ľudia uprednostňujú kratšie poistné lehoty preto možno poistenie uzatvoriť minimálne na päť rokov, najviac však trvá do 80 rokov.

Pripoistenie pre prípad nesebestačnosti však nemožno uzatvoriť samostatne, iba k rizikovému životnému poisteniu ING Smart Senior. Podľa vstupného veku začína cena tohto poistenia spolu s niektorým z pripoistení na sume deväť eur mesačne.

Samotné poistenie pokrýva riziko smrti. Minimálna poistná suma je 1500 eur, pri tomto limite sa neskúma zdravotný stav. Rozsah pokrytých rizík je možné rozšíriť si aj o pripoistenie pre prípad invalidity, úrazu a hospitalizácie alebo o už spomínané pripoistenie nesebestačnosti.

Pokiaľ sa človek dostane do situácie, keď nebude schopný sa o seba samostatne postarať, dostane poistné plnenie.

Od momentu, keď sa klient stane nesebestačným podľa podmienok poisťovne (nie sú totožné s kritériami pre posudzovanie odkázanosti podľa zákona o sociálnych službách), bude dostávať v závislosti od výšky plnenia od 80 eur do 480 eur mesačne.

Pomoc doma

Okrem pripoistenia nesebestačnosti je zaujímavé aj pripoistenie asistenčných služieb (len za 1 euro mesačne). Skladá sa z dvoch častí – zdravotnej a domácej asistencie.

Zdravotná asistencia zahŕňa telefonické informácie z oblasti prevencie, druhý lekársky názor, odvoz k lekárovi alebo domov či dopravu z nemocnice po hospitalizácii. Domáca asistencia zahŕňa dovoz jedla, pomoc doma pri jedle, hygiene, upratovaní či zabezpečenie nákupov a podobne.

(jpa)

ico

Fakty o senioroch

Čísla

 • Na základe údajov Štatistického úradu SR je v súčasnosti na Slovensku 670-tisíc ľudí vo veku nad 65 rokov.
 • Podľa prognóz Eurostatu by v roku 2020 toto číslo malo vzrásť až o tretinu, teda takmer 900-tisíc ľudí.

Aká je situácia

 • Viacgeneračné bývanie je na ústupe, mladí odchádzajú za prácou, skôr sa osamostatňujú,
 • starší ľudia tak ostávajú odkázaní sami na seba a na sociálne služby od štátu,
 • takmer 40-tisíc ľudí využíva služby sociálnych zariadení, 90 percent z nich sú pobytového charakteru.

Čo hovorí prieskum

 • 64 percent ľudí vo veku nad 55 rokov si myslí, že mladých ľudí potreby seniorov nezaujímajú,
 • 75 percent súhlasí s tvrdením, že seniori sú u nás vnímaní skôr negatívne,
 • 9 z 10 opýtaných nechce byť na staré kolená niekomu na ťarchu.

(Prieskum z marca 2012, 326 respondentov nad 55 rokov)

Kto je senior

 • podľa štatistického úradu človek nad 65 rokov,
 • podľa nároku na dôchodok človek nad 62 rokov,
 • podľa Európskej únie človek nad 55 rokov.

Seniori a poistenie

 • 44 percent opýtaných má životné poistenie, 33 percent využíva aj úrazové poistenie,
 • takmer tretina seniorov neuvažuje o uzatvorení životného poistenia – dôvodmi sú vysoký vek, vysoké poplatky v dôsledku vysokého veku a neochota poisťovní poisťovať starších ľudí v dôsledku zdravotných problémov,
 • tí, ktorí životné poistenie majú, si uvedomujú jeho výhody a nechcú sa ho vzdať ani v prípade poklesu príjmu.

(Zdroj: ING Životná poisťovňa)

poistenie2_res.jpg

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 9. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 10. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 1. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 2. Detské zúbky sú veda
 3. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Rastie nám pokrivená generácia?
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 7. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 8. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 10. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 15 393
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 10 736
 3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 3 629
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 3 222
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 032
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 405
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 293
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 148
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 113
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 636

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Sagan: Bol som zmierený s tým, že nevyhrám

Slovenský cyklista dokázal to, čo sa ešte nikdy nikomu nepodarilo.

KOMENTÁRE

Až teraz si Merkelová začína budovať svoj odkaz

Bude to ona, kto bude ovládať nemeckú aj európsku politiku.

Neprehliadnite tiež

Nečakané zrušenie nájmu hlavnej stanice v Bratislave je správne

Nájomné sa počíta v stovkách tisíc eur, developer bol preto povinný odkryť vlastnícku štruktúru. Neurobil to.

Tesco bojuje proti plytvaniu s jedlom, do roku 2030 zníži potravinový odpad o polovicu

Vo Veľkej Británii Tesco zverejňuje údaje o potravinovom odpade každé štyri roky, najnovšie ich bude zverejňovať aj na Slovensku či v Česku.

Londýnčania sú proti zrušeniu Uberu, petíciu podpísalo vyše pol milióna ľudí

Uber v Londýne dlhodobo čelí útokom tradičných taxikárov, podľa ktorých nerešpektuje bezpečnostné pravidlá, čím ohrozuje cestujúcich.